Orter Y-Ö

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Ystad. Stadsarkivet

Svenska musikerförbundet, avd. 38, Ystad
Handlingar 1938-1981.

Ystads orkesterförening
Handlingar 1925-1992, 5 vol.

Ystad. Stadsmuseet och Ystads fornminnesförening

Körling, August
Betyg, utnämnings- och pensionshandlingar samt brev 1858-1907.

Musiksällskapet
Handlingar. Sällskapet grundat 1917, verksamheten upphörd.

Raphael, Olga (1887-1967)
Teckningar föreställande Salomon Smith 1908 och August Körling.

Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande
Protokoll 1919.

Ystad. Ystads stadsbibliotek

Fernström, John
Marsch och Marschvisa för Södra Skåningarna.

Ystad. Kungl. Södra skånska regementets museum

Partiturbok skriven av musikfanjunkaren J.A.C.F. Eggeling 1854-1858 innehållande arrangemang och egna kompositioner. Fotografier av musikkåren 1881. Fotografi av den sammansatta militärmusikkår som konserterade vid Baltiska utställningen i Malmö 1914. Instrument.

Åby. Kvillinge föreningsarkiv

Göta musikkår
Sextetten Göta bildades 1892 på initiativ av medlemmar i logen Sten. Fotografi från 1916; dessutom en samling musikalier, huvudparten utgörs av blandad repertoar för sextett.

Kvillinge kyrkokör
Handlingar 1938-1977.

Manskören Sångarbröderna
Handlingar 1924-1967.

Torshags musikkår
Bildades 1895. Fotografi 1895 samt omfattande musikaliesamling, mestadels lättare musik för mässingssextett.

Övrigt
Musikinstrument, bl.a. 10 mässinginstrument, det äldsta från 1870. Instrumenten är undersökta och identifierade vad gäller tillverkare.

3,5 hm musikalier från Göta och Torshags musikkårer, stämmor för mässingssextett.

Strödda fotografier med musikmotiv.

Åmål. Åmåls kommunarkiv och Åmåls föreningsarkiv

Dalslands körförbund
Handlingar 1931-1981, 3 vol.

Folkets Park, Furuhäll, Åmål
Handlingar 1926-1970.

Frälsningsarmén
Sånger för Åmåls L.G. Brigad u.å.

Sångbok för strängmusikkåren i Åmål 1933-1944.

Sångbok för Åmåls Solvargsbrigad u.å.

Musikföreningen Jazzå, Åmål
Handlingar1992-1998.

Svenska klockspelarna
Ensemble bildad av medlemmar i Åmåls baptistförsamling. Handlingar 1890-1892, 1 vol.

Tösse manskör
Handlingar 1926-1964, 1 vol.

Åmåls baptistförsamling
Musikföreningens handlingar 1929-1942, 4 vol. bl.a. musikalier. Häri även kassabok för Betelkapellets musikförening 1929-1939.

Åmåls kyrkokör
Handlingar 1820, 1926-1976. Organistförteckning för Åmåls kyrka 1820-1871.

Åmåls orkesterförening
Handlingar 1943. Kantat till Åmåls 300-årsjubileum 1943, noter.

Åmåls scoutkår
Sångbok för Åmåls scoutkår 1968.

Åmåls stadsmusikkår
Handlingar 1948-1989. Musikalier 24 vol.

Älmhult. Kommunarkivet

Stenbrohults musikskola
Handlingar 1946-1972, 1 vol.

Sångföreningen Stenbrohultskören
Handlingar.

Älvdalen. Elfdalens hembygdsförenings arkiv

Ehrnell
Gårdsarkiv, 4 vol., 1872-1947, bl.a. musikalier.

Ängelholm. Stadsbiblioteket

Cronholm, A. P., Ängelholm
Sex kompositioner, tidigt 1900-tal.

Svensson, Karl
Visbok 1912 av soldaten Karl Svensson, från Berga regemente, Helsingborg.

Övrigt
Kopior av bandupptagningar med skånsk folkmusik, fr.o.m. 1988.

