Projektbidrag

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt. 

Aktuellt om ansökningar

Kontakta Musikverket

Konstnärlig utveckling och samarbete

Musikverket fördelar ekonomiskt stöd till samarbetsprojekt som ska stärka det fria musiklivet och ge musikupplevelser av högsta kvalitet för hela Sverige. Projekten ska syfta till fördjupad konstnärlig utveckling och till att skapa relationer nationellt och internationellt.

Aktörer inom det fria musiklivet, organisationer, institutioner och myndigheter kan söka projektstöd. Läs mer om ansökningskriterierna

Musikplattformen är den avdelning inom Musikverket som handlägger det ekonomiska stödet och erbjuder information, sammankoppling av aktörer, rådgivning och återkoppling till beviljade projekt.

Vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren om att söka projektbidrag från Musikverket. 

FAQ – allt om att söka bidrag

Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att se dina ansökningar från tidigare ansökningsomgångar. Där kan du också ansöka om bidrag när ansökningsomgången är öppen.

Beslut om bidrag

Beslut om vilka projekt som får bidrag fattas av Musikverkets konstnärliga råd, som även är rådgivande i strategiska frågor som rör stödet.

I rådet sitter sex ledamöter och en ordförande med omfattande musikalisk expertis och lång erfarenhet av musiklivet:

Lennart Strömbäck (ordförande)
Savannah Agger
Magnus Gustafsson
Ingmari Pagenkemper
Ayesha Quraishi
Juan Romero
Per Sinding Larsen
Marit Strindlund
Almaz Yebio

 

Beviljade projekt

Flera hundra musiksamarbeten har fått projektstöd från Musikverket. Under Beviljade projekt hittar du listor över samtliga beviljade projekt samt fördjupande presentationer.   

Till Beviljade projekt

Fler delar av Musikverket