För barn och unga

Vaggvisor, skolgårdsfolklore och musik att spela – Visarkivet har mängder av material för barn och unga.

Visarkivets verksamhet för barn

En hel del av vismaterialet i Visarkivet har anknytning till barn. Bland traditionsinspelningarna finns vaggvisor, småvisor och ramsor. Vaggvisor är för övrigt en av de allra äldsta visgenrerna vilket är lätt att förstå: att få småbarn att sova är något som har engagerat människor i alla tider!

I Visarkivets bibliotek finns skolsångböcker och samlingsutgåvor av barnviseförfattare och -arrangörer som Alice Tegnér, Knut Brodin och Felix Körling, liksom senare tids sånger för barn.

I tidigare och nuvarande inspelningsprojekt dokumenteras klapplekar och annan "skolgårdsfolklore". Visarkivet arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten till samlingarna, lyfta fram material med relevans för yngre besökare, samverka med pedagoger samt dokumentera och forska om musik skapad för och av barn.

Verksamhet för unga

Visor, jazz, folkmusik och folklig dans är knappast på utdöende, tvärtom! En stor del av Visarkivets besökare är personer under 25 år.

Genom uppsökande verksamhet som medverkan i olika folkmusik- och jazzutbildningar och deltagande i festivaler, når arkivet kontinuerligt nya grupper av unga musikintresserade som kan ha nytta av Visarkivets tjänster.

Musikverket verkar för att barn- och ungdomsperspektivet ska genomsyra samtliga verksamheter inom myndigheten och har bland annat tillsatt ett barn- och ett ungdomsråd. Läs mer om Musikverkets arbete för barn och unga.