Örebro. Folkrörelsernas arkiv i Örebro län

Askerlund, Karl Olov, Örebro
Trombonist. Material rörande jazz- och dansband i Närke från 1930-talet och framåt. Häri ingår handlingar rörande orkestern Whispering, Örebro samt Verner Lunds orkester, Örebro.

Betaniakyrkans sångare, Örebro
Handlingar 1954-1981.

Felan, föreningen för folkmusik och dans, Örebro
Bildad 1977. Handlingar 1988-1997, 1 vol.

Folkliga musikskolan, Örebro
Handlingar 1955-1963.

IOGT-kören, Örebro
Handlingar 1911-1977, 2 vol., musikalier m.m.

Jansson, John, Askersund
Sångbokssamling 1862-1974.

Manskören Lorelei, Örebro
Handlingar 1928-1988, 6 vol.

Närkes baptisters distriktskör
Handlingar 1912-1929, 1 vol.

Rondin, David, (1912-1987), Örebro
Sångboksarkiv samt handlingar rörande utgivandet av olika psalmböcker, 1956-1987.

Röfors musikförening
Handlingar 1939-1941, 1 vol.

Svenska facklärarförbundet, SFL, Örebro lokalavdelning T1, Fackklubben på kommunala musikskolan
Handlingar 1979-1987, 1 vol.

Sångsällskapet, Örebro/Örebro arbetarföreningssångkör
Handlingar 1944-1984, 2 vol.

Sällskapet för skandinaviska sommarmusikkurser, Örebro
Räkenskaper 1956-1958.

Teknis gosskör, Örebro
Handlingar 1979-1997, 1 vol.

Unga örnars musikkår, Örebro
Handlingar 1957-1963, 1 vol.

Ungdomskören Joybells, Örebro
Bildad 1963. Handlingar 1964-1988, 5 vol. Ingår i baptistförsamlingens Immanuel arkiv.

Vasakyrkans missionsförsamlings kör, Örebro
Handlingar 1941-1991, 1 vol.

Zinkgruvan-Mariedamkretsens sångare
Bildad 1962. Handlingar 1962-1967, 1 vol.

Örebro allmänna sångförening
Handlingar 1907-1998.

Örebro arbetareförenings sångförening
Handlingar 1885-1887, 1 vol.

Örebro dragspelsklubb
Räkenskaper 1983-1993.

Örebro läns körförbund
Räkenskaper 1938-1970, 1 vol.

Örebro läns sångarförbund
Handlingar 1909-1991, 14 vol.

Övrigt
Samling av sångböcker för frikyrko- och nykterhetsrörelsen.

Örebro. Kungl. livregementets grenadjärer

I handskriften "Regementets Minnen" ingår två uppsatser om musikkåren skrivna av musikdirektörerna Björkqvist och Höglund; behandlar tiden 1900-1940.

Örebro. Stadsarkivet

Bondsätters gårdsarkiv
Erik Larssons skolanteckningar 1865-1877, visbok m.m.

Ekeby-Gällersta storkommun
Musikskolans handlingar 1962-1970.

Hoffmans samling
Klipp- och manuskriptsamling rörande musiklivet i Örebro på 1800- och 1900-talen.

Jansson, Sophie
Fotograf Janssons bilder av bl.a. manskörer och en stråkkvartett; tidigt 1900-tal.

Jeremias i Tröstlösa
Brev, tidningsklipp, foton.

Karlsson, Karl Sigurd, "Kå-Kå "
Fotografier av Jeremias i Tröstlösa.

Karolinska läroverket
Äldre handskriven sångbok, tryckta musikalier 1600-tal.

Orkesterstiftelsen i Örebro stad
Handlingar 1909-1970.

Sundevallska fotosamlingen
Bilder med musikmotiv 1920-1941: Regementsmusik, Musikkåren Lyran, Andliga sångkören.

Örebro idrottshusförening
Handlingar rörande musikarrangemang i idrottshuset , ca 1954.

Örebro kommuns musikskola
Handlingar 1955-1967, 19 vol.

Örebro kulturnämnd

Affischer och reklamblad för musikevenemang 1970- och 80-talen.

Örebro musikpedagogiska institut
Räkenskaper 1975-1980.

Örebro orkesterstiftelse
Handlingar 1962-1970, 17 vol.

