Per Nørgård: Iris & Voyage into the Golden Screen

Danish National Symphony Orchestra, Herbert Blomstedt, Tamás Vetö

Detta är premiärinspelningen av två av den store danske tonsättaren Per Nørgårds mest banbrytande verk för orkester, vilka tydligt påvisar hans unika position mellan minimalism och expressionism, eller som han själv uttryckt det – Jag står med ett ben i västerländsk rationalism och ett i österländsk mysticism, men ändå känner jag mig främmande inför båda. Jag befinner mig så att säga på en tredje punkt.

Verktitlar som Prisme, Luna, Iris och Voyage into the Golden Screen (Rejse ind i den Gyldne Skærm) associerar till färger och natur, och när Per Nørgård talar musik läger han också stor vikt vid uppelevelsen av naturen och hur vi kan lära oss någonting om oss själva genom att betrakta den. Grundtanken i verk som Iris och Voyage… är en komplexitet med utgångspunkt från största möjliga enkelhet. För att förstå det måste man föreställa sig ett nät av linjer, där var och en representerar en ganska enkel melodi eller rytm. Det ljudande resultatet är en fascinerande blandning av rörelse och ljus i böljande linjer av klanger och rytmer som rör sig upp mot en glittrande höjdpunkt – till en syntes av enkla beståndsdelar som på nära håll kan tyckas helt oväsentliga, men som inte desto mindre har avgörande inflytande på helhetens förändringar.

Med tonsättarens egna ord: Det hela är inte olikt tusenskönans blomstånd, där man ser 21 spirallinjer röra sig åt ena hållet och 34 åt det andra. Det är fascinerande att betrakta naturen på detta sätt. För det hela är visserligen mycket komplicerat, men ändå lyser en stor enkelhet igenom. Detsamma eftersträvar jag i min musik.

Per Nørgård har alltid drömt om iriserande musik. Som gemensam bild för Iris, Voyage… och andra verk sätter han regnbågen – både för att regnbågen är av naturen, och för att åskådaren upplever den från sin egen position. Den ”flyttar sig” ju i förhållande till varifrån vi betraktar den. Om detta överförs till den psykiska upplevelsen av ett musikverk så betyder det att att varje åhörare på sitt eget vis formar sin egen musik. Så stor mängd ”tondroppar” i den musikaliska regnbågen strömmar i varje ögonblick förbi, att lyssnarens tolkning är starkt avhängig på vem den är och i vilket tillstånd den är när den hör verket. Det är alltså möjligt att följa musiken från ett självvalt plan: man kan nöja sig med ett slags passivt åskådande och på avstånd njuta av klangfärgerna. Eller man kan fördjupa sig i verket och följa de olika melodilinjerna.

Den fascinerande och lyriska musiken i Iris och Voyage into the Golden Screen framförs här med både precision och passion av DR SymfoniOrkestret (Danska Radions Symfoniorkester) och dirigenterna Herbert Blomstedt resp. Tamás Vetö.


Per Nørgård fick sin första formella undervisning i komposition på 1950-talet hos den danske tonsättaren Vagn Holmboe, och till en början skrev han musik som överensstämde med hans tanke om ”det nordiska sinnets universum”. Denna bekännelse till nordiska traditioner var speciellt framträdande och ovanlig, eftersom andra yngre nordiska tonsättare just under den tiden försökte frigöra sig från giganterna Nielsens och Sibelius inflytande genom att ty sig till nya rörelser i musiklivet utanför Skandinavien. Per Nørgård tänkte däremot mera på sin konstnärliga frihet än på att isolera sig i provinsialism – på sin frihet att skapa och utveckla ett eget uttryckssätt utifrån sina naturliga nordiska förutsättningar, än att helt förkasta sitt ursprung. Under slutet av 50-talet och början av 60-talet följde så en konfliktfylld period för både konstnären och människan Nørgård. Han kände att han måste finna nya vägar och han experimenterade i flera riktningar. Resultatet blev verk som oratoriet Dommen, den första operan Labyrinten, och baletten Den unge mand skal giftes.

Per Nørgårds konstnärliga mål är vad han kallar ren, absolut musik, och de tankegångarna ser vi realiserade hans senare musik, vilken visar ett fundamentalt nytänkande i förhållande till 50-talets nordiska period, men som ändå föregripits a verk som hans första symfoni från 1954 och Konstellationer från 1958. I bl.a. dessa tidiga verk finns alltså element av det musikaliska stoff som har fått avgörande betydelse per Per Nørgårds senare produktion. Därför är det fortfarande riktigt att kalla Per Nørgård en utpräglat nordisk tonsättare – och en av dem som följer sin egen rytm i riktning mot ett mål som för varje ny landvinning blir allt klarare.

I Voyage into the Golden Screen kan man tydligt följa Per Nørgårds speciella teknik med ”oändlighetsserien”, som är resultatet av flera års sökande under 50-talet och utgångspunkt för mycket av hans musik. Per Nørgård har själv tecknat omslaget till detta album. Vi ser en spiral som vid närmare betraktande visar sig vara en version av tonsättarens oändlighetsserie. Han beskriver tolkningen av spiralen på följande sätt:

1. Om man spelar tonerna i spiralen i tur och ordning, inifrån och ut, uppstår oändlighetsseriens första 96 toner (G, Ass, Fiss, A…).
2. Om man spelar tonerna i lodrät linje, rakt ner från oändlighetsseriens för ton (G) längst in i spiralen, uppstår också oändlighetsserien (G, Ass, Fiss, A…). Om man fortsätter på samma sätt lodrätt ner, men från andra tonen (Ass) uppstår också oändlighetsserien, men i omvändning (Ass, G, A, Fiss…). Detsamma gäller om man går lodrätt ner från tredje tonen (Fiss). Från fjärde tonen lodrätt ner uppkommer oändlighetsserien i rätt ordning igen (A, B, Ass, H…). Från var och en av den innersta spiralens 16 toner kan oändlighetsserien således uppstå i rätt eller omvänd ordning, och i olika transponeringar.
3. Om man slutligen följer en av de färgade linjerna, vilken som helst, kommer man hela tiden att passera toner som står i enklangs- eller tersförhållanden till varandra. Följ t.ex. den gula linjen från spiralens första ton (G) och ner snett till vänster! Då träffar man på tonerna H, Ess, G, H, G, G, och så vidare i alla oändlighet.

Inspelningarna på detta album är gjorda av Danmarks Radio som studioproduktioner.
Producent: Per-Anders Hellquist
Redaktör: Gunilla Rennerfelt
Foto: Joakim Strömholm
Omslagsbild: Per Nørgård
Grafik: Stanley Dickens

Läs mer

Visa spårlista

  • 1.
   Iris Musik: Per Nørgård

  • 2.
   Voyage into the Golden Screen Musik: Per Nørgård

 • Total speltid

CAP 21914, Digital, rel. 2018-05-25