Musikliv i balans

En samtalsserie där representanter från musiklivet får säga sitt om genus och jämställdheten i branschen. Ämnen som berörs är bland annat makten över musiken, könsroller på kulturskolan och arrangörernas ansvar för jämställdhet. Serien arrangerades inom ramen för Musikverkets jämställdhetsuppdrag från regeringen som löpte 2011–2014.

Titta på panelsamtalen