Stockholms stadsarkiv

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Adolf Fredrik, sedermera Gustav Vasa folkskola
Förteckning över deltagare i musikkåren 1916. Handlingar i ekonomiska frågor rörande böcker och musik 1912–1932.

Adolf Fredriks församling
Orgelritningar. Handlingar tillhörande Föreningen kyrkosångens vänner inom Adolf Fredriks församling 1896–1901.

Aftonsällskapet
Handlingar 1832. Sällskapets ändamål var att bereda medlemmarna ett angenämt och underhållande tidsfördriv – konversation, musik, kortspel.

Oriel och Allan Afzelius familjearkiv
Arvid August Afzelius handlingar 1801–1871, 3 volymer.

Ansgariiförsamlingen
Häri ingår sångkörens handlingar 1919–1980.

Arla Coldinuorden, Stockholm
Handlingar 1765–1979, 31 hyllmeter.

Artisternas och litteratörernas pensionsförening
Handlingar 1812–1964, 43 volymer.

Bahnson-Rosenborgska arkivet
Brev bl.a. från Hugo Alfvén, Lars-Erik Larsson, Wilhelm Peterson-Berger och Hilding Rosenberg. Textmanuskript till Ett Kasperspel av Einar Rosenborg (musik Gösta Säfbom). Bokslut för Gehrmans förlag 1958 och 1959.

Bellmansfigurer
Diverse originalhandlingar såsom skrivelser, fullmakter m.m. Ingår i Biografica-samlingen.

Bellmanska sällskapet
Protokoll, skaldestycken, tal m.m. 1824–1843, 8 volymer.

Bengtson, Valdus
Kyrkoherde. Handlingar rörande psalmboksfrågan 1935 samt brev från kyrkomusiker.

Berwald, Mauritz August (1836–1912)
Handlingar rörande Christian August Berwald 1828–1868. Brev.

Betseda missionsförsamling
Handlingar angående orgeln samt musikföreningen 1921–1947.

Björkhagens rektorsområde
Handlingar rörande musikskolan, u.å.

Bolin, Gunnar (1883–1947)
Excerpter rörande Petter Stenborgs teater på Kinstugatan 11 samt rörande Bellmans bostäder.

Borgerskapets militärkår
Signaler, text och musik, för manöver; handskrift.

Bromma konsert- och föreläsningsförening
Handlingar 1940-talet, 3 volymer.

Brummerska skolan
Kantat vid skolhusets invigning 1897.

Brännkyrka församling
Handlingar rörande orglar, kyrkomusiker, Brännkyrka kyrkosångssällskap samt musiken i församlingen. 1900-tal.

Burén, Axel 
Emottagna brev.

Byggnadskontoret
Skisser över plan till Dramatisk teater 1898. Ritning över musiksal i Högre realläroverket u.å.

Byggnadsnämnden för byggnader i Stockholms stad
Byggnadsritningar. Bygglovsansökningar 1713–1980. Mikrofilm på Stadsbyggnadskontoret.

Carlsson-Westinska familjearkivet
Handlingar rörande Henric Westin (1824–1899) direktör för Operan och Dramaten.

Centrumkåren, Frälsningsarmén, Stockholms 9:de kår
Hornmusikkårens kassabok 1937–1972.

Konditor Davidsons samling
Handlingar rörande Hasselbacken, Cirkus samt Arenateatern. 1838–1904.

De förenade logernas musikförening 
Protokoll 1899–1903, 1 volym. Ingår i NTO:s arkiv.

Djurgårdsteatern
Ritningar.

Dramatiska och musikaliska artisters pensionsförening
Handlingar 1857–1979, 109 volymer.

Drätselnämnden och kammarkontoret
Handlingar rörande parkmusik 1932–1934.

Ebenserförsamlingen
Ebenserkörens protokoll 1906–1916, Musikföreningens protokoll 1936–1947, Orgel- och byggnadsritningar 1930–1950-talen, Musikföreningen Lyrans protokoll 1938–1956.

Edholm, Erik af
Samlingen innehåller program, tidningsklipp, teaterpapper såsom personalhandlingar och speljournaler 1837–1892 spridda år, bedömningar av teaterpjäser 1881–1895, korrespondens m.m. Även kompositioner av Lotten Edholm (1839–1930).

