Orter M–R

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Malmberget. Gällivare-Malmbergets folkbibliotek

Curteliussamlingen
Enstaka musikbrev. Från 1880-talet.

Övrigt
Tidningsklipp rörande Bo Nilsson samt lokala musikföreningar.

Litteratur rörande Bo Nilsson och Gellivare-Malmbergets musiksällskap.

Malmö. Malmö museer

Par Bricole, Malmö
Utnämningsbrev, cirkulär, diverse brev och tryck.

Kronprinsens husarregemente
Musikkårens handlingar: Kontrakt och handlingar rörande konserter 1879-1900, diverse tryck och klipp.

Larsson, Åke Waldemar (f. 1913)
Konstnär. I arkivet ingår ca 70 st. skillingtryck med anknytning till bl.a. aktuella händelser i sekelskiftets Malmö. Vidare finns ett mindre antal visor, bl.a. några soldatvisor, från perioden 1837-1850.

Övrigt
Spelmansböcker efter Georg Cronquist och Jöns Ohlsson.

I samband med pågående dokumentation av musiklivet i Malmö har en del nedtecknade äldre visor inkommit. Det insamlade materialet innehåller även inspelad musik.

Malmö. Stadsarkivet

Hippodromens arkiv
Handlingar 1922-1944, klaverutdrag, stämmor.

Klein, William (1822-1900)
Stadsarkitekt Kleins minnen och anteckningar, merithandlingar, verser, visor samt musikalier. 8 vol.

Kristliga manskören i Malmö
Handlingar 1948-1980, 0,2 hm.

Släktföreningen Laurells arkiv
Notböcker.

Lundholms pianomagasins filial
Handlingar 1926-1929, 0,1 hm.

Malmö konserthus AB
Handlingar.

Malmö musikförening
Handlingar 1913-1953. 46 vol. Program. Även handlingar rörande den Svenska dagen vid Baltiska musikfesten 1914.

Malmö musiksällskap
Handlingar 1922-1967. 1 vol. Äldre notsamling ca 5-6 hm.

Malmö stadsteaters arkiv
Handlingar 1945-1988, partitur m.m.

Malmö theater AB
Handlingar 1868-1909, 0,1 hm.

Musikaliska sällskapet i Malmö
Handlingar 1825-1839; häri ingår även en musikalieförteckning.

Musikens hus
0,5 hm handlingar.

Musikföreningen i Malmö
Verksam 1897-1901. Ett enstaka protokoll 1909 rörande föreningens kvarlåtenskap.

Poppe, Nils
Nils Poppes samling.

Salomon Smiths kammarmusikförening
Handlingar 1920-1977, 1,4 hm. Häri även handlingar efter föregångarna Kammarmusikföreningen i Malmö samt Sydsvenska kammarmusikföreningen.

Slangerupska samlingen
Sånger tryckta på 1820-talet.

Strömberg, Nils Georg (1845-1932)
Musikdirektör vid Kronprinsens husarregemente. Handlingar 1860-1930, 4 vol. Korrespondens, konsertprogram, tidningsklipp.

Svensson, Olof (1843-1908)
Pianofabrikör. Gesällbok och reseberättelser från 1870-talet.

Sydsvenska filharmoniska föreningen
Handlingar 1902-1988, 0,3 hm.

Sångargillet i Malmö
Handlingar 1925-1953, 5 vol. Manskör bildad genom sammanslagning av sju körer.

Tengvallska notsamlingen
Hans Jacob Tengvall (1787-1863), klockare och organist i S:t Petri församling. Samlingen innehåller Tengvalls efterlämnade musikalier, egna och andras kompositioner. 14 vol.

Theater och wärdshusbolaget
Handlingar 1807-1820, 0,4 hm.

Fanjunkare Wippels papper
Musikaliska sällskapets i Malmö år 1828 tryckta "Reglor". Kallelse av Martin Wippel till arbetande ledamot i sällskapet år 1830.

Wolke, Bengt Christoffer
Sångaren Bengt Christoffer Wolkes brevsamling 1838-1892.

