Orter T–U

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Tibro. Tibro museum

Tibro manskör
Handlingar och tryckta musikalier från den nu nedlagda manskören; från 1940-talet och framåt.

Övrigt
Handskrivna visböcker.

Tidaholm. Tidaholms museum

Ett skillingtryck från 1875 om branden vid tändsticksfabriken Vulcan.

Tomelilla. Kommunarkivet

Tomelilla allsångskommitté
Handlingar 1964-1967, 1 vol.

Tomelilla jazzarkiv
Ca 500 jazzskivor från 1930-talet och framåt. Placerat i konsthallen och öppet för allmänheten.

Tomelilla musiksällskap
Handlingar 1922-1935, 1 vol.

Trelleborg. Arbetarrörelsens arkiv

ABF-musiken, Trelleborg
Handlingar 1930-1983.

ABF:s ungdomsorkester
Föräldraföreningen. Handlingar 1963-1981.

Skånska sångarförbundet
Handlingar 1898-1972.

Svenska musikerförbundet, avd. 27 , Trelleborg
Handlingar 1955-1960, 1972.

Trelleborgs allmänna sångförening
Tidigare benämnd Arbetaresångkören Trelleborg. Handlingar 1926-1984.

Trelleborgs förenade manskörer
Handlingar 1947-1954.

Trelleborgs musiksällskap
Orkesterförening. Tidningsklipp 1956-1966.

Trelleborg. Trelleborgs museum

Hedin och Lövgren
Musik- och fotoaffär. Räkenskaper 1896-1924, 1 vol.

Lagergren, A.
Kompositioner av A. Lagergren i handskrift/avskrift, daterade 1888.

Trelleborgs musikkår
Fotografier.

Övrigt
Musikalier: Vokalmusik, några av böckerna har datering från senare hälften av 1800-talet.

Trollhättan. Trollhättans arkivförening

Manskören Sångarbröderna
Handlingar 1924-1972, bl.a. handskrivna stämböcker.

Sångsällskapet Harmoni
Handlingar 1890-1970, 25 vol., bl.a. musikalier i handskrift.

Trollhättans amatörorkester
Handlingar 1922-1935.

Trollhättans arbetarsångförening
Protokoll 1933-1938.

Trollhättans konsertförening
Grundad 1971 genom en sammanslagning av musiksällskapet, orkesterföreningen och kammarkören. Handlingar 1971-1974.

Trollhättans musiksällskap
Grundat 1923. Handlingar 1923-1971, 6 vol.

Trollhättans orkesterförening
Handlingar 1950-1971.

Trollhättans Frälsningsarmé
Hornmusikkår, strängmusikkår. Handlingar 1889-1990, musikalier.

Trollhättans sångsällskap
Handlingar 1897-1900.

Uddevalla. Bohusläns föreningsarkiv

ABF-kören, Uddevalla
Handlingar 1914-1915.

Bohusläns körförbund, Uddevalla
Handlingar 1926-1981.

Collegium musicum, Uddevalla
Handlingar 1966-1992.

Dahl, Einar
Revymaterial från 1930- och 40-talen.

Lysekils musikvänner
Handlingar 1982-1988.

Svenska musikerförbundet avd. 22, Uddevalla
Handlingar 1919-1985.

Svenska musikerförbundet avd. 112, Strömstad
Handlingar 1949-1961.

Uddevalla allmänna sångförening
Handlingar 1911-1913.

Uddevalla konsertförening
Handlingar 1933-2001.

Uddevalla manskör
Handlingar 1900-1993.

Uddevalla stadsmusikkår
Handlingar 1943-2000.

Uddevallavarvets sångkör
Historik 1951-1996.

Visans vänner, Tjörn
Handlingar 1978-2000.

Övrigt
Sånger och visor som använts vid lokalrevyer.

Uddevalla. Bohusläns museum

Andréen, J. F. (f. 1817)
Handskrivna notböcker tillhöriga kantorn J.F. Andréen.

Elfving, Folke
Föredrag om sångaren Åke Wallgren f. 1873.

Johansson, Elin
Visa 1902 om fröken Agnes

Musiksällskapet i Uddevalla
Handlingar 1898-1902, 1 vol.

Samfundet Visans vänner i Uddevalla med omnejd
1 vol. handlingar 1945.

Övrigt
Visor och musik från Bohuslän och Närke, 1 vol., 1900-1992.

I bildarkivet finns fotografier från tiden 1870-1930 med gruppbilder av militära och civila musikkårer, orkestrar och körer.

Uddevalla. Kommunala musikskolan

Pramberg, Thorsten
Musikaliesamling, noter för stråkkvartett.

Ulricehamn. Ulricehamns museum

Jahn, Gösta
Fotografier, konsertprogram, tryckta musikalier m.m.

Övrigt
Handskriven koralbok 1836.

Handskrivna nothäften med folkvisor m.m, från sekelskiftet.

Umeå. Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)

DAUM ingår i myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI). DAUM har huvudansvaret för undersökningar i Västerbottens och Norrbottens län. Inspelningar med sång och instrumentalmusik har gjorts sedan början av 50-talet, de finns delvis i kopia hos Svenskt visarkiv. Samiska fonogram från olika arkiv och institutioner i Norden finns deponerade på DAUM. Arkivet har därför en stor samling jojkinspelningar. Många sorters musik finns på DAUM: spel på hemmagjorda piporglar, positivmusik, vissång, spelmansmusik, jazz och inspelningar från jazzfestivaler m.m.

Tirén, Karl
Efterlämnade handlingar inkluderande bl.a. uppteckningar och manuskript.

Umeå. Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Amkoff, Daniel
Spelman. Kompositioner, uppteckningar samt inspelningar, fr.o.m. 1901.

Byske-Furuöns manskör
Bildad 1905. Musikaliesamling m.m. 1947-1974.

Ceciliakören, Umeå
Handlingar 1973-1990.

Dansbaneföreningen Furulund
Räkenskaper 1935.

Dorotea manskör
Handlingar 1952-1960.

EFS sångarförbund i Västerbotten
Verksamt 1953-1974. Protokoll m.fl. handlingar.

Flarkens folkets hus förening
Handlingar bl.a. program fr.o.m.1939.

Föreläsningsföreningen Minerva
Handlingar 1903-1969 bl.a. konsertprogram och handlingar rörande Musikens vecka 1958.

Hällnäs manskör
Handlingar 1924-1959.

Hörnefors manskör
Bildad 1920. Historik 1920-1970, kurs- och möteshandlingar.

IOGT-logen 880 Skärgårdsblomman
Handlingar efter musikcirkeln i Holmsund 1939-1950.

IOGT-logen 2916 Thor, Skelleftehamn
Handlingar rörande sånggruppen Kvällskvitterpatrullen samt visor 1942-1968.

Jörns musiksällskap
Grundat 1948. Programblad.

Klemensnäs ABF-kör
Verksam 1945-1998. Protokoll, inspelningar m.m.

Körföreningen Chorall, Umeå
Bildades som Sofiehems körsällskap. Kassabok 1957-1976.

Luleå stifts södra kyrkosångsförbund
Handlingar 1967-1982.

Musikföreningen Stacken
Bildad 1976. Handlingar 1976-1979.

Norrlands sångarförbund
Bildat 1892. Protokoll 1899-1986 m.fl. handlingar.

Robertsfors damkör
Handlingar 1965-1971.

