Beviljade projekt 2015:2

Drygt 10,5 miljoner (10 561 255) kronor till 41 projekt. Så mycket pengar fördelas i ansökningsomgång 2015:2. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 4 november 2015.

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn. Klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

Nationella samarbetsprojekt

Projektägarens sammanfattning: "Projektet vill ge svensk säckpipetradition en livsinjektion. Vi vill levandegöra det traditionella samspelet mellan säckpipa och fiol, göra ny musik och hitta beröringspunkterna med andra kulturer." 

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Vi utgår från Bröderna Lindgrens album och formatet rockkonsert och gör en föreställning för barn och vuxna. Med föreställningen vill vi skapa gemenskap och sammanhållning över åldersgränser."

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "AVART ska ge föreningen Anrikningsverket en metodbeskrivning för möten mellan musikliv och högskolor, samt utöka nätverket inom akademin genom ett nära samarbete med Högskolan Dalarna."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Lipparella vill fördjupa relationen mellan Text/Rum/Musik i en iscensatt föreställning i samarbete med Karl Dunér. Därmed fortsätter ensemblen profilera sig och utveckla konsertformer för ny musik."

Beviljat belopp: 365 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Syftet med FolkUngar är och har varit att alla barn, oavsett härkomst eller socioekonomisk tillhörighet, ska få chans att spela instrument och att väcka lusten för folkmusiken."

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Sounds of Exile är ett musik- och filmevenemang på tema invandring och musik som inleds med musikdokumentären Sounds of Exile och avslutas med konsert med filmens tre huvudpersoner med band."

Beviljat belopp: 110 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Att bilda en gehörsbaserad stråkkvartett som i fritt samspel kan agera som en enda sammanhållen kropp samtidigt som det exakta valet av ton, rytm och frasering ligger hos varje individ."

Beviljat belopp: 174 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Spring, Uje, spring är en unik och nyskapande satsning där musik, text och scenframställning går ihop för att skapa en typ av 'alternativ musikal' med lika delar fokus på teatern och popmusiken."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Syftet med vårt genreöverskridande samarbetsprojekt är att borga för nydanande och innovativa musikaliska uttryck inom musik i relation till sceniska/litterära uttryck och utveckla nya arbetsprocesser."

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Projektet är andra året av ett treårigt projekt att skapa ett turnénätverk för produktioner i Kalvfestivalen. Vi vill utveckla former för att arbeta som en motor i ett nätverk för större mobilitet."

Beviljat belopp: 193 015 kronor

Projektägarens sammanfattning: "förstaparkett är en unik konsertserie i vardagsrumsmiljö med konstmusik framförd av unga musiker i världsklass särskilt riktad till unga vuxna som har liten eller ingen erfarenhet alls av konstmusik."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "György Kurtágs Kafka Fragmente performed by Elin Rombo, Sopran, Anders Kjellberg Nilsson, Violin, Lizzie Oved Scheja, regi. Mise-en-Scène: camera work, light, interview with Kurtág.
(Ett uppförande av György Kurtágs Kafka Fragmente med Elin Rombo, Sopran, Anders Kjellberg Nilsson, Violin, Lizzie Oved Scheja, regi. Iscensättning: livekamera, ljus, intervju med Kurtág.)"

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Ligetiland erbjuder ett fantasifullt besök i György Ligetis fascinerande värld. I en föreställning/konsert prövar vi gränserna för vad en scenisk musikupplevelse kan vara."

Beviljat belopp: 960 750 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Lyfta musikaliska skatter bland irakiska konstnärer i Sverige via traditionell musik/rytm blandat med elektronisk programmering. Ge de arabisk-liberala kvinnorna röst genom okonventionella musikaliska roller."

Beviljat belopp: 135 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Vi vill ge Sverigepremiären av Ming Tsaos opera Die Geisterinsel på GöteborgsOperans Lilla Scen i april 2016. En nutida komposition baserad på Shakespeares pjäs Stormen."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Samarbetsprojekt med workshoppar och 12 operaföreställningar med operaimprovisation och nyskriven musik med åtta körer och senare två orkestrar i Malmö/Lund- och Stockholmsregionerna under 2016–17."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Utveckling och utmaning av pianoaftonen som konstform där pianistens konstnärliga tanke styr med hjälp av koncept för ökad publiknärvaro, ljussättning, videokonst och live streaming.”

Beviljat belopp: 244 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Efter samtal mellan Riksförbundet Svensk Jazz och sex av landets regionala jazzproducenter finns en första vision av en gemensam, årlig samlingspunkt för svenskt jazzliv med start år 2017.”

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Initierat av tonsättaren Anders Lind och Scenkonst Västernorrland AB med syfte att skapa nya konstnärliga möjligheter för kammarorkestern genom samspel med unga/publik och integrering av ny teknik.”

Beviljat belopp: 299 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”I vår sceniskt gestaltade konsert med premiär på en feministisk barockfestival, ställer vi nutidens näthat mot dåtidens konstnärliga uttryck skapad av en undertryckt grupp; de kvinnliga kompositörerna.”

