Beviljade projekt 2014:2

Drygt 13 miljoner (13 385 884 kronor) kronor till 53 projekt. Så mycket pengar delas ut i ansökningsomgång 2014:2. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 5 november 2014. 

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn, klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

 

Nationella samarbetsprojekt

Projektets sammanfattning: "Genom en etnografiskt inspirerad fältundersökning i ett avgränsat geografiskt område skapar vi ett dokumentärt material som bearbetas och förmedlas i form av elektronisk musik och fieldrecording."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "40f vill inleda ett konstnärligt utvecklingsarbete. Därför har vi beställt ett verk av tonsättaren Andrea Tarrodi, ämnat för barn mellan 5-9 år, och engagerar regissören Svante Grogarn för att realisera det."

Beviljat belopp: 176 300 kronor

Projektets sammanfattning: "VIDARE UTFLYKTER – en performance som tar avstamp i en klassisk pianoafton. Anna Christensson spelar och koreograf Lotta Melin befolkar rummet med dansare och aktörer."

Beviljat belopp: 189 250 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett musikaliskt möte mellan Örjan Hultén Trio och musiker/artister/poeter/konstnärer från hela världen bosatta runt Järvafältet (Rinkeby, Tensta, Husby, Kista med mera)."

Beviljat belopp: 140 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Utveckling av en säregen miljö av gårdslador, åkerlandskap och skogstjärn där musikakter som överskrider genregränser och berikar traditionella perspektiv på det bohuslänska kulturarvet presenteras."

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Synskadade musiker skulle kunna vara med i en orkester om de kunde 'läsa av' dirigenten och andra närstående medmusiker. Projektet kommer att utveckla och pröva ut en sådan teknik."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Picnic Electronique är en tvådagars musik-, performance- och dansfestival som fokuserar på improvisation i mötespunkterna mellan de tre kulturfälten. Festivalen äger rum på Fylkingen i Stockholm."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett inspirerande möte med den professionella musikvärlden mellan Ale Möller eller annan professionell artist/pedagog och Ethno. Yrkesförberedande seminarium plus gemensam konsert."

Beviljat belopp: 72 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är en satsning för att skapa ett turnénätverk för produktionerna i Kalvfestivalen. Att utveckla en modell för hur man som festival kan arbeta som motor i ett nätverk för större mobilitet."

Beviljat belopp: 175 204 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi vill skapa starka förutsättningar för samarbetsprojekt med ASKO|Schönberg Ensemble och utveckla en scenisk helaftonsföreställning som utforskar gränslandet mellan spiritualitet och musikupplevelse."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "SMF arbetar nu helhjärtat med att samla festivalerna i Sverige under ett tak. EU-projektet EFFE ger oss möjligheten att tillsammans med EFA och EU starta det arbetet." 

Beviljat belopp: 345 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En nykomponerad musikhumoristisk föreställning som blandar klassisk musik med clown och nya metoder för geststyrd interaktion med vardagsobjekt som musikinterface."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi skapar unika musikmöten med första klassens artister oavsett genrer. Genrerna sammanvävs genom specialarrangemang där klassiska, musikal-/jazz- och popartister möter publiken i vacker glesbygd."

Beviljat belopp: 195 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet Internationell kammarmusik i Sverige har som mål att utveckla ett fungerande nationellt producent- och arrangörsnätverk för koordination av internationella gästspel av kammarmusik."

Beviljat belopp: 946 650 kronor

Projektets sammanfattning: "Sångare från Mellanösterns levande traditioner och svenska barockmusiker arbetar fram nya framföranden av italiensk 1600-talssång med annorlunda röstklanger och improviserad ornamentik."

Beviljat belopp: 99 952 kronor

Projektets sammanfattning: "Krinolin presenterar levande kammarmusik för ny och gammal publik i en avslappnad, social miljö där man i regel inte väntar sig klassisk musik."

Beviljat belopp: 120 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Serie/festival med musikupplevelser från hela världen för barn mellan 2-9 år. Skeppsholmen som ett sommarcentrum för Barnmusikteater-föreställningar. Flerkulturell, nyskapande, icke-kommersiell barnkultur."