Robertsfors musiksällskap
Bildat 1969 av Robertsfors damkör och Robertsfors manskör. Handlingar till 1970.

Rundviks GDV (gammeldansens vänner)
Handlingar 1967-1976.

Skellefteå kammarmusikförening
Bildad 1957. Handlingar till 1992.

Skellefteå manskör
Bildad 1909. Handlingar 1912-1990.

Skellefteå orkesterförening
Bildad 1926 som Skellefteå musiksällskap. Handlingar 1927-1976.

Sorsele kyrkokör
Bildad 1924. Historik 1924-1984.

Sorsele manskör
Handlingar 1953-1963.

Sorsele musik- och teaterförening
Handlingar till 1988.

Sundkvist, Axel W. (1903-1985)
Fotografier, brev, urklipp, noter m.m.

Sundkvist, Lisa
Pianonoter med folkmusik från olika län, 1930-tal.

Svenska musikerförbundet avd. 30, Umeå
Räkenskaper 1950-talet.

Sävar musik- och teaterförening
Protokoll och räkenskaper 1980-talet.

Umeå folkmusikförening
Handlingar fram till 1995.

Umeå konsert- och teaterhuskommitté
Handlingar.

Umeå madrigalkör
Handlingar 1979-1984. Upphör 1987.

Umeå manskör
Bildad 1909 som Umeå sångarförbund. Handlingar 1913-1986. Musikalier från Sällskapet för kvartettsångens befrämjande.

Umeå musiksällskap
Bildat 1862. Handlingar 1950- t.o.m.1990-talen, spridda år. Även strödda äldre handlingar såsom kassabok 1860. Musikalier.

Umeå sångareförbund
Handlingar 1913-1980.

Vilhelmina teater- och musikförening
Handlingar 1966-1975.

Vindelns manskör
Räkenskaper 1932-1974.

Vännäs musikförening
Protokoll 1986-1989, program.

Kungliga Västerbottens fältjägares musikkårs enskilda enke- och pupill-kassa
Handlingar fr.o.m. 1884.

Västerbottens kristliga sångarförbund
Missionsförbundet. Handlingar 1948-1972.

Västerbottens läns sångarförbund
Bildat 1912. Handlingar 1915-1985.

Västerbottens spelmansförbund
Handlingar 1947-1948, musikalier, spelmanslåtar.

Åbergkören
Verksam 1954-1978. Affischer, program m.m.

Åkullsjöns sångkör
Handlingar 1944-1959.

Övrigt
Ett mindre antal fotografier med musicerande personer eller grupper.

Umeå. Universitetsbiblioteket. Forskningsarkivet

Grundström, Helmer
Musikalier. Tryckta och otryckta tonsättningar av Helmer Grundströms dikter 1948-1994.

Linder, Johan Anders
Musikaliska verk u.å.

Biografiska meddelanden om två associerade medlemmar av Musikaliska akademien: Daniel Eric Naezén (1752-1808) samt Johan Gustaf Ek (1805-1877).

Umeå. Västerbottens museum

Alfred Hjelmers klipparkiv
Innehåller bl.a. information om musik: Sångarförbundet, Umeå musiksällskap, konserter, teatrar och biografer.

Umeå musiksällskap
Handlingar 1862-1991, 59 vol.

Övrigt
Uppteckningar av folkmusik gjorda av bl.a. Jon Erik Öst och F. Falk; även enstaka inspelningar.

Uppsala. Folkrörelsearkivet för Uppsala län

Amatörklubben Rospiggarna
Handlingar, bl.a. teatermanuskript och sånger 1931-1948, 1 vol. Huvudarkiv: IOGT-NTO Lokalföreningen 700 Gertrud, Öregrund.

Dannemora hornmusikkår
Fotografier.

Estniska blandade kören, Uppsala
Handlingar 1947-1968, 1 vol.

Förbundet Upplands musikföreningar inom SMF
Distriktsförbund för musikföreningar i Uppland knutna till Svenska missionsförbundet. Handlingar 1960-1965, 1 vol.

Föreningen för afro-latinsk kultur, Uppsala
Handlingar 1984-1997.

Föreningen Skutskärs biograf/teater
Revisionsberättelser 1930-1931.

Författarnas teaterverkstad (FTV) Uppsala län
Handlingar 1978-1984, 6 vol. Huvudarkiv: Kulturarbetarcentrum Uppsala län, omfattande 84 vol. Innehåller bl.a. ett par kabaréer med musikinslag och en performance-art-föreställning från Fylkingen 1980.

Gimo manskör
Handlingar 1919-1927.

Gårdskärs missionsförsamlings sångkör
Handlingar 1919-1976, 1 vol.

HD-kören (Håkans Drängar), Knivsta
Handlingar 1955-1972.

Hornmusikföreningen Majblomman, Knivsta
Räkenskaper 1917-1918.

IOGT logen 408 Svea Lejon, Harnäs
Sångkörens handlingar 1932-1938. 1 vol. musikalier.

IOGT Sångföreningen Orfeus av Uppsala godtemplare
Handlingar 1908.

IOGT Upplands distriktsloge
Musikalier i handskrift för cello, viola och flöjt; odaterade.

IOGT Uppsala Godtemplares musikcirkel
Cirkel i instrumentalmusik. Protokoll 1931-1932.

IOGT-kören, Uppsala
Kassabok 1949-1959.

Knivsta motettkör
Handlingar 1980-1986.

Kulturarbetarcentrum (KAC) - RIKS
Handlingar 1975-1984, 1 vol.

Kulturarbetarcentrum (KAC) - Uppsala län
Handlingar 1970-1989, 84 vol.

Lagunda skarpskytteförening
Handlingar 1863-1869.

Musikföreningen Harmoni
Handlingar 1904-1962, 1 vol. Huvudarkiv: Uppsala baptistförsamling.

Musikföreningen Kamraterna, Skutskär
Handlingar 1930-1949.

Riksföreningen musik- och danslärare/Riksförbundet Sv. musikpedagoger
Räkenskaper 1970-1990.

Skutskärs manskör
Handlingar 1904-1973, musikalier, 5 vol.

Skutskärs metodistförsamlings sångkör
Räkenskaper 1921-1932, program 1961-1968.

Skutskärs missionsförsamlings musikförening, SMF
Musikföreningen grundad ca 1885. Inventarieböcker 1930-1945, 1 vol.

Skutskärs musikkår
Hette till 1971 Skutskärs blåsorkester. Handlingar 1944-1983, 20 vol., varav 15 vol. musikalier. Även handlingar från 50-årsjubileet 1994.

Skutskärs orkesterförening
Handlingar 1940-1982.

Svenska missionsförbundets ungdom i Uppsala
Häri ingår SMU-orkesterns handlingar 1958-1973.

Svenska musikerförbundet avd. 156, Uppsala
Handlingar 1951-1954, 1 vol.

Sång- och musikföreningen Star
Handlingar ingår i Västmanlands missionsförsamlings arkiv.

Sångföreningen Klippan
Handlingar 1887-1966, 3 vol. Ingår i Uppsala baptistförsamlings arkiv.

Söderfors manskör/Söderforskvartetten
Handlingar 1920-1981, 3 vol. Häri även handlingar från Söderfors tjänstemannakör 1920-1921.

Upplands missionskörförbund
Handlingar 1921-1983, 1 vol.