Eichhorn, Christopher (1837–1889)
Brev från teaterdirektör C. Hammer samt från Abraham Hirsch.

Ekholm, Eric (1716–1784)
"Samling til et Svenskt musicaliskt bibliotek eller Förteckning på tryckte och handskrifne Böcker och Skrifter, af Svenska Auctorer författade, rörande såwäl Vocal = som Instrumental Musiken samt deras idkare" 1779. (Avskrift gjord av Eric Ekholm.)

Ekström, John (1858–1924)
Vistexter från 1800-talets början, handskrift.

Emauskyrkan
Orgelkommitténs handlingar 1947–1950, 1 volym.

Evangeliska alliansens svenska avdelning
Brev från musikdirektör Gunnar Berggren, instrumentmakare Lars Peter Cronvall, organisten P. Londberg.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Musikalier. Korrespondens tillhörande Musikförbundet samt Sångarförbundet.

Fallström, Daniel (1858–1937)
Teater-, konsert- och soaréprogram 1890–1936 samt u. å.

Fastighetskontoret
Ritningsförteckning över rivna fastigheter, bl.a. plan över Skandinaviska orgelfabrikens lokaler 1933.

Finska församlingen i Stockholm
Orgelhandlingar från 1900-talet.

Flodmark, J. H. A. (1837–1927)
Handlingar, 11 volymer, bl.a. excerpter, anteckningar samt manuskript rörande teater och musik. Även originalhandlingar rörande teater och musik.

Frikyrkliga orkesterföreningen i Stockholm
Handlingar.

Föreningen Brödrafolkens väl
Brev från Carl Fredrik Lundqvist och från Värmländska sångarförbundet; 1905.

Gaslysningsaktiebolaget
Bl.a. handlingar angående belysning å teatrarna 1883–1888.

Gatukontorets parkavdelning
Handlingar rörande friluftsunderhållning: Tidningsklipp, program, anslag, affischer m.m. rörande friluftsmusik, parkmusik, dans och teater, 1924–1967.

Granhammars gård
Sophie Rålambs notsamling från 1800- och 1900-talen.

Gynter, Aug. (1875–1960)
Handlingar rörande Ulla Winblad, Ulrica Arfwidsson, Pisarski, släkten Englund och Tirén samt Gustaf Schröder och hans bröder. Manuskript, anteckningar och excerpter.

Gålöstiftelsen
Ansökningshandlingar från musiklärare 1906–1926.

Hamrin, Ossian (1855–1907)
Anteckningar om skådespelare och skådespelerskor, brev till Hamrin m.m.

Hedin, Ludvig
Stadsarkitekt. Ritningar till orgelverk i följande kyrkor: Botkyrka, Nöbbeled, Fotskäl.

Hedvig Eleonora församling
Handlingar angående klockarval 1804–1892.

Hernlund, Hugo (1848–1914)
Inkomna brev rörande teatern och tonkonsten, 1880- och 1890-talen.

Högalids samrealskola, Södra kommunala mellanskolan
Räkenskaper rörande musik- och premiefonden 1944–1950.

Immanuelskyrkan
Sångkörens handlingar 1891–1941. Musikföreningens handlingar 1932–1962. Handlingar angående musikkåren från spridda år.

IOGT-körens arkiv
Handlingar 1919–1977, 5 volymer.

IOGT/NTO
Stockholms ungdomsloges musikförening: Protokoll 1923–1925.

Jakobs och Johannes folkskola
Hymn vid skolinvigningen, handskrift.

Jakob och Johannes församling
Handlingar rörande val av klockare och organist 1800-talet; orgelhandlingar från 1600- och 1800-talen.

Kamratföreningen Röda Hanen
Bilder bl.a. från bränder i olika teatrar samt av brandkårens musikkår 1825–1925.

Katarina församling
Förteckningar över psalmer använda i gudstjänsten 1930-talet. Orgelhandlingar 1939–1984.

Katarina realskola
Protokoll från ämneskonferenser i musik 1935–1963. Kontrakt för orgelbygge 1846.

KFUM Centralföreningen
Handlingar rörande sånger och pjäser. KFUM-körens handlingar 1903–1972, 8 volymer.

Kjellgren, Karl Alrik
Bl.a. strödda handlingar rörande Intima teatern 1911–1924 samt Djurgårdsteatern 1917–1924.

