Orter S

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Sandviken. Sandvikens kommuns centralarkiv

Björk, Carl, Sandviken
Pressklipp, trådinspelningar 1950-1954 från Gästrikland och norra Uppland.

Frälsningsarmén i Sandviken
Hornmusikkårens handlingar 1916-1924 samt 1970-talet.

Föreningen Kammarmusik i Baptistkyrkan
Inspelningar från konserter, 8 hm., samt program, pressklipp och foton.

Gästriklands spelmansförbund
Handlingar 1943-1971. Notsamling innehållande låtar, notböcker och uppteckningar från olika landskap. Förteckning 1961 över 500 låtar från Gästrikland.

Samlingar efter bl.a.:

Arne Jansas, Österbergs stråkkapell, Per Jacob Herou, Claes Fredrik Sundling, William Eriksson, Einar Lundberg, John Ferneborg, Gunnar Högblom, Vilhelm Hedlund och Hans Högblom. 21 vol.

Kamratföreningen Sångarfanan, Sandviken
Handlingar 1954-1992. Kamratföreningen Sångarfanan bildades när Manskören Sångarfanan upphörde som självständig kör 1984. Sångarfanan förenades med Sandvikens sångarförbund under namnet Sandvikens manskör. Kamratföreningen Sångarfanan upplöstes 1997.

Kommunala musikskolan
Musikskolans föräldraförenings handlingar 1978-1985.

Manskören Sångarfanan, Sandviken
Tidigare benämnd Lyran. Handlingar 1900-1986. 5 vol.

Petre, Torsten (1863-1928)
Tonsättare. Handlingar i Petres släktarkiv. Ingår i arkivet Stiftelsen Gamla stenhuset i Gästrike-Hammarby. Arkivet inventerat, men handlingarna förvaras hos arkivbildaren.

Sandviken Big Band
Ljudupptagningar, 113 band, 1969-1992.

Sandvikens arbetarsångförening
Handlingar 1906-1908. 1 vol.

Sandvikens jernverks musikkår
Handlingar 1952-1969, 1 vol.

Sandvikens missionsförsamling
I arkivet ingår handlingar rörande manskören, musikkåren och sångkören:

Manskören, handlingar 1930-1952

Musikkåren, handlingar 1912-1962

Betels sångkör, handlingar 1913-1952.

Sandvikens orkesterförening
Handlingar 1934-1992. Ca 16 vol. Grundad 1958. Innehåller även handlingar efter föregångarna Sandvikens ABF-orkester och Sandvikens musiksällskap.

Sandvikens stad, kulturhistoriska nämnden
Pressklipp om musik 1913-1967.

Sandvikens sångarförbund
Handlingar 1927-1985, 3 vol.

Sandviks historiska arkiv
Fotografier. Även handlingar efter Sandvikens privata musikkår 1917-1927.

Storviks musikförening
Programaffischer 1930-1933.

Sångkören Harmoni
Handlingar 1909-1957, 1 vol. Ingår i Sandvikens baptistförsamlings arkiv.

Åshammars missionsförsamling
Häri ingår sångkörens handlingar, protokoll 1936-1943.

Åslund, Artur, Sandviken
Ljudband och filmer, 1940-1960-tal.

Österbergs stråkkapell
Musikalier från sekelskiftet; musiken arrangerad för kapellets instrument. Ingår i Gästriklands spelmansförbunds arkiv.

Sandviken. Sandvikens stadsbibliotek

Uppteckningar av folkmusik från Gästrikland, ca 1965.

Sigtuna. Sigtunastiftelsens bibliotek

Carlberg, Gösta A. (1909-1973)
Författare. Noter till Strindbergs drama "Mäster Olof", ca 220 s.

Pergament, Moses
Klippsamling med artiklar ur dagstidningar från åren 1932-1933, 1935-1937.

Rytterkvist, Hans (1926-1998)
16 egna verk från åren 1944-1980 samt u.å. Därtill 0,2 hm. musikalier av andra kompositörer.

Sigtunastiftelsens klipparkiv
Mycket omfattande klipparkiv som började sin verksamhet 1917 och täcker resten av 1900-talet. Tonvikten ligger på ett urval av svensk press, 15-20 dagstidningar; tillkommer ett flertal donerade klipparkiv. Rika sökmöjligheter på olika musikaliska uppslagsord liksom på namn.

Svanfeldt, Nils Gustaf
N.G. Svanfeldts samling tryckta musikalier, främst romanser och operamusik. Även sånger och visor i handskrift.

Övrigt
Medeltida pergamentblad med noter.

Simrishamn. Österlens museum

Notbok efter en spelman i Ingelstads härad.

Skara. Skara högre allmänna läroverk

Widéen, Ivar
Kantat vid bokgymnasiets 300-årsjubileum av Ivar Widéen. Autograf.

Skara. Stifts- och landsbiblioteket

Anrep-Nordin
Släktarkiv, 1 vol. 1900-tal.

Blidström, Gustaf, skalmejblåsare
Notbok, handskrift 1715.

Dahl, Eric (1749-1809), Skövde
Psalmdiktare. Handlingar.

Gunneflo, Karl-Gustav
Domkyrkoorganist. Musik i domkyrkan 1970-1988. 14 vol.

Henricus Thomae-boken
Liber cantus, har tillhört Jacob Jonae Bellander 1661.

Lindahl, Axel
Skivsamling omfattande ca 900 LP-skivor med klassisk musik, opera, operett, schlager. Därutöver ca 200 stenkakor samt ca 100 singel- och EP-skivor.

Mankell, Johan August
Handlingar, musikalier, från 1850.

Mankell, Helena
Musikalier i handskrift, 1880.

Musikens vänner vid Skara högre allmänna läroverk
Protokoll 1886-1957.

Mörner Ekeblad, Hedvig
Notbok märkt "Hedvig Mörner Ekeblad".

Skara musiksällskap
Handlingar 1890-1944, 3 vol.

Skara stifts kyrkomusikerförening
Handlingar 1960-1975, 2 vol.

Skara stifts organist- och kantorsförening
Handlingar 1910-1960, 5 vol.

Wennerberg, Gunnar
Handlingar 1829.

Widéen, Ivar
Ivar Widéens arkiv, 40 vol.

Övrigt
"Visan i Skaraborg", insamling av visor, kopior i Svenskt visarkiv i Stockholm.

Liber cantus, handskrift som tillhört Sveno Andr. Wistibo 1675.

Liber cantus, handskrift som tillhört Gabriel Nicolai Scolenius 1645.

Antifonale från Spanien 1500-talet.

Samlingar med äldre musikalier katalogiserade för RISM och även sökbara via kataloger i Statens musikbibliotek:

Katedralskolans omfattande samling är huvudsakligen från 1700-talet; den innehåller även fyra tabulaturböcker från 16- och 1700-talen.

Andra viktiga samlingar är de efter Sven Hof (1703-1786), Pehr Tham (1737-1820) och Skara musiksällskap (gr. 1807).

Skara. Västergötlands museum

Frumerie, släkten
Släkthandlingar, mest brev och andra handlingar efter skulptrisen Agnes de Frumerie 1869-1937.

Kaflås herrgård
Musikaliesamling innehållande både tryckt och otryckt material, övervägande från 1800-talet; bl.a. ingår två autografer av Halfdan Kjerulf.

Wennerberg, Gunnar
Ett fåtal handskrifter och annat material rörande Gunnar Wennerberg.

Västergötlands folkmusikarkiv
Skillingtryck, militärsånger, låtar i handskrift, kopior av handskrivna visböcker, notböcker efter spelmannen Andreas Björklund. Biografier över spelmän i Västergötland samt fotografier. Ett stort antal folkmusikuppteckningar.

Västergötlands spelmansförbund
Handlingar och bandinspelningar 1968-1974.

Övrigt
Notbok utan känd proveniens, handskrift från ca 1900.

Handskrivna visböcker.

Uppteckningar av låtar från Västergötland.

Fotografier med spelmansmotiv.

Stora samlingar rörande svensk populärmusik från 1900-talet.

Skellefteå. Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Bird's Nest, Skellefteå
Jazzklubb.Handlingar 1953-1955.

Bureå manskör
Handlingar 1972-1984.

Burträsk spelmanslag
Handlingar 1973-1981.

Byske-Furuöns manskör
Handlingar 1947-1974.

Bälgadraget, Skellefteå
Handlingar 1974-1983.

Conbriokören, Skellefteå
Handlingar 1975-1984.

Crescendokören, Skelleftehamn
Handlingar 1968-1976.

Ensemble 70, Burträsk
Handlingar 1972-1984.

Föreningen Gambyssa/Gambyssakören, Burträsk
Handlingar 1981-1985.

Föreningen sånggruppen Lejongapen, Skelleftehamn
Handlingar 1981-1984.

Föreningen sångkören Cantemus, Skellefteå
Bildad 1980 som Föreningen sångkören Tonträffen. Handlingar 1980-1982.

Jazzklubben Boston, Skellefteå
Handlingar 1993-1998.

Jörns musiksällskap
Grundat ca 1948. Tryckt material enbart.

Kåge ungdomskör
Handlingar 1983.

Medleforskören, Skellefteå
Handlingar 1980-1985.

Moment, Skellefteå
Förening för svartrock, synth och industri. Handlingar 1997-1998.

Musikföreningen Morgan, Skellefteå
Handlingar 1980-1984.

Musikföreningen Nordshow, Skellefteå
Handlingar 1982-1985.

Muvis, Skellefteå
Handlingar 1981-1984.

Skellefteå damkör
Handlingar 1957-1991.

Skellefteå dragspelsklubb
Handlingar 1973-1998, bl.a. musikalier i handskrift.

Skellefteå instrumentalensemble
Handlingar 1973-1978.

Skellefteå jazzklubb
Handlingar 1972-1981.

Skellefteå kammarkör
Handlingar 1990-1997.

Skellefteå kammarorkester
Gick 1984 upp i Muvis. Handlingar 1972-1983.

Skellefteå musikforum
Handlingar 1974-1977.

Skärgårdens musikgille, Skelleftehamn
Handlingar 1976-1984.

Sånggruppen Agape, Lövånger
Handlingar 1974-1975.

Skellefteå. Företagsarkivet i Westerbotten

AB Sångfågeln
Handlingar fr.o.m. 1952, 0,05 hm.

Skellefteå. Skellefteå landsförsamling

Liber Cantus, 1620. Een liten Song=book til at brukas i Kyrkionne, 1551. Messbok, handskrift med noter, 1600-talet.

Handskriven koralbok 1779-1853 som tillhört organisten Per Jacobsson-Fahlgren, Myckle, Skellefteå socken. Fotokopia i Statens musikbibliotek.

Skellefteå. Skellefteå museum

Musikaliesamlingen: Harald Håkanssons notsamling, Abrahamssons notsamling, båda från tidigt 1900-tal.

Fotografier: Västerbottens läns sångarförbund 1914, Skellefteå musikkår 1987.

Skinnskatteberg. Skinnskattebergs församling

Handskrift Liber cantus, Uppsala 1620.

Antifonale 1643.

Skokloster. Skoklosters slott

Slottet byggdes på 1600-talet. Det är nu museum och har fortfarande kvar sin musiksamling, bl.a. två vol. luttabulaturer från tidigt 1600-tal. Program och textböcker från 1700-talets senare hälft ingår i den s.k. Scheffersamlingen. Äldre musikalier i tryck och handskrift finns beskrivna i Riksinventeringens rapport nr 6, utgiven 1976. (Riksinventeringen var ett projekt som under senare delen av 70-talet kartlade musikinstrument på museer och i privata samlingar.)

Skövde. Garnisonsmuseet

Skaraborgs regemente, Göta trängregemente, Västgöta trängregemente
Musikalier i tryck och handskrift, från mitten av 1800-talet till 1920-talet, sammanlagt ca 8.500 kapslar. Fotografier av musikkårerna.

Övrigt
Museet har en särskild utställning om militärmusiken i Skövde.

Skövde. Skövde kommunarkiv

Skövde musikskola
Räkenskaper 1957-1966, 1 vol.Skolan kommunaliserades 1965.

Skövde musiksällskap
Handlingar 1899-1920, 1 vol.

Skövde orkesterförening
Handlingar 1912-1918.

Skövde. Skövde museum

Berner, J. B.
Enstaka noter av J.B. Berner, Skövde, 1900-1910: Skövde stads marsch, Militärmarsch, I drömmarnas rike.

Fridell, J .O.
Kupletter, visor och danser.

Göta trängbataljon
Musikkåren: Musik för mässingskvartett 1877 samt -sextett 1904, 5 vol.

Kungl. Livregementets husarer
Fotografier av musikkåren, 1910-talet.

Nilsson, Charles
Nedtecknade kända visor, danser, marscher m.m.; både noter och text. C. Nilsson var köpman i Skövde på 1890-talet.

Nilsson, Lars Johan Paulinus
Prosten L.J.P. Nilssons handlingar. Förteckning över sångkörer inom Lekåsa pastorat samt över Nilssons sångelever 1891. Brev och program. Tonsättningar till texter av Paul Nilsson, 84 nr handskrifter. Bland tonsättarna märks Ivar Widéen, Hugo Melin, G. Nordqvist, Alice Tegnér, Albert Runbäck, John Norrman. Vidare ingår Nilssons notbibliotek med vokalmusik samt fotografier av bl.a. körer.

Kungl. Skaraborgs regemente
Fotografier av musikkåren samt av olika musikdirektörer.

