Beviljade projekt 2019:1

Mer än 13 miljoner (13 293 377) kronor fördelas i ansökningsomgång 2019:1. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 10 april 2019.

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn. Klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

"Vi vill göra en genomarbetad föreställning om Vilho Ollikainens liv. Där alla i gruppen WAO medverkar med musik, gestaltning och berättande. Föreställningen har många bottnar med både humor, sorg och bra musik."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Malmöbaserade ajabu! kommer i nära samarbete med Malmö Folkets Park skapa en ny mötesplats, Under Blodboken, där Malmöbor och tillresta får en möjlighet att fördjupa sig i musik och kultur från hela världen, för alla och alltid med fri entre."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"OONA Series kommer skapa en plattform för långsiktiga, högkvalitativa möten mellan musik, poesi och visuell konst. Vi vill lyfta kvinnliga tonsättare. Resultatet är en rad workshops och en mini-festival i Stockholm och Malmö."

Beviljat belopp: 170 000 kronor

"Skogen med internationella gäster planerar fördjupade och breddade internationella samarbeten i form av två konserter tillsammans med Splitter Orchestra i Berlin, samt en konsert vid Huddersfield Contemporary Music Festival i Huddersfield, England."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

"Hösten 2018 kom operasångerskan Ellinor Ingvar-Henschen ut med en självbiografi om hur arbetet med sångrösten hjälpt henne att minnas och bearbeta sexuella trauman från sin uppväxt. Projektet är en klingande gestaltning av bokens berättelse."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

"Kompositörstrion Hertzbreakerz bjuder in duon Eva Zöllner och Heather Roche liksom kompositören Lina Järnegard till ett experimentellt samarbete som resulterar i flera konserter i Sverige."

Beviljat belopp: 242 500 kronor

"Vi ska förena ungdomar från olika klasskillnader och bakgrunder i Ghana och Sverige genom musik och dans och ska tillsammans producera underhållning, genomföra workshops och konserter både i Ghana och Sverige."

Beviljat belopp: 650 000 kronor

"Den 5 juni 2019 skulle Lennart Hellsing ha fyllt 100 år. Med anledning av hans 100-årsjubileum, vill vi skapa en galakonsert/föreställning där musiker, barn och artister tillsammans framför ett urval av Lennart Hellsings alster."

Beviljat belopp: 209 000 kronor

”'Kroppen' är en musikföreställning för barn i lågstadiet som spelas uppsökande i klassrum vår 2020. Med ett nära musikaliskt möte, humor, allvar, respekt, gränser och lek - i en kroppsaktivistisk anda, hyllar föreställningen kroppen vi alla bor i."

Beviljat belopp: 175 000 kronor

"Utveckling av SKROT-Musical playground, ett musikaliskt, visuellt, taktilt, akustiskt och digitalt upplevelserum med musik/ljudlabb. Vi utvecklar miljön för upplevelserummet så det känns välkomnande och magiskt. Samt provföreställningar."

Beviljat belopp: 190 000 kronor

"Inom ramen för ett kuratoriskt samarbete mellan Clandestino Festival och en av Östafrikas främsta festivaler, Nyege Nyege, kommer ett flertal konserter och utvecklingssamtal arrangeras i Sverige och Uganda."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Gläntan, ett sökande efter gemensamma ytor. En process riktad mot att få ensemble och musik att andas tillsammans, oavsett olikheter eller bakgrund. Det noterade och det improviserade, hand i hand mot något okänt som presenterar sig först efteråt."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Skapande av berättarkonserten 'A concert of stories'. Ett samarbete mellan Daniel & Emma Reid och berättaren Mikael Öberg. 4 veckors skapande-/repperiod och minst två, troligtvis fler, offentliga uppträdanden i samband med premiär."

Beviljat belopp: 116 000 kronor

"Eva Lindal bjuder in pianisten Virg Dzurinko från New York för ett samarbete med improviserad musik som vi tillskriver en fiktiv musiker och banbrytare: Sofia G."

