Lena, Ulrika & Svea

Three female folk singers

Three traditional folk singers, unique of their kind, recorded altogether more than 1.400 songs for the Swedish Broadcasting Corporation between 1952 and 1963. Here 72 of them are collected. They include among others jocular ballads, songs for children, pastoral songs, love songs, drinking songs, religious songs and songs connected with the sea and the coast.

Lena Larsson (1882–1967) lived the whole of her life at Gullö in the archipelago of Bohuslän on the Swedish west coast, where she inherited an abudant and archaic repertoire from her older relatives.

Ulrika Lindholm (1886–1977) learnt most of her songs while growing up in a remote mountain village in the northernmost part of the province of Jämtland.

Svea Jansson (1904–1980) was one of the foremost tradition bearers in the Nordic region, with a repertoire which ranged trough almost everything from medieval ballads to revue.

Read more
Show playlist
  • CD 1
   • Lena Larsson, Bohuslän
    • 1.
     Skön jungfrun hon gångar/Oväntad bröllopsgäst
     6'13
    • 2.
     Med bössan på axeln/Näcken förför jungfrun
     2'56
    • 3.
     Slottet i österrik
     2'29
    • 4.
     Kung Orre
     1'24
    • 5.
     Å alla man skulle far' i fält/Andras männer...
     1'32
    • 6.
     Bonden han gångar åt Dalande skog/Bonden och kr
     0'40
    • 7.
     Ro ro te fiskeskär/Skatan sitter i päronträ mfl.
     2'15
    • 8.
     Linge linge logen/Dra valltan
     1'12
    • 9.
     Spelemannen den har vi kallat
     1'33
    • 10.
     Kung Ring han satt i högbänk/Frithiof kommer till.
     0'36
    • 11.
     Där växte uti Hildings gård/Frithiof och Ingeborg
     1'05
    • 12.
     Nu han svävade kring/Vikingabalk
     1'29
    • 13.
     Besättningen kastar ankar
     1'34
    • 14.
     Adjö farväl för sista gång
     2'06
    • 15.
     Nu har jag övergett att supa brännvin
     1'20
    • 16.
     När jag ifrån Marstrand flyttade
     1'34
    • 17.
     Det växte upp en lilja
     1'16
    • 18.
     Nu tystnat den ljuveliga sången
     2'12
    • 19.
     Se stjärnorna på himmelen
     0'56
    • 20.
     Vill inte du/Jag tror du står.../Tänker du jag går
     1'18
    • 21.
     Brännvinsflskan är mitt gull
     0'54
    • 22.
     Bonden sitter hemma i sin kammare så varm
     1'00
    • 23.
     Å jungfru hon skulle sig åt ottesången gå/Den berg
     3'07
    • 24.
     Där bodde en bonde/De två systrarna
     6'26
   • Ulrika Lindholm, Jämtland
    • 25.
     Anika dranika/Ann dran drin dreck/Vita häst stod..
     0'24
    • 26.
     Klappa händerna/Spring efter vatten
     0'44
    • 27.
     Fyra getter går.../Små jänten.../Lill Olle på...
     1'13
    • 28.
     När jag var en liten dräng
     2'05
    • 29.
     Lilla Carl sov sött i frid/Lill Pelle spring fort
     1'05
    • 30.
     Ku Hålann, ku Smålann
     0'40
    • 31.
     Jag fattig änka går och.../Varför går ni här...
     1'22
    • 32.
     Uti friska gräset gröna
     1'51
    • 33.
     Fåren haver jag både stora och små
     0'29
    • 34.
     Skära, skära havre/Jag satte glasögon.../Inte må..
     1'53
    • 35.
     Öppen står den förborgade lucka/Behagar ungersven
     1'21
    • 36.
     Käringa med staven/Kära Olaman/En gammal...
     1'25
    • 37.
     Långmasaguten från Rekarne rände
     0'59
    • 38.
     Jag är nöjd att älska båda slagen
     2'23
  • CD 2
   • Ulrika Lindholm, Jämtland
    • 1.
     Godafton flicka lilla vän
     2'26
    • 2.
     Det gick en jungfru på högan berg/Oväntad bröllops
     1'33
    • 3.
     Sätt dig på stolen du vallerman
     0'44
    • 4.
     Statt upp du källarpiga/Idag som igår
     0'39
    • 5.
     Gubben han gick i hasseliskog
     0'43
    • 6.
     En bonde han körde i furubarkskog /Bonden och kråkan
     0'43
    • 7.
     Riddaren Finn Konfusenfej
     4'11
    • 8.
     N’Lars och n’Mats
     0'48
    • 9.
     Det var en gång en jänta
     1'23
    • 10.
     Jag tog mig en hustru
     1'08
    • 11.
     Har ni hört den förskräckliga händelsen/Lincolnvisan
     1'39
    • 12.
     Det var en gång en negerslav
     2'21
    • 13.
     Alkoholrusets dödliga snara
     2'23
   • Svea Jansson, Åbolands skärgård
    • 14.
     Gick jag mig på rulleberg
     1'31
    • 15.
     Yx kax kolm nelje/Ett två tre fyra m. fl
     0'63
    • 16.
     Bromsen segla på Ålands hav
     1'34
    • 17.
     Åkertippan under bro
     0'51
    • 18.
     Och kissan ligger på ugnen sjuk/Kattens död och begravning
     1'05
    • 19.
     Gossarna uti Alakärr/Jag fattige lappman
     0'21
    • 20.
     Där kom ett skepp från Gibraltar
    • 21.
     En sjöman seglar jorden runt
     1'29
    • 22.
     Å jungfrun går att lusta sig
     1'54
    • 23.
     Som solens tindrande strålar/Jag gick mig ut i lunden
     1'09
    • 24.
     O farväl Finlands dalar
     0'53
    • 25.
     I låga ryttartorpet
     6'04
    • 26.
     Silibrand/Den förtrollade barnaföderskan
     4'00
    • 27.
     Sankte Staffan en sannerlig man/Staffan och Herodes
     4'32
    • 28.
     Kom kom ska vi bo på Nötö m. fl.
     0'64
    • 29.
     Sköna jungfru lilla vänsko
     2'48
    • 30.
     Det var en gång en svensker mö
     1'29
    • 31.
     Hör till I kristne gode
     3'21
    • 32.
     För Jesu milda ögon
     1'40
    • 33.
     Den store läkaren är här
     1'54
    • 34.
     Ack saliga hem hos vår Gud
     1'43
 • Total playtime 136'16

Compact Disc // CAP 22043 // Musica Sveciae/Folk Music in Sweden // Folk music // Releasedate: 1 January, 1996