Upplands musikcirkelförbund
Handlingar 1930-1961, 6 vol.

Upplands spelmansförbund
Handlingar 1945-1989. Ingår i Uppsala spelmansförbunds arkiv.

Upplands sångarförbund
Handlingar 1912-1919.

Uppsala baptistförsamlings ungdomskör, SBS
Kassaböcker 1957-1971, 1 vol.

Uppsala brevbärares sångförening
Handlingar 1925-1926. Huvudarkiv: Statsanställdas förbund avd. 3015-Post Uppsala.

Uppsala folkmusikförening
Handlingar 1977-1995.

Uppsala godtemplares musikcirkel
Handlingar 1931-1932.

Uppsala konsertförening
Fotografier u.å.

Uppsala läns bildningsförbund
Handlingar rörande musikutställningar 1974-1981. Tryckta musikalier 2,5 hm. Fotografier av spelmän.

Uppsala missionsförsamlings musikförening, SMF
Handlingar 1930-1949, 1 vol.

Uppsala missionskyrkokör, SMF
Grundad 1871. Handlingar 1905-1977, 4 vol.

Uppsala musikkonvent
Handlingar 1970-1972.

Uppsala sångarförbund
Handlingar 1904-1982 samt musikalier. 20 vol.

Uppsala typografiska förenings sångkör
Handlingar 1947-1951, 1 vol.

Uppsala godtemplare, sångföreningen Orfeus
Handlingar 1908.

Vendels missionsförsamling, sångkören
Handlingar 1929-1990, 1 fasc.

Åhlstad, Georg (1899-1966)
Kantor. Efterlämnade handlingar 1 vol. 1946-1966.

Älvkarleby manskör
Handlingar 1920-1990.

Österlövsta musikcirkel
Handlingar ingår i Österlövsta ABF-avdelnings arkiv.

Östhammars missionsförsamlings sångkör
Handlingar 1924-1980.

Östuna femöresförening
Sångförening som även bedrev söndagsskoleverksamhet. Handlingar 1889-1904, 1 vol. Huvudarkiv: Östuna baptistförsamling.

Uppsala. Landsarkivet i Uppsala

Addeska samlingen
Häri ingår handlingar rörande Joachim Rahtge, organist i S:t Catharina i Stockholm.

Almqvist & Wiksell boktryckeri AB
Korrespondens m.m. från 1900-talet, vilken även omfattar förlagets utgivning av musiklitteratur. Hela arkivet omfattar 134 hm från perioden 1888-1973.

Aspö församling
Räkenskaper för skolorgel 1878-1884. Antifonarium från reformationstiden, den s.k. Aspöboken 1500-talet. Handlingar rörande val av organist och klockare 1802-1841.

Eidem, Erling (1883-1962)
Ärkebiskop. I arkivet ingår handlingar rörande 1936 års psalmboksförslag och spridda handlingar från Kyrkosångsförbundet 1938-1945.

Ferna bruk
Handskrivet partitur 1885 med arrangemang för blåsinstrument. Närvarolistor för musiker 1912-1914.

Förbundet kyrkomusik i ärkestiftet
Protokoll, program m.m. 1971-1979.

Karlbergsskolan i Köping
Kantat av Georg Ekman till invigningen av Köpings samrealskolas byggnad, 1912.

KFUM, Uppsala Riddarpojkar
Handlingar rörande Musikkårsfonden 1911 samt rörande marschen Scoutliv.

Sven Kjerséns samling
Handlingar rörande Richard Dybeck. Även handlingar rörande spelmansstämmor.

Nykterhetsvännernas studenthem
Bl.a. handlingar rörande spex och fester, 1900-talet.

Nylund & sons pianofabrik
Handlingar 1925-1970, 6,6 hm. Innehåller även äldre handlingar från AB J.P. Löfbergs pianofabrik.

Pettersson, Arvid (f. 1866)
I arkivet ingår visor i tryck och handskrift liksom en visbok.

Handelsman Petter Pettersson på Furusund (f. 1817)
Brev från Robert Thegerström 1866.

Regionmusiken
Handlingar från Visby musikavdelning 1971-1987.

Regionmusiken, östra musikregionen: Strängnäs regionkansli
Handlingar 1971-1984, 5,5 hm.

Regionmusiken, östra musikregionen: Uppsala musikavdelning
Handlingar 1969-1987, 0,8 hm.

Rikskonserters Gävle-Dalaregion
Handlingar 1982-1987, 4 hm.

Rinkesta gårdsarkiv
Brev till Theodor Ludvig Bohnstedt från J.O. Wallin.

Sångsällskapet O.D.
Musikalier från 1800-talets slut och framåt.

Sällskapet kyrkosångens vänner
Handlingar 1922-1971.

Uppsala domkapitel
Bl.a. handlingar rörande kyrkomusiker 1901-1962. Kyrkomusikaliska verksamheten 1929-1962.

Uppsala småskoleseminariums kamratförening
Bl.a. sånger och visor av Josef Eriksson.

Wasakåren av Sveriges scoutförbund
Protokoll 1956-1957 från jazz- och seglarklubben The Stinkers.

Västerås stad
Bl.a. bouppteckning efter Abraham Abrahamsson Hülphers där instrument upptas.

Ärkestiftets kyrkosångsförbund
Handlingar 1922-1973.

Ärkestiftets stiftsråd
Handlingar fram till 1989 med bl.a. Ung kyrkomusik i ärkestiftet.

Övrigt
Pärmfyndsamling med musikhandskrifter som utgjort omslag till arkivalier i kyrko- eller stadsarkiv.

Ritningar till orgelfasader i olika kyrkoarkiv.

Uppsala. Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)

Andersson, Erik
Kassabok och minnen från olika spelningstillfällen. Erik Andersson spelade dragspel under 1920-1940-talen.

Ericsson, Gustaf
Vissamling med textuppteckningar från Södermanland. Material även i Dialekt- ortnamn- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

Leffler, Karl Peter
En stor samling låtar och visor insamlade av K.P. Leffler. Merparten är egna uppteckningar från mälarlandskapen och de norrländska kustlandskapen.

Norrby, Robert
Visbok från Södermanland 1935.

Övergaard, Einar
Folkmusiksamling med spelmanslåtar och visor i manuskript.

Övrigt
Visor och visböcker. Visuppteckningar.

Landsomfattande enkät rörande musiklyssnande 1994.

Uppsala. Stadsarkivet

Allan Anderssons samling
Handlingar rörande jitterbugg 1969-1980, 2 vol.

Bror Hjorth-stiftelsen
Handlingar 1915-1985, bl.a. korrespondens mellan Bror Hjorth och Hjort Anders Olsson på 1940-talet.

Fabriks- och hantverksföreningen i Uppsala
Häri ingår handlingar efter föreningens orkester, bl.a. protokoll 1937-1952 samt en marsch i autograf av Birger Lindholm.

Kommittén för utredning av frågan om huvudmannaskapet för den kommunala musikskolan
Handlingar 1967-1970, 1 vol.

Kommunala musikskolan i Uppsala
Handlingar med anknytning till kommunala musikskolans framväxt och dess verksamheter:

Uppsala musikskola 1930-1945, Musikundervisningsnämnden 1945-1957, Uppsala kommunala musikskola fr.o.m. 1956, Musiknämnden för Uppsala stad 1957-1970, Musiknämnden för Uppsala kommun 1971-1975, Musikskolekommittén för Uppsala kommun fr.o.m. 1975, Orkesterföreningen 1961-1968.

