Bild från isoleringen i "straffkällaren" på Långholmen. Nordiska museets dokumentation av Långholmen 1975. Foto: Nils Blix.

Bild från isoleringen i "straffkällaren" på Långholmen. Nordiska museets dokumentation av Långholmen 1975. Foto: Nils Blix. 

Kvinnor och män

I Visarkivets dokumentation av kåkvisor finns väldigt få kvinnor representerade. I Bertil Sundins och Gunnar Ternhags inspelningar saknas de helt, förutom en dokumentation av allsång vid en samling på kvinnofängelset Hinseberg som gjordes av Gunnar Ternhag 1975. Syftet med besöket på Hinseberg var att spela in kvinnliga fångar. Men man lyckades inte få någon att ställa upp för intervju. Därför valde man att spela in fängelsets sångsamling.

Däremot finns en kvinna med i Håkan Johanssons inspelningar från 1991, och på lp:n Kåklåtar medverkar Christina Calldén. Det musicerades givetvis även bland kvinnor på fängelserna men de är trots det dåligt företrädda i materialet. Anledningarna till detta är flera. Bertil Sundin fick kontakt med vissångare genom att fråga sig fram. Vid varje intervju frågade han om den intervjuade kände till andra som sjöng. Eftersom kontakten mellan manliga och kvinnliga intagna var i stort sett obefintlig på fängelserna är det inte konstigt att han inte fick några tips om kvinnliga sångare.

Stigmatisering av kvinnor på kåken

Det är också möjligt att den stigmatisering som det innebär att ha blivit dömd till fängelsestraff var svårare bära för kvinnor än män och att kvinnor därför i mindre utsträckning ville ställa upp för intervjuer. Sen är det helt enkelt betydligt färre kvinnor än män som döms till fängelsestraff i Sverige, vilket också medför att det tillgängliga urvalet av sångare blir mindre. Statistik från Kriminalvårdens hemsida visar att antalet kvinnor som sitter av fängelsestraff 2015 är lite drygt 5 procent av det totala antalet som sitter inne. Dessvärre finns ingen liknande statistik från 1060- och 70-talen att tillgå. Denna uppgift är från 2015 men man kan tänka sig att andelen kvinnor i fängelse var ungefär detsamma på 1960- och 1970-talen.

Kvinnan som intervjuas av Håkan Johansson 1991 lärde sig kåklåtar under en strafftid på Hinseberg. Hon berättar:

”Det innebar att jag kom i ganska god dager hos dom hära, vad ska jag säga. Jag vill inte säga drottningar direkt, men dom som suttit länge och mycket. Dom fick ett gott öga till mig och dom lärde mig låtar och så spela jag för dom och så där.”

Liksom flera manliga sångare vittnar hon om att den musikaliska kompetensen och att kunna kåklåtar ledde till högre status bland i gruppen av interner.

Nytt projekt på Hinserberg

Sångerskan och kompositören Sara Thuresson genomförde ett musikprojekt 2015-2017 på kvinnofängelset Hinseberg. Projektet stöddes ekonomiskt av Musikverket och resulterade i skivan Hinseberg som gavs ut 2017. Texterna till skivan är skrivna av intagna och behandlar drömmar och tillkortakommanden. Thuresson planerar att utveckla projektet i en utställning i samarbete med Malmö Museer 2018.

Här kan du lyssna på Hinserberg på Spotify

 

Till presentationens startsida

Skrivet av Musikverket den 25 september, 2017
Kategorier: Musik
Nyckelord: Kåklåtar

Kommentarer

Kommentera