Beviljade projekt 2013:2

Drygt 11 miljoner (11 123 856) kronor till 47 projekt. Så mycket pengar delas ut i ansökningsomgång 2013:2. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 8 november 2013. 

De beviljade samarbetsprojekten presenteras med projektägare och projektnamn, klicka på respektive projekt för information om beviljad summa samt projektägarens sammanfattning av projektet.

Nationella samarbetsprojekt

Projektets sammanfattning:  "Nico Sphinx of Ice är ett digitalt kontrollerat performance, där det interdisciplinära samspelet är centralt. Genom en känslomässig snarare än intellektuell ingång, kan åskådaren ta del av Nicos öde."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En musikdramatisk barn- och ungdomsproduktion som hämtat sin inspiration ur Italo Calvinos äventyrsroman Klätterbaronen med nyskriven musik av Ivo Nilsson för Ensemble Lipparella."

Beviljat belopp: 220 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett multidisciplinärt samarbete och ett allkonstverk som ger publiken en unik upplevelse av hur musik, text, bild och scenografi kan mötas i en tidlös berättelse på en teaterscen." 

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "O/sanning 2014 är en scenisk installation med nyskrivna stycken av tre kvinnliga tonsättare på temat sanning/lögn bedömd av en livejury."

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Syftet med vårt genreöverskridande samarbetsprojekt är att utforska begreppen tid/rytm inom musik i relation till koreografi och filosofi. Projektet kommer att utveckla nya arbetsprocesser."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett framförande av R. Murray Shafers verk Music for Wilderness Lake. Framförandet ska ske i skymningen med tolv trombonister utplacerade kring Kalvsjön. Projektet är en del av Kalvfestivalen 2014."

Beviljat belopp: 79 200 kronor

Projektets sammanfattning: "Festivalen Sound of Stockholm påbörjar nu sista fasen i sin utveckling till en nationell och internationell angelägenhet då vi från 1 december 2013 inleder åretruntverksamhet, bland annat kopplad till ett årskort."

Beviljat belopp: 387 236 kronor

Projektets sammanfattning: "Gamlestaden Jazzfestival är en modern jazzfestival som vill spegla jazz så som den är i dag. Två dagar, åtta band, workshoppar och seminarier, ekologisk mat och imponerande ljusinstallationer."

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Såsom arkitektur formar vår omvärld formar instrument och cirkusredskap scenrummet.
Vi vill se möjligheterna i utforskandet av mötet mellan fysiskt rum/ljudrum/rörelse där alla tre spelar samma roll."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Framträdanden vid Stockholms tunnelbanestationer under Kristihimmelfärdshelgen 2015. Fördjupning på Etnografiska Museet och avslutning på Gärdet. Förstudie för ansökan till Musikverket i februari."

Beviljat belopp: 1o 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett samarbete mellan sångerskan och kompositören Josefine Lindstrand och hennes band med en av Sveriges bästa ungdomskörer; Risbergskas Vokalensemble med Björn Johansson som dirigent. Nyskriven musik."

Beviljat belopp: 90 800 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet Internationell kammarmusik i Sverige har som mål att utveckla ett fungerande nationellt producent- och arrangörsnätverk för koordination av internationella gästspel av kammarmusik."

Beviljat belopp: 1 050 520 kronor

Projektets sammanfattning: "Kontaktnätet, MoKS och Folkets Hus och Parker ämnar samla alla arrangörer, ideella som kommersiella, inom genren Pop och rock i ett gemensamt arrangörsnätverk."

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Extensions Hagen etablerar en bas för det samtida kreativa konstuttrycket på landsbygden i Västerdalarna genom att under 2014 presentera ett kontinuerligt program för åhörare liksom för konstutövare."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektets sammanfattning: "MusikTeaterVerket vill ge Sverigepremiären av Salvatore Sciarrinos kammaropera Luci mie traditrici tillsammans med ensemblen Gageego på GöteborgsOperans Lilla Scen 2014."

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett hittills outforskat musikaliskt område där man kombinerar flamencogitarr med indiska tablas samt svensk nyckelharpa." 

Beviljat belopp: 198 240 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet avser för tredje året att utveckla RANK:s musikförmedlande modell och – med tillskott av en internationell turnédel – gå vidare mot annan statlig och regional finansiering."

Beviljat belopp: 1 200 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Stråf tänker sig att repetera fram en scenisk föreställning med delvis nykomponerad musik av Elise Einarsdotter med koreografi och rörelseidéer utarbetade av Maud Karlsson och framföra för en publik."

Beviljat belopp: 221 000 kronor

Projektets sammanfattning: "En musikdramatisk föreställning för barn om den arabiska storstjärnan Umm Khaltum. En välbehövlig injektion i svenskt barnkulturutbud!"

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi planerar under 2014 fyra unika konserter på Musikaliska. Vi belyser musiken med hjälp av andra konstformer och rör oss i olika rum för att skapa en musikalisk berättelse."

Beviljat belopp: 264 480 kronor

Projektets sammanfattning: "Syftet är att ge ungdomar och barn en chans att på ett lustfyllt sätt möta nutida konstmusik, bland annat genom att låta ungdomar ta aktiv del i skapandet och framförandet av nya verk."

Beviljat belopp: 458 750 kronor

Projektets sammanfattning: "Tolv stumfilmskonserter, där svenska artister tolkar stumfilm från 1910- och 1920-talet med nykomponerat material som framförs live i biograf."

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi vill skapa en upplevelse som förenar forntidens mystik med modern performance, som utgår från verkliga akustiska egenskaper i förhistoriska helgedomar och tempel men i en ny tolkning."