Carl Johan Lundells samling (1850-1934)
C.J. Lundell var folkskollärare och kantor. Handlingar 1872-1925, 1 vol.

Moberg, Carl-Allan
Handlingar 1917-1980. I arkivet ingår även enstaka handlingar från Uppsala kammarmusikförening, Uppsala madrigalkör, Musikhistoriska föreningen, Uppsala musikskola.

Prins Gustafs stiftelse och folkskolestyrelsen
Handlingar från Musikundervisningsnämnden 1945-1957 och Musikskolekommittén 1948-1952.

Sjöholm, Olof Richard
Revymaterial, manuskript, fotografier, tidningsklipp, affischer och program, ca 1915-1983.

Societas Intellectualis Seniorum Upsaliensis (SISU)
Bl.a. handlingar rörande Erik Mattias Yrgårds visor och snapsvisor 1976-1986.

Uppsala amatörmusikerförening
Handlingar 1924-1928, 1 vol.

Uppsala enskilda läroverk
Jazzklubbens handlingar 1960.

Uppsala kammarmusikförening
Handlingar 1939-1983, 10 vol.

Uppsala kammarorkester
Räkenskaper 1968-1974.

Uppsala stads frivilliga skarpskytteförening
Protokoll, 1 vol. 1861-1878, som bl.a. berör musikverksamheten.

Uppsala. Upplandsmuseet

Andersson, Allan
Stencilhäften "Dansbanefröjder runt stan".

Tidningsklipp, kartor, intervjuer m.m.

Andersson, Martin "Fiol-Macke" (1899-1960), Uppsala
Spelman. Noter, uppteckningar m.m.

Pettersson, Anders Gustaf (1874-1960), Björklinge
Nyckelharpospelare. Nothäften, sångböcker, uppteckningar m.m. Uppteckningarna gjorda 1965 av sonen Oscar Pettersson.

Uppsala sångarförbund
Musikalier, 2 vol.

Övrigt
Tre nothäften för psalmodikon.

Uppsala. Uppsala universitet. Institutionen för musikvetenskap

Mobergsamlingen
Annoterat exemplar av Carl-Allan Mobergs doktorsavhandling samt manuskript till föreläsningar.

Uppsala. Uppsala universitetsbibliotek

Beståndsöversikt för Uppsala universitetsbiblioteks musikalier:

Uppsala universitetsbibliotek har en rik samling musikalier, både handskrivna och tryckta, som tidsmässigt sträcker sig från medeltid till nutid, och som delvis utgör ett viktigt källmaterial både till svensk och europeisk musikhistoria.

I bibliotekets samling av medeltidshandskrifter finns bl.a. liturgiska handskrifter med systrarnas sångordning i Vadstenaklostret, källor till de inhemska rimofficierna (hystoriae) och den omtalade Magnushymnen från 1200-talet.

När den svenska armén under 30-åriga kriget försåg sig med "litterärt krigsbyte" i form av böcker ur kontinentens bibliotek, ingick tryckta musikalier i det man tog, framför allt från jesuitkollegiet i Braunsberg (Braniewo) i Polen och furstbiskopens i Mainz bibliotek. Dessa noter finns nu i Uppsala. Till dem hör förmodligen en av bibliotekets främsta musikskatter, den s.k. Cancionero de Uppsala, tryckt 1556 i Venedig och känd endast i ett exemplar.

Dübensamlingen består till stor del av notmaterial från det svenska hovkapellet, samlat av hovkapellmästarsläkten Düben från 1640-talet och en bit in på 1700-talet. Samlingen donerades till Uppsala universitet 1732. Handskrifterna blev katalogiserade först i slutet av 1800-talet, och samlingens betydelse för 1600-talets musikhistorieskrivning blev efter det så småningom alltmer uppenbar. Den innehåller ca 3.000 musikalier, de flesta i handskrift. Kompositörerna är tyska, italienska, franska och i några fall engelska. Forskningen inom detta fält har pågått i ca 100 år, och musikernas intresse för samlingen har successivt ökat. Detta är ett av de mycket få exemplen på stora samlingar av musikhandskrifter från 1600-talet som hållits samman och bevarats in i vår tid.

Det tycks som om också påföljande generations hovkapellnoter hamnat i biblioteket, åtminstone en del av dem. I 1700-talssamlingarna av musikhandskrifter från Johan Helmich Romans tid finns åtskilliga som skrivits ned av hovkapellister.

Joseph Martin Kraus representeras i Uppsala UB av den stora samling som Fredrik Samuel Silverstolpe testamenterade till biblioteket med Kraus' verk i avskrift eller i autograf. Silverstolpe skänkte också sin Mozartautograf till biblioteket.

Från Leufsta bruk har biblioteket kunnat köpa in det värdefulla biblioteket som också innehöll en märklig notsamling med många unika och rara tryck från mitten av 1700-talet, särskilt holländska, och en del handskrifter. Gimosamlingen, skänkt till biblioteket, består av de noter som Jean Lefebure och hans lärare Bengt Ferrner skaffade in i Milano under en europeisk bildningsresa i slutet av 1750-talet.

En stor del av Erik Gustaf Geijers musikverk, i autografer och avskrifter, finns bevarade på biblioteket.

En annan grupp av musikalier, mindre uppmärksammad, är manuskripten till den musik som använts vid universitetets cermonier under 1800-talet, komponerad av akademiens musikdirektörer J.C.F. Haeffner, J.A. Josephson och I.E. Hedenblad.

Av 1900-talets svenska tonsättare har biblioteket att par samlingar:

Hugo Alfvéns kvarlåtenskap, inklusive hans egenhändiga notmanuskript.

Gösta Nystroems notmanuskript samt noter och böcker han ägt (delvis på Inst. för musikvetenskap).

Josef Erikssons notmanuskript.

Richard Engländers kvarlåtenskap, inklusive hans egna kompositioner och arrangemang.

På senare år har Håkan Parkmans notautografer förvärvats, liksom ett mindre antal av Bo Nilssons.

För övrigt bör nämnas, att biblioteket tar emot pliktleveranser av det svenska trycket inklusive musiktryck, och att dessa i princip katalogiseras. Det görs i Libris sedan mitten på 80-talet. Detta bildar visserligen inte en komplett samling av den svenska musikproduktionen, men det betyder att biblioteket är en god resurs för dokumentationen av svensk musik.

Biblioteket abonnerar på pågående kritiska utgåvor av åtskilliga tonsättares verk (Monteverdi, Schütz, Lechner, Bach, Händel, Fux, Mozart, Haydn, Beethoven, Berlioz, Schubert, Wagner, Grieg, Debussy) och på sådana viktiga seriella utgåvor som t.ex. Corpus mensurabilis musicae, Musica Britannica och Das Erbe deutscher Musik.

Av Anders Edling

Vadstena. Landsarkivet

Bergvall, Erik
Fotografier av bl.a. Östergötlands sångareförbund.

Brodinska släktarkivet
Häri ingår personhistoriska anteckningar om Ernst Rolf.

Finspångs bruksarkiv
Häri ingår Finspongs skarpskytteförenings handlingar med bl.a. en matrikel 1864-1872 över medlemmar i musikcorpsen.