Malung. Malungs kommunbibliotek

Uppteckningar av låtar och visor från Malung, Lima och Transtrand; inspelningar.

Tidningsklipp fr.o.m. ca 1940 rörande lokala musikarrangemang.

Mariestad. Mariestads musikarkiv Cantus durus

Katrinefors musikkår
Notarkiv med bl.a. handskrivna musikalier, 1897-1968.

Åkerberg, Ingrid
Sångerska. Efterlämnade musikalier.

Övrigt
Mycket stor samling musikalier av skiftande proveniens (ca 600 hm), musiklitteratur (ca 2.000 böcker). I samlingen ingår också material som program, revymamterial och skillingtryck.

Mariestad. Stadsbiblioteket

Katrinefors musikkår
Fotografier, 1898-1968.

Mellerud. Melleruds fornminnes- och hembygdsförening

Olsson, Johannes
J. Olsson (1818-1886) var lantbrukare, smed och bygdepoet. Dikter, visor, brev m.m.

Mjölby. Föreningarnas arkiv i Mjölby kommun

Hembygdskören, Mjölby
Handlingar 1942-1985, 4 vol.

Manskören Sångarbröderna, Mjölby
Handlingar 1912-1988, 7 vol.

Mjölby musiksällskap
Handlingar 1992, 1 vol.

Mjölby ungdomsmusikkår
Handlingar 1955-1992, 13 vol.

Mjölby. Mjölby hembygdsförening

Larsson, Theodor "Skånska Lasse"
En del personliga handlingar samt en bok med utkast till visor.

Övrigt
Fotografisk dokumentation från 1880-talet och framåt av det lokala musiklivet.

Mora. Mora bygdearkiv

Dansorkestern Roxy, Mora
Musikalier.

Lärka, Karl (1892-1981)
Spelman. 15 hm korrespondens, dagböcker, fotografier, pressklipp, 1910-1980 ca.

Manskören Sångarvännerna, Mora
Handlingar 1922-1972, 3 vol.

Mora musikkår
Handlingar fr.o.m. 1903, 5 vol. fotografier, pressklipp och program.

Romson, Janne (1873-1956)
Rektor Janne Romsons arkiv 72 vol. innehåller bl.a. samlingar om musik och körsång. Manuskript till föredrag, brevsamling, fotografier, musikalier. Hans uppteckningar av låtar, visor och psalmer från Mora är tillgängliga via Svenskt visarkiv.

Svensson, Bernhard
Egna verk, tidningsklipp, korrespondens med musiker och tonsättare 1905-1963, 9 vol. Bl a. märks brev från:

Otto Andersson, John Forsell, Göran Föllinger, Carl och Olof Gudmundsson, Gössa Anders Andersson, Gunnar Hahn, Anita von Hillern-Dunbar, Kerstin Hindart, Anders Jobs, Armas Järnefelt, Sven Kjellström, Ruben Liljefors, Oskar Lindberg, Tor Mann, Signe Rappe, Ernst Rolf, Jean Sibelius, Karl Sporr, Set Svanholm, Karl Tirén, Ivar Widner, Jon Erik Öst.

Motala. Folkrörelsernas arkiv i Motala

Krysander, Josef, Motala
Uppteckningar efter knekten Karl Kall, Västra Stenby, farfar till Josef Krysander. Polskor och valser, 1969. Tillhör Asna hembygdsförenings arkiv.

Metallarbetarnas avd. 37
Metalltrettiosjuans marsch, tillägnad avd. 37 av musikledare Olof Thunfeldt, autograf, troligen från 1946.

Motala blåsorkester
130 vol.

Motala manskör
Handlingar 1934-1986, 27 vol.

Motala orkesterförening
Handlingar 1941-1966.

Musikfrämjandet
Handlingar 1941-1966, 4 vol.

Svenska musikerförbundet, avdelningarna 52, 53, 54, 55, Motala
Handlingar 1938-1973, 1 vol.

