Jan Carlstedt: The Great Chamber Works

Trio d’Archi di Roma, Freskkvartetten, Per Skareng, Georgiska Stråkkvartetten, Slovakiska Kvartetten


Tonsättaren Jan Carlstedt (1926–2004) var en av de främsta svenska modernisterna, men har förblivit sorgligt underrepresenterad bland albumutgivningarna. Denna digitala samling innehåller flera av hans mest enastående kammarmusikverk, varav de flesta aldrig tidigare givits ut digitalt.

Efter uppväxten i Orsa studerade Jan Carlstedt komposition på Kungliga Musikhögskolan för Lars-Erik Larsson och vid Royal College of Music i London, samt därefter privata studier i Italien, Spanien och Tjeckoslovakien. Han var också medgrundare av föreningen Samtida Musik. Jan Carlstedt vandrade alltid sin egen väg som tonsättare och underkastade sig aldrig frågeställningen som fortsatt plågar många i hans bransch – vad kan man, vad får man komponera? När det på 1960-talet t.ex. fanns en uttalad internationalistisk trend i konstmusiklivet i Sverige så tog Carlstedt tillfället i akt att, som han uttryckte det, ”vänsla en smula” med den svenska folkvisetraditionen, och man kan i flera verk från den tiden finna ett eko, en ”arom” av folktonen. Inte som citat eller efterbildningar, men i kärleken till det dansanta, rytmiskt pulserande, i den vismässiga enkelheten i vissa melodier.

Detta är kanske en av anledningarna till att hans musik, och då speciellt kammarmusiken, ter sig lika tidlöst frisk idag som då den fullbordades. En annan orsak kan vara att denna musikaliska friskhet vid en närmare granskning av noterna bottnar i en strävan att utarbeta de musikaliska idéerna in i minsta detalj.

Jan Carlstedt, foto: Per B. Adolphson.

Debussy framhöll, efter att det hade tagit honom tolv år att fullborda Pelléas et Mélisande: ”Man skriver alltid för mycket, man tänker aldrig tillräckligt.” Jan Carlstedt föll inte för den frestelsen. Redan hans första stråkkvartett från 1952 röjer hans musikaliska tankes sammanhållning och logik, och de många influenserna från samtida mästare såsom Benjamin Britten och Dmitrij Sjostakovitj.


På denna samling återfinns samtliga av Carlstedts kammarmusikverk som spelats in för Caprice Records genom åren, d.v.s. hans första tre stråkkvartetter, Dos danzas suecas för sologitarr, samt hans enda stråktrio. Allt framfört av några av de främsta kammarmusikensemblerna i Europa.

Emotionellt avspeglar den första stråkkvartetten (fullbordad 1952) ett starkt och samtidigt behärskat temperament, präglat av nordiskt allvar med lyriska undertoner, men också av hetsig glöd. Carlstedts stil kunde här betecknas som fri- och bitonalt polyfon, med modal färgläggning. Men medan begreppet modalitet i vedertagen bemärkelse innebär fasthållandet vid modus, kyrkotonarten, så låter Carlstedt den modala färgpaletten ständigt skifta. En stilistisk utgångspunkt erbjuder kanske Sibelius, främst förstås kvartetten Voces intimae, men också den modalt påverkade fjärde symfonin.

De folkmusikaliska elementen är mer tydliga i den andra stråkkvartettens (1966) varierande stämningslägen. Det är en friskt musicerande kvartett – men också uttrycksfull, ibland med knutna nävar, den är improvisatoriskt klingande – men mycket fast komponerad, den är infallsrik – men också orolig, ofta skiftande. Det är gott om inbördes anspelningar, och den avslutande femte satsen är en legering av av det material som använts tidigare och mynnar ut i ett entydigt koral-artat konstaterande. Verket beställdes och uruppfördes i Stockholm av Slovakiska kvartetten.