AB John Fröberg
Arkivet efter denna postorderfirma innehåller bl.a. handlingar rörande C.H. Billbergs pianofabrik i Göteborg samt priskuranter, reklam, bilder m.m. med musikanknytning.

Hellman, Frey (1800-1882)
Hellman var regementsintendent, pianist och kompositör; arkivet innehåller korrepondens.

Hultmark, Richard (f. 1867)
Brev till rådmannen i Linköping Richard Hultmark, ordförande i två sångarförbund; några av breven behandlar körsången i Uppsala.

Hünten, Franz
Franz Hünten (1793-1878), "Air Italien varié pour le piano-forte".

Johnsson, Carl Petter
Militärmusiker Johnssons dagböcker från 1850-1887.

Kugelbergska släktföreningen
Handskriven visbok från ca 1800 samt musikalier i handskrift, bl.a. verk av E. Du Puy och J.M. Kraus.

Lindström, Albert
Handlingar 1880-talet, bl.a. musikalier i handskrift.

Lundberg, Claes Robert
Brev till furir Johan Gustaf Leijonflycht från Anette Eklund, Östergrens musikhandel och Abraham Hirsch. 1830-tal.

Petersson, Ernst, (1879-1961)
Kantor. Samling rörande organister och klockare i Linköpings stift. Omfattar ett register om 1600 namn och dessutom en excerptsamling med handskrivna utdrag ur kyrkoböcker samt tidningsklipp med artiklar och personnotiser.

Regionmusiken, Växjö musikavdelning
Handlingar 1972-1987.

Schöblom, Ragnar (f. 1890)
Korrespondens med Sixten Eckerberg.

Ulrika kyrkoarkiv
Organisten Ludvig Cederbergs kvittensbok 1811-1827.

Vadstena pergamentssamling
Förteckning över pergamentssamlingen.

Vikingstad kyrkoarkiv
Handlingar rörande orgelbyggaren Schiörling, 1770-80-talen.

Vireda kyrkoarkiv
Handskriven koralbok, 1800-tal, har tillhört Zacharias Köhler.

Växjö seminaristers sångförening Sylvia
Handlingar 1908-1938, 3 vol.

Zetterberg, Carl
Handlingar från åren 1786-1828 rörande klockaren Zetterberg, Gryts socken.

Ålem kyrkoarkiv
Liber cantus, handskrift, "Ålemhandskriften", av Anders Laurentii Froste (Frosterus), död 1658.

Örnbergs samling
Musikhandskrifter på pergament.

Östgötaslättens hembygdskör
Handlingar 1915-1923. Häri ingår handlingar rörande Natanael Fransén.

Övrigt
Omfattande program- och affischsamlingar från 1800- och 1900-talen. Affischerna från 1910 till ca 1950 rör möten, biograf- och teaterföreställningar, fester, uppträdanden och föredrag m.m.

Varberg. Folkrörelsernas arkiv i norra Halland

Bua musikkår, Värö
Handlingar 1973-2001.

Falkenbergs konsertförening
Bildad 1952 som Falkenbergsbygdens musikförening. Handlingar 1952-1996, 13 vol.

Hallands kristliga sångarförbund
Handlingar 1936-1961, 1 vol.

Holmström, Nils
"Till Konsert", för manskör och orkester. Partitur. Till Svenska metallarbetareförbundets 50-årsjubileum 1956.

Logen Ny tids musik- och sångförening
Handlingar 1903-1904, 1 vol.

Svenska musikerförbundet avd. 40, Varberg
Handlingar 1939-1997, 1 vol.

Svenska sångarförbundets lokalorganisation Hallands sångarförbund
Handlingar 1909-1999.

Varbergs baptistförsamling
Handskrivna sångböcker, 1920-30-talen.

Varbergs blåsorkester
Handlingar 1935-1988, 3 vol.

Varbergs missionsförsamlings kör- och musikförening
Handlingar 1938-1977, 3 vol.

Varbergs musiksällskap
Handlingar 1919-1978, 3 vol.

Varbergs skytteförening
Handskriven notbok med marscher och koraler "Basso i C. Tillhör Warbergs Skarpskytte-Afdelning".

Varbergs teaterförening
Räkenskaper rörande konserter i Varbergs kyrka, 1920- och 30-talen.

Västgöta Gille
Västgötasången, visa, u.å.

Västsvenska musikringen
Handlingar 1959-1965, 1 vol.

Övrigt
Visor ingår ofta i olika föreningars arkiv.

Tryckta sångböcker.

Varberg. Länsmuseet i Varberg

Bernander, Inga
Musikdirektör. Manuskript till Värö pastorats musikhistoria.

Brogren, Nils
Anteckningar om gamla spelmän i Nordhalland och deras låtar.

Carlsson, Erik (1896-1977)
Visförfattare. Brev och manuskript.

Hallandsposten
Samling av negativ med bl.a. många bilder av orkestrar och musikensembler, ca 1950-1980.

Hambe, Alf
"I knät på drottning Blanka eller Sveakungarnas vagga", text och musik av Alf Hambe, till nationaldagens firande 1986.

Johansson, Johan
Beväringsvisa, upptecknad av Johan Johansson, Stomnared.

Johansson, Torbjörn
Trubaduren Torbjörn Johanssons vis- och melodiuppteckningar från visinventering i Halland 1980-1984.

Malmstedt, Sara
Musikaliesamling från 1800-talets senare del.

Rydöbruk
Visor i handskrift från och om Rydöbruk.

Wachtmeister, Axel Raoul
"Fröet", för sång och piano till text av Maria Ekman, handskrift.

Valentin, Karl
Festmarsch för stor orkester komponerad till Gerlachska husets invigning 1888.

Övrigt
Berättelser och visor på halländskt bygdemål.

Kuplettexter och program från Varbergsrevyn 1921.

Folklåtar.

Samling av tryckta vistexter.

Uppgifter om midsommarfirandet i Bua på 1800- och 1900-talen.

Stor samling fotografier av musiker, orkestrar, körer och lokala begivenheter till ackompanjemang av musik; med datoriserat register.

Folkliga bonadsmålningar med musikmotiv.

Vetlanda. Vetlanda kommunarkiv

Lokalföreningen för Rikskonserter, Vetlanda
Handlingar 1964-1973.

Njudungsorkestern
Handlingar 1967-1973, musikalier.

Vetlanda manskör
Handlingar 1920-1973.

Vetlanda orkesterförening
Handlingar 1923-1972.

Vetlanda. Vetlanda museum

Rydén, Anton Edvard (1863-1899)
Musiksergeant Anton Rydéns samling omfattar 20 volymer musikalier i tryck och handskrift; andliga sånger, visor, stämböcker för olika blåsinstrument m.m.

Visby. Gotlands fornsal

Ahlström, Jacob Niclas
Skeppargillets i Visby vimpelsång, gammal folkmelodi upptecknd av J.N. Ahlström. Jungfrun i det gröna, svensk folkvisa arrangerad av J.N. Ahlström.

Ericsson, Eric
Visby Läroverksförenings högtidsmarsch, pianostämma, autograf.

Holmberg, J.
Handskriven sångbok som tillhört J. Holmberg.

C. A. Hultgrens vin-, speceri- och delikatessaffär
Visby-Boston. Julhälsning 1912 med versifierad reklam för varorna.

Övrigt
Ett mindre antal medeltida missalen.

Äldre handskrivna psalmböcker.