Östgöta sångarförbund
Handlingar 1912-1990, noter och fonogram.

Munkfors. Munkfors bibliotek

Kjellgren, Hans
Excerpter och handlingar rörande musiklivet i bl.a.. Munkfors.

Nilsson, "Klock-Arne"
Intervju med musikern "Klock-Arne" Nilsson.

Sjöqvist, Nils
Musikern Nils Sjöqvists självbiografi.

Övrigt
Klipp, affischer, småskrifter, fonogram, fotografier m.m. rörande musiklivet på orten.

Mölndal. Folkrörelsearkivet i Mölndal

Mölndals körsällskap
Handlingar 1925-1988.

Mölndals musiksällskap
Handlingar 1945-1956.

Nacka. Nacka kommunarkiv

Boo kommun
Boo musiknämnd, tidigare Boo musikskolas musiknämnd. Handlingar 1957-1970, 4 vol.

Nacka kommun
Nacka musikskola, tidigare Nacka stads musikskola - Nacka folkliga musikskola, inklusive Föreningen Nacka folkmusikskola. Handlingar 1934-1992,126 vol.

Saltsjöbadens köping
Saltsjöbadens musiknämnd, tidigare Styrelsen för Saltsjöbadens folkskolas instrumentalklass. Handlingar 1945-1970, 1 vol.

Nacka. Nacka lokalhistoriska arkiv

Augustendals sångförening
Handlingar 1921-1958, 1 vol.

Beatebergsarkivet
Musikbrev: Brev från Lotten Dahlgren och från Sara Lönnroth till Jenny Lind

Brev från Otto Goldschmidt, J.C.F. Haeffner och A.F. Lindblad

Från Bremer till H.M. Munthe om Jenny Lind

Från C.H. Munthe till Otto Goldschmidt

Från Henrik Munthe till Gunnar Wennerberg

Från C.H. Henrik och H.M. Munthe till Jenny Lind

Från Karin Sandhagen till Lotten Dahlgren

Från C.R. och Helena Nyblom till Ny illustrerad tidning.

Mårten Wallin (Wallin från Walla), Skebogrenen. Liten historik sammanställd av Lars Wallin, Bromma, där Jenny Lind och Beateberg nämns i texten.

Jenny Lindsällskapet, Nacka
Handlingar 1960-1970, 1 vol.

Musik- och kulturföreningen Ormen, Nacka
Handlingar 1979-1984, 1997- , 1 vol.

Musikdramatiska sällskapet Nyckelviksoperan
Handlingar 1979-1985, 1 vol.

Nacka hembygdskör
Handlingar 1946-1966, 1 vol.

Nacka orkesterförening
Handlingar 1943-1986, 1 vol. Inspelningar från konserter 1966-1976.

Pro musica, Nacka
Handlingar 1964-1984, 1 vol.

Saltsjöbadens orkesterförening
Handlingar 1962-1990, 1 vol.

Skuru manskör
Handlingar 1956-1984, 1 vol.

Nora. Nora kommuns arkiv

Nora manskör
Handlingar 1939-1982.

Nordmaling. Kommunarkivet

Nordmalings musiksällskap
Grundat 1952. Handlingar 1952-1962.

Norrahammar. Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar

Betels strängmusikförening, Norrahammar
Bildad 1906. Handlingar 1908-1952.

Norrahammars manskör
Handlingar 1908-1977, bl.a. musikalier.

Norrahammars musikkår
Handlingar 1894-1990. Musikalier, 22 band för olika stämmor. Inspelningar från konserter fram till 1999.

Övrigt
Fotografier, anteckningar, klipp och inspelningar rörande ortens musikliv.

Norrköping. Norrköpings föreningsarkiv

ABF:s blandade kör, Norrköping
Handlingar 1941-1966, 19 vol.

ABF:s manskör Eolkören, Norrköping
Handlingar 1910-1981, 30 vol.

ABF:s orkester
Handlingar 1932-1937, 1 vol. Musikalier.

KFUM i Norrköping, KFUM-kören
Körens handlingar 1924-1957, musikalier. 3 vol.

