Musica Sveciae

Musica Sveciae är något av den svenska folkmusikens nationalencyklopedi med inspelningar av visor och låtar med äldre föregångare. Skivorna är en rik källa att ösa ur för dagens - och morgondagens - folkmusiker och lyssnare.

Klassisk svensk folkmusik

Serien består av 21 utgåvor, till största del återutgivningar av dokumentärinspelningar. Här finns ett urval av de klassiska folkmusikskivorna utgivna av Sveriges Radio på 1950- och 60-talen och Caprice Records serie Folkmusik i Sverige som producerades i samarbete med Svenskt visarkiv. Cd-utgåvorna innehåller också tidigare outgivet material från arkiven liksom prov på den utveckling som skett inom den svenska folkmusiken fram till och med 1990-talet.

Musica Sveciae - Folk Music in Sweden är ett samarbete mellan Sveriges Radio P2, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenskt visarkiv och Caprice Records, och har getts ut med stöd från Statens kulturråd.

Samtliga skivor i serien