Bok med dansbeskrivningar 1800.

Visby. Gotlands länsbibliotek

Ahlström, Jacob Niclas
Manuskript.

Mehler, Friedrich
Petrus de Dacia, klaverutdrag, autograf.

Musikaliska sällskapet i Visby
Program.

Övrigt
Samlingar av program och affischer; från 1960 komplett enligt avtal med Gotlands tryckerier om leverans av pliktexemplar.

Visby. Landsarkivet

Ahlström, Jacob Niclas
Musikaliesamling, mestadels egna verk i handskrift, brev m.m. 2 vol. (P 3,267)

Allmänna sångföreningen
Handlingar 1844-1989, 25 vol.

Bergdahl, Violet (d. 1987)
Journalist, kommunpolitiker. Vol. 19-20 innehåller musikalier; mest tryck , något handskrivet, 1900-tal. (P 408)

Björkander, Carl Johan (1839-1918)

Handskriven visbok med noter. (P 304)

Carlson, Ture (1895-1967)
Artist. Musikalier i tryck och handskrift. Musikinstrument omnämnda i bouppteckningar från Gotland 1600-1800-talen. Anteckningar om gotländsk folkmusik m.m. (P 31)

Carlson, J. A.
Samling av sånger för manskör 1881-1884, 1 vol.

Collberg, Gustaf
Tidningsurklipp, anteckningar om musik, musikalier, huvudsakligen gotländsk musik. Handlingar rörande Sveriges fiolbyggareförbund. Uppgifter om August Fredin samt om släkten Hägg. I arkivet ingår handlingar efter Sophie Enequist från åren 1852-1913 samt efter Mathilda Enequist från åren 1841-1898. Hela samlingen omfattar 83 vol. (P 250)

Dahlström, P. E.
Musikhandskrift av okänd proveniens som tillhört P.E. Dahlström 1872. Sångpartitur. Ingår i Musiksamligen 20:4.

Domkapitlets i Visby arkiv
Niels Jesperssøn: Graduale, tryckt 1606; från Burs kyrkoarkiv. 1 inb. vol. (H:2)

"Orgeltabulatur Petri Bahr". 1 inb. vol. Handskrift, 1600-tal. (H:3) Litt.: Rudén, J.O., Music in tablature, Stockholm 1981.

Ekwall, Leif
Musiklärare Ekwalls arkiv innehåller skolprogram, noter, kassettband m.m. 1960-70-talen. (P 518)

Elfrida Andrée-projektet
Handlingar 1983-1993, 6 vol., bl.a. notmaterial.

Gotlands bildningsförbund
Häri ingår handlingar rörande musik- och teaterverksamhet 1959-1978.

Gotlands körförbund
Handlingar 1926-1981, 8 vol.

Gotlands nationalbeväring, musikkompaniet
Handlingar 1855-1922, 1 vol., bl.a. namn- och straffjournaler.

Kungl. Gotlands regementes officers- och musikkassa samt Officerskårens vid Kungl. Gotlands regemente enskilda pensionskassa
Bland handlingarna 1835-1918 ingår avlöningsrullor för musikanterna och räkenskaper rörande musikkassan samt inventarieförteckning.

Gotlands spelmansförbund
Handlingar 1933-1980, 2 vol.

Gotlands sångarförbund
Handlingar 1907-1990, 3 vol.

Gotländska missionsförbundet, manskören
Handlingar 1946-1971, 1 vol.

Gotländska missionsförbundet, sångarförbundet
Handlingar 1928-1982, 1 vol.

Grundlogen nr 297 Ansgarius, Klintehamn
Musikcirkelns handlingar 1922-1951 samt räkenskaper för Klinte stråkkapell 1924-1931.

Grötlingbo sångförening
Protokoll 1848-1869.

Hagberg, K. G. (1901-1958)
Teorier om stråkinstrument, stråkens hållning. Kvartstoner i spelmanslåtar. Musik i arrangemang av musikdirektör Hagberg samt fotografier. (P 337)

Hemse skyttegilles musikkår
Handskrivna noter, 12 vol.

Hogräns missionsförsamling
Musikalier i handskrift 1873, 4 vol. i serie F.

Hägg, Karl (f. 1902)
Riksspelman Karl Häggs levnadsbeskrivning samt notböcker med bl.a. uppteckningar efter O.L. Lawergren och Emil Dalström. Gotländsk spelmanshistoria, handskrift. Fotografier med spelmansmotiv. (P 368)

Ihreska notsamlingen
Övervägande tryckta noter från 1800-talet, men också en del äldre svenska tryck samt diverse avskrifter. (P 97 vol. 10-12.)

IOGT:s musikcirkel i Visby
Handlingar 1934-1973.

Kronje, Brita
Visbok 1880-talet. (P 278)

Kyrkosångens vänner i Visby stift
Handlingar 1904-1960. 1 vol.

Källunge kyrkoarkiv
"Källungehandskriften". Responsorier på latin och tyska; handskrift från 1600-talet. (P:1)

Lawergren, Carl
Folkmusik och marscher m.m. i handskrift, även egna verk. Ingår i Musiksamlingen 6b:1.

Lallérius, Christina
Visbok 1799-1814.

Larsson, Sigfrid
Handskriven visbok från 1917. (P 379)

Ljungberg, Nils
Musikaliesamling, tryck. 1900-tal. (P 306)

Läroverkssamlingen
Visbok med noter, handskrift 1829. (Ö:9 vol. 32:1.)

Musikaliska sällskapet i Visby
Handlingar 1836-1987. Tryckta musikalier. 13 hm.

Musiksamlingen vid Landsarkivet i Visby
Musikalier i handskrift för solo eller kör med ackompanjemang.

Uppteckningar, spelmansböcker och notböcker i handskrift, huvudsakligen från 1800-talet.

Handskrivna koralböcker från 1700- och 1800-talen.

Dansbok från 1800.

R. Steffens anteckningar från spelmanstävlingar vid 1900-talets början.

Konsert- och teaterprogram från Visby 1822-1943.

Ohlsson/Kihlén
Mässa för solo, rec., kör, orgel. 1983. Autograf. Musik av Sven-Olof Ohlsson, text av Åke Kihlén. Ingår i Musiksamlingen 20:3.

Ohlsson, Sven-Olof
Musikdir. Tre sånger till texter av gotlandsskalden Gustaf Larsson. Den himmelska staden, för orgel, kopia. (P 381)

Pettersson, Svante (1911-1994)
Bankkamrer, riksspelman. Musiksamling vari ingår Carl Leonard von Baumgartens samling (deposition 1825) samt Ihres samling (deposition 1804). Handskrifter och vissa tryck, 1800- och 1900-tal. (P 429)

Sandström, Olle
Olle Sandströms musiksamling innehållande ca 3.000 grammofonskivor med huvudsakligen klassisk musik, musikalier och litteratur. 15 hm. (Ö 25.)

Starbäck-Steffenska arkivet
Innehåller bl.a. notböcker, visor, danser, program, kompositioner tillägnade Richard Steffen m.m. (P 205)

Sångsällskapet Nio Sångare (NS), Visby
Handlingar 1903-1985, 15 vol.

Sällskapet DBW (De badande vännerna)
Handlingar 1814-1989, 10 hm, bl.a. sånger, musikalier och fotografier.