Sundquists orgelfabrik och musikaffär
Fotografier.

Västgöta regemente
Musikkårens partitur tillkomna 1869-1899, 11 vol.

Övrigt
Fotografier av olika musiksällskap samt från utställningen "Militärmusiken". Historik över militärmusiken på orten. Instrument inkomna från militärmusikavdelningen i Skövde 1972. Visböcker från 1800-talet.

Smedjebacken. Smedjebackens kommunarkiv

Österberg, Andreas
Handskriven notbok daterad 1783 tillhörig Andreas Österberg, Norrköping.

Sollefteå. Sollefteå kommuns centralarkiv

Melander, Olof
Kantor. Handlingar ingår i Per Wallys donation 1700-1900 ca.

Sollentuna. Sollentuna kommunarkiv

Collegium Musicum
Handlingar fr.o.m. 1960.

Edsbergsarkivet
Släkt- och gårdsarkiv vari ingår en del musikmaterial: Kantat vid Turebergs kyrkas invigning 1930, tonsatt av Gustaf Nordqvist, enbart text.

Twå spritt språngande nya, särdeles wackra och rörande Edsbergswisor, 1886.

Dans-soiréer i hemmet 1858, för piano; bl.a. ingår Sollentunaholm-Française av Oscar Dillé.

Lilla damkören
Handlingar 1942-1956.

Musikskolestyrelsen
Handlingar 1946-1963.

Musikforum Sollentuna
En förening av olika musikorganisationer som samarbetar med kommunen. Handlingar fr.o.m. 1966.

Sollentuna ABF-kör/Amorosokören
Från början en damkör, men från 50-talet en blandad kör. Handlingar fr.o.m. 1957.

Sollentuna manskör
Grundades 1967. Är en sammanslagning av Rotebro manskör gr. 1922 och Turebergs manskör gr. 1923. Handlingar fr o m. 1922.

Sollentuna musiksällskap
Handlingar fr.o.m. 1940.

Solna. Solna stadsarkiv

Lindsjö, Bertil
Verk i arrangemang av Bertil Lindsjö, 1950-60-tal.

Solna manskör
Handlingar från 1950-talet till 1983, 1 vol. Musikalier.

Stenstorp. Stenstorps församling

Stenstorp kyrkoarkiv

Then Swenska Psalmboken 1774.

Stockholm. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

A-disc
Handlingar, 4 vol.

ABF Spånga sångkör
Enstaka handlingar.

Arbetarnas blåsorkester
Handlingar, 7 vol.

Nylander, Axel
Handlingar 1895-1939: pressklipp rörande körverksamheten i Stockholms arbetaresångförening, hyllningar och telegram, fotografier, musikalier, minnesmärken.

Påsksångarna
Handlingar, 1 vol.

Renékören
Två vol. handlingar samt fotografier, 1950-1960-tal

Stockholms arbetares blåsorkester
Handlingar 1930-1958, 7 vol.

Stockholms arbetaresångförening
Fyra vol. handlingar.

Stockholms målares sångförening
Handlingar 1906-1934, 1 vol

Stockholms transportarbetares sångkör
Handlingar 1944-1960, 1 vol.

Svenska arbetarsångarförbundet
Handlingar 1947-1985, 40 vol.

Svenska elektrikerförbundet, avd. 1, sångkören, Stockholm
Handlingar 1944-1959, 2 vol.

Svenska musikerförbundet
Handlingar 1902-1977. 34 hm.

Svenska musikerförbundet, avd. 1, Stockholm
Med föregångaren Svenska musikerföreningen. Handlingar 1881-1980.

Svenska musikerförbundet, avd. 25, Södertälje
Handlingar.

Typografiska föreningens i Stockholm sångkör
Handlingar 1897-1946, 5 vol.

Övrigt
Grammofonskivor med musik som anknyter till arbetarrörelsen.

Olika tonsättningar av Internationalen.

Samling av sångböcker och sångblad använda inom arbetarrörelsen, ca 1880 och framåt, förtecknade.

Fotografier med musikmotiv i vissa arkiv, bilder av körer och orkestrar, ca 1880 och framåt.

Stockholm. Arkitekturmuseet

Gahn, Wolter (1890-1985)
Ritningssamling, bl.a. ritningar till teater- och konserthus i Karlskrona.

Markelius, Sven (1889-1972)
Ritningssamling, bl.a. ritningar till Helsingborgs konserthus.

Tengbom, Ivar (1878-1968)
Ritningssamling, bl.a. ritningar till Stockholms konserthus.

Stockholm. Armémuseum

Bengtsson, Bengt-Åke
Stor samling fonogram med militärmusik.

Livregementets dragoner
En uppsättning stämkolligat från 1847.

Övrigt
Ritningar, skisser och brev rörande förslag till musikkasern för Kungl. Södermanlands regemente 1880.

Stockholm. Bernadottebiblioteket

Bernadottebibliotekets musikaliesamling
Mycket omfattande musikaliesamling. Innehåller musik för kungen och drottningen, huvudsakligen från 1800-talet, men också verk komponerade av kungligheter. Kortkatalog över samlingen finns i Statens musikbibliotek.

Stockholm. Bernadotteska arkivet

Beethoven, Ludwig van
Ett brev.

Prins Gustaf
Hela arkivet omfattar 7 vol. Bl.a. ingår dagböcker; de från åren 1843 och 1844 innehåller musiknotiser. Verk ingår i Bernadottebibliotekets musikaliesamling, både skiss till "Studentsången" och libretto till "Vita frun på Drottningholm". Musikmanuskript även i Kungl. biblioteket och i Statens musikbiblioteks s.k. Bernadottesamling. (Inte att förväxla med Bernadottebibliotekets musikaliesamling.)

Nordenfelt, Dagmar (1908-1991)
Pianist. Brev från flera kungliga personer. (Tidssekretess.) Handlingar även i Riksarkivet.

Oscar II
I arkivet ingår handlingar i vetenskapliga och kulturella frågor, bl.a. rörande Musikaliska akademien och Mindre teatern.

Drottning Sophia
Förslag till ny psalmbok för Svenska kyrkan (1886) från kyrkoherde Carl Edvard Sandgren.

Övrigt
I "Småsamlingar" ingår:

Biljett från Jenny Linds första konsert1851 och kopia av programmet.

Otryckt uppsats av Martin Tegen om "sångarprinsen" Gustav 1972.

Odaterat brev från sångerskan Emilie Högqvist (1812-1846) till Marianne Ehrenström f. Pollet.

Handskrivna pjäshäften från föreställningar på Rosersberg, tidigt 1800-tal.

För forskning krävs tillstånd. Bestånden presenteras utförligt i Ingemar Carlssons bok om kungens familjearkiv, 1995.

Stockholm. Cirkusakademien

Cirkusakademiens arkiv

Samlingar av program, foton och klipp fr.o.m. 1890-talet. Inspelningar av cirkusmusik samt intervjuer med artister. Strödda kontrakt med musiker samt avlöningshandlingar. Avtalsförhandlingar med Svenska musikerförbundet. Ett fåtal musikalier.

Stockholm. Dansmuseet

Ari, Carina
Fotografier, korrespondens, tidningsklipp m.fl. handlingar.

Börlin, Jean
Fotografier, korrespondens, tidningsklipp m.fl. handlingar fram till 1934.

Cohen, Frederic A.
Kompositören Frederic A. Cohens efterlämnade tonsättningar till koreografen Kurt Jooss baletter; därutöver brev och andra handlingar kring Cohens karriär i Tyskland, England och USA.

Hasselquist, Jenny
Fotografier, korrespondens, tidningsklipp m.fl. handlingar.

Jooss, Kurt
Fotografier, korrespondens, tidningsklipp m.fl. handlingar.

Maré, Rolf de
Fotografier, korrespondens, tidningsklipp m.fl. handlingar.

Robertsson
Fotografen Robertssons samling av dansbilder från 1920-1940-talen.

Skovsgaard, Anna (1909-1969)
Danspedagog. Fotografier, tidningsklipp.

Steier, Lisa
Dagböcker, fotografier, korrespondens, musikalier, pressklipp.

Svenska baletten
Fotografier, korrespondens, tidningsklipp, tryck. Musikalier, separat förtecknade.

Tullberg, Carl Gustaf
Notbok för violino primo den 8.3.1822, i kopia från Smålands musikarkiv.

Stockholm. Krigsarkivet

I de flesta regementsarkiv finns arkivalier från musikkompaniet och/eller regementets musikkassa. Stor osäkerhet råder ofta om de gamla militärmusikkårernas notmaterial, både var det förvaras och vad det innehåller. (Utförligare redogörelse i Krigsarkivets interna meddelanden 1985:1.)

1:a livgrenadjärregementet, musikkåren
Handlingar 1829-1911, 8 vol.

1:a livgrenadjärregementets enskilda musikkassa
Handlingar 1830-1906, 2 vol.

1:a livgrenadjärregementets musikkassa
Handlingar 1830-1880, 8 vol.

1:a och 2:a livgrenadjärregementets musikkårers pensions-, änke- och pupillkassa
Handlingar.

2:a livgrenadjärregementet, musikkompaniet
Handlingar 1679-1927, 236 vol.

2:a livgrenadjärregementets musikkassa
Handlingar.

2:a livgrenadjärregementets reserv musikkassa
Handlingar.

Arméstaben. Inspektören för militärmusiken
Handlingar 1939-1971. 36 vol.

Berg, Gustaf Anton (f. 1881)
Musikstyckjunkare Bergs handlingar, 1 vol.

Blekinge flygflottilj
Stort antal förtecknade noter.

Bohusläns regemente, musikkompaniet
Handlingar 1838-1946, 37 vol.

Bohusläns regementes musikkårs enskilda pensionskassa
Handlingar 1892-1916, 1 vol.

Dalregementet, musikkompaniet
Handlingar 1829-1927, 16 vol.

Flodqvist, Carl Erik (f. 1832)
Regementstrumslagare. Förslag till organisation av musikkårerna inom krigsmakten, 1886.

Flottans musikkassa i Stockholm
Musikaliekataloger 1936-1946 och u.å. samt enstaka noter.

Flottans musikkår i Stockholm
Handlingar 1902-1969, 3 vol. Musikalier (57 hm) deponerade hos Försvarsmusikcentrum i Strängnäs.

Forsberg, Carl David (1793-1877)
Direktören vid Kungliga teatern, Carl David Forsbergs handlingar. Ingår i Forsbergska släktarkivet.

Fälttelegrafkåren
Kårmusikens notarkiv, 15 vol. Förtecknade.

Första livgrenadjärregementet
I musikkårens handlingar ingår "Förteckning å instrumenter och musikalier" 1895-1906.

Försvarets musikunderofficersskola
Handlingar 1961-1971.

Kungl. Gotlands regemente
Musikkompaniets handlingar 1908-1959.

Göta artilleriregemente, musikkompaniet
Handlingar 1815-1899, 4 vol.

Göta livgarde, musikkompaniet
Handlingar 1779-1927, 4 vol.

Göta livgardes musikkassa
Handlingar 1808-1903, 23 vol.

Göta livgardes musikkår
Musikalier från denna musikkår ingår i det äldre notarkivet efter Svea livgardes musikkår.

Hallands regemente, musikkompaniet
Handlingar 1893-1909, 2 vol.

Hautboisternas begravningskassa
Matrikel över delägare 1869-1940.

Hägerflycht, Nils Henrik (1803-1870)
Överste Hägerflychts handlingar 1851-1863, bl.a. rörande musikpersonalen vid Livregementets grenadjärkår.

Hälsinge regementes musikkår
Notarkiv och musikkataloger; troligen ingår även noter från Boden samt oidentifierade noter. Enstaka program.

Högberg, Erik (1869-1960)
Arkivet efter musikdirektören vid Flottans musikkår Erik Högberg omfattar en volym och innehåller skrivelser, kontrakt år 1890-1926 samt historik över Flottans musikkår.

Jämtlands fältjägarregemente, musikkompaniet
Handlingar 1882-1908, 9 vol.

Jämtlands fältjägarregementes musikkassa
Räkenskaper 1811-1870, 1 vol.

Jämtlands fältjägarregementes musikkårs pensionsstiftelse
Handlingar 1898-1951, 3 vol.

Jönköpings regemente
Stort förtecknat notarkiv med verktitel- och kompositörsregister.

Jönköpings regemente, musikkompaniet
Handlingar 1826-1917, 60 vol.

Jönköpings regementes musikkassa
Handlingar 1845-1880, 3 vol.

Kalmar regemente
Förteckning över instrument och musikalier samt 58 vol. musikalier.

Kalmar regemente, musikkompaniet
Handlingar 1864-1908, 60 vol.

Kalmar regementes musikkassa
Handlingar 1798-1908, 4 vol.

Kronobergs regemente
I musikkompaniets handlingar ingår 1 vol. noter.

Kronobergs regemente, musikkompaniet
Handlingar 1880-1951, 15 vol.

Kronobergs regementes musikkassa
Handlingar 1817-1878, 6 vol.

Lindewald, Gustaf Adolph
Trumpetare Lindewalds dagbok förd under kriget 1813-1814.

Livgrenadjärregementet
Musikalier, 54 vol.

Livgrenadjärregementet, musikkåren
Handlingar 1906-1955.

Livregementets dragoner
Regementsmusikens notarkiv omfattar 88 vol., förtecknade.

Livregementets dragoner, musikkåren
95 vol. handlingar bl.a. ljudupptagningar och musikalier.

