Orter K–L

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

Kalmar. Kalmar folkrörelsearkiv

ABF-kören i Kalmar
Bildad 1944. Handlingar fram till 1958.

IOGT/NTO, Kalmar
Diverse allsångsspel och teaterspel av olika författare, u.å.

Kalmar manskör
Handlingar fr.o.m. 1929, musikalier och fotografier.


Kalmar. Kalmar läns museum

Baerenfels-Warnow, Louise Charlotte von
Ett 25-tal nothäften mestadels i handskrift efter L.C. von Baerenfels-Warnow f. 1792, gift von Krusenstjerna 1818. Noterna har tillhört henne och hennes systrar och använts vid herrgårdsmusicerande i Pommern.

Ek, Karl W.
Folkskollärare, kantor. En vol. manuskript och handskrifter 1947.

Stålhammararkivet
Notböcker med titel Violino Primo samt Violino secondo och namnpåskrifter på försättsbladen, Adam Lorentz Stålhammar och årtalet 1773. Innehåller danser, menuetter, polonäser o.dyl. Förutom A.L. Stålhammar förekommer namnen J[ohan] C[hristian] Zschotzscher samt S. Eklin.

Nothäfte märkt Jon Stålhammar 1778.

Två handskrivna tabulaturböcker.

Svebilius, Helena Catharina
Handskriven visbok. Pärmstämplar H.C.S. 1756.

Övrigt
Nio handskrivna notböcker från ca 1700-1871.

Diverse tryckta musikalier i samlingsband från 1700- och 1800-talen.

Sångböcker.

Enstaka program.

Bröstplatta i silver med musikinstrumentmotiv från vraket efter regalskeppet Kronan, förlist 1676. Dessutom dokumentation i bild av bärgade musikinstrument från samma fartyg.

Kalmar. Kalmar stadsbibliotek

Stifts- och gymnasiebiblioteket
Omfattande samling av äldre musikalier, till största delen i manuskript. Här finns bl.a. en större samling stämböcker med motetter från 1600-talet - omfattar verk med upp till åtta stämmor men uppsättningarna är tyvärr inte kompletta.

Tre tabulaturböcker, 1709, 1715 och 1721. Andra notböcker från 1700-talet med ägarnamn Silvius, varierande förnamnsinitialer.

Bland rariteterna finns flera verk, bl.a. i autograf, av den nästan okände svenske tonsättaren Caspar Gottlob Grünewald (verksam runt 1727).

I en av stämboksuppsättningarna finns en motett av J. Praetorius där originalets text ersatts med en ny, "Salve decus Suecorum Rex Gustave Adolphe", för ett framförande i Kalmar 1620.

Karlshamn. Karlshamns museum

Musikalier i tryck och handskrift, huvudsakligen från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1800-talet. Bland de handskrivna märks förutom avskrifter ett antal notböcker och ett par koralböcker.

Karlskoga. Folkrörelsernas arkiv i Karlskoga

Aggeruds sångargille, Karlskoga
Handlingar 1959-1974, 1 vol.

Bofors manskör, Karlskoga
Handlingar 1905-1908, 1 vol.

Bofors musikkår
Handlingar 1918-1994, 12 vol.

Bofors ungdomsorkester
Handlingar 1963-1976, 1 vol.

Filadelfiaförsamlingen, blåsorkestern, Karlskoga
Handlingar 1959-1965, 1 vol.

Frälsningsarméns musikkår, Karlskoga
Handlingar, 1926-1950, 1 vol. Dessutom musikkårens noter, de flesta i tryck men några i handskrift.

Föreningen Folkets hus
Handlingar 1902-1956, bl.a. 7 vol. gästböcker innehållande autografer och teckningar av gästande artister.

Jazzklubben Impuls, Karlskoga
Handlingar 1977-1986, 6 vol.

Karlskoga allmänna sångförening
Handlingar 1917-1973, 13 vol. Fotografier.

