Beviljade projekt 2016:1

Drygt 14,4 miljoner (14 406 858) kronor till 62 projekt. Så mycket pengar fördelas i ansökningsomgång 2016:1. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 7 april 2016.

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn. Klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

Nationella samarbetsprojekt

Projektägarens sammanfattning: "SIX HANDS är ett unikt möte mellan tre pianister: Rebekka Karijord, Martin Hederos och Matti Bye. Vi kommer utforska de klangliga och narrativa möjligheterna med tre flyglar, röst och elektronik."

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett projekt där musiker och tonsättare utforskar ny teknologi och det virtuella i tre konserter där publikutveckling utgör en del av det konstnärliga konceptet."

Beviljat belopp: 225 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Utveckling av en säregen miljö av gårdslador, åkerlandskap och skogstjärn där musikakter som överskrider genregränser och berikar traditionella perspektiv på det bohuslänska kulturarvet presenteras."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Studio med arbetsplatser för ljudkonstnärer med möjligheter att utvecklas, skapa nya verk, samarbeta med andra, ta del av gemensamma resurser, gästföreläsare och framföra nya verk i en optimal kontext."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Produktionsrep med musik komponerad och arrangerad av Emma Ahlberg, kring historien om fiolspelerskan Hillevi som för 100 år sedan kom trea i en spelmanstävling i Sundsvalls stadshussalong."

Beviljat belopp: 294 950 kronor

Projektägarens sammanfattning: "LJUD@ 2016 är en festival för fri improviserad musik och ljudkonst i Lund. Den första av sin art i Lund och den största manifestationen för fri improviserad musik i regionen."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Att instudera och framföra Matthias Weckmans nio vokal- och instrumentalverk med tidstrogna instrument i tematiserade program med tillägg av nutida sceniska uttryck som koreografi och ljussättning."

Beviljat belopp: 598 160 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ensemble Gageego ger i samarbete med Göteborgs Konserthus säsong -16-17  en konsertserie med fyra konserter i Stenhammarsalen kallad ”A Tale of Four Cities”; fyra konserter som visar fyra städers nutida musik."

Beviljat belopp: 192 380 kronor

Projektägarens sammanfattning: "10-årsfirande arrangörsföreningen GEIGER avser att i oktober 2016 genomföra en femdagarsfestival i BrewHouse i Göteborg, med ett omfattande program för nutida konstmusik med entreprenöriell inriktning."

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ensemble Makadam utforskar formatet musikaliska durationer och livemusikframföranden som installationer i konsthallar och konserthus baserat på nyskriven musik – samt ensemblens fria improvisationer."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En timme natt är en musikalisk föreställning i mörker. Toner från viola och gitarr klingar i nykomponerad och nyarrangerad repertoar tillsammans med recitation och förinspelade soundscapes."

Beviljat belopp: 140 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "'Words' utforskar textens inverkan på identitet hos minoriteter. Två tonsättare får utgå från olika typer av texter - den ene från en traditionell judisk text, den andre från modern litteratur. Arbetsprocessen kommer att dokumenteras och diskuteras."

Beviljat belopp: 286 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Med Svensk Musikvår återupptar vi en betydelsefull tradition. Med fokus på nutida svensk konstmusik skapar vi ett forum där tonsättare, musiker och publik möts och där musiken framförs." 

Beviljat belopp: 860 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett musikkonstprojekt med nya förtecken: Uruppförande av nyskrivna musikaliska verk samt etableringen av en ny musikgenre." 

Beviljat belopp: 122 650 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Kultur 4ür Gbg handlar om att bryta segregation med musik som medel." 

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Utveckla en konsertframträdande tillsammans med folkmusikerna Emma Ahlberg och Daniel Ek."

Beviljat belopp: 60 200 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Bohuslän Big Band möter kompositörerna och musikerna Cecilia Persson, Lina Nyberg och Fredrik Ljungkvist i ett nyskapande sceniskt storbandprojekt med alla de medverkande musikerna i fokus."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Vi är två redan befintliga duos som vill införa begreppet "dubbelduo". Vår musik skall vara två ljudande poler som spelar med och mot varandra, förstärker varandras toppar och skapar kontraster." 

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Två västafrikanska musiker/pedagoger/sagoberättare framför, med utgångspunkt i traditionell sagoberättande från Västafrika, sång/livemusik/berättarteater i svenska skolor." 

Beviljat belopp: 270 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Samarbetsprojekt mellan MCV och tio fria arrangörer i syfte att stärka nutida/experimentell musik kvalitativt och ekonomiskt samt synliggöra genrens möjligheter/utmaningar genom kunskapsutbyte/nätverk." 