Livregementets grenadjärer, musikkompaniet
Handlingar 1861-1947, 5 vol.

Livregementets grenadjärers musikkårs enskilda pensionskassa
Handlingar 1894-1919, 19 vol.

Livregementets grenadjärkårs musikkassa
Handlingar 1831-1893, 1 vol.

Livregementets husarer, musikkåren
Handlingar 1827-1944, 2 vol. Musikkårens handlingar innehåller även musikalier från musikdirektör Frans Erwall.

Livregementets husarers musikkassa
Handlingar 1823-1880, 5 vol.

Marinens musikkår i Stockholm
Vid Försvarsmusikcentrum i Strängnäs har deponerats 4 hm musikalier.

Marinregementet, musikkåren
Handlingar 1829-1881, 1 vol.

Marinregementets musikkassa
Handlingar 1825-1882, 1 vol.

Norra skånska infanteriregementet,musikkompaniet
Handlingar 1916-1944, 5 vol.

Norra skånska infanteriregementets musikkårs enskilda pensionskassa
Handlingar 1881-1960, 3 vol.

Norra Smålands regemente
Musikavdelningens handlingar 1949-1960, 2 vol.

Norrbottens fältjägarkårs musikkassa
Handlingar 1843-1905, 1 vol.

Kungl. Norrbottens regemente
I stabsavdelningens handlingar ingår rullor rörande musikmanskap, volontärer och musikelever 1930-1931.

Norrbottens regemente, musikkompaniet
Handlingar 1876-1913, 2 vol. Bl.a. ingår "Förteckning över orkestermusikalier inköpta av Norrbottens regementes lägerkassa" 1913.

Norrlands artilleriregemente
0,5 hm noter, förtecknade samt detaljregistrerade på kompositör och verktitel.

Norrlands artilleriregemente, musikkåren
Handlingar, 31 vol.

Närkes regemente
Regementsmusikens notarkiv, 10 vol., 1858-1887, med innehållsförteckning i varje volym.

Närkes regemente, musikkompaniet
Handlingar 1836-1887, 11 vol.

Närkes regementes musikkassa
Handlingar 1835-1879, 1 vol.

Närkes regementes musikkårs enskilda pensionskassa
Handlingar 1882-1892, 1 vol.

Savolax fotjägarregemente
Tematisk förteckning över regementets noter från början av 1800-talet.

Sjöberg, Bengt Daniel (1779-1845)
Fältmusikant Sjöbergs dagboksanteckningar från fälttåget i Nordtyskland 1813-1814 i kopia.

Skaraborgs flygflottilj
I musikkårens handlingar ingår musikalier (4 vol., oförtecknade) samt vissa personalhandlingar.

Skaraborgs regemente
Musikkårens handlingar 1906-1957. 111 vol. förtecknade noter, partitur 1829-1940.

Skaraborgs regemente, musikkompaniet
Handlingar 1815-1957, 122 vol.

Skaraborgs regementes musikkassa
Handlingar 1816-1889, 3 vol.

Skånska dragonregementet
I musikkårens handlingar ingår 7 vol. förtecknade noter.

Skånska dragonregementet, musikkåren
Handlingar 1840-1880, 10 vol.

Skånska husarregementet
Orderjournal 1805-1806 för den till Pommern kommenderade delen av regementet innehållande bl.a. "Signaler med Trumpet och Pipa för Cavalleriets flanqveurer".

Skånska husarregementets musikkassa
Handlingar 1914-1918, 1 vol.

Smålands grenadjärbataljons musikkassa
Handlingar 1816-1866, 1 vol.

Smålands husarregementes musikkassa
Handlingar 1887-1907, 1 vol.

Stålhammararkivet
Notbok med påskrift på pärmens insida "O[tto] F[redrik] Ståhlhammar, Londini Scanorum Ao 1708" innehållande militärmusik och danser för oboe, flöjt och violin samt musik för viola da gamba. Avser kapten Otto Fredrik Stålhammar (1695-1753).

Svea artilleriregemente
Musikkårens handlingar 1814-1908, 1 vol.

Katalog över regementets musikalier 1868. Partiturböcker, marschkartonger. Bl.a. ingår arrangemang av Johan Gottfried Müller. Musikalier deponerade vid Försvarsmusikcentrum i Strängnäs.

Kungl. Svea flygflottiljs musikkår/Flygvapnets musikkår i Stockholm
Vid Försvarsmusikcentrum i Strängnäs har deponerats 9 hm musikalier.

Svea flygkår
Stort antal förtecknade noter.

Svea livgardes musikkassa
Handlingar 1892-1972, 1 vol.

Svea livgardes musikkår
Det äldre notarkivet. Innehåller även musikalier från andra musikkårer (Göta livgardes, Vaxholms grenadjärregementes och Västgöta-Dals regementes musikkårer), vilka torde ha övertagits av Svea livgarde då de andra musikkårerna drogs in.

Vid Försvarsmusikcentrum i Strängnäs har deponerats 81 hm musikalier.

Svea livgardes officerskår
Musikkassans handlingar 1813-1906, 29 vol. Musiksparbössans räkenskaper 1819-1877, 1 vol.

Svennow, Gustaf Theodor (1897-1968)
Musikdirektör Svennows handlingar, 3 vol.

Svenska militärmusikdirektörers förening
Handlingar 1918-1972, 8 vol.

Svensson, Gustav, (1897-1968)
Musikdirektör Gustav Svenssons arkiv innehåller utdrag ur rullor, anteckningar om musik och personal vid Kronobergs regemente, brev och tidningsklipp.

Södermanlands flygflottilj
I stabsavdelningens handlingar ingår musikprogram, militärmusikorganisation, musikkatalog, musik i Sverige, notskrivningsliggare, sångbok, foton, 1943-1964, 2 vol.

Södermanlands regemente
Musikkompaniets handlingar samt 3 vol. förtecknade musikalier.

Södermanlands regemente, musikkåren
Handlingar 1800-1955, 15 vol.

Södermanlands regementes musikkassa
Handlingar 1810-1905, 15 vol.

Södermanlands regementes musikkårs pensionskassa
Handlingar 1874-1943, 1 vol.

Södra skånska infanteriregementet, musikkompaniet
Handlingar 1848-1907 bl.a. en större samling musikalier.

Södra skånska regementet
Musikalier, 215 vol. Kataloger över kompositör, verktitel samt uppställningsordning.

Upplands regemente, musikkompaniet
Handlingar 1870-1906, 8 vol.

Vaxholms grenadjärregemente, musikkompaniet
Musikkatalog 1902-1927. Musikalier från bl.a. Vaxholms grenadjärregemente ingår i Svea livgardes musikkårs äldre notarkiv.

Wennerberg, Folke
I detta person- och släktarkiv ingår fyra volymer rörande Gunnar Wennerberg.

Värmlands regemente
I musikavdelningens handlingar ingår musikkataloger 1900, 1911. Dessutom finns 147 vol. noter med register.

Värmlands regemente, musikkompaniet
Handlingar 1824-1948, 170 vol.

Värmlands regementes musikkassa
Handlingar 1853-1917, 1 vol.

Västerbottens regemente, musikkompaniet
Handlingar 1848-1958, 12 vol.

Västernorrlands regemente
I musikkompaniets handlingar ingår 7 vol. oförtecknade noter.

Västernorrlands regemente, musikkompaniet
Handlingar 1897-1943, 10 vol.

Västernorrlands regementes musikkårs enskilda pensionskassa
Handlingar 1928, 1 vol.

Västgöta regemente
I musikkompaniets handlingar ingår kataloger över musikalier fr.o.m. 1888.

Västgöta regemente, musikkassedirektionen
Handlingar 1821-1879, 18 vol.

Västgöta regemente, musikkompaniet
Handlingar 1823-1927, 11 vol.

Västgöta-Dals regemente
I musikkompaniets handlingar ingår instrument- och musikalieförteckningar från 1880-talet. I det äldre notarkivet efter Svea livgardes musikkår ingår även musikalier från musikkåren vid Västgöta-Dals regemente.

Västgöta-Dals regemente, musikkassedirektionen
Handlingar 1786-1880, 16 vol.

Västgöta-Dals regemente, musikkompaniet
Handlingar 1832-1901, 6 vol.

Västmanlands regemente, musikkompaniet
Handlingar 1830-1907, 6 vol.

Västmanlands regementes musikkassa
Handlingar 1809-1909, 27 vol.

Älvsborgs regemente, musikkompaniet
Handlingar 1839-1926, 3 vol.

Älvsborgs regemente, musikavdelningen
Musikalier. Partitur, stämmor, marschmusikkartonger. För varierande besättning. Mestadels noter från 1800-talet, ofta hanskrivna och bundna i s.k. spelböcker. Originalkompositioner av Albert Löfgren, musikdirektör vid Älvsborgs regementes musikkår. Noter från Västgöta regementes musikkår bl.a. kompositioner av regementets musikdirektör Fredrik Kuhlau.

Övrigt
Register över tonsättare till verk ingående i Livgrenadjärregementets, Första livgrenadjärregementets, Andra livgrenadjärregementets och Skånska luftvärnskårens gemensamma notarkiv.

Medeltida pergamentblad med noter.

Ett stort bestånd musikalier och register, sammanlagt ca 150 hm, har deponerats hos Försvarsmusikcentrum i Strängnäs. Häri ingår noter från Flottans musikkår i Stockholm (57 hm), Svea livgardes musikkår (81 hm), Kungl. Svea flygflottiljs musikkår/Flygvapnets musikkår i Stockholm F8 (9 hm) och Marinens musikkår i Stockholm (4 hm).

Stockholm. Kungl. biblioteket

Material med musikanknytning i Kungliga bibliotekets, KB, handskriftssamling:

Det fack som är specifikt signerat Musik innehåller cirka 150 nummer, bl.a. antifonarier, dansböcker och flera handskrifter noterade i tabulatur. Från senare tid finns sång- och koralböcker, stämmor och partitur till operor och sångspel, tillfällighets- och uppdragskompositioner av olika slag, främst från 1700- och 1800-talen. Hit hör också Jacob Niclas Ahlströms samling av musikalier, brev och biographica, ett antal kompositioner av Karl-Birger Blomdahl och Gösta Klemmings samling av folkmusik från Småland och Västergötland.

Facket Svensk vitterhet innehåller flertalet av de cirka 70 handskrivna visböcker från 1500-talet och framåt som KB äger. Inom detta fack förvaras också bl.a. Adolf Iwar Arwidssons handskrifter till "Svenska fornsånger", G.O. Hyltén-Cavallius och G. Stephens samlingar till svenska folkvisor, Sveriges historiska och politiska visor, svenska folksagor, legender och äventyr. Brev och annat rörande utgivningen av E.G. Geijers och A.A. Afzelius Svenska folkvisor och ett 30-tal Bellmanhandskrifter, egenhändiga och i avskrift.

Bland personarkiven finns ett tiotal med musikanknytning: A.F. Lindblad, Jenny Lind, Emil Sjögren, Karl Valentin, Sven Scholander, Felix Körling, Alice Tegnér, Olallo Morales, Daniel Jeisler, Natanael Berg och Bo Nilsson. I Nelly Sachs-arkivet finns tonsättningar av hennes dikter och Moses Pergaments förarbeten, libretti och annat rörande mysteriespelet Eli.

När det gäller brevsamlingar finns bl.a. brev till Abraham Niclas Edelcrantz angående skötseln av de kungl. teatrarna, brev till Otto Lindblad och Matilda Jungstedts mottagna brev.

Brev från personer med musikanknytning finns naturligtvis på flera håll i samlingarna.

Diverse handlingar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet rörande Kungl. teatern (avlöningslistor o.a.) finns på facket Teater.

När det gäller Kungl. bibliotekets tryckta musiksamling hänvisas till hemsidan hos Enheten för kartor, bilder och musiktryck.

Kungliga biblioteket KB har även andra stora samlingar av intresse för musikforskaren:

Affischsamlingen med ca 500.000 affischer är en av världens äldsta och bäst bevarade. Okatalogiserat tryck inkluderar bl.a. reklambroschyrer, verksamhetsberättelser, kataloger och program. Bildmaterial, porträtt och bilder i olika tekniker.Musiksamlingen omfattar ca 130 hm. Till den finns olika kataloger. (För en detaljerad redovisning rörande samlingar, kataloger och bibliografier se Christina Kochs och Östen Hedins artiklar i Musikbiblioteksnytt 1998:1-2.) En liten samling äldre musiktryck finns i raritetssamlingen och är förtecknad i RISM, katalog i Statens musikbibliotek. Visst material är okatalogiserat, t.ex.schlagersamlingen. Två specialsamlingar kan särskilt omnämnas, Fredrik Vult von Steijerns Wagnersamling och Henrik Alms psalmbokssamling. KB har också en stor samling skillingtryck.

Av Eva Dillman

Stockholm. Kungliga teatern

Kungliga teatrarnas arkiv (KTA)
Arkivet omfattar handlingar med proveniens från Kungl. teaterns administrativa rutiner och konstnärliga verksamhet inom opera, balett, hovkapell och talteater, på huvudscen och i övriga teatrar under gemensam administration. Arkivet som sträcker sig från år 1771 fram t.o.m. spelåret 1985/86, består av omkring 2.500 volymer på ca 400 hyllmeter.

Kungl. teaterns bindning till hovet och senare bidragsgivande myndigheter har gynnat bevarandeaspekten. Detta syns särskilt i serier med inbundna in- och utgående handlingar omfattande åren 1771/72 - 1985/86, protokollserier från 1810-talet, anställningskontrakt från slutet av 1700-talet m.m.

