Ingrid Åkesson

Ingrid Åkesson

Dr Ingrid Åkesson is an ethnomusicologist focusing primarily on folk song traditions.

Ingrid Åkesson defended her doctoral dissertation, Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik in 2008 at Uppsala University. Her research interests include a number of aspects on traditional music, especially vocal music, from performance and tonality to everyday creativity, gender issues and the relationship between orality and literacy. 2010–2012 she held a research post-doc at Umeå University.

Åkesson has been a research archivist at Svenskt visarkiv since 2000. She is General Editor for Puls – Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology  and has continuously published and edited books and articles. She is active in Scandinavian and international networks, Chair of the Swedish committee of the ICTM, International Council for Traditional Music and Co-chair of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music.

Publications

Historical Sources of Ethnomusicology in Contemporary Debate. Eds. Gerda Lechleitner, Susana Sardo, Susanne Ziegler and Ingrid Åkesson. (Studies on Historical Sources of Traditional Music). Cambridge Scholars Publishers 2017. 

“Local and Religious Identity in Swedish Popular Hymn-singing During the Seventeenth and Eighteenth Centuries”. Identities, Intertextuality and Performance in Song Culture (c.1500- c. 1800). Eds. W. van Anrooij, L.P. Grijp and D.E. van der Poel. (Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture). Leiden, Boston: Brill 2016.

”’You bend the tune round the words so that the story comes forward much more’. Om melodi, text och berättande i folklig sångtradition”. Det sjungna ordet: forskningsperspektiv på mötet mellan text, musik och framförande. Linnéuniversitetet i Växjö 25–27 november 2015. Redaktörer: Viveka Hellström och Karin Strand.

”Talande harpa och betvingande sång – musicerande, makt och genus i några medeltidsballader”. Lekstugan. Festskrift till Magnus Gustafsson. Red. Mathias Boström. Växjö: Smålands musikarkiv/Musik i Syd 2015.

”Minifestivaler som mötesplats och motkultur. Exempel från Brittiska öarna”. Bilder ur musikskapandets vardag. Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik. Red. Alf Arvidsson. Umeå universitet 2014.

“Muntligt eller skriftligt betonad identitet? Några tankar kring folkligt sjungande i gränsområdet mellan muntlighet och skriftlighet”. In Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk. Ed. Ann-Catrine Edlund & Susanne Haugen. Umeå, Umeå universitet 2014. Also here.

“Mord och hor i medeltidsballaderna – en fråga om könsmakt och familjevåld”. Noterat 21. Stockholm: Svenskt visarkiv. Also on Svenskt visarkiv.

”Musicera för och musicera med. Om flytande gränser och skiftande roller i utövandesituationer.” STM Online Vol. 16 (2013)

“Participatory and Multidirectional Music-making. Small-scale Singing Events as Creators of a Counter-aesthetics?”. In Taking Part in Music: Case Studies in Ethnomusicology. Eds. Ian Russell and Catherine Ingram (Elphinstone Institute Occasional Publications 9) Aberdeen: Elphinstone Institute, University of Aberdeen, in association with the European Seminar in Ethnomusicology. 2013.

“Oral/aural culture in late modern society? Traditional singing as professionalized genre and oral-derived expression”. In Oral Tradition  vol 27. 1, March 2012. pp. 67–84.

Tradisjonell sang som levende prosess. Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon. Ed. Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem & Ingrid Åkesson. Oslo 2009 (Novus forlag) (Norsk visearkivs skrifter 2) (Skrifter från Svenskt visarkiv 26) Order via Svenskt visarkiv.

“‘Så varliga genom lunden med henne’. Återskapande, omskapande och nyskapande i nutida och äldre balladsång”. Plenar talk. In “I fråst och kålle”. Texter från nordiskt balladmöte, Växjö, 2008. pp. 42–60. Växjö universitet 2009.

Med rösten som instrument. Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik. (Svenskt visarkivs handlingar 5.) Stockholm 2007 (Svenskt visarkiv). Diss. CD insert. Order via Svenskt visarkiv.

“Vem är musikalisk specialist? Några tankar kring vokalt, instrumentalt och genus I folkmusiken”. Norsk folkemusikklag, Skrift nr 20, pp. 20–37. [Musikk og dans som virkelighet og forestilling]. 2006.

“Re-creation, re-shaping, and renewal among contemporary Swedish folk singers. Attitudes toward ‘tradition’ in vocal folk music revitalization”. STM online vol. 9 2006.

“Homogenisering och pussel. Medeltidsballader i nutidsdräkt”. In Noterat 13, s. 63–77. Stockholm 2005 (Svenskt visarkiv). Order via Svenskt visarkiv.

“Norska stev. En småskalig men rik visform.” In Noterat 11, s. 57–71. Stockholm 2003 (Svenskt visarkiv). Order via Svenskt visarkiv.

Jersild, Margareta & Åkesson, Ingrid. Folklig koralsång. En musiketnologisk undersökning av bakgrunden, bruket och musiken. (Skrifter utgivna av Svenska visarkiv 14) Hedemora 2000 (Gidlunds). Cd insert. Order via Svenskt visarkiv.