Beviljat belopp: 62 500 kronor

Projektets sammanfattning: "Stråktrion ZilliacusPerssonRaitinen och Stockholms Konserthus ska i projekt Äntligen Måndag-akademien utveckla sitt samarbete i barn-och ungdomsverksamhet."

Beviljat belopp: 64 000 kronor

Internationella projekt

Projektets sammanfattning: "Världens Band Europa är ett musikaliskt samarbetsprojekt mellan unga folkmusiker från tre kontinenter med två turnéer, i Sverige och England, med kulturöverbryggande workshoppar och integrerande musik."

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektets sammanfattning: "AD LUCEM, en nutida improvisationsensemble bestående av två kvinnor och tre män ur vårt yppersta musikerskikt, möter med sina unika kompositioner och latinska texter sin hängivna japanska publik."

Beviljat belopp: 81 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Angelina Darland & The Moonshine Brothers har fått en inbjudan att spela på Low Country Bluegrass Festival, Belgien."

Beviljat belopp: 10 815 kronor

Projektets sammanfattning: "Vi kommer med radioapparater, videoprojektioner och en 3,5 meter hög raket under två kvällar i Stockholm och Oslo skapa en unik konsertupplevelse i en annorlunda miljö."

Beviljat belopp: 67 200 kronor

Projektets sammanfattning: "New York-bosatta Mathias Kunzli (Schweiz) och Asen Doykin (Bulgarien) kommer till Sverige för att ge konserter och workshoppar tillsammans med musikerna Martin Höper och Christian Herluf Pedersen."

Beviljat belopp: 33 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Två spelmansduor som använder sig av den svenska spelmansmusiken och skapar något nytt ihop med en annan spelmanstradition. Dessa två duor vill göra en turné ihop i Sverige i vår."

Beviljat belopp: 124 000 kronor

Projektets sammanfattning: "År tre av det treåriga projektet Ethno Exchange – ett nätverk för unga folkmusiker. Utbyte inom folkmusik, språk, scenteknik, genusfrågor etc. Fokus särskilt på kvinnliga deltagare."

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Utveckla musikdramatiken genom att utmana skapandeprocessen, producera och framföra kammaroperan DET DYBESTE STED I NORDSØEN, samt skapa möten mellan fria operagrupper i Norden."

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Tre veteraner i kategorin att fylla ett bord med underliga saker de gör ljud på, förstärkta, akustiska, lågbudget, hemmagjort, upphittat och ibland involverande uppklippt poesi."

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Les Femmes S’en Melent – Göteborg 2014 är en konsertserie som genom sina kvalitativa och intressanta akter vill visa på att ett jämställt bokande berikar konst- och kulturlivet."

Beviljat belopp: 148 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Ett 45 minuter långt verk som undersöker hur tidsuppfattning påverkas av förväntningar. Samarbete med Irländske Sean Clancy, uruppförande i National Concert Hall i Dublin samt videoinspelning för viral spridning."

Beviljat belopp: 136 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Kroumata är inbjudna att genomföra familjeföreställningar i Peru för barn/familjer i utsatta områden."

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet syftar till att genomföra en serie genreöverskridande musikaliska möten och samarbeten där instrumentell originalmusik för scen möter internationella vokalister, konstnärer och producenter."

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Konserter och workshoppar i Bay Area, CA, USA, februari 2014 med Natural Artefacts: Per Anders Nilsson, Ove Johansson, Susanna Lindeborg, gäst slagverk Gino Robair."

Beviljat belopp: 43 228 kronor

Projektets sammanfattning: "Internationellt konsertutbytesprojekt mellan Sverige och Brasilien."

Beviljat belopp: 56 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Musikcentrum Öst har fått möjlighet att föreslå program och arrangera öppningskonserten till 2014 års Classical Next i Wien. Projektet kommer att ske i samverkan med bland andra Föreningen Svenska Tonsättare och Export Music Sweden."

Beviljat belopp: 148 370 kronor

Projektets sammanfattning: "VED och Centralasiengrupperna tänker genomföra en musikresa genom Centralasien i syfte att knyta nya kontakter, spela för ny publik och öppna nya dörrar för kulturell samverkan Sverige-Centralasien."

Beviljat belopp: 294 600 kronor

Projektets sammanfattning: "Världsmusikgruppen Tarabband är inbjuden till Tanzania för konserter och workshoppar under musikfestivalen Sauti za Busara, februari 2014. Turnén dokumenteras av filmfotograf Max Tellving."

Beviljat belopp: 91 517 kronor

Projektets sammanfattning: "Sanmusiker och samiska musiker, arkeologer och forskare från Botswana och Sverige utbyter erfarenheter under en vecka i Sverige och en vecka i Botswana. Konserter och symposier i Sverige och Botswana."

Beviljat belopp: 282 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Detta samarbete är med enskilda musiker från Syrien. Musiker som i projektet går samman och skapar gemensamt. Fyra svensk-syrier och sju syrier från nuvarande arabvärlden/Europa."

Beviljat belopp: 385 000 kronor

Projektets sammanfattning: "The Inertia Variations handlar om kreativa blockeringar, misslyckanden, tröghet och hur man undviker att arbeta. Tre olika konstnärer tolkar dikten i en installation som förenar musik, film och magi."

Beviljat belopp: 290 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Projektet är ett utforskande konstnärligt arbete där jojkare/mentorer från olika delar i Sápmi stödjer yngre jojkartister att konstnärligt nytolka gamla jojker till en unik jojkkonsert under Umeå2014."

Beviljat belopp: 650 000 kronor

Projektets sammanfattning: "Två Göteborgsbaserade ensembler, Gageego! och Mimitabu, spelar musik av svenska och kinesiska levande tonsättare med kinesiska ensemblen Gu Feng från Tyskland. Konserter i Göteborg, Vara och Skövde."

Beviljat belopp: 241 400 kronor