Handlingar från den konstnärliga verksamheten utgörs exempelvis av kostym- och dekorskisser, planritningsjournaler, belysningsjournaler, attributjournaler och sminkkort, som även de sträcker sig tillbaka till 1700-talet.

I arkivet ingår även Kungl. teatrarnas pjässamling. Denna samling är sökbar genom ett separat utarbetat register innehållande drygt 2.200 nummer. Samlingen upptar ca 100 hyllmeter och inkluderar korresponderande dialoghäften.

Kungl. teatrarnas arkiv är deponerat i Sveriges teatermuseum. Arkivservicen handhas av Kungl. Operans arkivarie, Inger Mattsson tel. 08/791 43 00

På Kungl. Operan finns en del material rörande Kungl. teatrarnas arkiv, t.ex. klippböcker, rollistor, program, fotosamling m.m. På Operan finns även Kungl. Hovkapellets förenings arkiv.

Kungliga Teatern Operans arkiv (KTOA)
Mellan spelåren1985/86 och 1986/87 har en arkivbrytning skett i arkivbildningen. Den nyare delen av arkivet speglar såsom Kungl. teatrarnas arkiv (KTA), både den administrativa och den konstnärliga verksamheten på teatern. Kungl. teatern Operans arkiv (KTOA) finns i anslutning till operabyggnaden i en egen arkivlokal och i olika närarkiv. Detta arkiv, som är ett ständigt växande arkiv, utgörs idag av ca 300 hyllmeter fördelat på närmare 200 serier.

Kungliga teaterns konstsamling
Operans konstsamling utgörs av fast utsmyckning i form av skulpturer, reliefer, vägg- och plafondmålningar, porträtt i olika tekniker alltifrån gustaviansk tid, samt en stor samling dekor- och kostymskisser. Bland den fasta utsmyckningen märks särskilt plafondmålningar av Carl Larsson, Georg Pauli och Prins Eugen. Bland dekorskisserna märks konstnärer såsom Isaac Grünewald, Sven X:et Erixson och Otte Sköld. Konstverken registreras i en databas.

Kungliga teaterns musikaliesamling
I Kungl. Operans ägo finns en stor samling musikmaterial från 1773 fram till idag. Lejonparten av den äldre musikaliesamlingen från 1700- och 1800-talen finns i Kungl. Operans deposition i Statens musikbibliotek. Samlingen omfattar mer än 300 hyllmeter orkestermaterial för operor, baletter och sångspel men även symfonier, divertimenti, mellanaktsmusik och tillfällighetsmusik. En del av det äldre materialet finns dock kvar i Kungl. Operans musikbibliotek, däribland en stor samling handskrivna s.k. rollklaverutdrag, d.v.s. noter i handskrift för enskilda roller i operor och sångspel, från ca 1790-talet fram till 1900-talets början. Vidare finns i Operans musikbibliotek orkestermaterial och klaverutdrag för 1900- och 2000-talens repertoar inom opera, balett, symfonier och sånger. Musikbibliotekets katalog är inlagd i en databas, tillgänglig på Operan. Den datoriserade katalogen innefattar även t.ex. artiklar, tidskrifter, litteratur, föreställningsregister och rollregister.

Av Inger Mattsson

Stockholm. Landstingsarkivet

Kulturutredningen
Handlingar 1968-1970, 1 hm, bl.a. rörande musik.

Stockholm. Musikhögskolan

Franzén, Bengt
Handlingar från Franzéns musikpsykologiska studier.

Lindgren, Kurt
Diverse handlingar härrörande från Kurt Lindgrens verksamhet vid Svenska Dalcroze-seminariet samt vid Musikpedagogiskt centrum.

Lundgrens Stiftelse, Ivar och Gerda
Handlingar från Lundgrens stiftelse för utdelande av stipendier till unga violinister.

Kungl. Musikhögskolan
Musikhögskolans arkiv fr.o.m. 1971. (Handlingar före 1971, se Musikaliska akademiens arkiv, Kungliga musikhögskolan med föregångare.) Protokoll, betyg, korrespondens, inträdeshandlingar, examenshandlingar, program, inspelningar av diplomkonserter, räkenskaper, handlingar efter Akademitjänstemännens förening vid Musikhögskolan samt efter Musikhögskolans lärarförening.

Svenska Dalcroze-seminariet
Ca 5 hm handlingar.

Stockholm. Musikmuseet

OBS. Efter en omorganisation 1 januari 2003 är ansvaret för nedanstående arkiv och samlingar uppdelat enligt följande:

Arkivmaterial som rör instrument: Museet ansvarar för detta material samt för det egna ämbetsarkivet
Arkivmaterial som rör folkmusik, invandrarmusik och jazz:
Svenskt visarkiv ansvarar för sådant material. Vissa arkiv och samlingar, t.ex. delar av Folkmusikkommissionens arkiv samt spelmansböckerna, kommer att bli tillgängliga i digital form.
Allt övrigt arkivmaterial:
Arkiv-, raritets- och dokumentationsavdelningen vid Statens musikbibliotek ansvarar för detta material

Observera att det är ansvaret för materialet som omfördelas. Handlingarna ligger kvar på museet.

Telefonnummer och kontaktpersoner
Om du vill använda dig av material i Musikmuseet, gå inte till museet, utan tag kontakt per telefon eller e-post för att avtala besökstid.

Hans Riben, 08-519 554 68, hans.riben@musikmuseet.se (epost-adresserna utan mellanslag)
Gäller enbart instrumentrelaterat material samt museets ämbetsarkiv
Svenskt visarkiv
, 08-34 09 35, info@visarkiv.se
Gäller enbart material om folkmusik, invandrad musik och jazz
Inger Enquist, 08-519 554 17 inger.enquist@musikverket.se eller Agnes Sjöbrandt, 08-519 554 97 agnes.sjobrandt@musikverket.se
Gäller allt övrigt material inklusive bildsamlingen

Musikmuseets arkivverksamhet

Bakgrund
Musikhistoriska museet uppstod ur Konst- och industriutställningen i Stockholm 1897.

I teater- och musikpaviljongen där visades såväl instrument som arkivalier. Kort efter utställningens slut framkastades tanken på att söka bevara de utställda musik- och teaterminnena genom grundandet av ett museum.

Den danske instrumentsamlaren och mecenaten Carl Claudius (1855-1931) hade bidragit till utställningen 1897 och hans gåvor bildade grundplåten till ett musikhistoriskt museum i Stockholm. Kungliga teaterns sekreterare Johannes Svanberg (1852-1918), som tidigare varit sekreterare för utställningen, blev den nya institutionens föreståndare. Museet öppnade 1899.

Svanberg efterträddes 1919 av musikforskaren m.m. Tobias Norlind (1879-1947) som lade grunden till arkivets struktur och aktivt verkade för dess tillväxt.

Större arkiv och samlingar:

1. Musikmuseets ämbetsarkiv
Ämbetsarkivet är uppdelat i en äldre del (1899-1980) och en nyare del (1980 och senare).

I båda finns handlingar som speglar museets verksamhet och samlingar.

2. Folkmusiksamlingar
Museet har en omfattande samling folkmusik, främst svensk, med bl.a. ca 20.000 upptecknade låtar från de flesta landskap i Sverige. Merparten av dessa ingår i Folkmusikkommissionens arkiv och utgör källmaterialet till det stora samlingsverket Svenska låtar, som utkom mellan 1922 och 1940. Vidare ingår i folkmusiksamlingen brevsamlingar och fotografier liksom ca 225 spelmansböcker från 1700- och 1800-talen, vilka i många fall speglar den enskilde spelmannens repertoar. Det finns en stor samling klipp om spelmän och spelmansstämmor, protokoll från spelmanstävlingar samt visuppteckningar.

Bland inspelningarna kan nämnas de ca 200 fonografinspelningar av jojkar som Karl Tirén (1869-1955) gjorde 1913 i norra Lappland. Dessa finns numera överförda på band. Här finns en stor samling nyckelharpslåtar, inspelade av Jan Ling (f. 1934), som även lämnat ett i övrigt rikt material om detta instrument, allt utgörande underlag till hans avhandling Nyckelharpan (1967). Även finns inspelningar och fotografier från många länder gjorda av den indiske musiketnologen Deben Bhattacharya (f. 1921). Museets f.d. chef Krister Malm(f. 1941) har skänkt inspelningar från Små Antillerna (1960-talet) samt från Tanzania och Tunisien (1970-talet). Arkivmaterialet efter Folkmusik och dansåret 1990 har lämnats till museet.

3. Enskilda arkiv
Bland de enskilda arkiven och delar av sådana kan nämnas material efter operasångerskan SigridArnoldson (1861-1943), revyförfattaren Emil Norlander (1865-1935), den fransk-svenske violinisten och tonsättaren Henri Marteau (1874-1934), violinisten och pedagogen Sven Kjellström (1875-1950), operasångerskan Julia Claussen (1879-1941), den rysk-svenska operasångerskan och pedagogen Andrejeva von Skilonds (1882-1969) samt tonsättarna Kurt Atterberg (1887-1974) och Moses Pergament (1893-1977). Tonsättaren Ralph Lundsten (f. 1936) har lämnat sitt arkivmaterial inklusive inspelningar till museet och nytt material kommer in kontinuerligt.

Tobias Norlind lämnade till museet sitt arkiv, där ett stort material om instrumentsystematik och svensk musikhistoria ingår.

Daniel Fryklund (1879-1965), svensk språkman och musikforskare, har skapat en unik samling, som innehåller ca 750 musikinstrument, tusentals autografer och brev, bilder, medaljer och böcker samt specialsamlingar i skilda ämnen. Av hans efterlämnade arkivmaterial finns bl.a. följande på Musikmuseet:

- en samling om Marseljäsen omfattande över 3.000 nummer och som innehåller en många sällsynta tryck och musikalier samt bilder, brev och klipp

- en stor brevsamling, där man kanske främst kan nämna den belgiske musikhistorikern, pedagogen och tonsättaren Francois-Joseph Fétis (1784-1871) samt Tamburini-samlingen från åren omkring 1800, där breven är skrivna till teaterimpressarion Mariano Tamburini i Bologna; i brevsamlingen ingår även brev till och från svenska musikpersonligheter

- en samling om den danske balettmästaren och koreografen August Bournonville

- ca 300 medaljer, de flesta föreställande personer

Bland arkiv från företag och organisationer kan nämnas Bengt Dahlgrens musikhandel i Stockholm (1877-1904), AB Herman Carlson Levins gitarrfabrik i Göteborg (1900-1983), Jenny Lind-sällskapet (grundat 1943), Konsertbolaget (handlingar 1919-1965), Sohlmans musiklexikon (1972-1985) och Sällskapet försvenska kvartettsångens befrämjande (1893-1953).

Riksinventeringen startade 1975 med medel från Riksbanksfonden. Tanken var att utföra en så heltäckande inventering som möjligt av landets musikinstrument på museer, i privata samlingar, på hembygdsgårdar m.m. Projektet pågick i fem år och materialet finns i museets arkiv.

4. Klippsamlingar
Klippsamlingen upptar ca 270 hyllmeter och innehåller såväl klipp som delar och fragment av arkiv. Den indelas grovt i ett antal underavdelningar, nämligen

- de skandinaviska och utländska avdelningarna, ordnade efter personer

- topografisk avdelning, med huvudvikt lagd på Stockholm

- dansavdelning, ordnad efter personer

- instrumentmakare, svenska och utländska

- ämnesordnad avdelning med jazz, pop, undervisning m.m.

5. Musikalier
Arkivets samling av musikalier sträcker sig från 1600-talet fram till våra dagar. Det primära intresset har inte varit att förvärva den typen av material, men samlingen har ändå genom åren tillförts många rariteter. Här finns en luttabulatur, skriven i ett häfte som sedermera använts till räkenskaper (äldsta dateringen är från 1636) och som tillhört de civilrättsliga handlingarna ur Svea hovrätts samlingar. "Kalmarhandskriften" från 1630-talet innehåller bl.a. musik ur mässan och har text på såväl latin som svenska. Den rikt illustrerade "Mönsteråshandskriften" från 1640-talet innehåller gudstjänstmusik till de flesta kyrkliga högtider. Museet äger två barytontrios av de mindre kända kompositörerna Burgksteiner och Neuman. Av inbindningen att döma kommer dessa noter från furst Nicolaus Esterhazys bibliotek.

Museets autografsamling består till största delen av svenska tonsättares verk, bland vilka kan nämnas AdolfFredrik Lindblad (1801-1878), Gunnar Wennerberg (1817-1901), Ivar Hallström (1826-1901) och SvenScholander (1860-1936).

6. Fotografier och bildsamlingar
I foto- och bildsamlingen ingår ca 80.000 fotografier av övervägande svenska musikpersonligheter från 1800-talets senare del och framåt. Museet har även oljemålningar, teckningar och akvareller, grafiska blad, medaljer och byster.

7. Ljudupptagningar
I ljudsamlingarna ingår ca 2.300 LP-, 500 EP-, 2.500 78-varvsskivor och ca 1.500 bandinspelningar med folklig och klassisk musik samt även ca 2.000 pianorullar. Om Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkar, se avsnittet om folkmusiksamlingar ovan. Sedan 1990 har arkivmaterial rörande invandrarmusik i Sverige börjat insamlas.