Örebro stad, biblioteks- och konserthusstyrelsen
Verksamhetsberättelser 1945-1957.

Övrigt
Notskrift på medeltida pergament.

Samling av äldre sångböcker.

Örebro. Örebro läns företagsarkiv

Laxå bruk
Enstaka visor, ca 1910.

E. A. Setterquist & son, Örebro
Arkiv efter orgelfabrik. Huvudsakligen ingår orgelkontrakt, kostnadsförslag och besiktningsinstrument.

Örebro. Örebro läns museum

Andersson, V. H., Rönnestorp, Åsbro
Folkvisesamling upptecknad av spelmannen V.H. Andersson.

Chrysander, Johan August
"Compositions Bok".

Dahlqvist, Ernst, grosshandlare
Handlingar från 1800-talet, bl.a. visor.

Djurklou, Nils Gabriel (1813-1904)

Friherre. Kulturhistoriska samlingar och uppteckningar bl.a. av visor från Småland och Närke.

Folkmusikförbundet
Handlingar.

Kgl. livreg. grenadjärers musikkår
Fotografier: Uppvaktning vid invalidtågen 1915-1918 i Örebro. Dessutom 13 fotografier från 1910-1940-talen.

Rehnberg, E. A., Ulfsäter
Visbok 1848.

Thule, C. M. musikhandlare
Handlingar 1888-1898, 1907.

Örebro bildningsförbunds folkminnesarkiv
Handlingar och texter.

Örebro läns folkmusikförbund
Handlingar: Notsamlingar från spelmän i Örebro län 1800-1900-talen, originalnoter, texter, tryckta samlingar, fotografier och klipp. Sammanlagt ca 10 hm.

Övrigt
Enstaka fotografier av militära musikkårer, musicerande skarpskyttar, Loka brunns musikrum samt Christina Nilssons besök vid Loka.

Pergamentblad med notskrift.

Örebro. Örebro stadsbibliotek

Hüllmandel, N. J.
Trois Sonates de Clavecin ou Piano Forte...Handskrift.

Mörner, Birger, (1867-1930)
Den s.k. Mörnersamlingen är deponerad i Örebro universitet.

Rylander, Johan Petter
Notbok för klaver, handskrift, Växjö 1806. Påteckning: Posessor Johan Petter Rylander.

Saxonarkivet
Musikalier med anknytning till Närke i manuskript och kopior, sammanlagt ca tio stycken. Program från Örebro orkesterförening 1925-1950.

Svanberg, A .G.
Handskrivet nothäfte med ägarpåteckning A.G. Svanberg.

Sydow, Daniel Petter von
Notbok för flöjt, 1800-talet, har tillhört D.P. von Sydow.

Örebro. Örebro universitet

Mörnersamlingen
Birger Mörners (1867-1930) samling innehåller kompositioner, brev, manuskript m.m. från ett stort antal svenska och utländska tonsättare och musiker. Bl.a. ingår brev från Ivar Hallström och Jacob Axel Josephson. I manuskriptsamlingen finns bl.a. följande tonsättare representerade: C.M. Bellman, A. Hallén, A.F. Lindblad, W. Peterson-Berger, E. Sjögren, G. Wennerberg.

Örnsköldsvik. Örnsköldsviks museum

Fotografier av lokala orkestrar och musiker, 1900-talets första hälft.

Inspelningar och intervjuer med spelmän.

Anteckningar och noter rörande musik till stumfilm.

Två band handskrivna musikalier, troligen från 1700-talet och av tyskt ursprung, innehållande avskrifter av tyska och franska verk.

Örsundsbro. Kulla församling

Kulla församling, Uppsala stift
Koralbok i handskrift.

Österbybruk. Dannemora förenings- och hembygdsarkiv

Dannemora musikkår
Notböcker, oktettnoter, ca 700 nummer.

Tobo musikkår
Notböcker för mässingssextett.

Österby sångcirkel/IOGT-kören
Handlingar 1939-1965.

Österby-Dannemora musiksällskap
Handlingar 1948-1968.

Övrigt
Fotografier av musikkårer, lokala musiker och spelmän.

Östersund. Föreningsarkivet i Jämtlands län

Bergs sångarförbund
Handlingar 1909-1994.

