Beviljade projekt 2020:1

Nästan 13 miljoner (12 883 954) kronor fördelas i ansökningsomgång 2020:1. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 7 maj 2020.

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn. Klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

"När Göteborg firar 400-årsjubileum 2021 fokuserar FRONTSIDE på temat Direction 57° North med kammarmusik av tonsättare från Göteborg samt länder som har haft stort inflytande på Göteborgs utseende som Holland, Tyskland, Skottland, England, Tjeckien."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"I detta projekt ska vi förena ungdomar med olika klasstillhörighet, och från olika bakgrunder, genom musik och dans. Tillsammans ska vi producera en föreställning för allmänheten, genomföra workshops och konserter både i Ghana och Sverige."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

"Projektet är ett musikaliskt utbyte – workshops, konsert med mera – mellan den brasilianska musikern Jabu Alosies Morales, den Göteborgsbaserade sång- och slagverksgruppen Caramatu, studenter vid musikhögskolan, ungdomar och Planetafestivalens publik."

Beviljat belopp:  80 000 kronor

"Festivalen 2020 vill vi genom programmässig bredd och kvalitet nå både van och ovan publik. På programmet står bland annat Benjamin Staerns kammaropera Hilma an Opera about Hidden Art om Hilma af Klint, en konsert tillägnad jubilaren Beethoven."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

"Vi (NSQ) söker ekonomiska medel för att skapa en ny berättarföreställning riktad till barn och unga (primärt åldrarna 6-12 år) med musik av fyra svenska tonsättare och med manus av Fredric Thurfjell som även agerar regissör och skådespelare i projektet."

Beviljat belopp: 235 560 kronor

"BookJam is a series of informal chamber music concerts at Andy's Corner bookstore in Malmö, where the expectations and boundaries of the traditional concert hall fall away, leaving space for spontaneous music-making and personal connection."

Beviljat belopp: 91 658 kronor

"Bosphorus Ensembler med passionen för musik från Mellanöstern vill bredda orkestermusiken med konserter, workshops och masterclasses."

Beviljat belopp: 401 600 kronor

"Brave New World är ett pilotprojekt som utforskar hur ett internationellt samarbete mellan festivaler kan minska verksamheternas klimatpåverkan och samtidigt höja den konstnärliga kvaliteten."

Beviljat belopp: 299 572 kronor

"Projektansökan omfattar produktion samt visningar av musik-och scenkonstverket Consuming Language (arbetstitel). Ett tvärkonstnärligt verk som planeras att visas publikt i Malmö, Göteborg samt i Skåne."

Beviljat belopp: 280 000 kronor

"CRASH RIDE6 är ett ljud- och scenkonstverk av och med den performativa ljudkonst-duon Sisterloops. Verket är en vidareutveckling av Sisterloops arbete med cymbalen som material, ljudande objekt och installation."

Beviljat belopp:  95 000 kronor

"I detta projekt utforskas nya vägar till interpretation av svensk klavermusik från 1700-talet. Fokus ligger på J H Roman, H P Johnsen och klavikordets centrala roll. Målet är spelsätt inspirerat av forskning och tidens egna källor."

Beviljat belopp: 45 000 kronor

"Doktor Loops Loop Cirkus är en audiovisuell föreställning där samspelet mellan de fyra synkbaserade konstformerna, livelooping, dans, VJ-ing och cirkus skapar nya konstnärliga uttryck i en gemensam magisk loop."

Beviljat belopp: 292 600 kronor

"I samarbete med Föreningen Judisk Kultur i Sverige presenterar KammarensembleN två porträtt av ett par av vår tids mest inflytelserika kvinnliga tonsättare i var sitt helaftonsverk. I samband med konserterna kommer vi även att ge seminarier."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

"Tvärdisciplinär föreställning/scenkonst som sammansmälter dans, musik, soundscape, dockteater och rumslig gestaltning för att skapa en fantasivärld för barn (3–6år) som går att ta på, höra, röra sig i och känna."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Enskede jazzfestival startades 2019. Årets festival kommer äga rum 11–12 september i Enskede. Målet är att ta jazzen utanför innerstadens gränser och skapa en plats med mångfald inom genren och publikbredd utan att tumma på den konstnärliga kvalitén."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Projektet vill utforska utvecklingen i dagens Europa och lyfta diskussionen om demokratins grunder genom att skapa en lustfylld, musikalisk föreställning där Lele Lele Orchestra och två clowner gestaltar och tonsätter denna diskussion."