Den tredje stråkkvartetten (1967) uruppfördes av den tjeckiska Novák-kvartetten, och införlivades snart i repertoaren hos ett flertal framstående ensembler, som Fine Arts Quartet, Finlandia-kvartetten och, förstås, Freskkvartetten. Den är ett verk med många dimensioner och erbjuder följaktligen olika infallsvinklar för analys. Stilen – det är människan. Likheter i stil återspeglar likheter även i personligheten. Liksom Sjostakovitj förmedlar Carlstedt ofta ett budskap i sin musik, även om han gör det på ett mer abstrakt sätt, utan en lika uppenbar självbiografisk anknytning. Kvartetten har ingen undertitel och vi känner inte till dess inspirationsbakgrund, men ändå anar lyssnaren att Carlstedts verk speglar ett själsligt drama. För varje sats tätnar strukturen, det dramatiska uttrycket stegras och musikaliska gesten får en alltmer ödesbetonad karaktär. Hela verket består i en kontinuerlig utveckling från den första tematiska idéns presentation till dess sista återkomst i finalens coda.

1955 vistades Carlstedt ett år i Rom, på ett stipendium från italienska staten. Det var huvudsakligen under denna tid som stråktrion för violin, viola och cello kom till. Stämningsläget växlar mellan stram ton och passionerad glöd, man kan höra att vistelsen i Rom gjort intryck. Men mest intryck hade Carlstedt ändå tagit av tonsättare längre österut, kanske även här främst Sjostakovitj. I den begränsade nutida triorepertoaren har det här verket blivit flitigt spelat i både Frankrike, Tjeckien och Sverige. Trio d’Archi di Roma repeterade in verket tillsammans med tonsättaren och tog det till sig med verklig entusiasm.

Dos danzas suecas – ”Två svenska danser” – från 1966, påminner starkt om Dalarnas spelmansmusik men är samtidigt färgade av Carlstedts internationella skrivsätt, med både charm och kraft. Danserna skrev ursprungligen för två violiner och bearbetades senare av tonsättaren tillsammans med José Thomas för gitarr.

Grafisk utformning: Jonas André
Omslagsmotiv: Midjourney AI
Producent: Erik Hamrefors

Läs mer

Visa spårlista

  • 1.
   String Quartet No. 1: I. Con moto Musik: Jan Carlstedt

  • 2.
   String Quartet No. 1: II. Adagio - Scherzo - Adagio Musik: Jan Carlstedt

  • 3.
   String Quartet No. 1: III. Moderato - Allegretto - Allegro - Presto Musik: Jan Carlstedt

  • 4.
   Two Swedish Dances for Solo Guitar: No. 1 Musik: Jan Carlstedt

  • 5.
   String Trio, Op. 55: I. Musik: Jan Carlstedt

  • 6.
   String Trio, Op. 55: II. Musik: Jan Carlstedt

  • 7.
   String Trio, Op. 55: III. Musik: Jan Carlstedt

  • 8.
   String Trio, Op. 55: IV. Musik: Jan Carlstedt

  • 9.
   String Quartet No. 2, Op. 22: I. Sostenuto - Allegretto - Allegro Musik: Jan Carlstedt

  • 10.
   String Quartet No. 2, Op. 22: II. Scherzo Musik: Jan Carlstedt

  • 11.
   String Quartet No. 2, Op. 22: III. Adagio Musik: Jan Carlstedt

  • 12.
   String Quartet No. 2, Op. 22: IV. Allegro (attacca) Musik: Jan Carlstedt

  • 13.
   String Quartet No. 2, Op. 22: V. Andante Musik: Jan Carlstedt

  • 14.
   Two Swedish Dances for Solo Guitar: No. 2 Musik: Jan Carlstedt

  • 15.
   String Quartet No. 3, Op. 23: I. Moderato Musik: Jan Carlstedt

  • 16.
   String Quartet No. 3, Op. 23: II. Allegro Musik: Jan Carlstedt

  • 17.
   String Quartet No. 3, Op. 23: III. Adagio (attacca) Musik: Jan Carlstedt

  • 18.
   String Quartet No. 3, Op. 23: IV. Andante - Vivo Musik: Jan Carlstedt

 • Total speltid
CAP 80027 // Klassiskt // Releasedatum: 24 mars, 2023