Beviljat belopp: 246 656 kronor

Projektets sammanfattning: "Progressive circus 2015 är en musikalisk fest som äger rum den 25 april 2015 på anrika The Tivoli i Helsingborg och erbjuder ett attraktivt konsertpaket för fans av progressive rock."

Beviljat belopp: 75 700 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi vill med detta projekt sprida kunskap om musik och musikinstrument samt inspiration till eget musikaliskt skapande hos förskolebarn och deras pedagoger."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Musik i Syd initierar unika samarbeten mellan etablerade artister och nya talanger där mötet mellan den experimentella musiken och performativa samtidkonsten står i fokus. Detta i samverkan med IAC."

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Norrköpings musikliv - föreningar, institutioner, skolor samt tonsättare med norrköpingsanknytning går samman och skapar festivalen Norrköpingsljud 28/5–31/5 2015."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "I skuggan av folkmord och etnisk rensning för vi samman musiker från Irak och Syrien, bosatta i Sverige, i en repertoar på turné genom landet som når flyktingar likväl som övrig publiks hjärtan."

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet lyfter fram tonsättare och deras musik med uppsökande, interaktiva och offentliga aktiviteter på platser som skolor, arbetsplatser, föreningslokaler i tonsättarens närområde."

Beviljat belopp: 145 600 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi vill skapa en instrumentbyggarkurs för barn och unga. Syftet är att främja ett normkritiskt förhållningssätt till musikskapande samt förmedla en lust och nyfikenhet till teknik och musik."

Beviljat belopp: 230 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Genom projektet vill vi utforska hur opera, hiphop och orientaliska musiktraditioner kan mötas, berika varandra och tillsammans nå nya publikgrupper."

Beviljat belopp: 191 000 kronor

Projektets sammanfattning: "iamamiwhoami skapar audiovisuella serier av musik och film. Projektets Youtubekanal har nu 30 000 000 views. Projektet önskar stöd för konsertinstallationer 2015 samt produktion av fotobok för serien BLUE."

Beviljat belopp: 280 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Med avstamp i traditionsinspelningar från Visarkivet vill vi utvecklas som improvisatörer och utöka vår repertoar av kulning och vallmusik, solistiskt och i duoformat."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En mångkulturell konsertproduktion för turné som lyfter fram sex stycken utländska stjärnor som bor i Sverige men är okända för den breda allmänheten, backade av ett band av handplockade svenska musiker."

Beviljat belopp: 474 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Festival för ny musik på Vara Konserthus hösten 2015. Ett samarrangemang mellan kulturinstitutionen och det fria musiklivet."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Between Ages – ett kammarmusikspel om tiden och åldrandet. Tre nyskrivna svenska verk fogas samman i en föreställning som utforskar gränserna mellan det konsertanta/sceniska."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen och Stockholms Konserthus skall i projektet Äntligen Måndag-akademien fortsätta att utveckla sitt nyskapande samarbete i barn-och ungdomsverksamhet vid serien ÄMå."

Beviljat belopp: 109 000 kronor

Internationella projekt

Projektets sammanfattning: "Ett möte mellan tre starka, unga, kvinnliga musiker från Sverige och Finland som alla har sin grund i den nordiska folkmusiken och som utifrån detta skapar ny folkmusik med sina röster och instrument."

Beviljat belopp: 55 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Detta projekt handlar om att utveckla en helt analog ljud- och ljus-rigg som gruppen Invader Ace kommer att använda för att framföra en audiovisuell konsertupplevelse."

Beviljat belopp: 105 890 kronor

Projektets sammanfattning: "Efter 50 års studier och arbete med anknytning till såväl nord- som sydindisk klassisk musik är det nu dags att framträda i Indien med frukterna av detta vid två tillfällen under 2015."

Beviljat belopp: 144 248 kronor

Projektets sammanfattning: "Syftet med projektet är enkelt uttryckt att arbeta medvetet konstnärligt med relationen mellan vår egen praktik och den kunskap som ligger bakom den samt att presentera Drew Gress för en svensk publik."