Klara lägre elementarläroverk
Katalog över musikundervisningen i sång 1790, 1805–1820.

Klockarnas pensionskassa
Handlingar 1847–1869, 1 volym.

Klockgjutareämbetet
Handlingar 1681–1827 spridda år.

Kohl, Carl David (1708–1780)
Brev från organisten Christian Wenster 1746.

Kulturdelegationen
Handlingar, bl.a. stipendieansökningar och handlingar rörande musik och teater, 1955–1969, 74 volymer.

Kulturnämnden
Handlingar 1969–1973.

Kulturella ungdomsrörelsen
Bl.a. handlingar rörande konsertbesök 1907–1922.

Kulturhuskommittén
Handlingar 1968–1973.

Kulturroteln
Handlingar rörande sång och musik 1933–1968.

Kungsholms baptistförsamling
Handlingar rörande kören och musikföreningen 1887–1957.

Kungsholms församling/Ulrika Eleonora församling
Handlingar rörande musikertjänster 1911 och 1933.

Kvinnlinga kontoristföreningen
Handlingar rörande kabaréer 1930–1960-talen.

Körsällskapet Sångarkretsen
Hette tidigare Logen Syskonkretsens sångkör. Handlingar 1917–1967, 12 volymer.

Lagrelii, Axel (1863–1944)
Brev från John Forsell 1929.

Lamm, Olof H. (1887–1967)
Handlingar rörande Drottningholmsteaterns vänner 1936–1955.

Laurin, Carl G. (1869–1940)
Brevsamling innehållande brev bl.a. från Viking Dahl, Anna Norrie och Ture Rangström.

Liljenbergska familjearkivet
Strödda brev och handlingar från operasångerskan Davida Hesse-Liljenberg.

Lind af Hageby, Ernst (1874–1950)
Handlingar från Ernst Lind af Hagebys verksamhet inom Par Bricole 1926–1935, 4 volymer.

Lindeberg, Anders (1789–1849)
Handlingar med anknytning till Nya teatern.

Lindhagen, Anna (1870–1941)
Brev från Signe Hebbe och från Vanna Scholander.

Lindhagen, Carl (1860–1946)
Handlingar rörande Stockholms arbetarsångförening 1897–1901 samt rörande musik- och sångföreningar 1907–1932. Brev bl.a. från Augustin Kock.

Lindhagen, Jenny (f. 1880)
Brev från Adelheid Bergmann, Iduna W. Choinanus, Ilona Dahlberg, Benna Moe, Gustaf Ruckman.

Livgardesskolorna i Stockholm 
Skolordning för extra trumpetare, odat.

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten
I arkivet ingår handlingar rörande musikdir. Carl Gustaf Theodor Söderberg 1849–1906.

Malmsten, Per Henrik och Emelie
Brev från Isak Albert Berg.

Munkbroteatern
Ritningar till teaterbyggnad vid Munkbron 1757.

Musikkommittén
Handlingar 1947–1960, 2 volymer.

Musikskolestyrelsen
Handlingar 1961–1984.

Nationaltemplarordens Stockholmsdistrikt
Lars Hierta, loge 339: Musikfondens kassabok 1904–1910; sextettens musikalier, 6 volymer.

De förenade logernas musikförening: Protokoll 1899–1903.

Nissen-Kullenbergska samlingen
Opera- och konsertprogram 1916–1957.

Nya Elementarskolan
Kantat av Vilhelm Svedbom i anledning av skolans 50-årsjubileum 1878.

Nykterhetsarmén
Sångböcker, stämböcker för blåsare.

Nyström, Anton (1842–1931)
Brev från Fritz Arlberg, Asger Hamerik, Robert Henriques, Abraham Hirsch, Albert Lindström, C.F. Lundqvist, J.G. Malmsjö, Gärda von Sydow.

Oaxens kalkbruk
Två volymer musikalier i tryck och handskrift som troligen tillhört musikkåren vid bruket; blandad repertoar.

Oscarsteatern
Fem ritningar till teaterbyggnad i kvarteret Hasseln, november 1904, sign. A. Andersson.

Palme, August (1899–1924)
Brev från Fredrik Malmsjö.

Palmeska släktarkivet
Bl.a. handlingar rörande musiksoaréer hos Sven Palme 1921–1934.