Beviljat belopp: 160 000 kronor

"Kollaborativa workshop där cirkusoperan Falling arbetas fram med utgångspunkt i libretto av Hansson och musik av Klaverdal tillsammans med övrig ensemble. Falling utforskar kärlek och gränser – mellan liv och död, röst och kropp, cirkus och opera."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Spansk flamenco och västafrikansk mandinka-musik möts i en dans- och musik-föreställning på temat familj, gemenskap, och traditioner i förändring. Vi bygger vidare på de två traditionernas beröringspunkter för att skapa ny, innovativ scenkonst."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Inom projektet görs en tredagars-workshop med 15 musiker under ledning av den legendariska vokalisten och performanceartisten Maggie Nicols. Arbetet presenteras dels under en work-in-progress-konsert; dels vid en konsert under Stockholm Jazzfestival."

Beviljat belopp: 253 300 kronor

"Vi vill göra en konsertföreställning med sånger och musik av Hanns Eisler, i samarbete med regissören Henrik Dahl och i nya arrangemang för åtta musiker. Resultatet presenteras med åtta föreställningar på Teater Tribunalen i Stockholm."

Beviljat belopp: 232 000 kronor

"Vi vill skapa en självklar plats för folkmusik i Västerbotten under sommaren genom en återkommande folkmusikfestival där vi sätter glesbygden Granö på kartan som en samlingsplats för människor att både uppleva, utforska och utöva folkmusik samt dans."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"2021 fyller Groupa 40 år. Samarbetsprojekt med den feministiska folkmusikduon Sara & Samantha som fritt tolkar Groupas musik. De kurerar också ett samlingsalbum. Turné tillsammans våren 2021 i Sverige med konserter, workshops och seminarier."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Vi söker medel för att genomföra del tre i det treåriga pilotprojektet Gränslandet – symfonisk fest i samarbete med nattklubben Trädgården. Årets tema tar sin utgångspunkt i upplysningstidens idéer kring gemenskap, jämlikhet och frihet."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

"På ytan en lek med förväntningarna om vad en kammarmusikserie kan vara; vid närmare granskning ett utforskande av hur vår identitet och tillhörighet påverkar konstnärligt skapande."

Beviljat belopp: 190 000 kronor

"Göteborg Folk Festival (GFF) är en helgfestival med musik från världens alla hörn i centrala Göteborg. Våra programpunkter bygger på jämställdhet, mångfald samt traditionell och/eller samtida folkmusik."

Beviljat belopp: 130 000 kronor

"Hiphopbussen är en rikstäckande turné som åker runt i Sveriges så kallade utsatta områden och sprider inspiration till ungdomar med workshops i låtskrivande, musikproduktion, DJ:ing. Medel söks nu även för kunna ha stora liveartister också. Fri entré!"

Beviljat belopp: 386 000 kronor

"Repetitioner och konserter med ny grupp-konstellation, med medlemmar från Norge, Danmark och Sverige."

Beviljat belopp: 7 200 kronor

"I am like many: om viljan att tillhöra flocken och rätten att vara en individ. Professionella vokalensemblen VoNo undersöker tolerans och mänskliga rättigheter med improvisation och mångstämmig vokalmusik i unik pop-up-scenografi av Fanny Senocq."

Beviljat belopp: 270 000 kronor

"Projekt kring de två bröderna Ingolf Dahl, kompositör, och Gert Marcus, skulptör och deras verk. Båda uppvuxna i Tyskland av judisk härkomst, Gert Marcus verksam i Sverige och Italien, Ingolf Dahl, som tog sin svenska mammas efternamn, i USA."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Rebaroque & Kamraterna kommer att väva samman operan Idomeneo från 1781 av W.A. Mozart och pjäsen Idomeneus av R. Schimmelpfennig. Verken fördjupar mytens dilemma och knyter ihop frågeställningar om vad krig, hemvändande och otrohet gör med människan."

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

"Innanförskogen är såväl en musikföreställning som en idé om alla ungas delaktighet i kulturlivet, som med en turné i landets norra delar når ut till barn som lär tillsammans i workshops. Den ges även på meänkieli och TAKK-rörelser finns till låtarna."

