FAQ – allt om att söka projektbidrag

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren om att söka projektbidrag från Musikverket. 

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka bidrag för samarbetsprojekt. Projektägaren måste ha ett svenskt organisationsnummer och plus- eller bankgiro.

En samarbetspart kan vara en institution, arrangör eller scen. Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats och/eller finansiering. Angivna samarbetsparter kommer att få bekräftelse via e-post på att ansökan har skickats in.

Max en miljon kronor. För beviljade bidrag över 300 000 kronor krävs utlåtande från auktoriserad revisor i redovisningen.

Ditt projekt ska vara avslutat och redovisat inom ett år från det att bidraget betalats ut.

Ja, men du kan inte söka för kostnader som ni redan har haft och projektet ska inte vara avslutat innan beslut har fattats.

Det finns inga restriktioner för antal ansökningar. Tänk på att konkurrensen om medel är stor och ansökningarna ställs mot varandra.

Klingande ljudprov är obligatoriska. Om projektdeltagarna inte har arbetat tillsammans tidigare ska du bifoga representativa individuella ljudprov från en eller flera av projektdeltagarna.

Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av Musikverkets konstnärliga råd, som tillsätts av regeringen. I rådet sitter åtta ledamöter och en ordförande med omfattande musikalisk expertis och lång erfarenhet av musiklivet:

Magnus Gustafsson (ordförande)
Ingmari Pagenkemper
Juan Romero
Almaz Yebio
Elena Wolay
Mattias Lundberg
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
Patrik Örnkloo
Tebogo Monnakgotla

Beslut om bidragsfördelning skickas ut med e-post till samtliga sökande samt publiceras på Musikverkets hemsida cirka tre månader efter sista ansökningsdag.

Det ingår i Musikverkets uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Redovisningen är en viktig del i det arbetet och material från vissa projekt publiceras på webbplatsen. Din redovisning är även viktig för att Musikverket ska kunna utvärdera och följa upp verksamheten. Här hittar du allt du behöver veta om redovisning av ditt projekt.

Kontakta Musikplattformen som handlägger projektbidrag: 08-519 56 702

Det finns flera aktörer som stödjer musiklivet i form av stipendier, bidrag och projektstöd. Här hittar du fler stödgivare.

I projektets budget ska det framgå vad projektägaren och samarbetspartner bidrar med i projektet. Insats kan bestå av exempelvis finansiering, arbetstid eller utlåning av lokal/teknik.