Beviljade projekt 2017:1

Drygt 19 miljoner (19 128 713) kronor fördelas i ansökningsomgång 2017:1. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 21 april 2017.

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn. Klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

Internationella utbytesprojekt

Projektägarens sammanfattning: "Festival i Göteborg med svenska och polska musiker."

Beviljat belopp: 160 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • LISAS planerar framtida samarbeten med stråk- och symfoniorkestrar i Norden och i framtiden även utanför Norden. I denna ansökan läggs fokus på SSO och Trondheimsolistene.
 • Arrangemang tas fram med utgångspunkt i Lisa Rydbergs och Lisa Långbackas musik.

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Sound of Stockholm (SoS) är en part i EUprojektet C3IC, där fyra olika festivaler runtom i Europa skapar ett "indie classical" nätverk. Detta kommer att resultera i:

 • Hitresta arrangörer och artister från Tyskland, Holland och Estland som bevistar hela festivalen.
 • Nätverksmöten för kulturaktörer och beslutsfattare inom nymusikområdet
 • Workshops för studenter och allmänhet.
 • konserter både före och under festivalen som berikar SoS ordinarie program."

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Nordiska Musikdagar är en fyradagars musikfestival som fokuserar på musik av levande tonsättare från de nordiska länderna, med musik inom alla genrer i det nutida spektrat. Festivalen äger rum 28 september-1 oktober 2017 i och kring Southbank Centre, London, i samband med Nordiska Ministerrådets satsning Nordic Matters."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Melodies from the western coasts - musikaliskt möte mellan västkusten i Mellanöstern och Norden.
 • Internationell kulturutbyte mellan nordiska och palestinska musiker.
 • Workshops och konserter i Israel, Palestina, Jordanien och Sverige.

Beviljat belopp: 533 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Internationellt samarbetsprojekt med musiker från Sverige, Ukraina, Portugal och Moldavien bosatta i Sverige, Ukraina, Portugal och Polen. Projektet syftar till att utveckla, repetera och framföra en repertoar av polskor, polkor, mazurkor, valser och annat svenskt, ukrainskt, polskt och portugisiskt på dragspel, fiol, cello och nyckelharpa/moraharpa. Konserter kommer genomföras i Sverige och Polen."

Beviljat belopp: 212 524 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En fyra dagar lång konstnärsdriven festival för annan musik, med ledande artister från hela världen som spränger gränserna mellan frijazz/improvisation, nutida konstmusik och live-elektronik."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Rainbow Riots – musiksamarbete med hbtq-artister från flera av världens mest hbtq-fientliga länder. Detta är andra delen av ett tvåårigt projekt och innefattar:

 • Musikproduktion och låtskrivande.
 • Musiksamarbeten med artister från Uganda, Jamaica, Sydafrika mm. Inkluderar även hbtq-flyktingar i Sverige.
 • Internationell lansering. 
 • Musikvideor
 • Världens första world music-festival med hbt-tema, under Stockholm Pride, där de medverkande artisterna uppträder live."

Beviljat belopp: 290 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Flyttfåglar! ett konstnärligt utbyte mellan svenska folkmusikduon Bridget Marsden & Leif Ottosson och Oslo-baserade skotsk/finska folkmusikduon Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola. I Flyttfåglar kombineras svensk och skotsk folkmusikstil med improvisation, ljudlandskap och nya kompositioner och formar ett konsertprogram på temat. Flyttfåglar redovisas i form av konserter i Stockholm och Oslo. Musikerna skriver nytt material och samlar traditionellt material utifrån temat fåglar."

Beviljat belopp: 155 750 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet syftar till att diametralt förändra förutsättningarna för kvinnliga artister i Europa. A Keychange, ett tonartsbyte i musikbranschen! Sex länder tillsammans med organisationer, företag och de viktigaste showcasefestivalerna har gått samman in ett EU-finansierat nätverksprojekt för att öka synligheten för kvinnliga artister på väg upp i karriären och stödja bygget av ett starkt internationellt nätverk av kvinnliga nyckelpersoner i musikbranschen."