Beviljat belopp: 290 000 kronor

""Projektet består av en spirituell musikkonsert serie i 2 delar. Musikakterna härstammar från
Mellanöstern och Nordafrika (MENA) och musiken dem spelar är ett av dem äldsta musiktraditionerna på jorden där själen står i fokus."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Kammarmusikfestivalen Kammarmusik i Vintertid på Sahlströmsgården, 28 feb–4 mar 2021 med temat Kammarmusik utan gränser. Fem konserter samtfyra föreläsningar är planerade."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Khimaira projektplats anordnar i samarbete med galleri Tegen 2 samt Ateljéföreningen Malongen två minifestivaler för internationell och svensk improvisations-, jazz-, och samtida musik i kvarteret runt Nytorget."

Beviljat belopp: 220 600 kronor

"Kulturföreningen KAOS ordnar en kultursommar i mångfaldens tecken på Rättviks gammelgård. Vi tycker att kultur ska vara tillgängligt, spännande, roligt och skapa möten. Sommaren 2020 ordnar vi ett tiotal konserter med särskilt fokus på norden."

Beviljat belopp: 50 000 kronor

"Kulturvagnen skall vara ett mobilt konserthus och kulturhus där vi vill tillgängliggöra nyskapande konst och musik på ett enkelt och avslappnat vis utanför de stora institutionerna, musikhusen och gallerierna. Vi kommer att primärt verka i glesbygden"

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Beethoven 250 år skall firas även på Lövstabruks Kammarmusikfestival! Men istället för att planlöst lyfta fram Beethovens mest älskade verk vill de konstnärliga ledare ta ett annat grepp om detta jubileum. Nämligen att uppmärksamma Ignaz Schuppanzigh"

Beviljat belopp: 108 000 kronor

"Flöjt- och gitarrduon HAV kommer genom klassisk musik, fakta och ljussättning att göra en föreställning om Östersjöns försämrade tillstånd. Utöver två redan existerande verk kommer tonsättaren Stefan Klaverdal komponera ny musik och ett ljudlandskap.

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Mamlö Jazzmanifest 2020 års upplaga ämnar att att återigen genomföra en festival över två dagar med sju konserter. Vårt nya mål för det kommande året är att en av dessa konserter kommer att vara en internationell akt."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

"En Teater-konsert, ett möte och två konstnärstemperament. Celia Linde möter i fiktionens form den bortglömda gitarrlegenden Ida Presti, död 1967 på höjdpunkten av sin karriär. Ett drama om kvinnligt/manligt konstnärskap och mycket gitarrmusik.

Beviljat belopp: 87 000 kronor

"Vi uppmärksammar Kungl. Musikaliska akademiens 250-års jubileum genom att göra dem till festivalprofil 2021. Det är ett unikt tillfälle att uppmärksamma en organisation som under så många år verkat för ett levande och vitalt svenskt musikliv."

Beviljat belopp: 674 000 kronor

"Nordisk Sångfestival är en musikfestival sedan 2014 vars ändamål är att genom utbildning, konserter, föredrag och andra aktiviteter främja och utveckla den nordiska sången. Festivalens tre kärnområden är utbildning, konsert och konstnärlig forskning."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"Norrköpings Folkmusikfestival syftar till att samla ett stort utbud av folkmusik och folkdans av hög kvalité under ett och samma tak och tillgängliggöra detta för människor både lokalt och för tillresta nationella och internationella besökare."

Beviljat belopp: 155 000 kronor

"NYTT festival ger nutida kammarmusik runtom i Glasriket, Småland. Vi presenterar högklassig nutida musik främst av svenska tonsättare i kulturellt värdefulla lokaler i glesbygden i Kronobergs län."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Med fokus på unga jazzmusiker och ungt arrangörskap vill Ung Scen främja talangfulla utövare i åldrarna 13–25 år. Vårt mål är att en ny generation ska vara med och utveckla jazzen, både bakom, på och framför scen."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

"I projektet ingår två delar, dels en lektion i klassrummet på skolan med workshop, dels barnföreställningar på Tandla. Syfte att göra Opera-evolution i Eskilstuna med omnejd, att öppna upp en helt ny kulturgenre för barn och unga."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"Fem konserter där Skandiaorgeln visas upp
– i sin ursprungliga funktion för att spela till stumfilm,
– med musik från film, musikal och salong tillsammans med andra instrument och
– som musik- och klangmaskin för att berätta en känd musiksaga."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

"Stahlhammer Klezmer Classic skapar tillsammans med psykologen Isa Van den Bosch, musikaliska rum där olika konstformer möts och samtal uppstår."

