Beviljade projekt 2012:4

Drygt 3,2 musikmiljoner till 19 internationella samarbeten. Så mycket delades ut i den fjärde ansökningsomgången 2012. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 6 december 2012.

Beviljade samarbetsprojekt

Ansvarig för projektet: Nora Roll

Beviljat belopp: 52 568 kronor

Ansvarig för projektet: Musik Krister Hansén

Beviljat belopp: 20 000 kronor

Ansvarig för projektet: Mer Jazz i Sverige

Beviljat belopp: 105 000 kronor

Ansvarig för projektet: Bergbohm Culture Communications

Beviljat belopp: 190 000 kronor

Ansvarig för projektet: C R M musikproduktion

Beviljat belopp: 280 000 kronor

Ansvarig för projektet: Rim & Resonans

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ansvarig för projektet: Samklang, Owe Ronström

Beviljat belopp: 34 700 kronor

Ansvarig för projektet: Meshuggah AB

Beviljat belopp: 295 310 kronor

Ansvarig för projektet: Anna Petrini

Beviljat belopp: 47 000 kronor

Ansvarig för projektet: Naoko Sakata

Beviljat belopp: 24 940 kronor

Ansvarig för projektet: Jonas Asplund

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ansvarig för projektet: Föreningen Kammarmusik NU

Beviljat belopp: 110 000 kronor

Ansvarig för projektet: Science & Music Stockholm AB

Beviljat belopp: 238 100 kronor

Ansvarig för projektet: HOOB Ekonomisk förening

Beviljat belopp: 187 224 kronor

Ansvarig för projektet: Svensk Jazz

Beviljat belopp: 105 000 kronor

Ansvarig för projektet: Musikcentrum Öst

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ansvarig för projektet: Rebaroque/Maria Lindal

Beviljat belopp: 293 950 kronor

Ansvarig för projektet: Almost Family

Beviljat belopp: 209 000 kronor

Ansvarig för projektet: ZPR-String trio Ekonomisk förening

Beviljat belopp: 297 500 kronor