ISPA Swedish Fellowship Program

ISPA Swedish Fellowship Program är en ledarskapsutbildning för producenter inom scenkonst, finansierad av Musikverket och Svensk Scenkonst. Satsningen är en del i Musikverkets arbete med att främja internationaliseringen av det fria musiklivet i Sverige, läs mer.

Program för ökat internationellt utbyte

ISPA – International Society for Performing Arts – är ett internationellt nätverk som samlar över 400 medlemmar från drygt 50 länder med målet att främja globalt utbyte och utveckling inom scenkonstområdet. Som ett led i arbetet anordnar ISPA ledarskapsprogram för yrkesverksamma inom scenkonst.

ISPA Swedish Fellowship Program, som finansieras av Musikverket och Svensk Scenkonst, ska ge ökad kunskap och bättre verktyg för långsiktiga internationella samarbeten, i och utanför Sverige. Fyra svenska scenkonstproducenter får under 2015–2017 möjlighet att närvara vid ISPA:s kongresser, delta i utbildningar i anslutning till kongresserna samt ingå i nätverk med ett 50-tal producenter och projektledare från elva andra länder.

Läs om Musikverkets deltagare 2017-2019

Andra bidragsgivande organisationer som finansierar regionala ISPA Fellowship Program är till exempel The Arts Council England, Creative Scotland, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional och Arts Council Australia. 

Musikverkets deltagare 2015–2017