8. Föremåls- och specialsamlingar
Föremålssamlingen, som egentligen faller utanför den traditionella arkivverksamheten, innehåller ting som i många fall tillhört kända svenska musik- och teaterpersonligheter, såsom operasångerskorna Jenny Lind (1820-1887), Signe Hebbe (1837-1925) och Christina Nilsson (1843-1921), tonsättaren m.m. GunnarWennerberg (1817-1901) samt mängder av andra kända och mindre kända personer. Exempel på föremål som finns i samlingen är klädesplagg, smycken, föremål använda på scenen, taktpinnar, lagerkransar (även av ädla metaller), handarbeten samt hårlockar, kammar och (tand)borstar.

Kring framför allt Jenny Lind, Christina Nilsson och Gunnar Wennerberg finns även specialsamlingar med autografer, brev, fotografier m.m. Museet har flera tusen opera- och teateraffischer, där tyngdpunkten ligger från 1880-talet och fram till 1900-talets första decennier. Programsamlingar finns också från flera stora institutioner, företrädesvis från Stockholm.

En teatersamling började samlas parallellt med musikmaterial i museets barndom. Johannes Svanberg hade många kontakter inom teatervärlden. Han samlade flitigt och har även skrivit böcker i ämnet. Museets teateravdelning utgörs av ca 90 volymer.

9. Register och sökingångar
Folkmusiksamlingarna är till stor del registrerade i en databas. Detsamma gäller även föremålssamlingarna. Ämbetsarkivet och de enskilda arkiven är sökbara genom traditionella arkivförteckningar. För Kurt Atterbergs korrespondens finns även ett databaserat brevskrivarregister. Klipp- och fotosamlingarna är till stor del oregistrerade, men ändå fullt sökbara eftersom materialet är alfabetiskt sorterat.

Av Birgitta Dahl, rev. av Hans Riben

Stockholm. Nationalmuseum

Josephson, Ernst (1851-1906)
Konstnär. Ett flertal egna musikverk i autograf.

Lind, Jenny
Två brev, varav ett i avskrift.

Nilsson, Christina
Testamente m.fl. handlingar.

Palm, J.
Handskrivet musiklexikon A-Kö. (Den delen av verket som omfattar senare delen av alfabetet finns i Statens musikbibliotek.) Troligen från tiden 1850-1870. J. Palm skrev även konstnärslexikon.

Stockholm. Nordiska museet

Ett urval av musikmaterial i Nordiska museets arkiv:

A. Handskrifter
B. Enskilda arkiv

C. Musikalier
D. Folkmusik
E. Frågelistor
F. Övrigt

A. Handskrifter (med undantag av folkmusik):

Almlöf, Knut (1829-1899)
Brev till Signe Hebbe.

Almqvist, Carl Jonas Love(1793-1866)
Notmanuskript.

Andrée, Elfrida (1841-1929)
Brev till Fredrik Wilhelm Klint, Frithiof Hellberg.

Arnoldson, Oscar (1830-1881)
Brev till Signe Hebbe.

Aulin, Tor (1866-1914)
Brev till Frithiof Hellberg.

Beijer, J. W.
Resolution för kornetten 1825.

Bellman, Carl Michael (1740-1795)
Diverse korta manuskript.

Bellman, Johan Arent (1664-1709)
Brev.

Berg, Isak (1803-1886)
Brev, betyg och fullmakter 1820-1831.

Berwald, Johan (1787-1861)
Brev.

Boom, Jan van (1807-1872)
Brev.

Bournonville, August (1805-1879)
"Valdemar original romantisk Ballet 4 Acter".

Bull, Ole (1810-1880)
Brev.

Byström, Oscar Fredrik Bernadotte (1821-1909)
"Förfäras ej du lilla hop", notautograf 1882.

Crusell, Bernhard (1775-1838)
Brev.

Dahl, Adrian (1864-1935)
Styrbjörn Starke, autograf 1891.

Edelcrantz, A. N.
Kontrakt för kgl. hovmusikern C.S. Gelhaar 1807.

Enbom, Wilhelmina (f. 1804)
Brev till och från Olof Ulrik Torsslow m. fl.

Engelhardt
Skrivelser 1729.

Foroni, Jacopo (1825-1858)
Skrivelse. Teckning.

Frigel, Pehr (1750-1842)
Choral No 86 i Sv PsB, notautograf. Texter i avskrift.

Gade, Niels Wilhelm (1817-1890)
Skiss till sats i G för orkester, notautograf 1884. Brev.

Geijer, Erik Gustaf (1783-1847)
Brev till Johan Dillner.

Goldschmidt, Walter, Jenny och Ernst (födda 1853-1861)
Brev från Jenny Linds barn till hennes sällskapsdam Josephine Åhmansson (1814-1899).

Grieg, Edvard (1843-1907)
Brev.

Grundtvig, F. S.
Brev till R. Bergström. Barnvisor.

Günther, Julius (1818-1904)
Brev.

Haeffner, Johan Christian Friedrich (1759-1833)
Betyg.

Hallén, Andreas (1846-1925)
En blomma, notautograf 1888.

Hallström, Ivar (1826-1901)
Vinterbild; Hur ljuf den stund (fragment), med flera notautografer. Brev.

Hebbe, Signe (1837-1925)
Brev till och från Signe Hebbe.

Hebbe, Wendela (1808-1899)
Brev 1889 med PM över operor vari Signe Hebbe uppträtt, m.m.

Höijer, Johan Leonard (1815-1884)
Ett flertal verk i notautograf. Sex brev från Richard Dybeck, fem brev från Höijer till J.A. Vinquist.

Josephson, Jacob Axel (1818-1880)
Skissbok från åren 1845-1848. Brev och diplom.

Klint, Fredrik Wilhelm (1811-1894)
Orgelmusik, notautograf. Brev, intyg och diplom.

Lind, Jenny (1820-1887)
Brev, ekonomiska anteckningar, klipp.

Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878)
Flera verk i notautograf.

Mankell, Carl Abraham (1802-1868)
Flera verk i notautograf. Dikt till Luise Hazelius.

Mankell, Gustaf Adolf (1812-1880)
Kyrkoaria "Hjerteliga kär hafver jag dig Herre...", autograf 1876. Intyg, fullmakter, biografi, tidningsklipp.

Möller, Nils (1803-1860)
Invitation Till Thilda Lindblad /från/ Stjernornas Chor, notautograf.

Rangström, Ture (1884-1947)
"Kantat till Artur Hazelius' minne 30. November 1933", partitur.

Reenstierna, Märta Helena, g. von Schnell "Årstafrun" (1753-1841)
Dagboksanteckningar 1793-1839 av stort kulturhistoriskt intresse och med många notiser om musik; finns även utgivna 1966.

Schulz, J. A. P. (1747-1800)
Brev.

Skogman, Carl David (1786-1856)
"Ekonomiska anteckningar rörande Jenny Linds resa i Amerika".

Stenhammar, Per Ulrik (1828-1875)
Barden och hans Son, notautograf 1874.

Svedbom, Vilhelm (1843-1904)
Cansonetta, notautograf.

Sätherberg, Herman (1812-1897)
Brev till Signe Hebbe, Wendela Hebbe m.fl., dikter bl.a. till W. Hebbe, kontrakt.

Söderman, Johan August (1832-1876)
Vid en flickas graf, notautograf 1875, med dedikation till Svenska damquartetten; Scen och aria ur Fiskareflickan, handskrift.

Taglioni, Marie (1804-1884)
Brev.

Tirén, Karl (1869-1955)
Handlingar rörande samisk musik.

Wennerberg, Gunnar (1817-1901)
Brev m.m.

Zellén, N. W. af (1724-1806)
"Commentarier till Valda Skrifter af Bellman".

Zibet, Kristofer Bogislaus (1740-1809)
Kontrakt med musikanter i K Capellet 1774, brev.

Åhlström, Olof (1756-1835)
Brev.

Ödmann, Arvid (1850-1914)
Brev.

B. Enskilda arkiv:

Boivie, Hedvig (1864-1923)
Manuskript och anteckningar angående Nordiska museets instrumentsamling samt studier om musikinstrument.

Sjögren, Emil (1853-1918) och Berta (1866-1968)
Brev, fotografier, dikter, musikalier.

Nordiska museets musiksällskap
Handlingar 1930-1941.

C. Musikalier

1965 katalogiserades alla då kända musikalier. Senare har ytterligare notmaterial kommit fram och förtecknats. Noter före 1800 är särkatalogiserade och införda i den internationella katalogen RISM. (Katalog över RISM-material i Sverige finns i Statens musikbibliotek.)

Ett antal äldre koralböcker och skrifter med liknande material återfinns nedan:

Koralbok från 1766 (Laurentius Collin)

Liber cantus in quo glorificationes. 1620.

"Utdrag af det Förslag till Kyrko Sånger för Svenska Församlingen som utgifwits af Consistorium Ecclesiasticum i Upsala - år 1793".

Andaktsbok, avskrifter av andliga sånger etc.
Gåva av Nils Månsson Mandelgren 1895, boken är betydligt äldre.

Notbok, ms.
"Catechismus författad i sånger" "24/12 1724"
89 blad, pergamentband.

"Handbook / --- / huruledes Gudstiensten / --- skall bliffua hållin och förhandladt" Upsala 1614.
Inleds av 15 handskrivna blad notskrift märkt "Torstani Erici --- Anno 1617".
Skinnband.

Notbok, ms.
Koraler i siffernotskrift, "Joh. Fr. Sundberg 1863"
(1836-1905), skinnband, 51 blad.

"Register som anvisar de melodier som kunna sjungas efter samma Number", "Pehr Olofsson i Lillherrdahl och --- [?] den 23 April År 1853"
"Olof Hansson".

D. Folkmusik, handskrifter:

Folkmusikuppteckningar finns från de flesta landskap och av många upptecknare. Materialet är utförligt förtecknat med angivande av titel samt traditionsbärare. Det ingår även spelmansböcker, uppteckningar från svenska socknar i Finland samt staffansvisor och lekar. Här nedan återfinns ett urval materialsamlingar och uppteckningar.

Andersson, Johan (1834-1915)
Självbiografiska anteckningar av spelmannen Johan Andersson i Björkelund.

Arwidsson, Anna (1874-1936) och Ivar (1873-1936)
Om danserna sjuskävarlappen och stabbdans; visor och låtar.

Bergström, Richard (1828-1893)
Stora samlingar uppteckningar av visor, både med och utan melodier.

Dybeck, Richard (1811-1877)
Från 1844 anordnade Dybeck konserter i Stockholm, s.k. aftonunderhållningar där hans egna folkmusikuppteckningar framfördes i bearbetad form. Arkivmaterialet utgörs av de arrangemang av folkliga melodier som användes. Arrangemangen är gjorda av flera personer och för olika typer av besättning.

Ericsson, Gustaf (1820-1893)
Uppteckningar och avskrifter av visor.

Erixon, Sigurd (1888-1968)
Excerpter rörande lek, dans, olika instrument m.m.

Hammarstedt, Nils Edvard (1861-1939)
Material bl.a. om bröllop, dans och musikinstrument.

Hazelius, Artur (1833-1901)
Uppteckningar av ringlekar, gåtor och visor.

Hjelmström, J. G. (1839-1904)
Om julstjärnor och majgrevar, manuskript 1901.

Johnsson, Pehr (1873-1959)
Ludvig Pihlblad, en nordskånsk spelman, manuskript från början av 1900-talet.

Keyland, Nils (1867-1924)
Folkmusikuppteckningar från Värmland från 1900-talets början.

Leffler, Karl Peter (1863-1922)
Manuskript till uppsatser.

Liungman, Valdemar (1883-1978)
Visor.

Rosén, Karl Petter, "Jödde i Göljaryd" (1855-1900)
Brev, manuskript och tryck.

Sandberg, Helge
Har tillsammans med Gustaf Wahlberg upptecknat åtskilliga visor på 1870- och 1880-talen.

Schönberg, Adam
Visuppteckningar från Estland (1940-talet).

Wigström, Eva (1832-1901)
Visuppteckningar.

Vinqvist, Jacob August
Uppteckning av brandvaktssång i Göteborg 1825-1835. En betydande samling visor med och utan melodier.

Wistrand, Per Gustaf (1852-1912)
Uppteckning av småländska visor.

Ysenius, August (1877-1959)
Uppteckningar av Gubben Noak på taket, Nävervisan samt Sinkompass m.m.

E. Frågelistor:

Nordiska museet har sedan 1928 skickat ut så kallade frågelistor i skilda ämnen till meddelare runt om i landet. Listorna förekommer i två serier, Nm för större frågeställningar och Sp för speciella, smalare frågor. Verksamheten pågår ännu och det har hittills utkommit ca 450 listor i olika ämnen. Nedan följer frågelistor med musikanknytning.

Nummer Ämne

Nm 104 Arbetssånger
Sp 193 Att gå med stjärnan
Nm 111 Danser
Nm 110 Dansplatser
Sp 109 Dryckessånger
Sp 41 Dräktvisa
Sp 42 Folklig telegrafering
Sp 85 Harskramlan
Sp 192 Hummeln
Nm 142 Lekplatser och lekvanor
Nm 62 Lurar
Sp 44 Lurar
Nm 112 Långdans
Nm 147 Nyckelharpan
Nm 177 När grammofonen kom
Nm 128 Psalm och psalmbok
Sp 103 Rallarvisor
Sp 47 Ringstaven
Sp 164 Rumlepotten
Sp 94 Soldatsånger
Nm 113 Spelmän
Sp 14 Stabb-, stubb-, kabb- och kubbdans
Sp 113 Säckpipan
Sp 105 Visan om "Bocken stod vid brunnen"
Sp 119 Visan om "Förr och nu"
Sp 134 Vällingklockan
Nm 114 Övernaturlig dans och musik

F. Övrigt:

Filmade folkliga danser (1920-talet).