Beviljat belopp: 296 933 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Svenska Härjedalspipan och japanska Koton i nytolkningar av flöjtspelarens Olof Jönssons, Ol´Jansas musik från Härjedalen.
 • Konserter, workshops och presentationer i Japan och Sverige.
 • Fördjupning/utveckling av samarbetet och utbytet mellan svenska och japanska musiker.

Beviljat belopp: 230 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Ett verk på c:a en timme för Esa-Pekka Salonen, Martin Fröst, Sveriges Radios Symfoniorkester, live elektronik styrd av solisten och dirigenten via rörelsesensorer & interaktiv ljusinstallation.
 • Kommer framföras i flera länder i sin helhet och/eller i kortare versioner.
 • Samarbete med GRAME i Lyon och MusicUnit i Paris för live elektroniken.
 • Samarbete med Ramy Fischler och Cyril Teste vad gäller den interaktiva ljusinstallationen
 • Baserat på teknologin Gestrument.

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Under fem dagar kommer 50 kvinnor från musikbraschen i Mellanöstern och Norden workshopa ihop i Malmö - musikaliskt och intellektuellt. De individuella uttrycken får möta varandra, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling står i fokus. Vi kommer också ordna offentliga uppträdanden i samband med workshopen."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Jazz i Parken är ett årligt återkommande sommar- och kulturarrangemang som vill återuppliva de offentliga stadsparkerna med jazzmusik. Fri-entré, 1-dag festival med fokus på:

 • stärka jazzkulturen för alla i allmänhet
 • presentera hög kvalitativa nordiska akter
 • samarbete med liknande festivaler i norden
 • skapar en interaktiv mötesplats med instrumentprovning, improvisationsinslaget, workshops för barn, unga och barnjazzföreställningar
 • nordiska utbytet av ny musik med nordiska rötter"

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Fem Sverigebaserade musiker och dansare skapar tillsammans med två Finlandsbaserade musiker/dansare ett konsertprogram under tre möten i Sverige och Finland. Konsertprogrammet framförs i Tampere/Helsingfors i regi av Culture Cooperative Uulu samt på Stockholm Sangeet Festival 8/10 samt eventuellt på ytterligare platser. Konserterna och delar av repetitionerna filmas och en minidokumentär om projektet skapas."

Beviljat belopp: 90 000

Projektägarens sammanfattning: "'The Widow, the Shorty, the Seal and others' handlar om människor som gör saker utanför accepterade normer i samhället,  till synes ologiska, meningslösa handlingar som ibland är nödvändiga för att få jorden att snurra. Vi riktar oss till ungdomar 13-19 år, en ålder då många är upptagna av vad som är norm och normalitet. Genom att kombinera Elias Faingersh konstnärliga styrkor med de möjligheter som Baltiska Huset i St. Petersburg har, vill vi skapa en musikalisk och tankeväckande föreställning."

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Samarbetsprojekt

Projektägarens sammanfattning: "SPRINGFLOD är: Ett möte mellan nutida konstmusik och improvisation, ett samarbete mellan KammarensembleN, Arne Forsén och Madeleine Isaksson, ett pedagogiskt projekt för kulturskolor och estetiskt gymnasium: workshops, seminarier och offentliga konserter. Nykomponerad musik för elever från kulturskolan."

Beviljat belopp: 762 005 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Stärka nätverk av kvinnliga kulturutövare, skapa rum och scen, utbyta repertoar, erfarenhet och kunskap, skapa nytt material och jobba för att stärka den afropéiska rörelsen.
Arrangera workshops för unga tjejer i musik, inspirera och stärka dem till att se musik eller andra konstnärliga uttryck som ett karriärsalternativ. Besöka musikhögskolor, bredda musikaliskt kunskap och nätverk."

