ISPA Swedish Fellowship Program

ISPA Swedish Fellowship Program är en ledarskapsutbildning för producenter inom scenkonst,  som finansieras av Musikverket. Satsningen är en del i Musikverkets arbete med att främja internationaliseringen av det fria musiklivet i Sverige, läs mer.

Program för ökat internationellt utbyte

ISPA – International Society for Performing Arts – är ett internationellt nätverk som samlar över 400 medlemmar från drygt 50 länder med målet att främja globalt utbyte och utveckling inom scenkonstområdet. Som ett led i arbetet anordnar ISPA ledarskapsprogram för yrkesverksamma inom scenkonst.

ISPA Swedish Fellowship Program, som finansieras av Musikverket, ska ge ökad kunskap och bättre verktyg för långsiktiga internationella samarbeten, i och utanför Sverige. Två svenska scenkonstproducenter får under 2020–2022 möjlighet att närvara vid ISPA:s kongresser, delta i utbildningar i anslutning till kongresserna samt ingå i ISPAs nätverk med producenter och projektledare från hela världen.

Deltagare

2020–2022

Tidigare deltagare

2017–2019

2015–2017