Beviljat belopp: 799 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Klubb Spiderdogs är en scen för modern svensk Hiphop med liveband. Genrens främsta artister möter husbandet Spiderdogs för exklusiva spelningar med hög musikalisk kvalité. En mötesplats för Hip Hop." 

Beviljat belopp: 323 500 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Jag har skrivit en visopera över Astrid Lindgrens bok ”Allrakäraste syster” för barnsolister, folkmusikensemble och Cirkus Saga tillsammans med arrangör Daniel Fjellström. Ola Hörling regisserar." 

Beviljat belopp: 537 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Samarbete mellan musikpedagoger på Örebro läns kulturskolor och musiker från Svenska Kammarorkestern.  Syfte: Ge inspiration och utveckling till pedagoger och musiker." 

Beviljat belopp: 175 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En undersökning av de nya poesi- och berättartraditioner som kommit till Sverige och hur de kan användas i – och använda sig av – svensk poesi och nutida konst- och improvisationsmusik." 

Beviljat belopp: 209 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En tvåårig, genreöverskridande satsning för att fånga upp och stärka nya arrangörsinitiativ och -nätverk i det fria musiklivet med fokus på kunskapsutbyte, praktisk handledning och nationella nätverk." 

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "För att befästa och utvidga ett stärkande nätverk för samordning mellan musikerägda skivbolag inom jazzområdet gällande utgivningsplan och medieregister, påverkansarbete och gemensamma dealer." 

Beviljat belopp: 160 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Vi vill starta ett mentorsprogram för Popkollos producenter. I projektet ingår att ta fram en skräddarsydd utbildning för mentorer, en handbok samt en struktur och ett upplägg för mentorsprogrammet." 

Beviljat belopp: 276 200 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet lyfter fram tonsättare och deras musik med uppsökande, interaktiva och offentliga aktiviteter på skolor, arbetsplatser, föreningslokaler etcetera i det närområde respektive tonsättare bor." 

Beviljat belopp: 288 100 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Jazz i Parken är ett årligt återkommande sommar- och kulturarrangemang i olika städer i Sverige, som vill återuppliva parkerna med jazzmusik." 

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett musikaliskt möte på lika villkor mellan konstmusik och folkmusik med visa/folksång och stråkkvartett i en kammarmusikkonsert." 

Beviljat belopp: 95 500 kronor

Projektägarens sammanfattning: "I samband med festivalen SSC:s 10-årsjubileum skapas ett orkesterprojekt med professionella musiker och dansare i Stockholm inom indisk klassisk musik, som framför ett nykomponerat verk på festivalen." 

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Derupeto quartet vill skapa ett musikaliskt projekt som når ut till ungdomar på gymnasieskolor och folkhögskolor. Bandet vill hitta en ny publik som kan upptäcka och uppskatta improvisationsmusik." 

Beviljat belopp: 83 400 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En musikteater om den långa och uppslitande konflikt som uppstod när myndigheter flyttade skylten "Polcirkelbyn" från den lilla byn Svanstein till grannbyn, tillika turistfällan, Kattilakoski." 

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Songwriting camps för kvinnliga låtskrivare och producenter med syfte att synliggöra kvinnligt musikskapande och öka representationen av kvinnliga upphovsmän i den svenska musikbranschen." 

Beviljat belopp: 298 615 kronor

Projektägarens sammanfattning: "I ett fördomsfritt möte delar två konstformer en scen tillsammans och skapar en gemensam konsert." 

Beviljat belopp: 30 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Det kommer att bli ljuv musik när små barn får utforska och undersöka ljud på sina villkor. Kan själv! är en turnerande utställningsmiljö där barn i åldern 0-2 år får skapa sin egen ljudupplevelse." 

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Skapande av uppsättningen "Ringen med de vises sten" – nyskriven operamelodram av Mats Larsson Gothe och Elisabet Ljungar för bariton, Gabriel Suovanen, och sceniskt agerande stråktrio; ZPR" 

Beviljat belopp: 571 254 kronor

Internationella samarbetsprojekt

Projektägarens sammanfattning: "Projektet vill gå igenom och sammanställa materialet Efter Vilho Ollikainen. Det ska arrangeras och bli färdigt för scen och inspelning."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ge internationell spridning åt svenska musiker och tonsättare genom medverkan på en festival för icke-normativ musik, samt diskussion om genus och strukturell diskriminering i konstmusikvärlden."

Beviljat belopp: 99 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet består av två delar: dels två workshoppar där tonsättare från Sydafrika, Uganda och Sverige skriver musik för vår duo, dels fyra konserter vid vilka vi uruppför dessa verk samt vår egen repertoar."

Beviljat belopp: 116 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Då vi blivit beviljade ett turnébidrag av KuR söker vi nu stöd av Musikverket för att ta projektet vidare, framföra musiken offentligt samt fördjupa vårt samarbete med musikpedagogiska inrättningar."

