48 timmars ljudkonst

I helgen intas Moderna Museet i Stockholm av tolv ljudkonstnärer. De har två dygn på sig att skapa egna nya verk som tillsammans får bilda ett gemensamt ljudlandskap. Allt arbete sker på plats på museet och alla som vill får titta på. Portarna öppnas för såväl ljudkonstnärer som publik klockan 19 fredag den 17 februari och […]

Foto: Esther Simpson/Flickr (CC)

Känsliga bitar

Du kanske kan texterna till Waterloo och Främling utantill, men hur står det med dina schlagerkunskaper i övrigt? Karin Strand, schlagerexpert och forskningsarkivarie hos Svenskt visarkiv ger här en historisk schlagerexposé och en spellista med tidig svensk schlager du kanske inte har hört. Barndomshemmet! Röda små stugor! Moderslängtan! En vanlig missuppfattning om förra seklets schlagers är […]

Foto: Miki Anagrius

Barn och unga i fokus

Att säkra barn och ungas tillgång till kultur och möjlighet att få vara medskapande är ett centralt uppdrag för Musikverket. För att lyckas tar vi nu hjälp av dem de verkligen gäller och inrättar bland annat ett barn- och ungdomsråd. FN:s barnkonvention slår fast att alla barn har rätt att delta i det kulturella och konstnärliga […]

Laddar inför Umeå 2014

2014 är Umeå kulturhuvudstad i Europa tillsammans med Riga. Jonas Burman, chef för Musikplattformen på Musikverket, hoppas att kulturhuvudstadsåret ska inspirera till musikaliska samarbetsprojekt.

Victor Jara sjunger om sin duva. Foto: Richard Fisher/Flickr (CC)

Kärlek på spanska

Med fyra dagar kvar till Alla hjärtans dag klappar våra hjärtan lite extra här på Musikverket. Veckans spellista går därför i kärlekens tecken, i urval av Marcel Farias, på Svenskt visarkiv. Latinska rytmer och sydamerikanska folksånger är kanske inte det första vi brukar förknippa med Svenskt visarkiv. Men faktum är att det förutom gedigen kunskap […]

Mikrofoner. Foto: Rusty Sheriff/Flickr (CC)

Samråd med musiklivet

Hur ska svensk musik kunna nå utanför gränserna? Det är temat för dagen när det fria musiklivet möter representanter från Sveriges kulturmyndigheter för ett internationellt samråd i eftermiddag. Musikverket har i uppgift att främja och stödja det svenska musiklivet, men uppdraget slutar inte vid Sveriges gränser. Musikplattformen, som är en del av Musikverket, arbetar även […]

Flygplansvinge. Foto: dcJohn/Flickr (CC)

Turnétips och flaskhalsar på internationellt samråd

Flaskhalsar, vilka länder man bör skippa på turnén, snabba cash och Musikplattformens framtida roll. Det var några punkter som diskuterades på ett välbesökt internationellt samråd den 8 februari. Ett 90-tal personer från det svenska musiklivet mötte landets kulturmyndigheter för att diskutera hur svensk musik ska kunna nå utanför gränserna. En av frågorna för dagen var […]

Panelen, från vänster Ellekari Larsson Sander, Rebecka Törnqvist, Hilda Sandgren, Josef Kallerdahl, Lina Brustad och Anders Engström, samt moderator Petra Markrgren Wangler

Genussamtal på Manifest

Promotion-tjejer och A&R-killar. Konstnärlig frihet och institutionernas ansvar. Det var några av frågorna som togs upp på Musikverkets panelsamtal om genus och hierarkier i musiklivet.

George Kentros & Mattias Petersson på APAP i New York januari 2012 Foto: Ragnar Berthling

Svensk musik i New York

Delar av det svenska musiklivet visade enad front när APAP, The Association of Performing Arts Presenters, höll sin musikmässa i New York. Projektet, som även bestod av en svensk konsertkväll, genomfördes med stöd av Musikverket.

Internationellt samråd

Onsdag den 8 februari bjuder Musikplattformen in det fria musiklivet till diskussion.