Beviljat belopp: 120 000 kronor

"Rättegången ska bli en nyskriven intim opera som jämför det dåtida by- och bondesamhället med vårt moderna informationssamhället och som ska framföras i Dalby tingshus med solister, mindre orkester och kör."

Beviljat belopp: 140 000 kronor

"Året 2021 vill vi med ett allkonstverk – tillsammans med åtta- till tolvåringar – fira hundraårsjubileet av allmän och lika rösträtt. Vi riktar uppmärksamheten mot demokratin – dess betydelse och innebörd. Musik, ljus och rörelsekonst."

Beviljat belopp: 296 200 kronor

"Hertzbreakerz wants to invite Duo Dubois (saxophone/percussion) around the creation of new music that requires minimum space and weight. The material for the new compositions will somehow be drawn from and in dialogue with old opera arias."

Beviljat belopp: 299 700 kronor

"Ett musikaliskt platsspecifikt multimediaverk för kyrkorummet av idag. Musik för blandad kör, orgel, flygel och flerkanalig elektronik, video, laser. Samarbete mellan tonsättarna, Sidén Hedman duo och flera kyrkor och festivaler."

Beviljat belopp: 287 600 kronor

"En föreställning med ljudkonst, butoh och film som utgår från materialet sten och platsen norra Ölands västra kust. Filmen utgörs av lager av sten och kropp i en rumslig installation där dans och ljudkomposition lägger till ytterligare skikt."

Beviljat belopp: 255 000 kronor

"Musikern och tonsättaren Alexander Zethson arbetar fram musik för den norska kvinnokören Embla, samt en instrumentensemble. Musiken är skriven för stumfilmen Terje Vigen, och publiken möter projektet genom konserter/visningar."

Beviljat belopp: 228 000 kronor

"Ett möte mellan indisk och västerländsk musiktradition. Ett förutsättningslöst möte, där deltagarna går in i projektet improvisatoriskt utan förutbestämda ramar. Syftet är experimentellt och utforskande för att se hur musiken kan växa fram."

Beviljat belopp: 25 000 kronor

"I projektet Sånger i väntrummet sammanför vi sångare och musiker med olika ingång i musiken. Några är traditionsbärare. Några är skådespelare. Fiktion och tradition möts, sånger delas inom ramen för den klassiska tragedin Trojanskorna."

Beviljat belopp: 180 000 kronor

"Att använda synestetiska processer och associerad synestesi i skapandet och utförandet av musik med tio musiker."

Beviljat belopp: 166 000 kronor

"Musikteater Unna är en musik- och berättarföreställning där vi väljer ut ett antal versioner av en och samma medeltida ballad och ett antal varianter av samma berättelse hämtade från folksagorna. Berättelsen framförs av en sångare och en berättare."

Beviljat belopp: 68 736 kronor

"Ett hörspel baserat på författaren och Nobelpristagaren Nelly Sachs poesi. Urvalet görs från hela hennes produktion; från den tidiga lyriken till de sista texterna. Materialet sammanflätas till en historia; en resa genom hennes poesi, liv och samtid"

Beviljat belopp: 204 600 kronor

"En konsert för barn där musik från 1500- och 1600- talen spelas och samverkar med historiska bilder projicerade på storbild och historiska berättelser från tiden. Tanken är att sätta den tidiga musiken i ett sammanhang så den blir lättförståelig."

Beviljat belopp: 58 200 kronor

"Två av Nordens mest aktiva och nyskapande unga folkmusiker möts för att skapa ny musik som berör och spränger gränser för de traditionella instrumenten vevlira och kantele. Folkmusik möter pop i ett konstmusikaliskt format. Turné i Sverige/Finland."

Beviljat belopp: 59 000 kronor

"En countertenor gestaltar Farinelli och sjunger kända och okända arior för kastratröst. Med orkester och skådespelerska, berättar vi om Farinelli, om kastraternas unika röst och liv, hur gränsen mellan maskulin och feminin försvann i det "änglalika".

Beviljat belopp: 216 828 kronor

"Östergötlands Musikdagar Kreativ festivalmiljö med Sveriges främsta musiker. 20–25 gränsöverskridande konserter.  Specialsatsning på Festivalsinfoniettan. Klassiskt, jazz, nutida musik, sång; med samtal, poesi, recitation. Barnkonserter."

Beviljat belopp: 100 000 kronor