Form/genre

Form/genrebenämningar används vid skapandet av uniforma titlar för katalogisering av musik. Listan kompletterar kapitel 25 i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS). Den har fastställts av Musikgruppen, en samarbetsgrupp bestående av representanter från Kungliga biblioteket, Musik- och teaterbiblioteket, Bibliotekstjänst och några folkbibliotek. Nya termer kan tillkomma vid behov.

BILAGA TILL KRS KAPITEL 25, UNIFORMA TITLAR FORM/GENRE-BENÄMNINGAR

Denna förteckning är avsedd att ge exempel på termer som skall behandlas som form/genre-benämningar i inledande titelelement enligt KRS 25.27A2S, not 9. Den innehåller också vissa termer där tvekan kan uppstå men som har bestämts vara pregnanta titlar.

Allmänna anvisningar

1) Nya form/genre-benämningar får i princip bildas genom sammansättningar av termer som är upptagna på listan. Sådana sammansatta termer skrivs utan bindestreck. (Några av de vanligaste termerna har medtagits med på listan).

Exempel: Uvertyrfantasi, Danspreludium, Konsertmusik

Titlar som innehåller benämningar som "liten", "grand", "högtids-", "solenelle", inkl. nationalitetsadjektiv ("tysk", "suédois", etc) betraktas som pregnanta. Sådana uniforma titlar skall i vanlig ordning beläggas i referenslitteratur m.m.

2) I listan ges ett litet urval vanliga tempobeteckningar (Adagio, Allegretto, Cantabile m.fl.), mässdelar (Agnus Dei, Gloria m.fl. och dansformer (ecossäs, menuett m.fl.). Givetvis är alla andra sådana termer också form/genre-benämningar.

3) När en modern tonsättare anknyter till äldre musikformer och benämner sitt verk t.ex. Aubade räknas detta som en form/genre-benämning. Om verket hör till en helt annan form/genre är titeln pregnant (Bernstein, Mass : a theatre piece)

4) Om en term saknas i listan och det inte är självklart hur den skall behandlas, kan följande tjäna som tumregel: om termen förekommer som uppslagsord i gängse referenslitteratur är den troligen en form/genre-benämning.

 

Kursiv innebär hänvisning till annan form

Adagio
(Aforism - pregnant)
Agnus Dei
Air
  används i undantagsfall, använd i övrigt Aria
Air varié
(Akvarell - pregnant)
Albumblad
även för språkligt besläktade titlar som  Albumblatt, Albumleaf . Se även Feuilles d'album
Allegretto
Allegro
Andante
Andantino
Anthem
Antifon
Arabesk
Aria
  se även Air
Arietta
Assaggio
Aubade
Ave Maria (ej besättningstillägg)
Ayre

Bagatell
Balettscen
Ballad
Ballade (fransk medeltida form)
Ballata (italiensk medeltida form)
Ballett (engelsk partsong från sent 1500- och tidigt 1600-tal som använder nonsens-refränger)
Balletto (1400-talsdans från Italien; italiensk flerstämmig sång från sent 1500- och tidigt 1600-tal, som använder nonsens-refränger; italiensk instrumental dans från sent 1500-tal)
Balettsvit
Barkaroll
Basse danse
Berceuse
Bicinium
(Bild - pregnant)
Bourrée
Burlesk

Canción
Cantabile
Canticum
Cantiga
Canzona
Canzone
  använd i stället Canzona
Canzonetta
Capriccio
Caprice
  använd i stället Capriccio. (Caprice tillåts i sammansättningar, typ Valscaprice)
Carol
Catch
Cavatina
Chaconne
Chanson
Concertante
se även anmärkning till Duo concertante nedan
Concertino
Concerto grosso
Conductus
Corrente (italienska)
se även Courente
Courente (franska)
  se även Corrente

Dans
  se även Kontradans
Danspreludium
Danssvit
Danza
salongsmusik för piano i Puerto Rico mot slutet av 1800-taket och början av 1900-talet. Översätts inte till Dans
Decett
Diafoni
(Diagram  - pregnant)
Dialog
(Dikt - pregnant)
(Diptyk - pregnant)
Divertimento
Divertisment (franskt musikdramatiskt verk av underhållningskaraktär från 1600-1700-talet)
Divertissement (för instrumentala verk använd i stället Divertimento)
Dixit Dominus
Double
under 1500–700-talet den med ornament utsmyckade reprisen av av en vokal eller instrument sats
(Dualism- pregnant)
Dubbelfuga
Dubbelkonsert
  används ej, i stället används Konsert, violin, violoncell etc
Dubbelkvartett
 används när konstruktion med Kvartett... inte är lämplig
Duett
Duettino
Dumka
Duo
Duo concertante
  I verk före 1900-talet med titlar som "quartetto concertante", "duo concertant" anses adjektivet inte höra till originaltiteln och utesluts ur UT. När titeln betecknar en särskild form (Sinfonia concertante, Rondeaux concertante) bibehålls adjektivet i form/genre-benämningen. I verk från 1900-talet bibehålls alltid adjektivet

Ecossäs
(Ekofantasi  - pregnant)
Elegi
enbart instrumentala verk - övriga är pregnanta
Epigram
Epilog
Episod
Epitafium
Esercizio
använd i stället Skiss
Espressivo
Estudio
  använd i stället Etyd
Etyd
  används för etyder/övningar avsedda för elever, se även Studie