Beviljat belopp: 299 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Alla barn, oavsett härkomst eller socioekonomisk tillhörighet, ska få chans att spela instrument, att väcka lusten för folkmusik och att uppleva känslan av att stå på scen som artist. Alla barn har rätt att få veta mer om sitt kulturarv. Utveckla den metod vi arbetat med sedan 2013 med syfte att stärka barns eget skapande."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "1-8 juli 2017 kommer Boda Hembygdsförening arrangera en kammarmusikvecka med fyra konserter. Konstnärliga ledare är MalvaKvartetten. Målet är att konserterna ska ha varierade konstnärliga uttryck och utövare, samt ta vara på den starka musikaliska traditionen som finns i bygden."

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Sverigepremiär av barockoperan Les Surprises de L´Enfer av franska kompositören Isabelle Aboulker
 • Samproduktion mellan nystartade Den Andra Operan och Malmö Opera
 • Speltillfällen i Malmö/Skåne, Stockholm/Sörmland
 • Projektet fokuserar på kvinnors representation av, på, bakom scenen

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • STRATOSFÄR utvecklar en årlig musikfestival för barn i Hammarkullen.
 • Svensk/internationell folkmusik möter El Sistema i ett interkulturellt experiment.
 • Festivalen äger rum 16 sept. i Hammarkullens Folkets Hus.
 • Festivalens tema är lufthavet kring planeten på FN:s dag för ozonskiktet.

Beviljat belopp: 157 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Intervjuer med personer i Malmös ytterområden om tankar, drömmar och livserfarenheter omvandlat till musik."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett möte mellan de svenskaste av sånger, Evert Taubes visskatt, och den arabiska musikens sound och instrument. Ett samarbete mellan musiker från skilda genrer och med olika erfarenheter som tillsammans återskapar Taubes sånger i en lekfull kulturkrock. Ett program som passar hos på såväl irakiska kulturföreningar som svenska vissällskap."

Beviljat belopp: 131 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektidé Equal DJ Festival Gothenburg

 • En flerdagars musikfestival med fokus på musikproduktion och att lyfta fram kvinnliga musikskapare inom de elektroniska musik-genrerna.
 • DJ/producentuppträdande eller LIVE-DJ:s som framför upphovsrättsskyddad, egenproducerad musik inom de ovan nämnda genrerna.
 • Seminarier, workshops och paneldiskussioner"

Beviljat belopp: 290 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Nyskrivna operan "Kärlekskriget" av Paula af Malmborg Ward, kompositör och Mathias Clason, librettist sätts den 12-22 oktober upp, med 8 föreställningar inplanerade, på Västmanlands Teater. Operan har sin urpremiär i Vattnäs Konsertlada den 6 juli 2017. Från den 18/9 planeras, fraktas och nyrepeteras operan i Västerås."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "BookJam är en serie av informella kammarmusikkonserter (jam sessions) på Andy's Corner bokhandel i Malmö, där förväntningar och gränser från den traditionella konserthallen faller och lämnar plats för spontanitet, musikskapande och personliga möten."

Beviljat belopp: 73 300

Projektägarens sammanfattning: "I oktober 2017 inleds planeringsarbetet. 2-6 maj 2018 genomförs festivalen Norrköpingsljud. Efterarbetet med redovisning och redigering av dokumentation sker under hösten 2018."

Beviljat belopp: 295 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Vivaldi Recomposed av Max Richter för 23 musiker framfört på två av Stockholms populäraste evenemang under sommarhalvåret - Trädgården och Tensta Marknad. - Syftet med produktionerna är att, förutom att spela fantastisk musik, tillgängliggöra den till en ny och ung publik. Att på deras egna villkor kunna bilda ett intresse för klassisk musik är av största vikt och präglar hela Första Parketts verksamhet."

Beviljat belopp: 230 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Honjos syfte med Afrikansk Kulturnatt är att ge röst och makt till kvinnor att ta första steget mot mikrofonen och sjunga offentlig med glädje. Honjo ska främja utveckling och utmaning av öppenhet och dialog mellan etniska föreningar och det Svenska samhället där kultur och musik är verklig för social tillhörighet och integration."

