JiM-uppdraget

Musikverket är en av 41 myndigheter i JiM-projektet, jämställdhetsintegrering i myndigheter. Uppdraget kommer från regeringen och löper från 2015 till och med 2018.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv – det är ett jämställdhetspolitiskt mål beslutat av Sveriges riksdag. JiM går ut på att anpassa myndigheters verksamheter så att de på bästa sätt bidrar till att uppnå det målet.

Musikverket ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv i hela verksamheten, från styrprocesser och verksamhetsplanering till arbetet med kulturarv och stöd till musiklivet.

Musikverket var en av 18 pilotmyndigheter som började arbeta med jämställdhetsintegrering under 2014. Nu deltar ytterligare 23 myndigheter i JiM-projektet.

Musikverkets handlingsplan för JiM-arbetet 2015–2018

Mer om jämställdhet och regeringens jämställdhetssatsning finns på Jämstall.nu.