Fancie
  använd i stället Fantasi
Fancy
  använd i stället Fantasi
Fansye
använd i stället Fantasi
Fanfar
Fantasi
Fantasia
  använd i stället Fantasi
Fantasistycke
Feuille d'album
se även Albumblad
Forlana
(Fragment - pregnant)
Fuga
Fughetta
Förspel

Galliard
Galopp
Gavott
Gesang
  använd i stället Sång
Gigue
Gloria
Ground
engelsk 1600-talsform byggd på ostinatobas

Humoresk
Hymn

Impression
Impromptu
Improvisation
In nomine
Interludium
Intermède
  använd i stället Mellanspel
Intermezzo (sådana ur t ex sceniska verk kallas som regel Mellanspel)
Intonation
Intrada
Introduktion
Invention
Invokation

Jig
  använd i stället Gigue

Kadens
Kammarkonsert
Kammarsonat
   använd i stället Sonat
Kammarsymfoni
Kanon
Kantat
Karaktärsstycke
Kassation
Komposition
Konsert
Konsertrondo
Konsertvals
(Konstellation - pregnant)
Kontradans
se även Dans
(Kontraster - pregnant)
Koral
Koralförspel
Kvadruppelkonsert
   används ej, i stället används Konsert, piano, violin etc.
Kvartett
Kvartettsats
Kvintett
Kyrie
Kyrkosonat
  använd i stället Sonat
Kör

Lamento
Largo
Leçon
  se även Lesson
Legend (enbart instrumentala verk betraktas som form/genre)
Lesson
se även Leçon
Lied
  se även Sång,  Mélodie
Litania
Ländler

Madrigal
Madrigalkonsert
Magnificat (ej besättningstillägg)
Malagueña
Marsch
Masurka
använd i stället Mazurka
Mazurka
Meditation
Mellanspel
Melodi
Mélodie
endast för franska solosånger, använd i övrigt Melodi
Menuett
Metamorfoser
Miniatyr
Miserere (ej besättningstillägg)
Moment musical
Monolog
Morceau
  se även Piece, Pièce, Stycke
Motett
Mouvement
  se även Movement
Movement
  se även Mouvement
Musik
Musikal
Mässa

Nocturne
Noël
Nonett
(Notation - pregnant)
Notturno
  använd i stället Nocturne

Oktett
Ostinato
Ouverture
  använd i stället Uvertyr

Parafras
Partita
Passacaglia
Pasticcio
Pastoral
Pastoralsvit
Pavane
Pedalstudie
(Pentagram - pregnant)
Pezzo
  se även Morceau, Piece, Pièce, Stycke
Piece
  se även Morceau, Pièce, Pezzo, Stycke
Pièce
  se även Morceau, Piece, Pezzo, Stycke
Poem
Polka
Polonäs
(Porträtt - pregnant)
Postludium
Preludium
Prolog
Psalm
Psaltarpsalm

Quodlibet

Ragtime
Rapsodi
Regina coeli (ej besättningstillägg)
Rekviem
(Respons - pregnant)
Responsorium
Ricercar
Romans
Rondeau (fransk medeltida form)
Rondo
Round

Saltarello
Salve Regina (ej beättningstillägg)
Sanctus
Sats
(Scen - pregnant)
Scherzo
(Segment - pregnant)
Septett
Serenad
Sextett
Siciliano
Sicilienne
  använd i stället Siciliano
Sinfonia concertante
   för franska verk används i stället Symphonie concertante om tonsättaren valt denna term
Sinfonia
  använd i stället Symfoni
Sinfonietta
(Sketch - pregnant)
(Skiss
- pregnant)
Solfeggio
Solo
för 1700-talsverk använd i stället  Sonat
Solo de concours
Sonat
Sonata
  använd i stället Sonat
Sonatin
Sonett
Stabat mater
(Struktur - pregnant)
Studie
  för etyder/studier avsedda för elever används Etyd
Stycke
  se även Morceau Pezzo, Pièce
Suite symphonique
använd i stället Symfonisk svit
Svit
Symfoni
Symfonisk dans
Symfonisk dikt 
Symfonisk fantasi
Symfonisk koral
Symfonisk svit
Symfoniska variationer
se även andra kombinationer
Symphonie concertante
  ovanligt, i regel används Sinfonia concertante
Sång
föredras i regel för sånger, lieder, romanser; se även Lied, Mélodie

Tarantella
Te Deum (ej besättningstillägg)
Tema
Tema med variationer
Tersett
Tiento
Toccata
Tombeau
(Triad - pregnant)
(Trilogi - pregnant)
Trio
Triosonat
Triosvit
Trippelkonsert
  används ej, i stället används Konsert, violin etc.
(Triptyk - pregnant)

Uvertyr

Valscaprice
Variationer
används endast för verk med inledande titelelement Variationer för ... med ev. tonart, opus etc. I övrigt är titlar på variationsverk pregnanta
Versett
Vesper
Wiegenlied
(Vinjett - pregnant)
Visa
(Vision - pregnant)
Vokalis
Voluntary
  gäller ej Trumpet voluntary av Jeremiah Clarke där titeln i denna form betraktas som pregnant