Beviljat belopp: 43 600 kronor

"Föreställningen Familjen Stråke tillgängliggör musik och instrument genom nya perspektiv. Idén är en ordlös, undersökande föreställning om hur musik blir till, kan låta och kännas. Samarbetspartners är Farsta kulturhus och Falu bibliotek."

Beviljat belopp: 221 034 kronor


"FeminEast Festival sätter fokus på kvinnliga artister främst från Mellanöstern, röster som ofta inte får höras i sina hemländer. I ett antal konserter lyfts starka kvinnor fram som genom sina röster, musik och artisteri verkar för sina medmänniskor."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"'Eesti heli – Estonian sound', en festival som presenterar nutida improvisationsmusik från Estland. Nefertiti, Göteborg 8 augusti 2019"

Beviljat belopp: 37 140 kronor

"Musik från Norden, de keltiska länderna och Québec. Texter och melodier som har färdats över haven i århundraden, fått nytt liv genom människors erfarenheter och livsöden, berikat den lokala kulturen, slagit rot och utvecklats genom seklerna."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Utöver den vanliga konsertserien är FRIM återigen i samarbete med årets Sound of Stockholm festival. Denna gång satsar FRIM stort med att presentera programpunkter som stärker den lokala scenen samt bjuder in till ett internationellt samarbete."

Beviljat belopp: 50 000 kronor

"Gränslandet – symfonisk fest 2019 är en festival med symfonisk musik som riktar sig till en ung publik med begränsad tidigare erfarenhet av klassisk musik. Ett evenemang vi vill ska bli Sveriges största mötesplats för unga människor och konstmusik."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

"Festivalen visar på klavikordets unika musikaliska möjligheter – solo och i kombination med andra instrument som lutor, nyckelharpa och blockflöjt i äldre och nyskriven musik – och fäster omvärldens uppmärksamhet på vår nationella klavikordkultur."

Beviljat belopp: 25 000 kronor

"Två ensembler. Två traditioner. Två låttyper. Ett gemensamt ursprung. Projektet vill utforska vad samspel kan innebära inom två folkmusiktraditioner som delar historia, men vars ensemblespel utvecklats på olika sätt."

Beviljat belopp: 77 800 kronor

"Alternativ musikal om ett framtids-piratskepp som strandat i Majorna, Göteborg 2019. Musik av Jorge Alcaide i samarbete med GAO, libretto Jorge Alcaide och Isabel Lagos: Repetitionsarbete och konserter. Samarbetsprojekt mellan GAO och konstnärer."

Beviljat belopp: 550 000 kronor

"Uppstart och repvecka för ny ensemble med miljöprofil. Ensemblen Mykorrhiza ska skapas och verka för att jobba med kultur på ett hållbart sätt. Inledningen sker i samarbete med Småbrukarenheten i Söderhamn."

Beviljat belopp: 133 550 kronor

"Greta Get – en sanitär angelägenhet använder sagans form för att få publiken att vidta åtgärder till förändring och visa på vikten av återbruk och samhällsansvar i dagens konsumtionssamhälle."

Beviljat belopp: 55 000 kronor

"Knutpunkt Nefertiti är ett regionalt nätverk i Västra Götalandsregionen. Med Nefertiti som nod, i samarbete med 19 aktörer och arrangörer, verkar projektet för att stärka jazz- och improvisationsmusik. Vi vill nu samverka kring 6 gemensamma turnéer."

Beviljat belopp: 190 000 kronor

"Imaginary Alien är en tematisk serie som över 11 publika evenemang undersöker gränserna för vår empati. Musik, teater och dans samverkar med föreläsningar och filmvisning för att inför varje lyssnare åskådliggöra hens omedvetna empatiska sfärer."

Beviljat belopp: 235 020 kronor

"Under 2020 vill Kammaren skapa en serie om 7 produktioner som kretsar kring Beethovens 250-årsjubiléum men istället för att lyfta fram tonsättaren själv fokuserar på kvinnorna runt honom och mystisken kring vem som var hans Unsterbliche Geliebte."