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Disobediences in Sound är ett interdiciplinärt samarbetsprojekt runt skapandet av nya verk med antingen politisk agenda eller ljudkonst som utgångspunkt för visualiserandet av konstnärliga utopier. Projektet utgör också ett ramverk för reflektion över konstnärliga arbetsmönster, kommunikationssätt, hierarkier samt musikernas roll i den konstnärliga processen. Projektet involverar ett tiotal konstnärer och äger rum i Sverige och internationellt med workshops, konserter och seminarier."

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "The Art Pop Experience genomförs för andra gången. Projektet är en upplevelse i och ett utforskande av olika kompositionsprocesser. I likhet med föregående år så har finansiering sökts för ett specialbeställt verk som på olika sätt tangerar Art Pop, en hybridgenre i gränslandet mellan improvisation och konstpop. Årets kompositoriska fokus ligger på ett musikaliskt samarbete mellan tre kompositörer/musiker."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Staten och kyrkan lyckades med hot om dödsstraff att få samerna sluta använda sina trummor. Tack vare Ola Stinnerboms nytillverkade trummor och hans sökande efter hur trumman har använts kan han och Nina Nordvall Vahlberg fortsätta arbetet att hitta den samiska rytmen. De möter andra samiska jojkare, både unga och gamla i workshops. De undersöker med sina egna kroppar förhållandet mellan jojken och trumman. Resultatet blir en trumkonsert och workshops i Jokkmokk 2018."

Beviljat belopp: 625 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Musik av Monteverdi, Vivaldi och Dowland sjungs och spelas med en doft av svensk urskog och universell minimalism. Alla texter översätts till svenska för att göras tillgängliga för publiken, och därmed ”försvenskar” vi några klassiska verk och gör dem till våra egna. Som musiker med väldigt olika referenser i bagaget vill vi mötas och skapa något i gränslandet mellan våra respektive musikgenrer."

Beviljat belopp: 247 200 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Genom projektet En hembygd för alla vi visa upp en hembygdsrörelse och en landsbygd där alla får ta plats, inte bara de som vanligtvis får representera hembygden. Konsertprogram med bred representation och jämställt bokat. Ca 10 konserter med fokus på vis- och folk- och världsmusik. Queer temadag med lesbisk frukost, diskussioner, panelsamtal/föreläsning och en konsert med ett lesbiskt tema. Allt detta sker på Nyfiket i den historiska miljön bland fäbodarna på Rättviks Gammelgård."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett musikaliskt möte musikgruppen Vibbarna och professionella musiker. Ett möte i vilket olika genre och musikaliska uttryck utforskas, samsas och fusioneras. "

Beviljat belopp: 290 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En humanistisk kabaré om medborgarskap med avsikt att inspirera, entusiasmera och öka valdeltagande."

Beviljat belopp: 800 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Prova ut en ny modell för att stödja nya produktioner av konserter för barn där vi breddar representationen utifrån instrument, förebilder, genre eller/och genus.
 • Mentor och produktionsstöd till nya musiker som vill ge konserter för de yngre.
 • Utveckla utbudet av professionella konserter för de yngre.
 • Erbjuda två duos minst 5 konserter per duo under Planeta Festival 2017.

Beviljat belopp: 177 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Musikfestival med tredagars artistframträdanden samt workshops, föreläsningar och aktiviteter för såväl gamla som för unga. Vi vill verka för att skapa en kulturell mötesplats för alla invånare i Arvika kommun och har ett samarbete med medverkande från bl.a. Syrien, Afghanistan och Eritrea. Vi vill erbjuda ett tillfälle för föreningar eller enskilda personer som brinner för en grönare miljö med hållbarare system att visa upp sig. Festivalen utförs ideellt av föreningen Upptakt och av volontärer."

Beviljat belopp: 165 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:  "Bicycle Beat gör 20 workshops på skolor om musik och hållbar utveckling, med återvunna instrument som länk mellan dessa två områden.