Brunflokören
Handlingar 1963 samt u.å.

Damkören Gastar och troll
Program, fotografier och musikalier, 1904 samt u.å., 2 vol.

EFS blåsorkester i Östersund
Handlingar 1959-1968, 2 vol.

Frösökören
Handlingar 1928-1985 samt noter bl.a. av Wilhelm Peterson-Berger.

Föllinge amatörstråkkapell
Handlingar 1918-1927 samt u.å., 1 vol.

Godtemplarkören i Östersund
Handlingar 1934-1980, 1 vol.

Greningens musikförening
Handskriven notbok, tidningsklipp.

Heimbygdas spelmansförbund, Östersund
Handlingar 1948-1974, 7 vol.

Hissmofors blåsorkester
Grundad ca 1918. Fyra volymer musikalier, sextett- och oktettmusik, marscher m.m.

Härjedalens jazzkapell
Verifikationer 1979-1986, 1 vol.

Jämtlands läns kyrkomusikerförening med föregångare
Handlingar 1922-1977.

Jämtlands läns körförbund
Handlingar 1926-79, 3 vol.

Jämtlands läns sångarförbund
Handlingar 1908-1978, 13 vol.

Jämtlands missionssångarförbund
Hette tidigare Jämtlands kristliga sångarförbund. Handlingar 1919-1963, 1vol.

Kören Goda vänner/Sällskapet Goda vänner, Östersund
Handlingar.

Körföreningen Cantilena, Cantilenakören
Handlingar 1965-1996.

Lits manskör
Handlingar 1922-1986 samt u.å., 4 vol.

Lockne Godtemplarkör/Lockne Sångkör
Handlingar 1933-1939, 1 vol.

Logen nr 472 Mimers brunns av IOGT sångförening, Rätansbyn
Sångböcker, odaterade, 1 vol.

Missionskören i Östersund av SMF
Hette tidigare Brödraföreningens sångkör. Handlingar 1918-1973, 5 vol.

Ovikens manskör
Handlingar 1868-1986, 3 vol. Ljudband och notböcker.

Ovikens sångarförbund
Handlingar.

Spelmanslaget Nordjämtarna
Handlingar 1971-1972.

Strömberg, Elof (1904-1972), Hillsand
Dragspelare. Handskrivna noter 1923, eventuellt är dessa egna arrangemang.

Svenska musikerförbundet avd. 23, Östersund
Handlingar 1907-1983, 16 vol.

Sångföreningen Lärkan av EFS
Handlingar 1918-1923, 1 vol.

Sångsällskapet Hej Dunkom, Östersund
Handlingar 1902-1967, 3 vol. Bildad 1902, ägnade sig huvudsakligen åt kvartettsång.

Ås kyrkokör
Handlingar 1939-1969, 3 vol.

Östersunds arbetares musikförening
Handlingar 1915-1918, 1 vol.

Östersunds frälsningsarmés hornmusikkår
Handlingar.

Östersunds frälsningsarmés strängmusikkår
Handlingar.

Östersunds godtemplares manskör
Handlingar 1907-1937, 4 vol.

Östersunds gossorkester
Musikalier och tidningsklipp 1938 samt u.å., 3 vol. Orkestern leddes av musikfanjunkaren vid Norrlands artilleriregemente Oscar Fredrik Rislund.

Östersunds gossorkester, Föreningen (II)

Handlingar 1952-1985, 2 vol. Bildades 1952. I arkivet ingår även handlingar från Föreningen Östersunds gossorkesters intressenter, bildad samma år och med ändamål att personligt och ekonomiskt stödja gossorkestern.

Östersunds musikerförening
Handlingar 1907-1932.

Östersunds musiksällskap
Handlingar 1894-1904, 2 vol.

Östersunds orkesterförening
Handlingar 1918-1984, 29 vol.

Östersunds sångarbröder
Handlingar 1922-1997.

Östersundskören
Handlingar 1909-1974, 1 vol.