Söderberg, Nils Vilhelm
Register över gotländska nyhetstidningar 1811-1888. Registret har ett flertal sökingångar avseende musik såsom musikaliehandel, instrumentmakeri, konserter.

Widén, Ruth Anna Charlotta (f. 1896)
Kompositioner av Nils W. Hägg och Jacob N. Hägg i tryck och handskrift, foton, tidningsklipp och andra handlingar. (P 302)

Visby arbetareförening
Handlingar bl.a. rörande manskörens verksamhet 1913-1940.

Visby högre allmänna läroverk
Musikjournaler samt dagbok för sång och musik 1851-1916. Musikföreningens handlingar 1885-1933.

Visby kammarkör
Handlingar 1945-1985, 1 vol.

Visby stifts kyrkomusiker
Protokoll 1942-1967.

Visby stifts organistförening
Handlingar 1907-1971, 1 vol.

Övrigt
Medeltida pergamentomslag. 1 kartong. Landsarkivets samling. Fragment av olika proveniens.

Visor, bl.a. från Visby. Handskrift 1902 och omkr. 1900. 4 visor. Ingår i Filmade enskilda arkiv 121:1-4.

Vänersborg. Folkrörelsernas arkiv i Vänersborg

Källshagens sångarbröder
Handlingar 1939-1972, 2 vol. Musikalier.

Musik för musikens skull
Handlingar 1972-1998.

Sångsällskapet Sjung Sjung
Handlingar 1925-1993.

Sångsällskapet Sångarbröderna
Handlingar 1924-1948.

Vargöns manskör
Handlingar 1939-1976.

Vänersborgs körsällskap
Handlingar 1932-1939, 1 vol.

Vänersborgs musikförening
Handlingar 1943-1999.

Vänersborgs musiksällskap med föregångare
Handlingar 1869-1914, 3 vol.

Vänersborgs orkesterförening
Handlingar 1937-1946, 1 vol. Även verk av Erik Alvin i handskrift.

Vänersborgs skarpskytteförening
Handlingar 1862-1926, 1 vol. Häri ingår två sångtexter 1926 och 1938.

Vänersborg. Regionmuseum västra Götaland

Tonsatt dikt signerad Lm (Löwenhjelm), troligen skriven för att högtidlighålla öppnandet av den nya slussen i Trollhättan på 1840-talet.

Vänersborg. Stadsbiblioteket

Alvin, Erik
Samling innehållande verk av Vänersborgstonsättare, 38 volymer. Även verk av musikdirektör Erik Alvin själv.

Hedwall, Lennart
Tre sånger till dikter av Birger Sjöberg.

Västervik. Kommunarkivet

Västerviks musikkår
Musikalier från 1899.

Västerviks sångsällskap
Handlingar 1920-1926.

Västerås. Arkiv Västmanland

Förbundet kyrkomusik i Västerås stift
Handlingar.

Heby ABF
I arkivet ingår handlingar efter Heby manskör 1934-11957.

Kyrkomusikerföreningen
Handlingar.

Kyrkosångsförbundet
Handlingar.

Surahammar missionsförsamling, kyrkokören
Handlingar 1929-1982, 5 vol.

Svenska musikerförbundet avd. 10
Handlingar 1910-1978, 8 vol.

Vasakören
Handlingar 1921-1986, 15 vol.

Viksängskyrkokören
Handlingar 1958-1978, 6 vol.

Västerås Collegium Musicum
Handlingar 1956-1990.

Västerås folkdansgille
Musikinspelningar.

Västerås missionsförsamling
Häri ingår missionskyrkokörens handlingar, 13 vol. 1916-1973. Vidare manskörens handlingar 3 vol. 1926-1953 samt musikföreningens handlingar 1 vol. 1933-1941.

Västerås spelmansgille
Ljudupptagningar, 1 vol.

Västmanlands spelmansförbund
157 vol. handlingar 1950-1990 bl.a. musikalier. Fotografier av spelmän samt bandinspelningar och intervjuer.

Västerås. Stadsarkivet

Gabrielsson, Sam
Handlingar rörande psalmboksfrågan 1936-1937.

Glaser, Werner Wolf
Kompositioner, musikteoretiska arbeten, korrespondens m.m.

Klockspelskommittén
Verk av Åke W. Eriksson, hyllningsmusik för klockspel 1990.

Nutida musik
Västeråsföreningens handlingar 1970-1989.

Pianoklubben i Västerås
Handlingar 1944-1980, 3 vol.

Skinnskattebergs bruks arkivdeposition
I arkivet ingår kompositioner av bergsrådet C.W. Heijkenskjöld (1790-1866).

Sundevallska fotosamlingen
Häri ingår musikbilder 1920-1949, regementsmusik, Musikkåren Lyran samt Andliga sångkören.

Svanholmska samlingarna
Viktor och Beda Svanholms samling: Handlingar 1842-1952 bl.a. musikalier och brev.

Set och Ninni Svanholms handlingar: Program, tidningsklipp, foton, korrespondens, fonogram, 1907-1964.

Vavruchová och Vavruch
I arkivet ingår handlingar från Márà Vavruchovás arbete som arrangör av musik- och dansprogram, 1950-talet.

White Bottom Orchestra
Bilder och historik.

Västerås musikskola
Handlingar 1951-1974, 45 vol. I arkivet ingår även handlingar från Viksängskyrkans ungdomskör samt Kammarkören.

Västerås musiksällskap
Handlingar 1876-1968. Program 1903-1960. Fotografier.

Västerås. Västerås stadsbibliotek

Barklund, Irma
Egna verk i autograf.

Grönstedt, F. O. W.
Visbok med avskrifter. Påteckning "Herr F.O.W. Grönstedt". Troligen från Sala.

Henström, P. Aug., Stockholm
"Visbok skrifven på lediga stunder". 1898. Innehåller avskrifter av kända och okända visor.

Hülphers, Abraham A:sson
Material från Hülphers orgelinventering; delar av manuskriptet till "Historisk afhandling..." interfolierat med brev. Två verk av Eric Munselius framförda 1777. Handskriven dagbok från Dalarna 1757 med bl.a. notexempel på folkmusik.

Jansson, Agnes
Populärmusikalisk notsamling från första hälften av 1900-talet; använd vid barnverksamhet i Furuviksparken i Gävle.

Johansson, Per Erik
Fyra handskrivna stämböcker från Johanssons tid som skolpräst i Skultuna 1858-1867.

Jonsson, Erik Gustav (1911-1976)
Musikaliesamling efter Erik Gustav Jonsson från Ockelbo. Samlingen utgörs av ett hundratal tryckta arrangemang för restaurangorkester.

Lilla kapellet
Musikalier i tryck och handskrift. Kapellet var en amatörorkester för klassisk musik som verkade på 1880-talet under ledning av Rudolf Gagge.

Melin, Hugo (1907-1998), Västerås
Domkyrkoorganist. Kompositioner för piano, orgel, kör, klockspel och sång, i handskrift och tryck mellan åren 1923-1998.

Molérska programsamlingen
1866-1922, 8 volymer program från W. Molérs tid i Uppsala och Västerås.

Gert Nordins samling
Anteckningsbok med folkliga visor från 1800-talets slut.

Peterson-Berger, Wilhelm
Brev till dir. Lars Yngström.

Anna-Greta Rooths musikaliesamling
I huvudsak pianonoter och sånger, inga egna kompositioner.

