Landergrens 60-tal

När Christer Landergren riktade linsen mot jazzscenen på 1960-talet befann sig genren mitt i en brytningstid mellan populärkultur och finkultur, på väg från dansbanor in i konserthusen. Musiken blev också allt mer internationell.

Foto: Christer Landergren

Christer Landergren donerade sitt arkiv till Svenskt visarkiv 2006. Här visas ett urval av hans jazzbilder från senare delen av 1960-talet. Bland de avbildade finns bland andra Duke Ellington, Sheila Jordan, Ornette Coleman, Ernestine Anderson, Nannie Porres, Big Mama Thornton, Archie Shepp, Don Cherry, Bernt Rosengren och Monica Zetterlund. För användning av bilderna kontakta Visarkivet.