Jazzsångerskan Astrud Gilberto. Foto: Christer Landegren

Berättelser ur arkiven

Dragspel, familjeheder i visor, visuell jazz, kvinnliga brottslingar i skillingtryck. Här är vårens föreläsningsprogram från Svenskt visarkiv!

8 mars på Musikverket

Genom Musikverkets samlingar går det att följa såväl hur människors liv förändrats som samhällets politiska svängningar genom tiden. På internationella kvinnodagen uppmärksammar vi kvinnokampen och några av de kvinnor som har påverkat historien.

" "

Zetterlunds och Riedels arkiv till Visarkivet

De är två av Sveriges mest välkända jazzmusiker – Monica Zetterlund och Georg Riedel. Svenskt visarkiv har haft den stora äran att ta emot deras personliga arkiv.

" "

Nyförvärv januari–februari 2019

Ett urval av nyförvärv av noter till Musik- och teaterbiblioteket januari–februari 2019. Alla noter finns i bibliotekskatalogen.

" "

Sök projektbidrag!

Nu är det åter igen möjligt för musikprojekt att söka bidrag från Musikverket.

Dokumenterat 50 är här

Symfoniintriger under brinnande krig, balett, Jean Kullin och 1700-talets teaterlandskap. Läs mer om detta i nya numret av Dokumenterat.

Foto: LongitudeLatitude/Flickr (CC)

Kroumatas slagverk tillgängliga för musiker

1 december öppnade Kroumata Percussion Center och slagverkssamlingen blir därmed åter tillgänglig för musiker.

Massor av kunskap och fritt material från Musikverket finns nu på Wikipedia och Wikimedia. Foto: Musikverket/Jonas André

Wiki på schemat

28 november hade Musikverket Wikipedia och Wikimedia på schemat. Här är resultatet av det intensiva arbetet!

" "

11 miljoner till 53 projekt

En föreställning i skogen, ett svenskt-grekiskt utbytesprojekt, en science fiction-opera, heavy metal som förändrar machokulturen och dragspelsmusik utan dragspel. Det är några av projekten som beviljas bidrag i höstens ansökningsomgång.

" "

Arkivfest på arkivens dag

Varje år firas Arkivens dag i november. Arkiv öppnas och spännande arkivskatter plockas fram i ljuset. I år är temat Fest och glädje – och det är det inte ont om i Musikverkets arkiv. Fest och glädje speglas ofta i musik, teater och dans. Hos Musikverket finns allt från svängiga schlagers till spår av högtidliga […]