Östersund. Kungl. Jämtlands fältjägarregemente. Fältjägarmuseeet

Dirigentpartitur ca 1870-1920. Stämmor i handskrift, i regel populärmusik, marsch- och dansmusik. Vissa arrangemang för militärmusikkår av Wilhelm Peterson-Berger och Franz Isak von Heland. Repertoarförteckningar ca 1920-1940. Fotografier av musikkåren från 1869 samt från sekelskiftet. Instrument.

Östersund. Jämtlands läns bibliotek

Backman, G. (1762-1848)
Rektor vid Frösö skola och kyrkoherde i Sunne i Jämtland. Tre handskrifter:

Musica theoretica. De basso generali & aliis scientiis in music. 64 s. På första textbladet står namnet G. Backman. Texten är på svenska.

Om kyrkosången hos de första christna. 8 s.

Till examen 1804. Strödda frågor om grunderna i musiken. 4 s.

Kollektion Marie Heil-Håkansson
En samling brev m.m. av berömda musiker, mestadels violinister:

Baillot, P.; Bériot, C. de; Berlioz, H.; Berwald, J.F.; Bott, J.J.; Boucher, A.J.; Brahms, J.; Bruch, M.; Bülow, H. von; Dancla, J.B.; David, F.; Ernst, H.W.; Gade, N.W.; Joachim, J.; Lipinski, C. J.; Liszt, F.; Mendelssohn-Bartholdy, F.; Möser, C.; Molique, B.; Paganini, N.; Rode, P.; Rolla, A.; Saint Lubin, N.A.E.L.; Sarasate, P. de; Spohr, L.; Tartini, G.; Vieuxtemps, H.; Wilhelmj, A.; Viotti, G.B.

Samlingen beskrivs i Gösta Rollins artikel En musikalisk autografsamling, publicerad i Jämtlands biblioteks årsskrift 1938, s. 23-34.

Lind, Hjalmar
Nyårsrevyer ca 1910-1929, 1 vol.

Lindström, Verner
Jämtländsk rapsodi, för ork. Gåva 1932.

Meijerberg, Carl Jonas (1816-1903)
Folkskoleinspektör. Fyra volymer handlingar 1864-1886, bl.a. musikalier.

Olufsson, Harald
Harald Olufssons visbok, kopia av handskrift funnen i Hackås, 1500-talet.

Peterson-Berger, Wilhelm
Kompositioner i avskrift av Telemak Fredbärj. Manuskriptet till Frösö-skola-kantaten.

Pettersson, P.
Handskriven koralbok till 1695 års psalmbok, påteckning: P. Pettersson Borgsjö 1854.

Strobill, Brita
Handskriven notbok, delvis i tabulatur.

Utile dulcis filialorden Academia Apollonia
Handlingar 1770-1787.

Weinberg, L. F.
Sångstycken med guitarre-accompagnement. Ägaranteckning L.F. Weinberg.

Östersunds orkesterförening
Program och affischer.

Övrigt
Missale 1400-talet.

Beskrivning av danser och melodier, troligen från 1700-talet.

Musiksamling med verk i handskrift av Wilhelm Peterson-Berger och John Salomonsson.

Östersund. Jämtlands läns museum

Anders i Logår'n, Oviken
Uppteckningar av låtar från Jämtland samt egna kompositioner. 1930-1950-talen.

Didriksson, Nils Axel, Oviken
Fotograf. Bildsamling, ca 10.000 negativ, rör spelmansmusiken i Oviken 1970-1998.

Ekblad, Maurits "Masse i Blat"
Tio visor från Ragundabygden.

Engström, Per Wilhelm (1875-1943)
Vishäfte med 37 visor varav många på dialekt.

Heimbygdas spelmansförbund
Musikalier, 7 vol.

Olsson-Föllinger, Göran
Verk i autograf samt uppteckningar och arrangemang. Tryckta musikalier, fonogram, porträtt.

Peterson-Bergerstiftelsen
Arkiv med inventarieförteckningar.

Salomonsson, Jöns (John) (1839-1919), Laxsjö
Musiker och tonsättare av bl.a. två operetter; son till spelmannen Salomon Jönsson.

Tryckta musikalier samt fyra handskrivna nothäften för olika stämmor.

Moderato och Allegretto för stråkar, bearbetat av G.O. Föllinger, stämmor i kopia.

