Beviljade projekt 2011

Totalt 10 musikmiljoner till 54 projekt. Så mycket delades ut i den första ansökningsomgången 2011 (2011-09-01–2011-09-29). Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 20 oktober 2011.

  • 16 nationella projekt fick dela på sammanlagt 5 650 241 kronor.
  • 15 internationella projekt fick dela på 2 756 321 kronor.
  • 23 mindre projekt fick dela på 1 593 438 kronor.
  • Totalt betalades 10 000 000 kronor ut.

Nationella samarbetsprojekt

Ansvarig för projektet: Daniel Stighäll

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ansvarig för projektet: Dag Celsing

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ansvarig för projektet: Sven Rånlund

Beviljat belopp: 1 000 000 kronor

Ansvarig för projektet: Lennart Åkermark

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ansvarig för projektet: Gun Lund

Beviljat belopp: 300 000 kronor

Ansvarig för projektet: Staffan Svensson

Beviljat belopp: 700 000 kronor

Ansvarig för projektet: Lars Farago

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ansvarig för projektet: Rebecka Lassbo

Beviljat belopp: 115 241 kronor

Ansvarig för projektet: Håkan Broström

Beviljat belopp: 450 000 kronor

Ansvarig för projektet: Lotta Lundell

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ansvarig för projektet: Tomas Nygren

Beviljat belopp: 400 000 kronor

Ansvarig för projektet: Fredrik Malmberg

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ansvarig för projektet: Kim Hedås

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ansvarig för projektet: Jan Risberg

Beviljat belopp: 175 000 kronor

Ansvarig för projektet: Georg Kentros

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Ansvarig för projektet: Gunilla Nordlund

Beviljat belopp: 600 000 kronor

Internationella projekt

Ansvarig för projektet: Peter Ahlbom

Beviljat belopp: 250 000 kronor

Ansvarig för projektet: Maria Videll

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ida Burén

Beviljat belopp: 200 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ulf Rådelius

Beviljat belopp: 240 000 kronor

Ansvarig för projektet: Johan Silvmark

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Ansvarig för projektet: Susanne Lind

Beviljat belopp: 50 000 kronor

Ansvarig för projektet: Leif Karlborg

Beviljat belopp: 186 621 kronor

Ansvarig för projektet: Malin Bång

Beviljat belopp: 80 000 kronor

Ansvarig för projektet: Jonas Asplund

Beviljat belopp: 150 000 kronor

Ansvarig för projektet: Lennart Nord

Beviljat belopp: 65 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ragnar Berthling

Beviljatt belopp: 447 500 kronor

Ansvarig för projektet: Joachim Nordwall

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Ansvarig för projektet: Anna Petrini

Beviljat belopp: 227 200 kronor

Ansvarig för projektet: Stefan Brisland-Ferner

Beviljat belopp: 180 000 kronor

Ansvarig för projektet: Anna Hedar

Beviljat belopp: 210 000 kronor

Mindre projekt

Ansvarig för projektet: Anna Cederqvist

Beviljat belopp: 47 700 kronor

Ansvarig för projektet: Paulina Sundin

Beviljat belopp: 67 000 kronor

Ansvarig för projektet: Annelie Strömqvist

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Sten Källman

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Lisa Ladberg

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ove Ronström

Beviljat belopp: 40 000 kronor

Ansvarig för projektet: Lena Åberg Frisk

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Janan Zapata Gutierrez

Beviljat belopp: 61 000 kronor

Ansvarig för projektet: Klas Nevrin

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Anette Tarstad

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Joakim Lundström

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ulrika Bodén

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Eva Erbenius

Beviljat belopp: 65 000 kronor

Ansvarig för projektet: Henrik Wartel

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Sofia Söderberg Eberhart

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Peter Asplund

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ola Paulsson

Beviljat belopp: 72 000 kronor

Ansvarig för projektet: Karin Inde

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Ansvarig för projektet: Fredrik Hagstedt

Beviljat belopp: 50 738 kronor

Ansvarig för projektet: Sousou Cissoko

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Ann Rosén

Beviljat belopp: 75 000 kronor

Ansvarig för projektet: Fikret Cesmeli

Beviljat belopp: 70 000 kronor

Ansvarig för projektet: Marit Sjödin

Beviljat belopp: 75 000 kronor