Därför jazz på Svenskt visarkiv

Jazzsamlingarna har sitt ursprung i Gruppen för svensk jazzhistoria, en sammanslutning som bildades i mitten av 1970-talet. Förutom egen insamlingsverksamhet förmedlade Gruppen för svensk jazzhistoria donationer av samlingar från äldre jazzmusiker och jazzsamlare.

Anknytningen till Svenskt visarkiv kan kanske tyckas märklig, men arkivets dåvarande chef professor Bengt R. Jonsson var en av initiativtagarna till Gruppen för svensk jazzhistoria. Visarkivet hade dessutom erfarenhet av dokumentationsarbete och forskarservice samt intresse för att ta hand om de nya samlingarna.

År 1981 grundades en särskild jazzavdelning vid Visarkivet under ledning av musikforskaren Erik Kjellberg. Då fick Gruppen för svensk jazzhistoria en mer självständig status med tyngdpunkten lagd på insamling, medan jazzavdelningen vid sidan av eget insamlingsarbete fokuserade på omhändertagande av de alltmer växande samlingarna för att hålla dem tillgängliga för intresserade.

Bland de många som har donerat material till jazzsamlingarna under åren kan nämnas:

 • Staffan Abeleen, musiker och orkesterledare
 • Ove Ahlström, fotograf
 • Alice Babs, artist och jazzsångerska
 • Jan Bruér, tidigare jazzproducent på Rikskonserter
 • Claes Dahlgren, representant för Sveriges Radio i USA under 1950- och 60-talen
 • Arne Domnérus, musiker och orkesterledare
 • Paul G. Deker, fotograf
 • Berndt Egerbladh, musiker och kompositör
 • Göran Freese, inspelningstekniker och skivbolagsproducent
 • Carl A. (”Sture”) Hällström, skivproducent
 • Christer Landergren, fotograf
 • Gunnar Lindqvist, producent på EMI från 1960-talet fram till 80-talet
 • Charlie Norman, musiker och orkesterledare
 • Folke Rabe, musiker och kompositör
 • Povel Ramel, artist och sångare
 • Lars Sjösten, musiker och kompositör
 • Jan Tolf, musiker och kompositör
 • Per-Henrik Wallin, musiker och kompositör
 • Lars Westin, jazzjournalist, tidigare redaktör för jazztidskriften Orkesterjournalen och informatör på Rikskonserter
 • Putte Wickman, musiker och orkesterledare

Till jazzsamlingarna

 

Läs mer om jazzarkivets historia:

Skrivet av musikverket den 27 juni, 2012
Kategorier: Musik, Svenskt visarkiv
Nyckelord: Jazz

Kommentarer

Kommentera