Finn Jonas Jonsson från Boda och Matts Arnberg

Finn Jonas Jonsson från Boda och Matts Arnberg 

Läs mer om inspelningarna

Märta Ramsten, musiketnolog och tidigare chef för Svenskt visarkiv, har skrivit artikeln Sveriges Radio, Matts Arnberg och folkmusiken – Ett stycke folkmusikhistoria i modern tid. Den ingår i Ramstens doktorsavhandling, och texterna i denna presentation är baserade på hennes artikel. Märta Ramsten gjorde också flera längre inspelade intervjuer med Matts Arnberg i slutet av 1970-talet som finns tillgängliga hos Svenskt visarkiv. Matts Arnberg har själv skrivit ett antal artiklar om inspelningsverksamheten, varav några kan läsas i sin helhet i denna presentation.

På Visarkivet bevaras också Arnbergs efterlämnade personarkiv med fotografier, programmanus, resedagböcker och annat bevarat material som ger fördjupad kunskap om hans livsgärning. Här finns utvalda delar ur arkivet.

Tillbaka till presentationen

Kommentarer

Kommentera