 • Bandet samlar in ungas tankar, idéer och visioner från dessa workshop.
 • Bandet skriver ny musik utifrån detta ihop med gästartist.
 • Detta material framförs under våren 2018 på Klubb Artivist och Klimatriksdagen 2018.
 • Vi kommer även uppmuntra alla unga vi träffar att formulera sina i idéer i motioner till klimatriksdagen."

Beviljat belopp: 369 250 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Jazzoo 2 är en interaktiv scenföreställning för barn med musik och animationer, en skiva/bilderbok med instrumental jazzmusik, och i förlängningen animerade kortfilmer. Jazzoo 2 kommer att bli fortsättningen på Jazzoo, våran skiva/barnbok, föreställning och filmer, som blivit en jättesuccé. Vi har gjort föreställningen i Norden, Frankrike, Tyskland och England, och de animerade kortfilmerna sänds nu på SVT och YLE bl.a."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Arbete med att bygga upp en kör av nyanlända
 • Integrera denna med en redan etablerad svensk kör
 • Specialkomponera och arrangera det redan existerande körverket efter just de erfarenheter som finns i den kör man arbetar med
 • Repa med lokalt dansband ihop med invandrade musiker
 • Konserter/turné i kommunen

Beviljat belopp: 240 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Stråf Vocal Strings och Musikens hus inleder ett tvåårigt samarbete.
 • Stråf agerar under denna tid som ett husband/artist in residence.
 • Mål och syfte är att ge barn/unga samt seniorer större möjlighet att möta en högkvalitativ och experimentell vokal/stråkkvartett.
 • Under denna period erbjuder Stråf ett antal konserter/workshops i en spännande och kreativ miljö.
 • Tanken är att publiken också ska få möjlighet att delta interaktivt i form av allsång och alldans.

Beviljat belopp: 357 600 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Curious Classics är en festival som lyfter fram ett spektrum av klassiska traditioner från olika delar av världen. Projektet är så väl folkbildande för den etablerade publiken till klassisk musik, som det är en dörröppnare till konsertsalarna för en publik med bakgrund i de kultursfärer som konserterna presenterar och på så sätt ge status och legitimitet till kulturer som sällan bereds plats för i konsertsalarna."

Beviljade projekt: 1 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet består av två delar.

 • Konserter med Stockholm Refugees All Stars i Stockholm med avslutningskonsert på Stockholms Centralstation. I bandet ingår musikern Andreas Unge musiker från den Förbjudna Orkestern samt nyanlända musiker.
 • Workshops på Stallet, världens musik och på asylboenden i Stockholm."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: wSPACE by rmh är en inkluderande scen som ger kunskap, ökar självförtroende och föder kreativitet. Ett projekt som spränger gränser i en segregerad stad och skapar vägar inom en musikindustri i förändring. Ett space av tillhörighet för alla som inte passar in."

Beviljat belopp: 1 898 200 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Musikern Sara Thuresson vill ändra samhällets syn på kvinnor i fängelse med musik som verktyg. I samarbete med Malmö Museer producerar Xenofilia en utställning kring musiken från skivan Hinseberg som Sara skapat tillsammans med kvinnor i fängelse. Målet är att skapa en utställning som visas på Malmö Museer, och att skapa musikaliska kringarrangemang i samband med utställningen. Syftet är att visa den förändringskraft musik kan innebära för de kvinnor som står längst ner i samhällets hierarki."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Producera residenser, samarbeten, konserter och showcase med musiker från Sverige, övriga Europa och arabvärlden. Skapa och underhålla nätverk och kontakter mellan artister, utövare, platser och institutioner inom elektronisk, elektroakustisk och experimentell musik i Sverige och arabvärlden."

Beviljat belopp: 698 300 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Jazzambassaden är ett pilotprojekt för att arrangera svenska jazz kvällar utanför landets gränser och för på så vis nå sin där befintliga publik och nya publikgrupper."

