Beviljade projekt 2016:2

Drygt 5,2 miljoner (5 235 930 ) kronor. Så mycket pengar fördelas i ansökningsomgång 2016:2 där festivaler kunde söka stöd för att arbeta för jämställd artistbokning. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 18 november 2016.

De festivaler som beviljat stöd presenteras med projektägare och festivalens namn. Klicka på respektive festival för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning.

Beviljade projekt

"Fokusera på elektronisk musik i en tvådagars festival i Malmös Folkets Park. Kvinnliga artister ska lyftas fram. Festivalen hålls dagtid för att locka både en bred och alternativ publik i alla åldrar."

Beviljat belopp: 295 000 kronor

"För att utveckla vårt redan etablerade jämställdhetsarbete ämnar vi att fokusera detta stöd på en märkbar konstnärlig höjning med fokus på icke-män och bred kulturell och geografisk representation."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Med ekonomiskt stöd avser Backafestivalen boka och arrangera ett antal musikakter under festivalen 2017. Stödet avser användas till gager för artister av dignitet som vi önskar boka till sommaren 2017"

Beviljat belopp: 180 000 kronor

"Vi vill bättre balansera fördelningen kvinnor och män både på musikersidan och när det gäller tonsättare för programpunkterna. Det finns en tradition bakåt med manlig övervikt i båda dessa kategorier."

Beviljat belopp: 295 000 kronor

"Clandestino Festival äger rum för femtonde året i rad 8–11 juni 2017. För att uppmärksamma och fira gör vi en satsning och bokar världsartister samt skapar ett utforskande dokumentationsprojekt."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Vi vill boka ett större antal kvinnliga artister och band med kvinnliga musiker i besättningen. Fler nysvenska artister bokas, med visst stöd av annat bidrag."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

"Vi vill lyfta fram kvinnliga organister och orgeltonsättares förr, idag och i framtiden genom att bjuda in tio kvinnliga organister och tonsättare från hela världen till Göteborg."

Beviljat belopp: 245 200 kronor

"Trio HELLQVIST/CHOI/AMARAL engageras som ensemble in residence Kalvfestivalen 2017. Under tre dagar repeterar de nya verk som sedan framförs under festivalen."

Beviljat belopp: 90 120 kronor

"Vi vill fortsätta och stärka vår jämställda bokningsprofil och ge det jämställda i vårt program en extra trygghet med en tidig bokning av en tungviktig kvinnlig akt."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Se till att vi får lika många kvinnliga musiker, såsom manliga att komma till Västervik och visfestivalen."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Vi vill ta hit två internationella tradjazzband med hög grad av professionalism och kvalitet till Hällevik Tradjazzfestival 2017. Banden är unika i denna genre eftersom de bara består av kvinnor."

Beviljat belopp: 153 110 kronor

"Med ev stöd från er ges möjlighet att utifrån vår arrangörsgrupps önskemål boka en bredd av artister med olika nationaliteter, olika kön, olika genrer liksom etablerade akter."

Beviljat belopp: 170 000 kronor

"Kulturernas Karneval vill höja den konstnärliga kvalitén i programmet genom att boka 4 framstående kvinnodominerade akter som alla verkar för förändring och jämställdhet inom sina respektive genrer."

Beviljat belopp: 170 000 kronor

"År 2017 utvecklar vi vårt jämställdhetsarbete ytterligare genom att boka helt jämställt samt skapar en mötesplats för svenska och internationella jämställdhetsprojekt."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Täcka avtalsmässiga gager för musiker."

Beviljat belopp: 125 000 kronor

"Som ideell förening är det ibland tufft att känna ekonomisk trygghet i små och riskyllda projekt som våra. Att få stöd hjälper oss våga satsa vidare och fortsätta boka spetsigt och jämställt."

Beviljat belopp: 85 000 kronor

"Festivalen jobbar redan starkt och medvetet med jämställdhet. Med detta stöd har vi möjlighet att göra en extra genomarbetad festival som kan injicera vårt arbete med extra kraft."

Beviljat belopp: 107 000 kronor

"Aurora festivalen 2017 besöks av ca 400 musiker från hela världen. Med ett stöd från Musikplattformen kan vi öronmärka medel till rekrytering av sex exceptionella och kvinnliga konstnärliga ledare."

Beviljat belopp: 300 000

"Genom stödet gör vi galakonserten till en av de mest jämställda och flerkulturella festivaler Sverige. Vi genomför också EPOS Konsert med adepter och mentorer som varit ett återkommande inslag."

Beviljat belopp: 214 500 kronor

"Musikverkets stöd kommer att bekosta (nästan) hälften av alla kvinnliga artisters gager, transporter och boende."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Beställa ambitiösa nya verk av tonsättarna Caterina Barbieri och Stine Motland samt bjuda in kollektivet Konstmusikmusiksystrar att delta  i programläggningsgruppen. " 

Beviljat belopp: 150 000 kronor

"Stödet avser att finansiera frilansmusikers gager (inkl skatter), resor respektive boende i samband med konsert och forum AnonymA, 2017/06/05, under Stockholm Early Music Festival."

Beviljat belopp: 166 000 kronor

"Arbeta med signalvärden genom specialproducerade konserter med kvinnliga artister. Inspirera till ökat kvinnligt artisteri i möten mellan musiker/besökare. Öka antalet kvinnliga musiker på festivalen."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

"Visa att det går att göra en jämställd festival på landsbygden. Att vi år efter år med våra eldsjälar lyckas genomföra en mycket omtyckt folkfest, som lockar artister och tusentals människor varje år."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

"Vi vill kontraktera den hyllade norska stråkkvartetten Vertavo samt den nyskapande duon Katarina och Svante Henryson till 2017 års festival för att ytterliga stärka vår jämställda profil."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

"Öland Roots är en urban musikfestival på den öländska landsbygden. Med Musikverkets stöd vill festivalen verka för att bredda genren och visa på kvinnliga artisters självklara plats inom festivalsverige."

Beviljat belopp: 165 000 kronor