Beviljade projekt 2013:1

Nära 14 musikmiljoner till 63 projekt. Så mycket pengar delades ut i första ansökningsomgången 2013. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 25 mars. 

  • 63 projekt beviljas stöd
  • Sammanlagt betalas 13 921 239 kronor ut

Beviljade samarbetsprojekt

Projektägare: Stockholm Early Music Festival

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Projektägare: Christian Herluf Pedersen

Beviljat belopp: 29 700 kronor

Projektägare: Anna Lundqvist

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Projektägare: Norbergfestival

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektägare: Richard Ekre Suzzi

Beviljat belopp: 174 000 kronor

Projektägare: Karlsson Barock

Beviljat belopp: 185 000 kronor

Projektägare: Country & Eastern

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Projektägare: Re:Orient

Beviljat belopp: 480 000 kronor

Projektägare: Hjärtpuls ek. för.

Beviljat belopp: 130 000 kronor

Projektägare: Mypa Musik KB

Beviljat belopp: 97 000 kronor

Projektägare: Krackel Kapell + Fanny Danielsson

Beviljat belopp: 285 000 kronor

Projektägare: Wallentin Werliin Handelsbolag

Beviljat belopp: 495 000 kronor

Projektägare: Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektägare: Adam Johansson

Beviljat belopp: 370 000 kronor

Projektägare: Firma Elisabeth Hansson/Lisa Hansson

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Projektägare: Musikarrangörer i samverkan – MAIS

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägare: Havtorn Records Ekonomisk förening

Beviljat belopp: 65 119 kronor

Projektägare: Båstad Kammarmusikförening

Beviljat belopp: 60 560 kronor

Projektägare: Johan Birgenius

Beviljat belopp: 20 000 kronor

Projektägare: Oddjob (Dorftrottel HB)

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektägare: Cinnober Teaterförening

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägare: Länsmusiken i Stockholm/Stockholms läns Blåsarsymfoniker

Beviljat belopp: 223 000 kronor

Projektägare: Haga musikproduktion

Beviljat belopp: 126 740 kronor

Projektägare: Västarvet

Beviljat belopp: 90 000 kronor

Projektägare: Niklas Barnö

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Projektägare: Minna Weurlander/MWmusica

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Projektägare: Silverfura

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektägare: Krinolin – kammarmusikklubben

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Projektägare: Operabyrån

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Projektägare: Musikföreningen Spiderdogs

Beviljat belopp: 496 000 kronor

Projektägare: Lina Nyberg Music Production

Beviljat belopp: 71 000 kronor

Projektägare: Silkwood Music

Beviljat belopp: 88 500 kronor

Projektägare: Vara Konserthus AB

Beviljat belopp: 268 000 kronor

Projektägare: Filip Jers

Beviljat belopp: 53 720 kronor

Projektägare: Ellika Frisell

Beviljat belopp: 95 150 kronor

Projektägare: Anna Larsdotter Persson

Beviljat belopp: 99 250 kronor

Projektägare: Lina Nyberg Music Production

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Projektägare: Hoob ekonomiska förening (New Tide Orquesta)

Beviljat belopp: 294 000 kronor

Nh5

Projektägare: Invisible me productions

Beviljat belopp: 189 500 kronor

Projektägare: Adrian Jones

Beviljat belopp: 65 000 kronor

Projektägare: Evolving Traditions

Beviljat belopp: 43 600 kronor

Projektägare: Kap Syd

Beviljat belopp: 103 000 kronor

Projektägare: Anton Schneider

Beviljat belopp: 148 000 kronor

Projektägare: Kap Syd

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Projektägare: Tonmakeriet

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägare: Föreningen Vokalharmonin

Beviljat belopp: 350 000 kronor

Projektägare: Kulturföreningen Flatterie

Beviljat belopp: 340 000 kronor

Projektägare: Imogena

Beviljat belopp: 292 000 kronor

Projektägare: Föreningen Sound of Stockholm

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Projektägare: Emma Reid

Beviljat belopp: 82 000 kronor

Projektägare: For Exclusive Artist Representation

Beviljat belopp: 229 000 kronor

Projektägare: Uppsala universitets Körcentrum

Beviljat belopp: 500 000 kronor

Projektägare: Mokument Media

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Projektägare: Erikas Företag

Beviljat belopp: 111 700 kronor

Projektägare: Föreningen Kammarmusik NU

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Projektägare: Föreningen Festival 2014

Beviljat belopp: 750 000 kronor

Projektägare: Norrlandsoperan

Beviljat belopp: 1 306 700 kronor

Projektägare: Stockholms Nya Kammarorkester

Beviljat belopp: 98 000 kronor

Projektägare: Anarchistic Heart AB / Control Freak Kitten Records

Beviljat belopp: 197 000 kronor

Projektägare: Anna Lundh

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Projektägare: Olov Johansson Musik

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Projektägare: Svenska institutet

Beviljat belopp: 100 000 kronor