Beviljat belopp: 107 500 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Folkrot är en kulturfestival som firar det lokala och traditionella, med rötter i Skåne.
 • Festivalen invigs med en öppningskonsert, med ett husband som bjuder upp olika gäster, där alla är av relevans för festivalens tema.
 • Gästerna spelar 10-12 minuter vardera med eget val av låtar, som har arrangerats för konserten i samarbete med husbandet.
 • Konserten är av hög konstnärlig kvalitet, men även en hyllning till gästerna, och publiken får en inblick i vad skånsk folkmusik är och kan vara.

Beviljat belopp: 56 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Med Svensk Musikvår återupptar vi en betydelsefull tradition. Med fokus på nutida svensk konstmusik skapar vi ett forum där tonsättare, musiker och publik möts och där musiken framförs. Genom Svensk Musikvår skapas en plattform för ökad samverkan mellan fria musiklivet konsertinstitutioner, föreningar och organisationer."

Beviljat belopp: 890 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Löptävling, öppen för alla med fya distanser
 • Gratis att springa 10 och 5 km för alla under 18 år
 • Musikfestival med Looptroop Rockers, Allyawan och Ambivalensen
 • Gratis inträde
 • Ingen alkoholförsäljning
 • Vegetarisk mat till försäljning
 • Plats: Vallby Friluftsmuseum i Västerås
 • Aktiviteter för barn och unga mellan lopp och konserter
 • Syfte: att inspirera unga till en hälsosam livsstil genom att koppla löpning till urban musik

Beviljat belopp: 110 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Tornedalsteatern ska sätta upp en teaterföreställning.
 • Det ska vara en poetisk och visuell föreställning med mycket musik.
 • Tornedalsteatern kommer att använda både nyskriven och befintlig musik av etablerade Norrbottniska musiker.
 • Föreställningen kommer att spelas på högstadie- och gymnasieskolor främst i Norrbotten.
 • Föreställningen kommer även att spelas offentligt för allmänheten.

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Kammarmusiken invaderar Konserthuset! I samarbete med Stockholms Konserthus ger trio ZilliacusPerssonRaitinen en veckas kammarmusikfestival i april 2018, Måndag hela veckan . 7 dagars konserter med internationella kammarmusiker i spännande möten. Förutom konserter bjuds på föreläsningar om bl a kammarmusikens historia i Sverige, modererade samtal om kammarmusiken av idag, masterclasses i kammarmusik för ungdomar samt pre-concerts med barn och unga."

Beviljat belopp: 134 000 kronor

Utvecklingsprojekt

Projektägarens sammanfattning: "Aide, Aide! Balkan Jamsession - en levande plattform för musikaliska och mänskliga möten där musik- och danskulturen från Balkan är själva mötesplatsen. Tre jamkvällar (hösten 2017) sätter grunden för plattformen där musiker och dansare från Balkanländerna och Mellanöstern möts och utbyter erfarenheter med varandra på scen."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Spelstinafestivalen 2017 omfattar ett festivalprogram 18-19 aug 2017 samt turnéer i fyra län. Mål 31 konserttillfällen hos lika många arrangörer i cirka 30 kommuner.  Turnéverksamheten är mer omfattande än festivalprogrammet. Spelstinafestivalen vill ge kvinnliga folkmusiker en större scen, fler spelningar och verkar för ökad jämställdhet."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Fördjupning av projektet 'Carliot - It´s never too late Orchestra'. Det är nu dax att möta ordet.  Eftersom orkestern spelar mycket musik som har sitt ursprung som musik för/till teater så vill jag nu gå ett steg ytterligare och låta orkestern möta ordet. Vi spelar bl.a. musik som jag skrivit till Strindbergs - Ett Drömspel och Tjechovs - Tre Systrar"

