Beviljade projekt 2012:3

Musikverkets stöd till det fria musiklivet går till samarbetsprojekt, vissa kortare, andra längre. I oktober 2012 utlystes en återsöksomgång för fleråriga projekt att söka pengar för fortsatt utveckling. Konstnärliga rådet beslutade att bevilja stöd till tre av projekten.

Fleråriga samarbetsprojekt

Projektets sammanfattning: Folkmusikens hus världsmusikläger för unga musiker från olika länder.

Beviljat belopp: 400 000 kronor.

Projektets sammanfattning: Malin Hülpher tonsätter den västernorrländska glesbygden i samarbete med Scenkonstbolaget Västernorrland.

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Projektets sammanfattning: En mötesplats för folk- och världsmusikbranschen i anslutning till Folk- och världsmusikgalan som anordnas av Riksförbundet för Folkmusik och Dans.

Beviljat belopp: 400 000 kronor