Personhistoriska samfundet
Handlingar rörande människor förekommande i Bellmans verk.

Pontinska släktpappren
Bl.a. konsertprogram från 1800-talet.

Redlige svenskar
Sällskap för nytta och nöje. Stadgar och sånger 1845–1846.

Regionmusiken Stockholm
Handlingar 1976–1987, 11 hyllmeter.

Rosenström, A.M. (1845–1935)
Brev från organisten Louise Eklund 1878.

Rylander, Lars Gustaf (1816–1883)
Brev till musikhandlare Rylander från bl.a. J.H. Muncktell.

Saloman, Geskel (1821–1902)
Brev till F. Cronhamn.

Saloman, Sigfried
Ett brev 1883 till herr Amanuensis.

Sankt Eugenia, katolska församlingen i Stockholm
Eugeniakörens räkenskaper.

S:ta Maria Magdalena församling
Handlingar rörande orglar, kyrkomusiker, Maria kyrkokör, psalmförteckningar, text 1923 till kantat komponerad av Gustaf Heintze.

Simonsson, Ivar (1891–1925)
Anteckningar rörande Storkyrkans historia och tillfällighetsmusiken där. Anteckningar rörande musikanter och musik i Stockholm.

Skeppsholms församling
Musikalier i tryck samt handskrifter till verk av Cl. Adelsköld, Sven Blohm, Gustaf Brandt, David Wikander.

Skråarkivalier
Handlingar efter enskilda skråmedlemmar tillhörande snickareämbetet, instrumentmakare-ämbetet och klockgjutareämbetet.

Snickareämbetet – instrumentmakareämbetet
Handlingar 1751–1868, 4 volymer.

Sofia kommunalförening
Handlingar rörande minneskonsert Hilding Asker samt handlingar rörande Gedda-konserter, 1980-talet.

Sofia rektorsområde
Handlingar rörande gossorkestern 1913–1930.

Spånga församling
Psalmförteckning 1930-talet, orgelhandlingar 1950- och 1960-talen, handlingar rörande kyrkomusikerbefattningarna 1907–1978 spridda år.

Stadshusnämnden
Handlingar rörande orgeln, klockspelet, akustiken m.m. 1917–1928.

Stadsteatern
Handlingar 1956–1990, 20 hyllmeter.

Stenborgska eller Nya teatern
Ritningar.

Stiftelsen för Sällskapet Par Bricoles välfärd
Handlingar 1904–1940, 3 volymer.

Stockholms arbetareinstitut
Handlingar angående föreläsnings- och konsertverksamhet 1880–1955.

Stockholms domkapitel
Kortregister över kyrkomusiker fr.o.m. 1950. Församlingsvisa psalmförteckningar 1933–1943.

Stockholms festspel
Handlingar 1952–1974, 205 volymer. Fotografier.

Stockholms frivilliga skarpskytteförening
Protokoll 1860–1884.

Stockholms kammarorkester
Handlingar 1932–1982, 1 hyllmeter. Orkesterns notbibliotek finns i Statens musikbibliotek.

Stockholms körförbund
Handlingar 1919–1978, 45 volymer. Fotografier.

Stockholms läns bildningsförbund
Musiksektionens handlingar 1972–1975.

Stockholms parkförvaltning
Parkteaterns handlingar: Bl.a. brev från arbetssökande skådespelare och musiker, handlingar rörande underhållning såsom programförslag och korrespondens m.m. 1970-talet.

Stockholms rådhusrätt och magistrat
Handlingar 1782 rörande hovinstrumentmakaren Johan Öberg.

Stockholms stad, justitiekollegium
Bouppteckning 1812 efter orgelbyggaren Olof Schwan med förteckning över verkstaden och dess verktyg. Bouppteckning efter hov- och fälttrumpetaren Johan Nicolaus Nittau.

Stockholms studentsångarförbund
Handlingar 1905–1963, 115 volymer. Fotografier.

Stockholmsutställningen 1930
Kommissariatets handlingar rörande fester, festspel, musik och STIM.

Storkyrkoförsamlingen
Handlingar rörande orgelverket 1690–1796, hovinstrumentmakare Mathias Petter Krafts testamentshandlingar, handlingar från 1900-talet rörande kyrkomusikertjänsterna.