Övrigt
Folkmusiksamling med inspelningar av folkmusik från länet.

Dokumentarkiv med musikalier och korrespondens.

Etnologiskt arkiv med uppteckningar gällande spelmän, bröllopsseder och folktro; även visor.

Fotoarkiv med ca 1.300 musikbilder, främst spelmansporträtt.

Östersund. Landsarkivet

K. O. Andréns samling
Handlingar 1752-1951, 3 vol. Häri bl.a. en vandringsvisa av Andrén.

Birka folkhögskola, Ås
Handlingar huvudsakligen 1901-1955, 157 vol. Ett brev från Wilhelm Peterson-Berger till greve Robert Mörner 1913.

Bobergska släktarkivet, Undersåker
Handlingar 1804-1983, 35 vol., bl.a. fotografier från Arnljot-spelen.

Englund, Per (1826-1888)
Handlingar 1853-1933, 22 vol. Musik för violin komponerad av kronofogden Per Englund.

Ersson i Dille, Jonas, Ås
Riksdagsman. Handlingar 1805-1933, 2 vol. Handskriven visa Forsbacka bruk 1854.

Expo Norr, Östersund
Handlingar 1948-1980, 85 vol. Innehåller handlingar rörande Musikveckan som ingick i expon 1965-1974, varefter den bröts ut och bildade en egen stiftelse.

Festin, Eric
Handlingar 1770-1945, 14 vol. I arkivet ingår en Begravningsmarsch från Mörsil upptecknad av K. Tirén. I sättning för två violiner av Wilhelm Peterson-Berger 1936. Även tre brev från Peterson-Berger.

Fjällnäs högfjällshotell
Handlingar 1847-1982, 45 vol. En volym innehåller noter m.m.

Frösö hembygdsförenings samling
Handlingar 1626-1959, 6 vol. Samlingen innehåller bl.a. tillfällighetsmusik av Wilhelm Peterson-Berger från 1929 samt fotografier från Arnljot-spelen.

Föreningen Gamla Östersund
Häri ingår ett brev från Jenny Lind till Amalia Perman 1884.

Föreningen Härjedalsslöjds samling
Handlingar 1725-1926, 2 vol. Tryck: Sorgevisa om trenne gossar som drunknade uti Rångsjön, Delsbo 1866, Kyrkpolska från Dalsland, Vykort över skogssådd med en ganska nyttig (?) visa och en ganska kort visa.

Glissjöberg nr 5, Sveg gårdsarkiv
Handlingar 1794-1876, 1 vol. Handskriven visbok, defekt.

Hansson, Margit
En volym som bl.a. innehåller ett brev från Wilhelm Peterson-Berger 1925.

Härjedalens fornminnesförening
Handlingar 1406-1962, 33 vol. Vol. 23 innehåller bl.a. sedespråk och visor, vol. 31 ett handskrivet häfte med visor.

Jämtlands fältjägarregementes regementsofficerskassa
Handlingar 1646-1983, 45 vol. En vol. innehåller bl.a. visor 1890-1957.

Kallgårdens turisthotell AB, Kall
Handlingar 1945-1971, 18 vol. Många sommargäster deltog i musikkurser varför hotellets sällskaps- och konferensrum också fungerade som musiklokal. Hotellet ägdes av operasångaren Torsten Hissing.

Kjellin, Jonas (1836-1917)
Handlingar 1850-1915, 3 vol. Handlingar rörande musik och violinbygge.

Lithander, Lars
Handlingar 1606-1936, 33 vol. varav en innehåller bl.a. bröllopsverser, avskrifter av poesi, körsättning av "Brudefärden i Hardanger" samt diverse tryck, 1845-1907.

Lits kyrkoarkiv
I vol. P III:4 ingår en handskriven sång "nyckterhetsmarsaljasen".

Logen nr 35 Georg Adlersparre IOOF i Östersund
Handlingar 1900-1987, 150 vol. Strödda tryckta och handskrivna noter.

Lundgren, Per, Häggenås
Handlingar 1885-1936, 1 vol., bl.a. strödda noter varav vissa i handskrift.

Magnusson, Anna, Östersund
Handlingar 1805-1978, 12 vol., bl.a. ingår visor.