Ruth Rosenius Högmans samling
Noter och vistexter, huvudsakligen folkmusik från Västerfärnebo socken i Västmanland.

Svanholm
Samling av tryckta musikalier, främst kyrkomusik, som tillhört Set Svanholms släktingar.

Övrigt
Betydande musikaliesamling från den gamla gymnasieskolan; katalogiserad för RISM-projektet; katalog i Statens musikbibliotek.

"En Sång- och Notbok hvaruti författats åtskillige vackra melodier..." Handskrift 1620 från Kalmar. (Se Norlind, T., Latinska skolsånger i Sverige och Finland. Lund 1909, s. 31 f.)

Handlingar rörande psalmboksfrågan 1936-37.

Medeltidsmaterial på pergament.

Västerås, Västmanlands läns museum

Borlund, Sven Olof
Visa 1979 med musik av Borlund.

Gagge, Rudolf (1834-1912)
Bankman, kommunalpolitiker, grundare av Västerås musiksällskap. Kompositioner i autograf; bundna volymer där avskrifter av annan musik också ingår.

Västmanlands regemente
Ca 4 hm handskrivna musikalier, med register.

Övrigt
Enstaka pergamentblad med text och noter.

Växjö. Kronobergsarkivet för folkrörelse- och lokalhistoria

Alvesta husmodersförenings sångkör
Två volymer odaterade handlingar.

Alvesta manskör
Handlingar 1932-1950, 1 vol.

Hohultslätts manskör
Handlingar 1942-1978, 1 vol.

Hovmantorps musikkår
Grundad 1906. Handlingar 1940-1987, 4 vol.

IOGT-logernas sångtempel Lyran, Växjö
Handlingar 1882-1935, 3 vol.

Kronobergs läns manskörer
Handlingar 1928-1944, 1 vol.

Kronobergs läns missionsförenings sångareförbund
Handlingar 1926-1952, 1 vol.

Kronobergarnas drillcorps
Enstaka handlingar 1985.

Lekaryds sångförening
Handlingar 1912-1956, 1 vol.

Lessebo musikkapell
Handlingar 1929-1938, 1 vol.

Moheda manskör
Handlingar 1921-1958, 1 vol.

Musikföreningen vid Alsterfors bruk
Handlingar 1895-1935, 2 vol.

Smålands spelmansförbund
Handlingar 1947-1999, 18 vol.

Smålands sångareförbund
Handlingar 1908-1983, 27 vol.

Strömsnäsbruks musikförening
Handlingar 1904-1905, 1 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 66, Ljungby
Handlingar 1941-1967, 1 vol.

Thornell, Olle, Växjö
Musiker. Handlingar 1943-1990, 1 vol.

Värends hembygdskör
Grundad 1907. Handlingar 1911-1990, 14 vol. Notsamling, 56 vol.

Växjö arbetares musikkår
Handlingar 1950-1954, 1 vol.

Växjö körsällskap
Handlingar 1978, 1 vol.

Växjöbygdens körförbund
Handlingar 1985-1998, 1 vol.

Växjölogernas musikförening Svea
Handlingar 1895-1905, 1 vol.

Älmhults hembygdskör
Handlingar 1931-1935, 1 vol.

Älmhults hemvärnsmusikkår
Enstaka handlingar 1989.

Övrigt
Bilder av musikkårer, visor.

Affischer om konserter och musikarrangemang

Växjö. Landsbiblioteket i Växjö

Kungl. Gymnasi biblioteket i Växjö
Innehåller bl.a. stämböcker från Växjö skola, djäknesånger, violinmusik, samlingar av musikalier, verk av Johann Caspar Horn, Constantin Christian Dedekind, Otto Lindblad och Laurentius Lundwall.

Kronobergs läns manskörer
Protokoll 1928-1944. Ingår i arkivet Smålands sångarförbund.

Växjö musiksällskap
Handlingar och musikalier. Musiksällskapet grundat 1866 eller 1867.

Åström, Wilhelm
Brev, handlingar, notmanuskript m.m.

Övrigt
Program och affischer från konserter och soiréer i Växjö 1832-1905.

Växjö. Smålands museum

Nilsson, Christina
Fotografier, brev, konstverk, föremål m.m.

Strömberg, August
Kopior av vis- och spelmansböcker, dikter, visor, bygdehistorier och sägner.

Övrigt
Smålandsvals upptecknad av Johansson.

Melodier för "Hommerspel" från Sjösås upptecknade av A. Wredeman.

Filmkopia med Kristina Nilssons begravning.

Växjö. Smålands musikarkiv

Smålands musikarkiv bildades 1991 med utgångspunkt dels från dåvarande Regionmusikens stora notbibliotek, dels från resultatet av ett stort småländskt dokumentationsprojekt som initierades 1975.

Till arkivets samlingar hör ett stort bandarkiv med inspelningar av traditionsbärare såsom spelmän, vissångare m.m. Till bandarkivet förs även en fortlöpande dokumentation av konserter i Småland (delvis i samarbete med Sveriges Radio P2 i Växjö), samt inspelningar av bruksmusikkårer m.m.

De rena musikaliesamlingarna utgörs företrädesvis av småländsk folkmusik (uppteckingar, samlingar, visböcker i original). Dessa samlingar kompletteras av kopior från andra institutioner innehållande material med småländsk härstamning.

Utöver de rena folkmusiksamlingarna finns stora mängder militärmusik, företrädesvis från Kronobergs regementes musikkår, samt ett relativt stort antal handskrivna notböcker från 1700- och 1800-talen. Dessutom finns flera enskilda arkiv, såsom exempelvis tonsättaren Einar Skagerbergs arkiv, Växjö musiksällskaps notsamling, Växjö körsällskaps arkiv m.fl.

Av Magnus Gustafsson

Växjö. Svenska emigrantinstitutet

Assar, O. A.
Personarkiv efter musikern, journalisten och politikern O.A. Assar.

Chicago Swedish Christian Male Chorus
Handlingar 1931-1948, 1 vol. (Endast mikrofilmat material.)

Dalkullan (Löfströms) bokförlag, Chicago
Teaterstycken, visor m.m.

Eckman, J. L., Jamestown, Chautauqua Lake
Organist och körledare. Pressklipp, musikalier, ämnesordnade handlingar 1899-1933. (Endast mikrofilmat material.)

International Order of Good Templars, Ladies Chorus, Chicago
Handlingar 1933-1945. (Endast mikrofilmat material.)

The Lyran Singing Society, Rockford
Handlingar 1899-1933. (Endast mikrofilmat material.)

The Nordic Philharmonic Orchestra, Chicago
Handlingar 1957-1964. (Endast mikrofilmat material.)

Nordstjernan Singing Society
Handlingar 1880-1942, 2 vol. (Endast mikrofilmat material.)

Orphei sångarklubb, Chicago
Grundad 1896. Handlingar 1953-1960. (Endast mikrofilmat material.)

Svenska sångarförbundet i Amerika/American Union of Swedish Singers, Chicago
Handlingar 1892-1962. (Endast mikrofilmat material.) Setterdahl, Lilly, A Century of Song, 1992 (bok om American Union of Swedish Singers 1892-1992).

Gustav Svenssons i Borås samling
Utvandraren Johan Anders Karlssons resesång 1902.

Sångföreningen Svea, San Fransisco
Handlingar 1873-1876. (Endast mikrofilmat material.)