För ett jämställt musikliv

Musikverket arbetar för att män och kvinnor ska bli mer jämställt representerade i musiklivet, med särskild tonvikt på de musikgenrer där behovet är som störst. Musikverket deltar även i JiM-projektet, Jämställdhetsintegrering i myndigheter.

Ett stort uppdrag

Könsfördelningen inom musikområdet avviker fortfarande markant från ambitionen om jämn fördelning. Antalet kvinnliga musiker och tonsättare är kraftigt underrepresenterade i musiklivet, det visar bland annat den analys som Statens kulturrådKonstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen redovisade i januari 2009.

Regeringen gav därför Musikverket i uppdrag att stödja projekt som ska leda till ökad jämställdhet inom musiken. Arbetet skedde i samverkan med Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och andra berörda aktörer inom musikområdet.

Musikliv i balans – rapport om Musikverkets jämställdhetsuppdrag 2011–2014

Jämställdhetsstödet

Som en del av jämställdhetsuppdraget gav Musikverket ekonomiskt stöd till projekt som verkar för ökad jämställdhet inom musikområdet, strategiskt och på lång sikt.

Bredden bland de projekt som beviljades jämställdhetsstöd är stor – från popkollo för musikintresserade tjejer till jakten på en borttappad repertoar skriven av kvinnor.

Läs mer om jämställdhetsprojekten

Jämställdhetsstödet gavs mellan 2011 och 2014 och är inte längre möjligt att söka.

Mer om jämställdhet

Rapporter