Beviljat belopp: 240 000 kronor

"Kapell Malén, Mattias Risberg & Kazue Ikeda arbetar tillsammans fram en föreställning med musik och rörelse, som bygger på lika delar delar arrangerad/komponerad musik, som på improvisation. Konserter och workshops tillsammans med Kulturskoleelever."

Beviljat belopp: 30 000 kronor

"Klubbkören och Mahotella Queens i ett unikt samarbete på Malmö Sommarscen. Det handlar om en Malmöbaserad rappande och stämsjungande hiphop-kör i ett konstnärligt utbyte med ett legendariskt band från Sydafrika frontad av tre stämsjungande kvinnor. "

Beviljat belopp: 75 000 kronor

"Den världsledande engelska ensemblen Exaudi och dirigenten James Weeks ska fira Sverige-debut och presentera den svenska tonsättaren Ansgar Beste på festivaler i Piteå och Stockholm (03/2020) samt online: vokalmusik med djurjojkar och medeltidscitat."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

"En serie event som syftar till påverkan kring jämställdhet och inkludering i musiklivets strukturer. Vi gör nedslag runtom i landet och utgår från arrangerande föreningar. Konserterna lyfter professionella, främst kvinnligt baserade/frontade akter."

Beviljat belopp: 290 000 kronor

"Projektet '10 år av KAOS' syftar till att fira tioårsjubileet för kulturföreningen KAOS med en festivaldag på Gammelgården i Rättvik där vi bjuder in så många som möjligt av den bredd av musiker som gästat oss genom åren att spela på vår scen igen."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Där den elektroniska musiken växt ut i olika grenar tar vi ett samlande grepp för att fusionera EDM och EBM-musikens samtida subkulturella uttryck på en arena med gemensamt fokus på normkritik och i synnerhet jämställdhet i genomförandet."

Beviljat belopp: 140 000 kronor

"Lidelsen är en intim musik- och konstfestival med fokus på jämställdhet, mångfald, miljö och kulturmöten."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Tillsammans med Trädgården och Stockholms Stad planerar vi att arrangera en musikfestival med 100% kvinnligt innehåll inom hip hop, r&b och soul. En festival som bryter barriärer och går emot fördomar om vad kvinnor kan och inte kan göra."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"'Romoush/Ögonfransar' är en konsertföreställning med fokus på traditionell arabisk musik, nyskriven konstmusik, svensk folkmusik."

Beviljat belopp: 60 000 kronor

"Projektets intention är i stort att utveckla Makross musikaliska grundidé med hjälp av några konkreta metoder; framarbetning av nytt material, musikaliska möten, konserter och inspelning."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Malmö Jazzmanifest vill lyfta fram den höga kvalitet på Jazzmusik som finns i regionen men också att knyta samman lokala aktörer och skapa ett 'vi'. Genom detta samarbete skapar vi också ett naturligt möte över generationsgränserna."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

"Upplaga 2.0, Sisters of Invention bjuder in SYMBIO. Vi är två redan befintliga duos som vill utgå ifrån begreppet 'dubbelduo', musiken skall vara två ljudande poler som spelar med och mot varandra, förstärker varandras toppar och skapar kontraster."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

"Mattias Risberg och Kazue Ikeda skapar tillsammans en performance baserad på improviserad musik och dans, som genomföras på 5-6 olika skolor/institutioner och/eller festivaler. Vid varje tillfälle erbjuds en improvisationsworkshop för intresserade. "

Beviljat belopp: 120 000 kronor

"De båda experimentella musikgrupperna Mimitabu (Göteborg) och TTCM (Oslo) söker medel för att genomföra två gemensamma konserter som ett steg på vägen mot ett tätare nordiskt samarbete inom den nutida konstmusiken."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Att intervjua vårdpersonal och sedan utifrån deras erfarenheter och upplevelser skriva manus och komponera musik till en musikföreställning som ska spelas för personal inom barnsjukvården."

Beviljat belopp: 91 568 kronor

"4 workshops för unga musiker och musikstuderande samt 3 konserter i Maputo, Mozambique i samarbete mellan Svenska och Mozambikanska musiker."

