Landergrens 70-tal

70-talet präglades av en ny mer globaliserad värld. Det påverkade inte minst musiken. Genom Christer Landergrens kameralins får vi en inblick i jazzens utveckling med större variation av stilar och uttryck, med inspiration från många olika håll.

Foto: Christer Landergren

Christer Landergren donerade sitt arkiv till Svenskt visarkiv 2006. Här visas ett urval av hans jazzbilder från 1970-talet. Bland de avbildade finns bland andra Dakota Station, Monica Zetterlund, Lars Lystedt, Teddy Wilson, Nannie Porres, Sheila Jordan, Roland Kirk och Tina Turner. För användning av bilderna kontakta Visarkivet.