Beviljat belopp: 91 722 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Jazz och improvisationsgruppen Viva Black Plus utmanas att tänja på sina gränser när sångerskan Guljahon Hurramova och slagverkaren Celso Paco adderar sina uttryck och traditioner från Uzbekistan respektive Mozambique."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Future Songwriting är ett låtskrivarprojekt som riktar sig till unga tjejer (12-19 år). Deltagarna får skriva, producera och framföra sina verk som släpps på fysisk skiva slutfasen av projektet. Deltagarna får en stor inblick och kunskap i hur det går till att färdigställa sin låt i inspelningsprogrammet Logic Pro. Projektet avslutas med releaseturné där låtarna framförs live för publik."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Forskning och experiment om konstnärlig upplevelse speciellt riktat mot personer med syn- och hörselnedsättning.
 • Skapande av audio-visuell installation på detta tema i 3 stora salar på Länsmuseet Gävleborg.
 • Offentlig utställning under 9 veckor men visningar och workshops för barn och ungdomar, skolor, personer med syn- och hörselnedsättning samt för allmänheten.
 • Vidare turné i Gävleborgs län och övriga landet.

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Etablerandet av ensemble 
 • En ensemble som kommer försöka aktivera jazzmusik från post-bop eran (1960-talet) och göra den aktuell idag.
 • Vi avser att aktualisera jazzmusiken genom att ifrågasätta konventioner som uppstått kring framförandet av den.
 • Framförallt kommer vi undersöka om ett radikalt förhållningssätt till dynamik kan förändra hur vi framför jazzmusiken och hur den uppfattas av en lyssnare.
 • Vi avser att spela jazzmusik från post-bop eran påfallande ljudsvagt.

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Anpassning, utveckling och tillverkning av musikinstrument och verktyg som fungerar i kreativt musicerande för rörelsehindrade.
 • Låtskrivande, komposition och repetition.
 • Presentation, dokumentation och marknadsföring av projektet.

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning:

 • Stickspåret i Vittsjö
 • Den 26 maj 2017
 • En kväll med "orientalisk musik" samt äldre sydsvensk folkmusik och visor.
 • Nadin Al Khalidi med 4 musiker samt delar av Gyssla Elitkapell 6 musiker
 • Sammantaget 11 musiker + tekniker.
 • Frivillig entreavgift.

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Vi hade förra året en lyckad smygpremiär av Kaljbjärga filmfestival och planerar nu en andra! Festivalen utgår ifrån viljan att visa tidig 35mm stumfilm med kolstavs projektor för att få en unik upplevelse av hur det verkligen såg ut när film visades första gången. Alla filmer visas med levande musik. Medarrangör är Matti Bye, prisbelönad musiker och erfaren kompositör. Han har sedan två decennier medverkat på många stumfilmsfestivaler i världen."

Beviljat belopp: 62 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Skapande och realiserande av en berättarföreställning för saxofonkvartett och skådespelare med musik av nu levande svenska kvinnliga tonsättare där Fredric Thurfjell står för skapande av manus samt övergripande scenisk överblick och Nordiska Saxofonkvartetten står för den musikaliska delen. Musik i föreställningen kommer att vara komponerad av bland andra Tebogo Monnakgotla, Catharina Backman, Paula af Malmborg Ward och Marie Samuelsson."

Beviljat belopp: 99 429 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Utvecklingsprojekt med Per Störby Jutbring Ensemble, som utforskar samarbete mellan akustiska instrument och elektroniska verktyg, och med komposition och improvisation skapar en unik, oberoende, 100 % jämställd, modern, postminimalistisk kammarensemble."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "RMH Block Party är en konsertupplevelse uppbyggd PÅ containers och en plattform för interaktivt lärande I containers för morgondagens upplysta lyssnare."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet TegelJazz syftar till att utforska nya sätt att ta sig an jazzmusiken och -traditionen för att upptäcka dess relevans idag. Projektet har feministiska förtecken och kommer att bidra till ett rikare och mer jämställt musikliv i regionen. TegelJazz står primärt på tre ben:

 • en växtplats för professionella musiker som identifierar sig som kvinnor och/eller transpersoner
 • ett forum för nätverkande bland aktörer på
 • ett rum där barn och unga inspireras till att spela musik"

Beviljat belopp: 100 000 kronor