Program.

Visböcker.

Hantverksundersökningarna: om spelmän och instrumentmakare.

Skråhandlingarnas passhandlingar: uppgifter om orgelbyggare och instrumentmakare.

Av Birgitta Dahl

Stockholm. Riksantikvarieämbetet. Antikvarisk-topografiska arkivet

Dybeck, Richard
Richard Dybecks folkmusiksamling. Handlingar även i ämbetsarkivet. 14 vol. 1826-1876.

Erici, Einar
Excerpter rörande svensk orgelhistoria m.m. 18 vol.

Geijer, Erik Gustaf
Manuskript m.fl. handlingar.

Götiska förbundet och Jacob Adlerbeths arkiv
Häri ingår vissa musikhandlingar, tonsättningar, folkviseuppteckningar m.m.

Hennerberg, Carl Fredrik
En vol. handlingar.

Hildebrandson, Hildebrand
Handlingar 1807-1811. Även brev, vilka ingår i ett flertal olika privatarkiv.

Kungliga teatern
En vol. handlingar 1788-1835 rörande Directionen öfver spectaclerne.

Kyrkosångens vänner, orgelrådet
En vol. handlingar 1931-1940.

Lybecker, Hans Philip (1608-1687)
Handlingar 1642 bl.a. om lapptrummor.

Missale Vallentunense
1198. Hskr.

Nordlander, Johan
I ämbetsarkivet ingår Nordlanders beskrivning av en resa i Gästrikland 1882 för upptecknande av folkvisor, folksägner etc.

Nordström, Sven och Erik
Bröderna Nordströms orgelritnings- och mensurbok med uppgifter om orglar som bröderna byggt eller ombyggt under åren 1839-1887.

Rääf i Småland, Leonard Fredrik (1786-1872)
Korrespondens, diplomatarieavskrifter, folkloristiska uppteckningar, 13 vol.

Skjöldebrand, Anders Fredrik
Korrespondens, memoarer, handlingar rörande Kungl. teatern m.m. 13 vol.

Svenska fornminnesföreningen
55 vol. handlingar 1869-1989. Bl.a. ingår handlingar rörande orglar.

Tirén, Karl
Jojk-uppteckningar gjorda 1909-1914 samt redogörelse över lapsk musikforskning. Tiréns samtidigt gjorda fonografupptagningar finns på Musikmuseet.

Törnquist, Henrik Albert (1817-1898)
Arkitekt Törnquists handlingar 1844-1879 rörande olika byggnader. Bl.a. ingår handlingar rörande orglar.

Wester, Bertil
Excerpter rörande svensk orgelhistoria m.m. 235 vol.

Wiede, Levin Christian
Folkviseuppteckningar, anteckningar om folkmusik och folkseder m.m. 14 vol.

Åmark, Mats (1882-1973)
Samling av artiklar, anteckningar och fotografier rörande medeltida kyrkklockor i Sverige.

Övrigt
Katalog över kalkmålningar och medeltida skulpturer. Stora samlingar fotografier från kyrkobyggnader. Många av dessa är av musikikonografiskt intresse, återger kalkmålningar med musikmotiv etc.

Medeltida pergamentblad med text och noter, materialet undersökt av forskningen.

Stockholm. Riksarkivet

Stockholm. Slottsarkivet

Drottningholms slott
Häri ingår bouppteckning efter Francesco Uttini 1796.

Hovkontorets arkiv
Brevböcker angående Kungl. Maj:ts hov och hovstater m.m. 1674-1834. Häri märks brev från musikaliskt verksamma personer såsom Johann Jacob Bach, Johan Helmich Roman, Gustaf och Anders Düben, Ferdinand Zellbell samt ett flertal hovmusiker.

Nedre Borgrättens arkiv
Bouppteckningar och förmyndarredogörelser från 17- och 1800-talen. Här återfinns handlingar som rör musiker, dansare, aktörer m.fl.

Riksmarskalksämbetets arkiv
Häri bl.a. fullmakter och korrespondens om hovkapellets musiker.

Slottsbyggnadsdeputationen och 1. Slottsbyggnadsdirektionens arkiv
Handlingar rörande Kungl. teatern: Pjäsförteckningar 1754-1770, förvaltningsöversikt avseende spektakler och stora operans hushållning 1810, räkenskaper Kungl. teatern 1754-1780.

Övre Borgrättens arkiv
Akter angående avslutade mål 1788-1844 där en del musikpersoner förekommer som kärande eller svarande. Vidare bouppteckningar efter några personer med musikanknytning.

Stockholm. Statens ljud- och bildarkiv (SLBA)
F.d. Arkivet för ljud och bild

Statens ljud- och bildarkiv är Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder. Det är en statlig myndighet och inrättades 1979. Den största delen av arkivsamlingarna utgörs av material som levererats som pliktexemplar enligt lagen om pliktleverans av ljud- och bildupptagningar.

Samlingarnas innehåll:

Pliktlevererat sedan 1979:

- Radio- och TV-program sända av Sveriges radio och Sveriges television
- Program i TV4 och andra kommersiella TV-kanaler som sänts från Sverige fr.o.m. maj 1991
- Film och video som distribuerats i Sverige
- Svenska fonogram (CD, grammofonskivor, kassetter, ljudböcker) och utländska med svensk anknytning
- Svenska interaktiva multimedier fr.o.m. 1994
- Privata lokala medier (närradio, privat lokalradio, lokal-TV samt radiotidningar) i urval om fyra veckor per år fr.o.m. 1994
- Taltidningar i urval

Äldre material:

Dessutom har ljud- och bildarkivet videodokumentation från svenska teatrar och stora samlingar av äldre material som grammofonskivor, fonografcylindrar, radio- och TV-program och film.

Samlingarna finns katalogiserade i databaser, kortkataloger och på mikrofiche. Vissa av katalogerna är sökbara från webbplatsen. Här finns kataloger över biograf- och videofilm, 78-varvsskivor, vinylskivor, CD, kassetter och radioprogram som sänts i Sveriges Radio P2.

Av Elisabet Bengtsson

Stockholm. Statens musikbibliotek

Bibliotekets raritetssamlingar innehåller omfattande bestånd från 1500-1800-talen av musikalier i tryck och handskrift, böcker och tidskrifter, brev från tonsättare och musiker, samt specialsamlingar och personarkiv, främst en rad svenska tonsättares verk i autograf (originalmanuskript). Två stora depositioner är Kungl. teaterns notbibliotek 1773-1800-tal, och Kungl. Musikaliska akademiens arkiv 1771-1971. Vid biblioteket är också den internationella musikbiblioteksföreningen IAML:s arkiv deponerat. Se översikt och förteckningar på bibliotekets webbplats.

RISM (Répertoire international des sources musicales) är en internationell inventering och katalogisering av noter i tryck och handskrift samt skrifter om musik, allt före ca 1800. Varje land katalogiserar sina egna källor, och materialet sammanställs vid en internationell central i Frankfurt am Main. RISM är ett av fyra stora internationella dokumentationsprojekt som startats och drivs inom ramen för den internationella musikbiblioteksföreningen, IAML, tillsammans med International Musicological Society. Biblioteket har en särskild kortkatalog över RISM-material i Sverige.

Vid biblioteket finns också Arkiv- och dokumentationsavdelningen där man informerar om källmaterial, har register över musikarkiv i Sverige, kopior av arkivförteckningar och vissa arkivhandlingar samt en katalog över konstverk med musikmotiv. Vidare bevakar man svensk musiklitteratur och tidskrifter samt framställer Svensk musikhistorisk bibliografi. (Ingår sedan 1991 i den nationella biblioteksdatabasen Libris.) Vid avdelningen finns också några specialsamlingar:

Edbergska programsamlingen
Programsamling omfattande ca 6.000 program från Stockholm, tiden 1856-1953, med tonsättarregister.

Kyhlberg, Bengt
Musikuppgifter ur arkivhandlingar från 16- och 1700-talen. Täcker även tryck. Med utförligt sökregister. Denna excerptsamling låg till grund för Kyhlbergs forskning rörande musiken i Uppsala under Stormaktstiden.

Av Anna Lena Holm

Stockholm. Statens sjöhistoriska museum

Sigurd Sternvalls samling
Häri ingår en särskild vissamling, brev angående visor, visförteckningar, excerpter, manuskript till föredrag om sjömansvisor och sjöfolksliv.

Övrigt
Ett större antal visböcker från tiden kring sekelskiftet innehållande sjömansvisor; ofta är det känt vem som är upphovsman och från vilken trakt och vilket fartyg visboken härrör.

Svenska och utländska sjömansvisor i tryck samt litteratur om sjömansvisor.

Fotografier av militärmusikkårer.

Inspelning med tillhörande utskrift av signaler använda vid flottan.

Stockholm. Stiftelsen Musikkulturens främjande

Stiftelsen grundades 1920. I samlingarna ingår bl.a. musikhandskrifter, brev och arkivmaterial. Goda sökmöjligheter varav vissa tillgängliga via webbplatsen. Engelskspråkig katalog utgiven över både musikhandskrifter (1995) och brev (1999).

Samlingarna finns i museilokaler i fastigheten Riddargatan 37 i Stockholm och omfattar omkring 2.000 originalkompositioner i autograf av många betydande tonsättare, som t.ex. Beethoven, Chopin, Donizetti, Mozart, Rossini, Schubert och Schumann, 6.172 originalbrev och dokument, samt ett bibliotek av musiklitteratur och tryckta noter. Dessutom finns omkring 550 äldre musikinstrument från skilda länder och epoker, tavlor, skulpturer, medaljer m.m. med musiken som motiv och även föremål, som tillhört eller använts av kända, inom musiken verksamma personer. Slutligen hör till museet också ett omfattande bildarkiv samt program och affischer.

Stiftelsen Musikkulturens främjande (The Nydahl Collection) bildades 1920 av kapten Rudolf Nydahl (1882-1973) för att äga och förvalta de samlingar av musikinstrument, manuskript och andra föremål med musikalisk anknytning som han byggt upp under sin levnad .

Rudolf Nydahl hade redan i unga år ett starkt intresse för musik och studerade under några år i början av 1900-talet vid konservatoriet i Paris. Musik blev dock inte hans yrke eller huvudsakliga sysselsättning. Efter studentexamen 1901 utbildade han sig först till sjöofficer för att senare övergå till kustartilleriett där han blev löjtnant. Rudolf Nydahls moder drev vid denna tid den vinhandel som ursprungligen grundats av fadern. Vid moderns död 1916, övertog sonen skötseln av vinhandeln. Redan 1920 övergick all detaljhandel med alkohol till staten och Rudolf Nydahl fick finna sig i att, såsom han själv uttryckte det, avstå från sin lagliga näring. För de medel han fick i ersättning för vinhandeln köpte han bl.a. några bostadsfastigheter i Stockholm och ägnade sig sedan mest åt förvaltningen av dessa. Samtidigt slog hans intresse för samlande av musikalier ut i full blom. Genom talrika resor under mellankrigsåren på kontinenten, främst då till Berlin och Paris, förvärvade han en stor del av de musikinstrument och manuskript som nu finns i museet. Under hela kriget tjänstgjorde han vid Vaxholms fästning och befordrades år 1943 till kapten. Några år efter krigsslutet återupptog han sina resor till kontinenten och lyckades även komma över många intressanta manuskript och instrument.

Samlingarna skulle vara tillgängliga för allmänheten och särskilt musikforskningen, både den svenska och internationella. Det låg i Rudolf Nydahls intresse att de inte skulle skingras, varför samlingarna från början överläts till Stiftelsen Musikkulturens främjande. Bilden av Rudolf Nydahl som samlare och musikentusiast är emellertid inte fullständig om man inte beaktar hans starka intresse för fransk musik och kultur i allmänhet. Denna kärlek grundlades redan under studieåren i Paris i början av 1900-talet och fanns kvar hela livet igenom. För honom var resorna till Paris, där han stannade i 3-4 sommarveckor, något av ett livselixir. Det är därför ingen tillfällighet att material efter franska tonsättare intar en framträdande plats i samlingarna. Särskilt älskade han George Bizets musik, och han lyckades även förvärva åtskilligt av dennes hand, bl.a. en hel opera, Djamileh. Rudolf Nydahl hade flera kontakter med framstående kompositörer och deras efterlevande. Han sammanträffade bland andra personligen med Bizets efterlevande maka samt med Richard Wagners son Siegfried.

Av Göran Grahn och Robert Holmin

Stockholm. STIM/Svensk musik

STIM/Svensk musik är STIM:s informations- och dokumentationscentrum för svensk 1900- och 2000-talsmusik. Där kan man få information om tonsättarna och deras musik, köpa kopior av svenska manuskriptverk och av noterna till äldre svensk populärmusik som förlagen inte längre kan tillhandahålla, liksom hyra orkesterverk.

Målet är att den svenska skyddade musiken ska framföras mer och det försöker man uppfylla genom att arbeta för att musiken ska vara lätt tillgänglig, i första hand i form av noter, och genom informations- och promotionsaktiviteter.