Musikkåren S:t Olof/Hemvärnets musikkår, Norrköping
Handlingar 1945-1997, 20 vol.

Norrköpings Suzukiförening
Handlingar 1988-1998, 2 vol.

NTO-Heimdalskören
Handlingar 1939-1958, 1 vol.

Riksförbundet Unga Musikanter
Handlingar 1990-1997.

Norrköping. Norrköpings stadsarkiv

Evers, Edvard
Prosten Edvard Evers samling. Projektet "Den svenska kyrkans sångbok". Sångtexter, musik, arbetsmaterial, 3 vol., 1908-1917. Tryckta och otryckta musikalier ordnade efter titel, u.å., 1 vol.

Jonsson, Josef
Handlingar 1882-1989, 29 vol.

Jonson, Seth (1884-1964)
Handlingar, mest visor, i handskrift och tryck, u.å. samt 1915-1937, 1 vol .

Lindahl, Gustava Eleonora, f. Gjörwell
Lottchens Lieder, anteckningsbok, 150 s., helt tyskspråkig, Leipzig 1790.

Musikaliska sällskapet i Norrköping
Musikalier, räkenskaper m.m., 1800- och 1900-tal. Bl.a. finns brev från John Forsell. Musikaliesamlingen i stor utsträckning handskrifter från 1800-talet. 15 vol., varav hälften brandskadade.

Musikklassernas vänner
Jubileumsskrift 1985 och LP-skiva 1988.

Möller, Göran (1824-1908)
Notsamling samt egna verk och arrangemang, 52 vol.

A. Th. Nilssons musikhandel
Handlingar 1892-1958, 6 hm.

Norrköpings arbetareförening
Musikalier för teatern och sångkören, 1800- och 1900-tal, ca 50 vol.

Norrköpings barnavårdsnämnd
Böcker och noter i Fröbelgårdens barnträdgård, 1964-1971, 1 vol.

Norrköpings högre allmänna läroverks musikförening
Handlingar u.å. samt 1937-1945, 1 vol.

Norrköpings kammarmusikförening
Handlingar 1947-1969, 1 vol.

Norrköpings stadsarkiv, manuskriptsamlingen
"Qvartetto de Van Hall, op 2" och "Qvartetto no 1". U.å. Påteckning "F. Ekbaeck".

Norrköpings stadsfullmäktige
Noter till festmarsch komponerad av Johan Rösell till rådhusets invigning, 1910, 1 vol.

Norrköpings sångarförbund
Matrikel 1936.

Norrköpings östra läroverk för flickor
Sånger och barnsångspel, u.å., 1 vol.

Sefve, Vilhelm, Vilhelm Svensson (1849-1929)
Sånglärare, körledare, utgivare av sångsamlingar för hem och skola. Handlingarna utgörs av manuskript till "Ungdomssånger för skolor, hem och föreningar" samt noter u.å. och 1878, 1 vol.

Sundelin, Olof Jonas
Anteckningsbok: "Valda andeliga sånger och verser, med åtskilliga egna uppsatte oberedde verser." Samlade av Olof Jonas Sundelin 1786. Skänkt till läroverkets bibliotek 1891.

Symfoniorkestern i Norrköping, SON, med föregångare
Handlingar 1912-1994, 69 hm.

Tåhlin, C. Fr.
Klockare i Kvillinge församling. Ett häfte u.å. "Om Sång-Noter"med diverse artiklar indelade i tio paragrafer. En "Afton-Psalm", u.å., samt en "Wis Bok", 1835, omfattande 172 sidor med olika typer av visor uppställda efter kategori; volymen avslutas med ett visregister.

Övrigt
I småtryckssamlingen ingår:

- Bergsten, Per Vilhelm, Musikaliska nöjen i Norrköping från länge svunna tider. Stockholm 1886.

- Jonsson, Seth, "Kantat vid Norrköpings folkskolors högtidlighållande av den svenska folkskolans 100-årsjubileum i Norrköpings hörsal lördagen den 25 april 1942." Musik Josef Jonsson. Norrköping 1942.

