Dokumentation

Jämställdhetsprojekt som får ekonomiskt stöd från Musikverket ska dokumenteras. Här hittar du allt du behöver veta om dokumentationen av ditt projekt.

Dokumentation av ditt projekt

Det ingår i Musikverkets uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Dokumentationen är en viktig del i det arbetet och material från vissa projekt publiceras därför på webbplatsen. Dokumentationen är även viktig för att utvärdera och följa upp verksamheten.

Det ingår i Musikverkets uppdrag att sprida kunskap och erfarenheter från projekten för att bidra till utvecklingen i det fria musiklivet. Dokumentationen är en viktig del i det arbetet och material från vissa projekt publiceras därför på webbplatsen. Dokumentationen är även viktig för att utvärdera och följa upp verksamheten.

Det är inte sidantalet som räknas, det är innehållet. Huvudsaken är att dokumentationen innehåller det som anges i instruktionen och speglar projektets innehåll.

Dokumentation ska skickas via mejl till: dokumentation@musikverket.se
Film- och ljudfiler ska levereras i format som kan arkiveras. 
Format för ljud: .mp3
Format för film: .mov eller .mp4

Stora filer går bra att skicka via till exempel www.skickafilen.se. Meddela tydligt om en fil behöver laddas ner från annan plats, exempelvis en FTP-server eller en webbplats.

Ta höjd i budgeten för dokumentation av projektets innehåll och mål.

Skriv begripligt och förklara gärna begrepp, nyckelord och namn – alla ska kunna förstå dokumentationen.

  • Dokumentationen ska beskriva helheten – alla har inte har läst ansökan och känner därför inte till bakgrund och förutsättningar.
  • Redovisa inte bara det som har gått bra, lika viktigt är att beskriva saker som inte har gått enligt plan.
  • Det är projektets ansvar att säkra tillstånd och publiceringsrättigheter från alla medverkande i dokumentationen, framför allt gällande film, musik och bilder.

Bedömningen sker utifrån instruktionen och hur väl den uppfylls. Om dokumentationen inte är komplett kommer Musikplattformen att begära komplettering. Meddela om dokumentationen av någon anledning beräknas bli försenad eller kommer att kompletteras vid ett senare tillfälle. När dokumentationen har godkänts meddelas projektägaren.

Musikverkets verksamhet är offentlig och styrs av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär i korthet att din dokumentation och all annan informationen du skickar in till Musikverket är offentlig och öppen för alla att ta del av.