Such-Pauliska samlingen
Brev: Haeffner till herr Pauli, Abr. Hülphers till Lorentz Pauli.

Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Brev från kantor Petrus Sellgren, orgelfabrikant Erik Björklund, musikdir. Alfred Lundgren, musikförläggare Henrik Hennings.

Svenska studenters helnykterhetssällskap SSUH
Bl.a. handlingar rörande sångboksfrågan 1929 och sångbokskommittérade 1939–1941.

Sällskapet Bönan
Sällskap med syfte att bl.a. ha trivsamt umgänge; träffades en gång i veckan då man spelade och sjöng samt deklamerade. Handlingar 1884–1976.

Sällskapet Litteraturvännerna
Verksamt 1864–1910. Musikaliesamling, främst tryck för kör från 1800-talet, men även handskrifter.

Sällskapet Par Bricole
Handlingar 1777–1959, 17 hyllmeter. Vissa handlingar även i Ernst Lind av Hagebys och L. A. Wesers samlingar. I Par Bricoles arkiv ingår också handlingar från Bellmanska sällskapet och Stiftelsen för Sällskapet Par Bricoles välfärd.

Sällskapet Punsch-Tjufvarne
Ordenssällskap bestående främst av skådespelare, musiker, litteratörer och studerande. Handlingar 1864–1880, 2 volymer.

Sällskapet 25
Sällskap för underhållning, musik, baler o.dyl. Handlingar 1869–1925, 0,5 hyllmeter.

Södermalms högre läroanstalt för flickor
Handlingar rörande konserter och skolfester 1901–1937. Häri även protokoll 1933 från Utile Dulci.

Södra teatern
Ritning. Räkenskaper 1872/73.

Söndagsskolerådet
Bl.a. sångbokskommitténs protokoll 1953–1960. Heter efter 1972 Rådet för Kristet barn- och familjearbete.

Teaterdelegerades arkiv
Förberedde ärenden rörande fördelning av understöd åt privatteatrar. Handlingar 1938–1957, 4 volymer.

Tegnér, Torsten (1888–1977)
Handlingar rörande poesi och musik 1912–1975. Brev till och från Alice Tegnér. Bland övriga brev märks ett flertal från Karl Gerhard.

Tengdahl, Knut (1867–1935)
Brev från John Forsell och Olallo Morales.

Tollsten, C.
Visbok 1821.

T.V.
Litterär och musikalisk förening vid Nya Elementarskolan. Stadgar 1867.

Tyska kyrkan
Handlingar 1558–1982.

Unman, Johan August (1843–1913)
Brev från bl.a. Johan Flodmark.

Wadström, Bernhard 
Brev bl.a. från J.A. Josephson och Per Ulrik Stenhammar.

Wahlström, P. K. (1860–1932)
Bokförläggare P.K. Wahlströms brevsamling. Bland brevskrivarna märks bl.a. Hugo Alfvén, Bror Beckman, Niels W. Gade, Emil Sjögren, Adolf Wiklund.

Wallenberg, Oscar (1872–1939)
Handlingar rörande Stockholms konserthus 1939 och rörande Södra manskören 1934.

Werner, Karl Fredrik (1830–1905)
Brev bl.a. från Fritz Arlberg och Ludvig Norman.

Weser, Lars August (1809–1886)
Bl.a. dramatiska arbeten författade och översatta av Weser; ett par av dessa är skådespel med sång. Teaterbrev.

Värmlandsföreningen i Stockholm med omnejd
Körens handlingar 1948–1983.

Östman, Nils (1882–1934)
Brev från bl.a. Ture Rangström.

Överståthållarämbetet
Bl.a. liggare över musiktillstånd i kafélokaler 1945–1956, förteckningar över positivspelare och gårdsmusikanter 1907–1936, rullor över utländska undersåtar medverkande vid offentliga föreställningar 1890–1928.

Övrigt
Programsamlingar från 1900-talet (Hasselbacken, Konsertbolaget, Folkkonsertförbundet). Därutöver strödda program 1864–1907.

Medeltida pergamentomslag till räkenskaper från 1500- och 1600-talen.

I den s.k. Manuskriptsamlingen ingår två volymer. dansturer med tillhörande musikstycken från 1700- och 1800-talen, visbok från 1700-talet.