Beviljat belopp: 35 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Västanå Folk vill ta första steget till att skapa en folkmusikfestival med tillhörande samtal, händelser och strategier för att stärka folkmusikens position i Sverige i dag."

Beviljat belopp: 888 710 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen, Stockholms Konserthus och El Sistema Södertälje fortsätter utveckla sitt samarbete kring möten i musik med barn och unga i Äntligen Måndag-akademien.”

Beviljat belopp: 109 000 kronor

Internationella projekt

Projektägarens sammanfattning: ”Ensemble Villancico är inbjuden att ge tre konserter med latinamerikansk barockmusik på festivalen ”Misiones de Chiquitos” i Unesco-världsarvlistade djungelområden i östra Bolivia 26/4–09/5 2016.”

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Zephyr och Wind on Wind vill mötas för att skapa ny musik. Expandera klangligt, melodiskt och rytmiskt. Turnera med den nya musiken och inspirera fler i konserter och workshoppar."

Beviljat belopp: 310 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Göteborg Art Sounds tar nu initiativ till ett organiserat nätverk som syftar till närmare samverkan mellan de nordiska och baltiska festivalerna för ny musik.”

Beviljat belopp: 89 600 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Projektets syfte är att utforska relationen mellan improvisation/komposition. Projektet kommer att genomföras på Fundación Phonos i Barcelona, Spanien, där vi fått ett residens i februari 2016.”

Beviljat belopp: 29 500 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Den fjärde omgången av Härjedalspipan Revisited 2016 på Härjedalens Kulturcentrum presenterar nutida uttrycksformer av flöjtspecifik folkmusik genom att presentera ensembler från olika länder.”

Beviljat belopp: 65 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Vi arbetar som kreativ duo med att framställa och framföra två separata föreställningar. Vi fokuserar på hur det parallella skapandet av dans och musik kan influera arbetsprocessen.”

Beviljat belopp: 298 106 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Two day artist-led festival of ‘other music’ – exploding the boundaries of free jazz, free improvisation and live electronics with leading international exponents performing alongside Swedish musicians.
(En två dagar lång konstnärsdriven festival för ‘annan musik’ – som spränger gränserna mellan frijazz, fri improvisation och live-elektronik och där ledande internationella artister spelar tillsammans med svenska musiker.)"

Beviljat belopp: 140 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: "Internationella turnéer och workshoppar med fristadsmusikern Ramy Essam och professionellt band i Norden, Europa, Mellanöstern och USA. ”

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Plattform för samtida konstmusik, ljudkonst och experimentell klubbkultur – ett nationellt och internationellt samarbete mellan Inkonst, Elektronmusikstudion, Unsound, CTM och Inter Arts Center.”

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Vi vill tillsammans med Multi Culturual Colombia få chansen att åka till Medeiin, Colombia, för att producera, skriva och spela in musik tillsammans med barn och ungdomar.”

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Världsmusikgruppen Tarabband är inbjudna till Indien i december 2015 för konserter/workshoppar på festivalerna Worldfest Mumbai i Bombay och Akhra@Baitanik i Kolkata samt på El Sawy teater i Kairo, Egypten.”

Beviljat belopp: 236 094 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Skapandet och genomförandet av en föreställning där naturmystik möter högteknologi, opera, dans och en solistisk orkester. Nordiskt kulturarv presenteras i en samtida kontext med kommunikation i fokus.”

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Att introducera den skamligt bortglömda tysk-amerikanska tonsättaren Johanna Magdalena Beyer för svenska musiker och lyssnare.”

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Flamenco 2.0 är ett projekt som vill utforska mötet mellan Flamenco, Spoken Word och modern audio-teknik. Projektet ska resultera i både nationella och internationella turnéer.”

Beviljat belopp: 94 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Connecting the Dots är ett tvåårigt projekt ämnat att öka artistutbytet mellan Sverige och länder i Afrika. Kartläggning, digital plattform, nätverksmöten och turnéer ingår i projektet.”

Beviljat belopp: 719 800 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”interKonnect Indien är ett samarbetsprojekt mellan OMK i Sverige & Bombay Chamber Orchester i Indien. Projektet består av en turné till Indien, outreach-projekt till ungdomar och en konsert i Sverige.”

Beviljat belopp: 280 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Genomförande av ett kulturutbytesprojekt mellan Iran och Sverige. Deltagande i International Contemporary Festival i Teheran i dec 2015. Svarsbesök av tonsättare från Iran i Stockholm 2016. Dokumentation.

Beviljat belopp: 115 680 kronor 

Projektägarens sammanfattning: ”Förstudie som ger möjligheter till konstnärliga möten mellan professionella musiker med rötterna i Sápmi och Syrien med målet att i nästa projekt genomföra en turné i Sápmi, Sverige och andra länder.”

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägarens sammanfattning: ”Musikproducenten Andreas Unge och den maliska sångerskan Oumou Sangaré i internationellt samarbete för långsiktigt musikaliskt utbyte mellan framstående svenska och maliska musiker i Sverige och Mali.”

Beviljat belopp: 400 000 kronor