- Sjöbeck, Pontus, Sång till Norrköping af Lunds studenter. Lund 1875.

- Sång vid Festen i Norrköping på Konungens regeringsjubileum den 5 Februari 1843. Norrköping 1843.

Norrköping. Norrköpings stadsmuseum

Carl, Elsa och Willy
Fotografier från parets artistliv, levnadsbeskrivning, musikalier efter pianisten Elsa Carl i tryck och handskrift.

Carlska Musikkapellet
Arkivalier, fotografier m.m.

Norrköping. Stadsbiblioteket

Finspongs bibliotek
Biblioteket från Finspongs slott och släkten De Geer innehåller bl.a. intressanta äldre musiktryck katalogiserade för RISM; även äldre avhandlingar på musikområdet och litteratur rörande hymnologi m.m. Bland musikalierna märks 8 vol. i tabulatur 1600-1725. (En landsomfattande RISM-katalog finns i Statens musikbibliotek.)

Norrtälje. Riala församling

Roslagskullahandskriften 1693, Rialahandskriften 1769.

Norrtälje. Stadsarkivet

Bergström, Johan
Arkivhandlingar samt musikalier från 1843; ett häfte Harmonie-Exempel av Johan Bergström samt ett band med avskrifter av pianomusik.

Djurström, J. E.
Folkskollärare och organist. Personarkiv med bl.a. musikalier i handskrift 1879.

Hallsta sångsällskap
Musikalier, 1930-talet.

Karlsson, Rickard Isidor
Sjömansvisor, nedtecknade av sjömannen Rickard Isidor Karlsson, Väddö.

Norrtälje manskör
Handlingar 1909-1979, musikalier.

Norrtälje musiksällskap
Affischer 1972-1997.

Norrtälje socialdemokratiska arbetarkommuns sångförening
Handlingar 1886-1911.

Norrtälje stad, Skolstyrelsen
Handlingar från Musikskolekommittén, Musiknämnden samt handlingar rörande Musikskolan, 1960-tal.

Norrtälje stads musikkår med föregångare
Handlingar 1958-1961.

Norrtälje teatersällskap
Krönikespelet "Anno 1719", handlingar, manus, sångtexter, noter, 1984-1985.

Rimbo orkesterförening
Handlingar 1979-1984.

Stiftelsen Norrtälje kammarmusikfestival
Handlingar och inspelningar 1985-1995.

Sällskapet Norrtäljekamraterna
"Norrtäljevalsen", noter, i kopia.

Öster Edsvik 3:1, Björkö-Arholma socken
Gårdsarkiv vari bl.a. ingår "Arholmavalsen" av Herman Svenonius och Albin Carlsson, 1909.

Norsjö. Kommunarkivet

Norsjö musik- och teaterförening
Handlingar 1964-1968, 1 vol.

Nyköping. Nyköpings stadsarkiv

Filharmoniska sällskapet i Nyköping
Handlingar 1913-1987, 1 vol.

Larsson, Ragnar
Kommunalrådet Ragnar Larssons låtsamling omfattar ett 20-tal polketter, valser och visor; både gamla spelmanslåtar och egna verk, nedtecknade åren 1926-1976.

Nyköpings baptistförsamling, Immanuelskören/Immanuelskyrkans sångare
Handlingar 1913-1968.

Tystberga missionsförsamling, musikföreningen
Handlingar 1917.

Övrigt
Pergament med notskrift utgörande omslag till Skomakarskråets tänkebok från 1628-1653.

Nyköping. Södermanlands museum

Söderberg, Theodor
Söderberg var lärare vid Nyköpings trivialskola, sedermera kyrkoherde och kontraktsprost i Runtuna i Södermanland. I hans dagbok ingår två brev från samt anteckningar om pianisten Joseph Mahler. Denne var troligen fransman; han kom till Sverige 1851 och bosatte sig i Nyköping där han avled 1855.