Beviljat belopp: 60 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Akira Sakta/Johan Berthling/Paal Nilssen-Love Frijazztrio från Japan, Sverige och Norge. Turnéer och festivalframträdanden under maj–dec 2015."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Fylkingen avser att samarbeta med liknande föreningar i Europa genom att skicka tio av Fylkingens medlemmar till dessa. De kommer sedan att skicka sina artister till Fylkingen."

Beviljat belopp: 125 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Efter succén med GMLSTN JAZZ 2014 börjar planerandet för en andra upplaga. Vi är en modern jazzfestival som vill spegla jazzen i dag men i år fokuserar vi ännu mer på internationella samarbeten."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Gageego firar 20 år med ett fullspäckat jubileumsår med konserter, turneer och beställningsverk, start på Gageego-serien med mera. Andra året i ett treårsprojekt." 

Beviljat belopp: 667 100 kronor

Projektets sammanfattning: "Festivalen Härjedalspipan Revisited 2015 på Härjedalens Kulturcentrum presenterar nutida uttrycksformer av flöjtspecifik folkmusik genom att presentera ensembler från fem olika länder."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett internationellt samarbete mellan åtta musiker – av olika nationaliteter, genrer och hemvister – som experimenterar med mikrotonalitet, alternativ notation och elektroakustisk improvisation."

Beviljat belopp: 340 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är ett jämställdhetsprojekt vars syfte är att uppmärksamma kvinnors musicerande och komponerande genom ett internationellt kulturutbyte och festival i Sverige."

Beviljat belopp: 294 160 kronor

Projektets sammanfattning: "Utifrån ett musikaliskt verk skapa tillfälliga internationella sättningar som utför verket utifrån den orkestrering som bildas på varje plats. Allt dokumenteras för att visa exempel på musikutbyten."

Beviljat belopp: 227 500 kronor

Projektets sammanfattning: "Fyra unga folkmusiker möts och skapar ny musik utifrån svensk och amerikansk folkmusik. Kvartetten vill göra två turnéer och workshops i USA och Sverige."

Beviljat belopp: 160 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Turné i Portugal med Lina Nyberg Band bokad av Criasons (Silvia Sardeira). Bandet framför musik komponerad av Lina Nyberg från senaste skivan The Sirenades."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Fem av Sveriges främsta fri improvisationsmusiker går samman för att skapa ett mobilt mellanting mellan festival, mötesplats och residens i London, Tokyo och NYC. En optimalt curerad roadshow i världsklass!"

Beviljat belopp: 621 084 kronor

Projektets sammanfattning: "Kvalitetsstarkt samarbetsprojekt mellan det fria musiklivet i Mellanöstern och Sverige för att förstärka kulturutbytet, den kulturella mångfalden och yttrandefriheten."

Beviljat belopp: 800 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Jazzahead är en av jazzvärldens absolut viktigaste mötesplatser. Med stöd kan vi tillsammans etablera ett forum för att sätta svensk jazz på världskartan."

Beviljat belopp: 125 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ökat artistutbyte mellan Sverige och länder i Afrika genom kartläggning, nätverksmöten och turnéer. Först ut till Angola, Zambia och Etiopien: Gnucci och Spoek Mathambo med producenter och DJs!"

Beviljat belopp: 490 290 kronor

Projektets sammanfattning: "Lighthouse Stories är en musicperformance som skall ske ute på fyrar och båthus längs de gamla sjöfartsvägarna i Nordsjön. Sofie Livebrant har tonsatt Jeanette Wintersons bok Lighthousekeeping."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Den 21 mars 2015 firas European Day of Early Music i samverkan med REMA och EBU. Stockholm Early Music Festival (SEMF) arrangerar en öppen tidigmusik-scen på Stockholms Centralstation samt en kvällskonsert i Tyska kyrkan."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Tillsammans med Adama Cissokho gör Sångensemblen Amanda en unik föreställning på kulturcentrat Sobo Bade med musik från Norden, Haiti och Senegal."

Beviljat belopp: 385 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Musikaliskt och sceniskt utvecklingsarbete, repetitioner och konsert på Åland i samband med ett sånggrupps/körläger Å cappella Camp. Elva sångare och två ljudtekniker arbetar under fyra dagar."

Beviljat belopp: 299 300 kronor