Beviljat belopp: 564 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Elektroniska musikworkshoppar, inspelning och konsert för ensamkommande flyktingbarn på boenden i Malmö och Egedals Kommun i Danmark. Bygga upp studior som vi lämnar kvar på varje respektive ställe."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektets fokus är storstäders ljud. CCP framför musik på detta tema, inklusive två nya verk av Roberto D. Rusconi (IT), och Carlos de Castellarnau (ES) på turné till Barcelona, London och Stockholm."

Beviljat belopp: 196 098 kronor

Projektägarens sammanfattning: "EPOS International Network ska bygga ett internationellt nätverk av aktörer som arbetar för jämställdhet och mångfald inom folk- och världsmusik och -dans."

Beviljat belopp: 95 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Hälsingepolskor undersöks från ett barockt perspektiv och framförs av en svensk/tysk/israelisk ensemble."

Beviljat belopp: 152 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Gmlstn Jazz Festival är en internationell och nyskapande jazzfestival i Göteborg 23-30 april 2016."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "De fyra artisterna BF/C, Küngen, Kleerup och Nicolai Dunger åker till Istanbul för att ge en konsert på Svenska konsulatet i Istanbul inför en inbjuden publik med kontakter i det Turkiska musiklivet."

Beviljat belopp: 88 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "New Tide Orquesta möter Sidra Bell Dance NYC för den gränsöverskridande föreställningen Mönster Outside som tar form under residens i USA och Sverige och får premiär i New Orleans december 2017." 

Beviljat belopp: 453 102 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Våra framträdanden är en fusion av svensk-turkisk musik med fokus på originalkompositioner och nyarrangerade folktoner. Ett mångkulturellt projekt riktad till alla åldrar från alla kulturer."

Beviljat belopp: 54 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet bygger på flera års erfarenheter och samarbeten och är ett långsiktigt, ömsesidigt utbyte mellan musiker i Senegal/Gambia och Sverige, både på hög internationell nivå och på gräsrotsnivå." 

Beviljat belopp: 296 500 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En tre dagar lång konstnärsdriven festival för ‘annan musik’ – som spränger gränserna mellan frijazz, fri improvisation och liveelektronik med ledande konstnärer från hela världen." 

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett program av svenska framstående musikakter från olika genrer uppträder på spanska festivalen La Mar de Musicas för att exponera svenskt musikliv och öka intresset för svensk musikbransch." 

Beviljat belopp: 295 900 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Rainbow Riots – ett gränsöverskidande internationellt samarbetsprojekt för att med musikens och kulturens kraft verka för HBTQ-personers mänskliga rättigheter världen över" 

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "'Shell-phones' är en interaktiv installation där ljud både skapas med och hörs igenom snäckskal. Evenemangen blir både i Folkets Park, Malmö och på en liten ö som ligger 20 km söder om staden." 

Beviljat belopp: 44 700 kronor

Projektägarens sammanfattning: "TARABBAND är bjudna av organisationen Tanitarts i Tunisien till ett samarbetsprojekt med Tunisiska musiker. Tillsammans framförs en gemensam konsert i International Festival of Sousse, Tunis." 

Beviljat belopp: 222 349 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Musikern Nils Berg och filmaren Elias Lindén reser till Indien och söker efter sångaren i videon "Amazing Talent From Punjab", ett YouTube-klipp trion Nils Berg Cinemascope baserat sin singel på." 

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Fyra konserter under året 2016 med sammanlagt åtta akter på scen. Fyra affischmakare och fyra fotografer." 

Beviljat belopp: 140 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Sweden as a creative hub for Arab music in 2016 är ett projekt som ska så frön till musikaliska utbyten och samarbeten mellan Sverige och Mellanöstern inom genrespecifika ramar." 

Beviljat belopp: 295 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "En tvådagarsfestival för elektronisk undergroundmusik i Göteborg med enbart kvinnliga artister, ”DJ tjejer som är förebilder“ med intervjuer och paneldiskussion." 

Beviljat belopp: 295 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ett unikt samarbete mellan traditionsmusiker från Taiwan och Västerbotten! Repertoarutveckling och turné med pipavirtuosen Yufeng Chung, Pettersson & Fredriksson samt slagverkaren Magnus Lundmark." 

Beviljat belopp: 99 300 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Att tillsammans med våra samarbetspartners och ytterligare runt 80-100 musiker för första gången i norden sätta upp Corneilus Cardews sju timmar långa epos 'The Great Learning'." 

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektets huvudsyfte är att med hjälp av musik från den svenska dödsmetallgenren (extrem hårdrock) utveckla och förnya den svenska symfonimusiken."

Beviljat belopp: 280 000 kronor