Beviljat belopp: 41 450 kronor

"Konstnärlig utveckling och internationell presentation av Dinn Dinn Bulo. Två västafrikanska musiker/pedagoger/sagoberättare spelar för barn och unga i Sverige och utomlands. De samarbetar med dansare/regissör/koreograf. Bidrag söks för rep och sälj."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

"Skurupsfestivalen är en idéell och gratis endagsfestival på Skurups Folkhögskola i Skåne. Den drivs enkom av eleverna på skolan, och har som mål att dels ge eleverna en inblick i sitt framtida yrkesliv och att främja Skurup som en kulturort av rang."

Beviljat belopp: 30 000 kronor

"Fritt spelrum riktar sig till barn med funktionsvariationer och stimulerar till eget skapande och möten med professionella musiker i skolmiljö. Musiker kompetensstärks gentemot målgruppen genom metoden och barnen intar konsertrummet som kreatörer."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

"Fools Gold är en marknad och festival för fristående skivbolag och musik. Målet är att skapa en samverkan mellan fristående aktörer, musiker och publik samt tillgängliggöra fristående musik för en bredare publik. 2019 planeras FG i Malmö och Sthlm."

Beviljat belopp: 97 000 kronor

"NYTT festival 15-18 augusti bjuder på nutida kammarmusik i Glasriket, Småland. Konserter med flera uruppföranden av svenska tonsättare, opera, installationer, utställningar av och med utövare med sina rötter i trakten."

Beviljat belopp: 125 000 kronor

"Musikföreställning baserad på Karin Boyes roman från 1940, Nyskriven metal influerad av System of a down, Arch enemy, Evanescense och Rammstein. Samarbete mellan Musikteater Unna, två kvinnliga metal-artister och Hidegruppen."

Beviljat belopp: 72 105 kronor

"Projektet ämnar stärka det samtida konst- och musiklivet på Orust genom att upprätta ett nätverk bestående av lokala konstnärer och arrangörer, stötta konstnärlig utveckling samt göra publika arrangemang som berikar det lokala musik- och konstutbudet."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Fyra rapartister och ett välrenommerat liveband skapar gränsöverskridande musik och utmanar traditioner med fyra föreställningar och workshops för att inspirera till nya musikaliska möten i en mellan könen jämställd produktion."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Utvecklandet av musik- och dansföreställningen Grains. Konstnärligt utbyte mellan genrer och discipliner som undersöker en demokratisk skapande process där alla led sker parallellt och gemensamt. Musik av M Petersson och A Petrini, dans S Castro."

Beviljat belopp: 198 000 kronor

"Väsen firar 30 år som grupp med en unik konsert på UKK i Uppsala. Vi bjuder in andra artister som vi skapar nya uttryck tillsammans med. De tre inbjudna ungdomsensemblerna är nästa generations spelmän/folkmusiker som vi vill ha med oss denna stora dag."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Artemisia – en opera om en konstnärs fall och upprättelse med en både förfärande och häpnadsväckande parallell till #metoo. Operabyrån fortsätter här sin mission att placera de bortglömda kvinnorna i rampljuset och att utveckla 'Sceniska musiker'."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

"Orgelfestival av högsta konstnärliga nivå med elva konserter, masterclasses och läger för barn och ungdomar med internationella topporganister. Visar upp Stockholms orgelbredd i kyrkor, Stadshuset, Konserthuset samt biograforgel i Reaktorhallen KTH."

Beviljat projekt: 250 000 kronor

"Experimentellt arbete och skapande av audiovisuell föreställning."

Beviljat belopp: 137 530 kronor

"Curious Classics är en musikfestival som presenterar klassiska traditioner från olika delar av världen. Detta är en andra upplaga som nu förflyttas till Stockholm för att vidareutvecklas och nå en ny publik."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

"Shaerat tonsätter och framför svenska och arabiska kvinnliga poeters texter på så väl svenska som arabiska. Projektet låter musiken och poesin mötas och befrukta varandra för att nå nya djup och själar."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

"En familjeföreställning som kombinerar nycirkus och konstmusik. Istället för fysiska cirkuskonster tar ljudakrobatik plats i mitten av manegen! Med hjälp av sonifiering, biomekanik och AR skapas en fantasivärld med musikens inneboende magi i fokus!"

