FAQ – allt om att söka projektbidrag

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren om att söka projektbidrag från Musikverket. 

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer och institutioner kan söka bidrag för samarbetsprojekt. Projektägaren måste ha ett svenskt organisationsnummer och plus- eller bankgiro. En projektägare är en juridisk person eller fysisk person godkänd för F-skatt och är den som är mottagare för eventuellt projektbidrag.

En samarbetspart kan vara en organisation, arrangör eller scen. Samarbetsparten ska bidra till projektet i form av arbetsinsats eller materiell insats (t.ex. en lokal/scen).

Första angivna samarbetspart kommer att få bekräftelse via e-post på att ansökan har skickat in.

Max en miljon kronor. För beviljade bidrag över 300 000 kronor krävs utlåtande från auktoriserad revisor i redovisningen.

När du budgeterar för ditt projekt ska du kunna uppvisa att kostnader och intäkter överensstämmer, det vill säga att budgeten är i balans. Detta innebär att projektet enligt er kalkyl varken kommer gå med vinst eller förlust.

Läs mer i budgetmanualen

Ditt projekt ska vara avslutat inom ett år från det att bidraget betalats ut. Redovisning ska ske senast två månader efter projektets slut.

Ja, men du kan inte söka för kostnader som ni redan har haft och projektet ska inte vara avslutat innan beslut har fattats.

Det finns inga restriktioner för antal ansökningar. Tänk på att konkurrensen om medel är stor och ansökningarna ställs mot varandra.

Klingande ljudprov är obligatoriska. Om projektdeltagarna inte har arbetat tillsammans tidigare ska du bifoga representativa individuella ljudprov från en eller flera av projektdeltagarna. Ljudprov kan bifogas i MP3-fomat eller genom att bifoga en länk, tänk på att länken ska gå direkt till det enskilda musik/ljudstycket och inte till t.e.x. en spellista.

Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av Musikverkets konstnärliga råd, som tillsätts av regeringen. I rådet sitter åtta ledamöter och en ordförande med omfattande musikalisk expertis och lång erfarenhet av musiklivet:

Magnus Gustafsson (ordförande)
Ingmari Pagenkemper
Juan Romero
Almaz Yebio
Elena Wolay
Mattias Lundberg
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
Patrik Örnkloo
Tebogo Monnakgotla

Beslut om bidragsfördelning skickas ut med e-post till samtliga sökande samt publiceras på Musikverkets hemsida cirka tre månader efter sista ansökningsdag.

Det ingår i Musikverkets uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Redovisningen är en viktig del i det arbetet och material från vissa projekt publiceras på webbplatsen. Din redovisning är även viktig för att Musikverket ska kunna utvärdera och följa upp verksamheten. Redovisning sker i ett formulär på Mina sidor. Här hittar du allt du behöver veta om redovisning av ditt projekt. 

Det finns flera aktörer som stödjer musiklivet i form av stipendier, bidrag och projektstöd. Här hittar du fler stödgivare.

Kontakta Musikplattformen som handlägger projektbidrag på telefon: 08-519 56 702, eller e-post: fragor@musikverket.se.