Samverkan med musiklivet

 

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

 

Strategiska utvecklingsprojekt

Musikverket har tidigare haft möjlighet att på egen hand initiera strategiska utvecklingsprojekt. Ett antal behov och utvecklingsområden identifierades i samråd med musiklivet och projekt utformades därefter.
Pågående strategiska utvecklingsprojekt:

Samspel

Musikverket har gett MAIS, Musikarrangörer i samverkan, ett uppdrag för att skapa bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige. Uppdraget kallas Samspel och det ersätter det tidigare uppdraget Nationella turnéstrukturer.

Läs mer om Samspel

Elektronmusikstudion, EMS

Elektronmusikstudion, EMS har utgjort navet för elektronmusik och ljudkonst i Sverige sedan starten 1964. Genom EMS ger Musikverket stöd till nationellt och internationellt verksamma musiker från hela världen. Stödet består av utbildning och i studior i världsklass.

Läs mer om Elektronmusikstudion, EMS