Manuskriptverk (nutida konstmusik)
STIM/Svensk musik har närmare 14.000 opublicerade manuskriptverk av svenska tonsättare. Man kan beställa kopior av dessa antingen i musikhandeln eller direkt hos STIM/Svensk musik.

Orkesterverk
STIM/Svensk musik har ca 3.500 opublicerade svenska symfonier, operor m.m. som kan hyras för framföranden.

Genom att söka i datakatalogen över nutida musik www.mic.stim.se kan man få fram listor över kompositioner för olika intrument och listor över en viss tonsättares samtliga verk.

Vid STIM/Svensk musik finns också ett referensbibliotek med litteratur om musiken i Sverige, uppslagsverk, biografier, diskografier, facklitteratur m.m. Där kan man också lyssna på och provspela musik på en flygel.

SKAP:s arkiv
Hos STIM/Svensk musik finns också SKAP:s arkiv - en rik samling av noter, manuskript, tidningsurklipp och fotografier med anknytning till svensk populärmusik. I notsamlingen som omfattar ca 50.000 titlar finns schlager- och underhållningsmusik, revy-, operett-, musikal- och teatermusik samt jazzmusik och visor.

Länk till svenska populärmusiksamlingar

Av Jan Olof Rudén och Per Floberg

Stockholm. Stockholms företagsminnen

Bok- och musikhandlarnas understödsförbund
Handlingar 1966-1998, 34 vol.

Ericson Radio System AB
F.d. Svenska radioaktiebolaget, namnbyte 1982. Reklammusik för radioapparaten Radiola., noter och inspelningar.

Carl Gehrmans musikförlag
Handlingar 1887-1949, 3 hm.

Svala & Söderlund
Handlingar, 45 vol., nothäften med musik utgiven av Svala & Söderlund. Kompositörsregister.

Svensk filmindustri
Svensk filmindustris arkiv, 600 hm.

Stockholm. Stockholms stadsarkiv

Stockholm. Stockholms stadsmuseum

Malmsten, Frithiof
Arkiv där det ingår material rörande operaartister, nothäften, konsertaffischer och programblad 1850-1930 samt fotografier av olika musikgrupper.

Norlander, Emil (1865-1935)
Samling rörande Emil Norlanders verksamhet bl.a. som revyförfattare. Noter till kupletter och annat.

Övrigt
Byggnads- och kulturhistoriskt material om olika konsertlokaler i Stockholm.

Enstaka musikprogram och affischer i museiarkivet, bl.a. jazzaffischer från 30-talet.

I fotoarkivet ingår bilder av orkestrar från olika musikställen. Innehållsrikt porträttarkiv.

Stockholm. Svenska frimurare orden

Musikaliesamling som växt fram ur ordenssällskapets behov av musik. De äldsta noterna har skrivits av ordensmedlemmar vid 1700-talets slut. Samlingen är ej offentlig.

Av Georg Sándor, förste arkivarie i Ordens arkiv och bibliotek, finns en förteckning över befintliga musikverk komponerade av frimurare. Stockholm 1978, stencil. Äldre verk sökbara via RISM-katalogen i Statens musikbibliotek.

Stockholm. Svenskt marscharkiv

Svenskt marscharkiv kartlägger svensk militärmusik och informerar om dess traditioner och bakgrund. Samlingarna är f.n. magasinerade men skall bli tillgängliga i Armémuseum. Samlingarna är av skiftande ursprung och består av:

Handlingar: Konsertprogram, dagböcker, betyg, tidningsklipp m.m.

Musikalier: Allt från enstaka notblad till stora notarkiv.

Bilder: Fotografier, fotoalbum, teckningar.

Inspelningar: Både ljud och bild, både klingande musik och intervjuer.

Föremål: Uniformsdetaljer, musikinstrument m.m.

Bibliotek: Rara böcker tillförs arkivet medan biblioteket i övrigt ingår i Militärmusiksamfundets bibliotek.

Av Bo Sandberg

Stockholm. Svenskt visarkiv
Centralinstitution för vis- och folkmusikforskning samt svensk jazzhistoria.

Visarkivet grundades 1951 och har kontinuerligt utvidgat verksamheten från att gälla visan i olika former till att också innefatta instrumental folkmusik, svensk jazz samt en del äldre populärmusik. Samlingarna innefattar både skriftligt material och inspelningar.

De skriftliga samlingarna
I Svenskt visarkivs handskriftssamling finns bland annat:

- visböcker skrivna under 1700-, 1800- och 1900-talen, varav de flesta är s.k. vaxduksböcker från decennierna kring sekelskiftet 1900

- notböcker med låtar nedskrivna av spelmän

- större samlingar efter spelmän, innehållande låtnedskrifter, arrangemang m.m.

- visor och låtar upptecknade av samlare

- specialsamlingar, t.ex. visor insamlade genom Radiotjänsts folkvisepristävling 1947/48 och manuskript från lokalrevyer

- skillingtryck i original

Som centralinstitution strävar Svenskt visarkiv efter att skapa överblick över hela det existerande vis- och folkmusikmaterial som finns på andra håll i Sverige och Svenskfinland. I betydande utsträckning finns därför material i olika arkiv, museer, bibliotek och hos privatpersoner registrerat hos arkivet. Dessutom har visarkivet en särskild kopiesamling bestående av mikrofilm och fotokopior av de allra väsentligaste samlingarna som finns på andra håll. Svenskt visarkiv har också kopior på de mest betydande samlingarna av svenska skillingtryck, framför allt den i Kungliga biblioteket i Stockholm.

Inspelningarna
Inspelningsverksamheten vid Svenskt visarkiv inleddes 1968. Det inspelade materialet har hela tiden vuxit. F.n. omfattar folkmusiksamlingen ca 40.000 musikinslag - visor och spelmansmusik, ungefär lika mycket av varje - inspelade i alla delar av landet. Dessutom finns en ungefär lika stor samling inspelningar som kopierats från andra institutioner och från privatinspelningar på allt från fonografcylindrar till dat-band. De flesta inspelningar har gjorts vid besök hos enskilda spelmän och vissångare. Man försöker också dokumentera olika folkmusikaliska händelser och yttringar i vår egen samtid. T. ex finns inspelningar från hela spelmansstämmor, danskvällar, visseminarier och de årliga Zornmärkesuppspelningarna. I samarbete med andra institutioner har Svenskt visarkiv dokumenterat gatumusik i Stockholm och barntraditioner på skolgårdar, för att nämna några olika områden. För närvarande finns dock mycket små möjligheter till aktivt insamlingsarbete.

Av inspelningarna görs så småningom kopior som finns tillgängliga för besökare i ett särskilt lyssningsrum. Ett urval av arkivets inspelningar finns också tillgängligt på fonogram.

Biblioteket
Svenskt visarkivs bibliotek (f.n. omfattande ca 28.000 acc.nr) innehåller i första hand tryckta utgåvor av visor och folklig instrumentalmusik. Bland dem återfinns både historiskt viktiga utgåvor, från den tidiga 1800-talsromantikens folkvisesamlingar och framåt, och nyare utgåvor av visor och annan folkmusik. Flera av dessa upptar material från olika delar av Sverige, medan andra representerar en viss region eller enstaka spelmäns repertoarer.

Särskilt i den svenska avdelningen ingår dessutom samlingar av skolsångböcker från olika tider, folkrörelsesångböcker, studentsångböcker, sång- och psalmböcker från olika religiösa samfund osv. Biblioteket innehåller främst svenskspråkiga utgåvor, men också de övriga nordiska länderna är väl företrädda. Från utomnordiska språkområden finns vissa standardutgåvor, särskilt engelsk- och tyskspråkiga.

I övrigt består biblioteket huvudsakligen av sådan facklitteratur som behövs för att belysa visorna och den folkliga instrumentalmusiken och dess plats i samhället.

Periodicasamlingen upptar årsböcker och tidskrifter från samma ämnesområden, även ett antal utländska. Vidare finns en ganska omfattande samling tidningsurklipp.

Besökare kan låna fram litteratur ur bibliotekets samlingar för läsning vid arkivets läsplatser. Det finns också ett mindre referensbibliotek. Hemlån ur bibliotekets samlingar medges däremot inte.

Svenskt visarkivs jazzavdelning
Jazzavdelningens verksamhet syftar till att ge en så komplett bild som möjligt av svenska jazzmusikens historia och utveckling. Samlingarna innehåller inemot 10.000 grammofonskivor (78-varvare, lack- EP-, LP- och CD-skivor).

- Bandsamlingen innehåller ca 6.000 rull- och kassettband med intervjuer, radioprogram, privatinspelningar, överföringar från inlånade band och lackskivor m.m.

- Dessutom finns ett antal specialsamlingar med privatinspelningar, överblivet material från skivinspelningar, 78-varvsskivor, intervjuer, tidningsklipp, radio- och tv-program m.m. I dessa samlingar finns bland annat material från och av Gunnar Lindqvist, Lars Gullin, Lars Werner, Alice Babs, Claes Dahlgren och Rolf Hedéen.

- Biblioteket har ett par tusen svenska och utländska tidningar och böcker, föredrag, forskningsrapporter o.dyl. i original eller kopia. Bland annat finns här Alice Babs' stora klippsamling, som täcker större delen av hennes karriär.

- Bland tidskrifterna intar Orkester Journalen, OJ, en särställning som faktabank såsom varande världens äldsta ännu existerande jazztidskrift - den började ges ut 1933 som annonsblad för Nordiska musikförlagets produkter. Samtliga årgångar av OJ finns på jazzavdelningen liksom Estrad, som gavs ut mellan 1939 och 1963.

- Fotosamlingen innehåller drygt 8.000 fotografier. Den senaste större donationen erhölls 1999 från fotografen Ove Alströms dödsbo.

- Arrangemangssamlingen, vars stomme har varit stora donationer från Charles Redland, Arne Hülphers, Artur Österwall, Karl Nilheim (Kalle Nilo), Miff Görling, Monica Zetterlund m.fl, fick under 1988 ett unikt tillskott i och med att kapellmästare Thore Ehrling donerade samtliga sina arrangemang till Svenskt visarkiv. Den donationen innehöll över 1.000 originalarrangemang signerade Thore Ehrling själv, Carl Henrik Norin, Harry Arnold, Gösta Theselius, Curt Blomquist med flera av Sveriges förnämsta arrangörer. Såväl de handskrivna som de tryckta arrangemangen är tillgängliga via dataregister.

Av Ingrid Åkesson och Jens Lindgren

Stockholm. Sveriges radio. Musikbiblioteket.

Biblioteket grundades 1928 och har noter, böcker och tidskrifter om musik. I samlingarna ingår också beställningsverk, en del handskrifter och musikarkiv. Nedan redovisas ett urval av dessa. Observera att biblioteket inte är ett offentligt bibliotek och att tillgängligheten därmed är begränsad.

Blomdahl, Karl-Birger
Tonsättarens kvarlåtenskap. Partitur, skisser, arbetsmaterial, korrespondens, manuskript till artiklar, föreläsningar, radio- och tv-program, program, klippsamling, litteratur av och om Blomdahl, handlingar rörande tjänster, uppdrag, resor och utmärkelser.

Englinds teaterförlag
Musikalier i tryck och handskrift, övervägande scenmusik i klaverutdrag. I samlingen ingår även material efter Albert Ranft.

Fernström, John
Programnotiser om egna verk.

Larsson, Lars-Erik
Verk i autograf.

Mankell, Henning
Originalmanuskript.

Morales, Olallo
Olallo Morales' not- och boksamling. Den är förtecknad, men har inte hållits samman utan är integrerad i bibliotekets övriga bestånd.

Nodermann, Preben
Preben Nodermanns musikaliesamling.

Rosenberg, Hilding
Verk i autograf.

Stockholm. Sveriges teatermuseum.
F.d. Drottningholms teatermuseum

Sveriges teatermuseum förvaltas av Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Stiftelsen har två verksamhetsområden:

Musei-, biblioteks- och arkivverksamhet (Sveriges teatermuseum) samt föreställningsverksamhet vid Drottningholms slottsteater.

Slottsteatern samt större museiföremål och en mindre utställningspaviljong finns på Drottningholm, medan den resterande samlingen samt bibliotek och arkiv är lokaliseradet till Gäddviken i Nacka.

Inom sitt område är detta landets äldsta museum; det grundades 1922 av teaterforskaren Agne Beijer. Förutom en samling kring Drottningholmsteatern innehåller museet också ett fototek, sammanhållna arkiv och ett bibliotek samt har i övrigt ett rikt skiftande material. Man samlar alla typer av teaterhistoriskt material och är vetenskapligt specialbibliotek inom sitt omåde. Vidare dokumenterar man teaterutvecklingen i landet och en mängd olika teatrar sänder in material såsom verksamhetsberättelser, spelplaner, program, pjästexter, affischer och bilddokumentation.

Museet har stora samlingar av föremål och bilder omfattande originaldekorationer, scenmodeller, scenkläder och konstverk. Man har en stor samling originalkonst (dekor- och kostymskisser, spelbilder, porträtt) och en grafiksamling (scendekor, porträtt, spelbilder, balett, kostymer, teaterbyggnader m.m.). Häri finns mycket material relaterat till olika föreställningar, inklusive opera och dans, upphovsmän och artister. Fototeket innehåller en mängd originalfotografier (porträtt, föreställningsfotografier, teaterbyggnader).

Biblioteket är ett av Europas stora teaterhistoriska specialbibliotek. Samlingen utgörs huvudsakligen av teatervetenskaplig litteratur inom olika delområden men innehåller också litteratur om konst- och musikvetenskap. Biblioteket innehåller dessutom dramatik, libretti och en stor pjäsmanuskriptsamling.

