Alice Tegnér

Musikverket uppmärksammar Alice Tegnérs (1864–1943) mångsidiga konstnärskap genom att tillgängliggöra unikt material – delar av hennes barnvisor och konstmusikverk. För många är Alice Tegnér barnvisornas moder. Men hon skrev även körmusik och instrumentalverk. Hon strävade både efter att utveckla barnvisan och att utforska konstmusik.

Alice Tegnér i sitt hem i Djursholm 1932. Foto: Karl Sandels/Bonnierarkivet/Scanpix

Konstmusiken – Alice Tegnérs okända styrka

Under 1920-talet började Alice Tegnér komponera musik för vuxna. Men intresse för konstmusik hade hon haft länge. Ett av hennes mer berömda konstmusikverk är Sonat, för violin och piano från 1901. Musikforskaren Christina Tobecks artikel beskriver hur viktig konstmusiken var för Alice Tegnér. Christina Tobeck har tidigare gjort en dokumentärserie om Alice Tegnér för Sveriges Radio P2.

Noterna till Sonat, för violin och piano och verken Barnen dansaBetlehems stjärnaEtude (à la Chopin) och Etude romantique, finns att ta del av här nedan. Flera av Alice Tegnérs verk ingår även i projektet Kvinnliga tonsättare som Musikverket gett ekonomiskt stöd till.

Konstmusikverken

Sjung med oss mamma! – med barnets perspektiv

Alice Tegnér komponerade sina barnvisor i hemmet i Djursholm. Visorna publicerades i häften med titeln Sjung med oss, Mamma! Till en början distribuerades visorna inom familjen men spreds sedan till skolor. Totalt gavs nio häften ut. Alice Tegnér hade en ambition att utgå ifrån barnets perspektiv. Hon ville att sångintresset skulle öka hos barn och ungdomar. 

Musikforskaren Kajsa Paulssons artikel beskriver hur visorna kom till och deras betydelse för barnvisan som genre. Här nedan finns de fem första häftena av Sjung med oss, Mamma! tillgängliga. Här finns även en förteckning över alla visor som ingår i dessa fem häften.

Sjung med oss, Mamma!

Länkar