Projektbidrag

Musikverkets bidrag för samarbetsprojekt ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Stödet ska stärka det fria musiklivet genom att bidra till gränsöverskridande möten och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

Information till projektägare gällande COVID-19 (det nya Corona-viruset)

I den situation som råder just nu gällande spridningen och konsekvenserna av COVID-19 följer Musikverket utvecklingen och de direktiv som ges av ansvariga myndigheter, med särskild hänvisning till Folkhälsomyndigheten, samt de beslut som löpande fattas av regeringen. Alla våra projektägare uppmanas att göra detsamma och att utifrån den information som delges fatta lämpliga och lagenliga beslut för sina respektive projekt. Musikverket är överlag förstående till eventuella projektförändringar som uppstår som ett resultat av att man följer rådande rekommendationer eller nytillkommen lagstiftning, exempelvis om aktiviteter försenas eller omplaneras. Om/när ni gör konkreta ändringar i er projektplan är det dock viktigt att ni kommunicerar det till oss så snart som möjligt, så att vi kan fatta formella beslut i relation till ert enskilda projekt.

Aktuellt om ansökningar

Vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svaren om att söka projektbidrag från Musikverket. 

FAQ – allt om att söka bidrag

Beviljade projekt

Flera hundra musiksamarbeten har fått projektstöd från Musikverket. Under Beviljade projekt hittar du listor över samtliga beviljade projekt samt fördjupande presentationer.   

Till Beviljade projekt

Mina sidor

Logga in på Mina sidor för att se dina ansökningar från tidigare ansökningsomgångar. Där kan du också ansöka om bidrag när ansökningsomgången är öppen.

Beslut om bidrag

Beslut om vilka projekt som får bidrag fattas av Musikverkets konstnärliga råd, som även är rådgivande i strategiska frågor som rör stödet.

I rådet sitter åtta ledamöter och en ordförande med omfattande musikalisk expertis och lång erfarenhet av musiklivet. Samtliga ledamöter är utsedda av regeringen och förordnade till och med den 31 december 2021.

Magnus Gustafsson (ordförande)
Ingmari Pagenkemper
Juan Romero
Almaz Yebio
Elena Wolay
Mattias Lundberg
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
Patrik Örnkloo
Tebogo Monnakgotla

Fler delar av Musikverket