Kungliga teatrarnas arkiv
Handlingarna omfattar arkivalier dels från Kungl. teatern (1771-1986) och dels från Kungl. Dramatiska teatern (1788-1907). Det omfattande arkivet, ca 400 hm, förvaras på Sveriges teatermuseum, men några handlingar ingår i andra institutioners samlingar och har tillförts arkivet i kopieform. Kungliga teaterns äldre musikaliesamling är deponerad i Statens musikbibliotek.

I arkivet ingår:

Protokoll 1810-1985 (direktion, styrelse, bolagsstämma, repertoarråd, diverse samrådsorgan, planeringsorgan). Utgående handlingar 1824-1986. Diarier 1771-1966. Liggare och register 1771-1981 (journaler, rollböcker, inventarier, pjäs- och musikaliekataloger, matriklar). Inkomna handlingar 1771-1975 (korrespondens, tjänsteansökningar, ekonomisk och teknisk korrespondens). Ämnesordnade handlingar 1772-1986 (reglementen och instruktioner, organisation, recetter, produktioner, dekor, kostymer, scenerier, särskilda typer av föreställningar, gästspel och turnéer, elevskolan, informationsverksamhet, anställningskontrakt, sjukvård, pensionsinrättningar, fastigheter, handlingar från personalavdelningen, ekonomiansvariga, kören, baletten, tekniska avdelningen och inspicienten). Räkenskaper 1786-1986. Statistik 1940-1986. Ritningar. Fotografier. Tryck.

Övriga arkiv
Sammanhållna arkiv innehåller bl.a. regiböcker, pjäsmanuskript, roll- och klippböcker, samt handlingar efter såväl nedlagda teatrar och teatergrupper som enskilda personer verksamma inom teaterns område.Bl.a. kan nämnas Pistolteatern, Skådebanan, Stockholms Studentteater, Teater Aurora, Teater Schahrazad, Teater 9, Agne Beijer, Per-Axel Branner, Rune Carlsten, Kar de Mumma, Karl Gerhard, Per Lindberg, Harald Molander, Albert Ranft. Dessutom ingår här pjässamlingar med både äldre och modernare material.

Pressklippsarkivet består huvudsaklingen av klipp ur svensk press och innehåller bl.a. biografiska uppgifter om skådespelare, operasångare och dansare, recensioner och teaterdebatt. Programsamlingen täcker alla svenska teatrar fr.o.m. slutet av1800-talet. Affischsamlingen innehåller framför allt svenska affischer fr.o.m. 1800-talets slut. Musikalierna härrör huvudsakligen från produktioner på Drottningholmsteatern i modern tid.

Stockholm. TAM-arkiv
F.d. Tjänstemannarörelsens arkiv och museum.

Musikhögskolans lärarförening SFL
Handlingar fr.o.m. 1957.

Musiklärarförbundet SFL
Handlingar fr.o.m. 1948.

Riksföreningen för musik- och danslärare SFL
Handlingar 1970-1971.

Svenska sång- och talpedagogförbundet SFL
Handlingar fr.o.m. 1973.

Stockholm. Tyska församlingen

Verk i autograf av Ivar Hallström och J.A. Josephson.

Tre häften handskrivna koraler för blåsare, 1700-tal.

Liturgisk handskrift bunden i en volym tillsammans med "Revidierte Kirchenordnung..." 1650.

Tyska kyrkans handlingar finns i Stockholms stadsarkiv, musikaliesamling i Statens musikbibliotek.

Stockholm. Vetenskapsakademiens arkiv

Hierta-Retzius, Anna (1841-1924)
I arkivet (Anna Retzius autografsamling) ingår handlingar rörande Jenny Lind med brev till följande personer: Edward Hiller, G. Meyerbeer, J. Millais, Julie Schwalbe, Lars Hierta, Wilhelmina Hierta, Anna Hierta.

Retzius, Gustaf (1842-1919)
"Berzelii-kantatet" i Emil Sjögrens autograf, komponerad med anledning av Berzeliusfesten 1898.

"Linnaeus", kantat vid minnesfesten över Carl von Linné den 25 maj 1907; av Gustaf Retzius.

Brev från Emil Sjögran i G. Retzius' brevsamling, bl.a. rörande tonsättning av Linnékantaten.

Wagner, Richard
Skiss till final i Tannhäuser, deponerad hos Stiftelsen Musikkulturens främjande.

Övrigt
Föremålssamling av vetenskapliga instrument av vilka flera föremål har anknytning till ämnesområdet akustik (monokord, orgelpipa, stråke, stämgaffel m.m.)

Storfors. Kommunarkivet

Storfors musikkår
Grundad 1901. Handlingar 1939-1979, bl.a. räkenskaper, dagbok, protokoll, fotografier m.m.

Strängnäs. Roggebiblioteket

Äldre musikalier. Förtecknade i Hebbe, J.F., Katalog på musikalier förärade till Strengnäs gymnasium. Stockholm 1871. Uppgifter även i RISM-katalogen vid Statens musikbibliotek. Samlingen ingår i Roggebiblioteket, som organisatoriskt tillhör Kungl. biblioteket.

Strängnäs. Strängnäs domkyrkobibliotek

Musikalier förtecknade i Åke Davidsson, Catalogue critique et descriptif des imprimés de musique des XVIe et XVIIe siècles dans les bibliothéques suèdoises. Uppsala 1952.

Messbok I och II (handskrift).

Liturgisk samling från 1400-talet och framåt.

Strängnäs. Strängnäs kommuns centralarkiv

Strängnäs baptistförsamling, Betelkören
Handlingar 1888-1953, 3 vol.

Strängnäs baptistförsamling, sångföreningen
Handlingar 1887-1897, 1 vol.

Strängnäs missionsförsamling, musikföreningen
Handlingar 1936-1938, 1 vol.

Strängnäs missionsförsamling, sångkören
Handlingar 1946-1976, 2 vol.

Åkers kyrkliga musikkår
Handlingar 1979-1984, 2 vol.

Strängnäs. Strängnäs museum

Lundin, Dag
Dag Lundins tonsättning av Biskop Thomas Frihetssång.

Övrigt
Musikalier efter spelmän från Selaön, bl.a. Hilmer Edlund.

Frireligiösa visböcker i handskrift.

Sundbyberg. Sundbybergs museum

ABF:s sångkör, Sundbyberg
Handlingar 1936-1966, 3 vol.

Boo, Bertil
Arkivhandlingar 1940-1997, noter, fotografier, affischer.

Eriksson, Erik Henrik (1856-1936)
Handlingar efter orgelbyggaren Erik Henrik Eriksson:

Häri ingår Orgelfirman Thorsell & Erikson Göteborg 1897-1904, E.H. Erikssons orgelfabrik Gävle 1905-1917, Disponent P.L. Åkerman & Lunds orgelfabrik Sundbyberg 1917-1923, E.H. Eriksson & J.A. Johnsson orgelbyggeri Sundbyberg 1924-1930, E. Erikssons orgelbyggeri Sundbyberg 1931-1933.

Lindh, N. W.
Medlem av den första manskören i Sundbyberg; stämbok, 1892.

Sångsällskapet Sjung
Handlingar 1909-1919, 1 vol.

Övrigt
Ca 40 grammofonskivor, stenkakor, med musik av lokala orkestrar.

Sång- och visböcker från 1900-talets början.

Visuppteckningar av Petter Rudebeck.

Material rörande speldosor.

Sundsvall. Föreningsarkivet Västernorrland

ABF-kören, Essvik
Handlingar 1951-1958.

Betelkören, Njurunda
Handlingar 1932-1972.

Betlehemskören, Sundsvall
Handlingar 1899-1977.

DUF sångförening/Sjömanskapellets manskör, Sundsvall
Handlingar 1948-1956.

Ebeneserkören, Fränsta
Handlingar 1940-1963.

Elimkapellets musikförening
Handlingar 1957-1965, 1 vol.

Elimkören i Sundsvall
Handlingar 1933-1981, 1 vol.

Hemvärnets musikkår, Skön-Alnö-Timrå
Handlingar 1941-1957, 1 vol.

Johannedals manskör/Ankarsviksverkens manskör
Handlingar 1956-1972, 1 vol.

KFUM-kören/Sundsvalls kammarkör
Handlingar 1965-1991.

Medelpads allmänna körförbund
Handlingar 1913-1981.

Medelpads baptisters sångarförbund
Handlingar 1932-1964, 1 vol.

Medelpads dansmusikerförening
Handlingar 1933-1953, 1 vol.

Medelpads kyrkomusikerförening
Handlingar 1950-1968, 1 vol. Häri även Medelpads organistförenings handlingar fr.o.m. 1914.

Medelpads missionssångarförbund
Handlingar 1905-1977, 4 vol.

Medelpads spelmansförbund
Handlingar, oförtecknade.

Metodistkyrkans kyrkokör, Sundsvall
Handlingar 1924-1946.

Salemkören, Alnö södra baptistförsamling
Handlingar 1912-1915, 1 vol.

Salemkören, Vii
Handlingar 1912-1915.

Sjömanskapellets manskör
Handlingar 1848-1851, 1 vol.

Skön-Alnö musikförening
Handlingar 1958-1975.

Stockviksverkens musikklubb
Handlingar 1943-1979, 7 vol.

Sundsvalls kammarmusiksällskap
Handlingar 1961-1972, 1 vol.

Sundsvalls missionsförsamling, musikföreningen
Handlingar 1954-1955, 1 vol.

Sundsvalls orkesterförening
Handlingar 1913-1983, 20 vol.

Svenska musikerförbundet
Medelpads distrikt, handlingar 1940-1965.

Avd. 20, Sundsvall, handlingar 1941-1973. Häri även musikaliesamling, ca 5 hm, mestadels tryck, schlager, operetter, restaurangmusik. Efter Richard Schleenvoigt, österrikisk musiker verksam i Sundsvall på 1940- och 50-talen.

Avd. 44, Sundsvall, handlingar 1938-1941.

Avd. 116, Wivstavarv, handlingar 1942-1953.

Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande
Handlingar 1895-1905.

Torpshammars musikförening
Handlingar 1904-1906.

Tuna övre baptistförsamlings sång- och musikförening
Handlingar 1937-1956.

Vapelnäs missionsförsamlings sångförening
Handlingar 1904-1956, 1 vol.

Sundsvall. Sundsvalls kommunarkiv

Hult, John (f. 1899)
Kyrkomusiker. Egna verk samt tidningsklipp.

Sundsvall. Sundsvalls museum

Sandberg, Inga
En restaurangmusikers minne.

Övrigt
Fotografier, framför allt exteriörbilder med musik i frireligiösa sammanhang.

Surahammar. ABF Kolbäckdalens folkrörelsearkiv

Surahammars arbetarsångkör
Räkenskaper spridda år, klipp, program. 25 vol. musikalier.

Surahammars damkör
Handlingar 1938-1969 samt 4 vol. sångböcker.

Surahammars manskör
Tryckta musikalier.

 Sveg. Härjedalens bibliotek

Härjedalens folkmusiksamling
Inspelningar av härjedalska folkmusikutövare från 1935. Även en del invervjuer ingår. Materialet utgörs av kopior. Original finns hos Svenskt visarkiv, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Sveriges radio samt i privat ägo.

Svenstavik. Bergs kommuns arkiv

Rönnqvist, Alfred (d. 2002), Åsarna
Musikaliesamling efter riksspelmannen Alfred Rönnqvist, ca 5 hm. Innehåller handskrifter (egna låtar, arrangemang och avskrifter) samt tryckta musikalier (både folkmusik och klassisk musik).

Svärdsjö. Svärdsjö hembygdsförening

Jansson, Daniels Anders (1891-1958)
Riksspelmannen Daniels Anders Janssons arkiv, handlingar 1910-1958 samt dokumentation av Birgit Hamrin. - Förteckning i Bulletin / Svenskt musikhistoriskt arkiv. Nr 10. 1973

Säter. Hembygdsmuseet Åsgårdarna

Dahlander, Magnus (1866-1951)
I länsarkitekt Dahlanders arkiv ingår bl.a.:

Notbok med fiolmusik, skriven 1863 av Erik Ersson i Björänget, Stora Skedvi sn.

Brandvaktsrop från Säters stad ca 1870, nedtecknat av Carl Gudmundsson.

Murray, Johan Jakob (1800-1870), Säter
"De Löjliga Mötena, komedi med sång i en akt, till förmån för de brandskadade i Wexiö, upförd...1843. Musiken, ett musikaliskt quodlibet, arrangerades för tillfället av J.J.M."

Dessutom "Sånger för en röst med accompagnement af piano forte, tillhörig J.J. Murray."

Zeller, Carl Martin Joseph
"Skärgårds-Flickan, lustspel i 2:ne akter med sångkupletter på finska folk-melodier" av F.A. von Essen, musiken arrangerad av M. Zeller.

Söderhamn. Föreningen Söderhamns museum

Handskriven koralbok för psalmodikon med påtecknat årtal 1831.

Handskriven stämbok för 2:a bas.

Södertälje. Stadsarkivet med folkrörelsearkivet

Södertälje orkesterförening
Handlingar 1916-1995, 1 hm.

Södertälje sångarförbund
Handlingar 1908-1990, 1,5 hm.

Sölvesborg. Sölvesborgs kommunarkiv

Musiksällskapet i Sölvesborg
Handlingar 1928-1974. Musikalier.