Marsätts, Sundsjö gårdsarkiv
Handlingar 1622-1896, 5 vol., häri 2 häftade vol. med avskrifter av visor (bl.a. Sinclairvisan).

Mechs i Linsell, Fritjof
Riksspelman. Handlingar 1867-1983, 25 vol., bl.a. visor, diplom, Zornmärke, spelmansmärke och bilder från spelmansstämmor.

Wilhelm Peterson-Bergerstiftelsen
Handlingar 1898-1979, 27 vol. Häri även Peterson-Berger-sällskapets protokoll och protokoll för Stiftelsen för Frösöspelen samt Amatörföreningen Frösöspelen.

Priskontoret i Östersund
Handlingar 1941-1956, 157 vol. Prisstoppsuppgifter från företagare i bl.a. musik, pianostämmare.

Pålsson, P., Föllinge
Handlingar 1793-1864, 1 vol., bl.a. visor, psalmer m.m. skrivna av Olof Hemmingsson.

Regionmusiken i nedre Norrlands musikregion
Handlingar 1971-1988, 160 vol.

Rislund, Kerstin
Småskollärare. Brevsamling. 1872-1884, 1 vol., innehållande bl.a. avskrifter av sånger.

Rislund, Oscar Fredrik (f. 1858)
Musikfanjunkare O.F. Rislund var under en period ledare av Östersunds gossorkester. En volym handlingar 1907-1918.

Rödöns kyrkoarkiv
En almindelig Sangbog, tr. i Köpenhamn 1573.

SSUH-förbundet Societas, Östersund
Handlingar 1895-1955, 15 vol. Bl.a. handlingar rörande teaterverksamheten som även omfattade revyer och andra stycken med musik.

Stiftelsen Musik vid Storsjön
Ca 20 vol. handlingar.

Kyrkmålarfamiljen Sundin
Handlingar 1746-1934, 23 vol. varav en bl.a. innehåller noter.

Sundvisson, Sven, Åsarne
Handlingar 1581-1898, 3 vol. En tryckt latinsk sångbok från 1776.

Sunne kyrkoarkiv
Vol. P IV:1 utgörs av En almindelig Sangbog. Tryckt i Köpenhamn 1606.

Swärd, Astrid, Östersund
Handlingar 1870-1971, 3 vol. Astrid Swärds far, Calle Swärd, var frisör och revymakare. Arkivet innehåller bl.a. noter till nyårsrevyn 1904.

Tirénska brevsamlingen
Omfattar tiden 1830-1976, 5 vol. Häri ett flertal brev från Wilhelm Peterson-Berger. 105 st av breven är ställda till Helga Englund.

Torsta lantmannaskola, Ås
Handlingar 1864-1983, 97 vol. En vol. innehåller bl.a. odaterade visor och sånger.

Westerlund, G.
Kapten. Handlingar 1870-1953, 3 vol. Bl.a. program och sångspel vid Westerlundska släktmötet i Norsjö 1951.

Wiklund, Johan Daniel, Oviken (1841-1908)
Räkenskaper, fastighetshandlingar samt förteckningar över psalmer m.m. i Ovikens kyrka 1828-1835. Inalles 4 vol., 1740-1906.

Östensson, Johan, Frösön
Musiker. Odaterade handlingar, 5 vol. Arkivet består huvudsakligen av släktutredningar men innehåller även en utredning om orgeln i Oviken.

Östersunds högre allmänna läroverk
Handlingar 1840-1983, 939 vol. Omfattar bl.a. accessionskatalog för musikundervisningen 1860-1883, inventarieförteckning över musikinstrument, noter m.m. 1910. I arkivet ingår även Läroverkets musikförenings protokoll 1942-1947.

Östersunds-posten
Handlingar 1764-1951, 7 vol., bl.a. visor vid Sällskapets för jämtländsk konstkultur årsfester.

Övrigt
Ett flertal pergamentomslag finns, företrädesvis i kyrkoarkiven (Norderö, Oviken, Undersåker, Åre). De är undersökta och identifierade.

I landsarkivets avskriftssamling ingår (i vol. 36) en kopia av Harald Olufssons visbok från 1570-talet.