Samverkan med musiklivet

 

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

 

Strategiska utvecklingsprojekt

Musikverket har tidigare haft möjlighet att på egen hand initiera strategiska utvecklingsprojekt. Ett antal behov och utvecklingsområden identifierades i samråd med musiklivet och projekt utformades därefter.
Pågående strategiska utvecklingsprojekt:

Samspel

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer.

Läs mer om Samspel

ISPA Swedish Fellowship Program

ISPA Swedish Fellowship Program är en ledarskapsutbildning för producenter inom scenkonst, finansierad av Musikverket och Svensk Scenkonst. Satsningen är en del i Musikverkets arbete med att främja internationaliseringen av det fria musiklivet i Sverige.

Läs mer om ISPA Swedish Fellowship Program

Elektronmusikstudion, EMS

Elektronmusikstudion, EMS har utgjort navet för elektronmusik och ljudkonst i Sverige sedan starten 1964. Genom EMS ger Musikverket stöd till nationellt och internationellt verksamma musiker från hela världen. Stödet består av utbildning och i studior i världsklass.

Läs mer om Elektronmusikstudion, EMS