Beviljat belopp: 203 447 kronor

"'Mellan stad och land' är ett musikaliskt möte där solister, instrumentalister och körsångare från Dalarna möter och delar sin traditionella musik med musiker och sångare från Uppsala och Stockholm under ledning av körmusikern Anders Nyberg."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

"Swar Yatra är ett sammarbete mellan indiska och svenska artister inom indisk klassisk musik som utforskar den ovanliga kombinationen sitar och sång genom att ta fram en gemensam repertoar som framförs på konserter och workshops i Sverige och Indien."

Beviljat belopp: 112 143 kronor

"Genom konserter i Kyoto och workshops i Osaka, tillsammans med japanska musikern Souta Niihara och gäst musiker från Japan-trion Gammal Gran (Yuki Noma, Jun Suzuki, Yasutaka Okada) syftar projektet till att etablera ett japanskt-svenskt kulturutbyte"

Beviljat belopp: 23 500 kronor

"No Trespassing – en konsert med visuell framtoning. Ett samarbete mellan kompositören Mikael Karlsson och den experimentella folk/psykduon Siri Karlsson. De har tillsammans skapat ett verk som uruppförs på Orionteatern och sedan anpassas till turné."

Beviljat belopp: 191 000 kronor

"Professionella musiker med anknytning till Skåne och Öresundsregionen möter varandra i musiken för första gången. I nya konstellationer repeterar man fram ett konsertprogram på 20-50 minuter som sen framförs på intimscenen under Folkrotsfestivalen."

Beviljat belopp: 62 500 kronor

"Vi reser längs Inlandsbanan och gör uppehåll för att tillsammans med lokala aktörer göra en interaktiv föreställning i gränslandet mellan modern konstmusik, performance, improvisation och konst."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

"Malik Nafiz och Shipra Nandy ska tillsammans med övriga musiker i projektet repetera in en repertoar av traditionell bangladeshisk musik/ghazal och tumri/västbengalisk musik i samband med Stockholm Sangeet Festivals tema Music Meeting point."

Beviljat belopp: 120 000 kronor

"Stockholms Saxofonkvartett och Quasar ska under säsongen 2019-2020 genomföra ett samarbetsprojekt i Kanada och Sverige. Vi kommer att presentera konserter med ny musik för saxofonoktett samt hålla workshops, seminarier och masterclasses."

Beviljat belopp: 134 500 kronor

"Hiphopgruppen LABYRINT ihop med Sångerskan BLEN åker till så många förorter som budgeten räcker för gratis utomhuskonserter och workshops för inspirera ungdomar. Lokala artister bjuds in som supports."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Vattentornets ljudmiljö öppnar för unika akustiska möten, från förstagångsupplevelser till hög professionell nivå. Med angränsande aktiviteter, webbradio samt sound-nodes på olika platser i regionen kan en bred publik lyssna, låta, leka och samskapa."

Beviljat belopp: 280 000 kronor

"2 veckors residens där 5 kompositörer och 1 ljusdeisgner/scenograf & 1 dramaturg/konstnärligledare arbetar med att producera en heldags komposition special skriven för Ställbergs gruvas maskinhall. Uruppförande den 3/8 under Att återta det levande."

Beviljat belopp: 120 000 kronor

"Att med genomarbetade, annorlunda versioner av Alice Tegnérs kända och mer okända verk skapa en föreställning för barn och vuxna tillsammans med animatören Helene Berg."

Beviljat belopp: 397 990 kronor

"Projektet är en dramatiserad konsert/ musikteaterföreställning kring Boris Vians texter och musik. 2020 är 100 årsjubileum av Vians födelse. "

Beviljat belopp: 150 000 kronor