Teaterarkivregistret

Arkiv och samlingar inom scenkonstområdet.

Detta register omfattar arkiv och samlingar från personer och institutioner inom scenkonstområdet. Listan är uppställd efter arkivbildare, det vill säga namn på personer, teatrar och organisationer. De flesta arkivnamn är länkade till poster i Musikverkets databas. Vissa arkiv är stora, andra består bara av enstaka volymer. Alla arkiv på listan finns i arkivdepån i Gäddviken. De flesta arkivbildare på listan finns även representerade i Musikverkets samlingar av pressklipp, fotografi, program och affischer.

Sök på sidan, skrolla eller gå direkt till vald bokstav.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Å Ä Ö

A

Abramson, Axel

Adolphson, Edvin

Agelin, Fritz

Alkman, Edvard

Almlöf, Charlie

Almlöf, Knut

Arehn, Nils

Arkiv för barn- och ungdomsteater

Arlberg, Fritz

Beijer, Agne

Benkow, Manja

Berglund, Erik ”Bullen”

Bergman, Kerstin

Beyer, Nils

Blancheteatern

Boman, Barbro

Borgström, Hilda

Bosse, Harriet

Boulevardteatern

Bournonville, August. Se STM RAR (raritetssamling). Handlingar även i Fryklunds Bournonvillesamling

Branner, Per-Axel

Brauckmann, Ernst. Se STM RAR (raritetssamling)

Brunius, Pauline

Budtz, Palle

C

Carlsten, Rune

Collin, Axel

Collin, Gunnar

Colombine Teaterförlag AB, pjässamling

Coquelin cadet [Ernest Coquelin, fransk skådespelare]. Se STM RAR (raritetssamling)

D

Dahlin, Hans

Dahlskog, Hans Bruno

De Champmelé. Se STM RAR (raritetssamling)

De Maré, Rolf

De Wahl, Anders & Anna

Deland, Pierre Joseph. Se STM RAR (raritetssamling)

Deurell, Carl

Djurgårdsteatern

Dockteaterföreningen UNIMA

Dorsch, Lotten

E

Ebbesen, Elsa

Eklund, Ernst & Alice

Ekman, Gösta d.ä. Se STM RAR (raritetssamling)

Engborg, Ernst

Englind, Arvid

Ericks, Siv

Ericson, Annalisa

Erikssons Marionetteater, Stockholm

Eskilstuna Teateraktiebolag. Se STM RAR (raritetssamling)

F

Falck, Johan

Fallström, Daniel

Fickteatern

Fischer, Arthur

Flygare, Calle

Folkteatern, Stockholm

Folkteaterns pjässamling

Forsell, John

Forslund, Erik

Fredrikson, Gustaf

Fri Scen

Fröberg, Einar

Fuchs, Walter

G

Garbert, Irving

Gardelli, Lamberto

Gerhard, Karl

Granberg, Per Adolf

H

Hagerman, Helge

Hallnäs, Gun

Hansen, Max

Hanson, Lars & Molander, Karin

Hasso, Signe

Hebbe, Signe. Se STM RAR (raritetssamling)

Hebbe, Wendela. Se STM RAR (raritetssamling)

Hedemora teaterlada

Hedin, Svante

Hellström, Sigrid

Hennings, Betty

Hilding, Olle

Hillberg, Emil

Hilleström, Gustaf

Hodell, Björn

Hodell, Frans

Humlegårdsteatern

Hwasser, Daniel

Hwasser, Elise

Håge, Douglas

Håkansson, Julia

Högqvist, Emilie. Se STM RAR (raritetssamling)

Höstsol

J

Janzon, Per ”Pelle”

Johnn, Sven

Johnson, Edla

Jolin, Johan. Se Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Josephson, Ludvig

Ludvig Josephsons pjässamling

Jungstedt, Matilda

K

Kar de Mumma/Folkan

Karte, Tore

Kinmansson, Helfrid

Klassiska teatern

Kneip, Peter

Koehler-Broman, Mela

Kolthoff, Signe

Kungliga teatern 1891-1898

Källén, Hilding

L

Ladugårdslandsteatern

Lettström, Harald

Lind, Jenny. Se STM RAR (raritetssamling)

Lindberg, Per

Linden, Gustaf & Raphael-Linden, Olga

Lindenbaum, Arne

Lindmark, Carl Otto

Carl Otto Lindmarks pjässamling

Lindstedt, Carl-Gustaf

Lundequist, Gerda

Lundholm, Hjalmar

Lundmark, August

Löfman, Lars Erik

Löwenadler, Gordon

Löwenadler, Holger

M

Mago (Max Goldstein)

Malmqvist, Sandro

Mars, Anne Francois. Se STM RAR (raritetssamling)

Michaelson, Knut

Mindre teatern, Hammerska ladan, Stockholm. Se även Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Mindre teatern, Kungsträdgårdsgatan, Stockholm. Se Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Modellteatern

Moderna Dansteatern

Molander, Harald

Molander, Olof

Mörk, Titti

N

Nya teatern, Blasieholmen. Se Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Nyman, Lena

Olin, Vilhelm

Olympiateatern/Östermalmsteatern

Operastudio 67

Oscarsteatern

P

Palme, August

Paulson, Arvid

Personne, Nils

Petschler, Erik A.

Petterson, Hjördis

Pistolteatern

Positiftheatern

R

Ranft, Albert

Ranft, Nils

Reinholdz, Carl

Riksinventeringen av teaterhistoriskt källmaterial

Roberg, Emil. Se STM RAR (raritetssamling)

Roeck Hansen, Ester

Rootzén, Kajsa

Rothgardt, Wanda

Rubenson, Erik & Olga

S

Sandqvist, Johan

Sandrew AB

Sandström, Svante

Scandinavian Theatre Company

Schildknecht, Maria

Scholander, F. W.

Schymberg, Hjördis

Schütz, Adolf

Skawonius, Sven-Erik

Skilondz, Andrejeva von

Skådebanan

Stangenberg, Harry

Stenborg, Carl. Se STM RAR (raritetssamling)

Stenborg , Petter. Se STM RAR (raritetssamling)

Stjernström, Edvard. Se Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Stjernström, Louise. Se Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

STM RAR (raritetssamling)

Stockholms studentteater

Stockman, David

Strindberg, August. Se STM RAR (raritetssamling)

Stylin, Olov

Sundström, Frank

Svanberg, Johannes

Svedin, Lulli

Svenska teaterförbundet

Swenska Theatern. Se STM RAR (raritetssamling)

Swensson-Friberg, Carin

Sveriges teaterhistoriska samfund. Se Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Söderström, Conny

Söderström, Gunilla

Söderström, Leif

Södra teatern, Stockholm

T

Teater Aurora

Teater Narren

Teater Scenario

Teater Schahrazad

Teater 9

Teatercentrum I

Teatercentrum II

Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

Tidblad, Inga

Tivander, Knut

Topelius, Christer

Torsslow, Olof Ulrik. Se även Teatersamling från dåvarande Musikmuseet, nuvarande Scenkonstmuseet

VW

Wallin, John

Wallmark, Ernst

Ernst Wallmarks pjässamling

Warburg, Karl

Vasateatern, Stockholm

Wennersten, Oscar

Wieselgren, Oscar

Wijkander, Axel

Winnerstrand, Olof

Winterhjelm, Hedvig & Kristian

Västernorrlands länsteater

Z

Zacharias, John

Zachrisson, Eric

Zellman, Tollie

Carl Zetterströms pjässamling

Ö

Östermalmsteatern