Övrigt
Spelmansbok innehållande polonäser och daterad 1832, av Lars-Göran Andersson vid Snaflunda; ytterligare en påteckning förekommer, skogvaktaren L. G. Högberg vid Igelbäcken(?)

Notbok innehållande fingersättningar och övningsstycken för flöjt och för gitarr; har tillhört musikanten C.O. Stridell 1846.

Särskilt inventeringsprojekt rörande bilder har gett ca 800 fotografier med musikmotiv.

Visor insamlade från privatpersoner under 1998, sammanlagt åtta pärmar med texter från 1800-talet fram till vår tid. Till samlingen hör också kassettband med inspelad musik.

Nynäshamn. Nynäshamns lokalhistoriska arkiv

ABF-kören i Nynäshamn
Handlingar 1944-1985, musikalier. 4 vol.

Nynäshamns hembygdskör
Handlingar 1931-1933.

Nynäshamns musikförening
Handlingar 1983-1991.

Nynäshamns musiksällskap
Handlingar 1919-1941, 1 vol.

Nynäshamns orkesterförening
Handlingar 1955-1984, 2 vol.

Ösmo kyrkokör
Handlingar 1928-1931.

Nässjö. Nässjö stadsbibliotek

Nässjö orkesterförening
Handlingar 1924-1976.

Orsa. Bibliotekshuset. Orsa föreningsarkiv

Karl Sporr
Folkmusik i Orsa, 207 s., bidrag till en inventering av det folkliga musiklivet i Orsa utarbetat 1961-63. Ingår i Orsa jordägares arkiv.

Orsa. Kulturhuset

Orsa kommuns bildarkiv har många bilder som har anknytning till ortens musikliv, främst vad gäller folkmusik.

Kulturhusets arkiv innehåller sångerskan Hanser Lina Göranssons (f. 1908) arkiv.

Oskarshamn. Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län

Arrangörsgruppen för spelmansstämma, Oskarshamn
Handlingar 1976-1982.

Dahlqvist, Gustaf Helmer
Visbok skriven av värnpliktige eldaren G.H. Dahlqvist, innehåller sjömansvisor, 1914-1916.

Figeholms musikkår
Handlingar 1925-1939, 1 vol.

Fredriksbergs gård, Oskarshamn
Musikhandskrift "Musikaliskt Tidsfördrif för Zittra", påteckning CA Hultenheim; innehåller lätt musik för hemmabruk i sättning för röst med cittraackompanjemang.

Oskarshamns kammarmusikförening
Handlingar 1976-1990, 5 vol.

Oskarshamns manskör
Handlingar 1844-1990, 20 vol., bl.a. musikalier.

Oskarshamns musikkår
Handlingar 1928-1975, 1 vol.

Påskallaviks manskör
Handlingar 1933-1942.

Revyklubben kometen
Handlingar 1952-1961, 1 vol.

Piteå. Piteå museum

Piteå sångarförbund
Handlingar 1907-1962. Musikaliesamling innehållande noter för manskör.

Selinus, Olov (1877-1967)
Kantor, folkskollärare, hembygdsforskare. Handlingar 1905-1914, 4 vol.

Rättvik. Folkmusikens hus

Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum, lokalt förankrat och med en bred och utblickande verksamhet. Syftet med verksamheten är att sprida kunskap och intresse kring folkmusiken och -dansen, både som spännande historia och som nyskapande och kreativ del av nutida musikliv. Idag arbetar man med utställningar, programverksamhet, utbildning, IT-utveckling, arkiv och dokumentation.

En del i verksamheten är att göra folkmusikaliskt arkivmaterial tillgängligt och som ett led i detta digitaliseras gamla inspelningar och scannas uppteckningar. Ett datoriserat arkivsystem, som är en vidareutveckling av databasen FIOL, presenterar ljudinspelningar, video och arkivhandlingar direkt i datorn genom en koppling mellan en textdatabas och digitalt ljud, video och bild. För närvarande arbetar man med att göra Dalarnas folkmusikskatt tillgänglig på detta sätt.