Beviljade projekt

Listor över samtliga projekt som har fått ekonomiskt projektstöd från Musikverket, grupperade per ansökningsomgång.

Senaste ansökningsomgången

Tidigare ansökningsomgångar

Läs om några av projekten