Karlskoga hembygdskör
Handlingar 1938-1952, 1 vol.

Karlskoga konsertförening med föregångare
Handlingar 1924-1983, 11 vol. Fotografier. Föregångare: Karlskoga musiksällskap, Karlskoga orkestersällskap, Karlskoga orkesterförening.

Karlskoga konsertförenings orkesterklubb
Handlingar 1947-1957, 1 vol.

Manskören Heimer, Karlskoga
Handlingar fr.o.m.1910 , 1 vol.

Rockforum, Karlskoga
Handlingar 1978-1981, 1 vol.

Skeppstedt, Harry
6 vol. handlingar från åren 1941-1983. H. Skeppstedt var aktiv inom Karlskoga konsertförening under 1940-1970-talen.

Stiftelsen Boforsgården, Karlskoga
Sångkörens handlingar 1948-1960, 1 vol.

Svenska musikerförbundets avd. 18, Karlskoga
Handlingar 1938-1981, 22 vol.

Värmlands kristliga sångarförbund
En vol. handlingar.

Öjebokören, Karlskoga
Handlingar 1960- och 1970-talen, 12 vol.

Karlskoga. Karlskoga bergslags hembygdsförenings arkiv

Elving, Emanuel
Visbok.

Karlsson, P. J.
Folkskollärare. "Poem och notbok med texter." 1889-1916.

Olsson, Ol, Björtorp
Koralbok 1877.

Karlskrona. Blekinge museum

Blomqvist, A. F. (f. 1859)
Orgelbyggare. Medlemsböcker, betyg.

Flottans musikkår
Fotografier 12 st, 1889-1943.

Götrek, Per
Personarkiv innehållande bl.a. melodibok, psalmer och sånger.

Hasselberg, Per (1830-1894)
Visbok.

Karlskrona manskör
Handlingar 1926-1965.

Musikaliska sällskapet i Karlskrona
Handlingar 1817-1880.

Musikföreningen i Karlskrona
Protokoll 1852-1853.

Persson, Paul (1895-1977)
Elektrikern Paul Perssons arkiv innehåller en notsamling med populärmusik framförd i Ronneby musiksällskap. Persson själv spelade klarinett och oboe.

Sheldon, Gustaf
Visor från 1800-talet.

Skogar, John
"Koralbok för symfonon", ms. c. 1900.

Övrigt
Dokumentation av musiklivet i Blekinge med inriktning på folkmusik och dans från seklets början.

Diverse musikalier från 1800-talet bl.a. hemmusik.

Trogen Underrättelse uti General-Basen...tryckt 1739, som tillhört organisten Jacob Renström i Karlskrona.

Karlskrona. Karlskrona kommunarkiv

Karlskrona teater- och konserthusstiftelse
Handlingar 1934-1974, 0,5 hm.

Sandgrenska manskören
Handlingar 1913-1995, bl.a. fotografier och sångböcker.

Karlskrona. Marinmuseet

Musikalier i handskrift, notböcker och häften från slutet av 1800-talet innehållande marschmusik och signaler.

Sångtexter.

Konsertprogram 1881.

Fotografier av Flottans musikkår och regionmusikkåren i Karlskrona 1916-1971. Fotografier av övriga musikkårer: Kungl Karlskrona grenadjärregementes musikkår, Kungl. Svea livgardes musikkår, Tre Kronors musikkår, Karlskrona kustartilleriregementes musikkår.

Musikinstrument som tillhört Flottans musikkår.

Karlstad. Folkrörelsernas arkiv för Värmland

ABF-kören, Karlstad
En vol. handlingar.

ABF-kören Sångarkamraterna, Arvika
Handlingar 1935-1963, 2 vol.

ABF-musikcirkel, Karlstad
Handlingar 1941-1950, 2 vol.

ABF-sångkör, Kristinehamn
Handlingar 1950-1960, 1 vol.

Brodin, Linus (1899-1963)
Hembygdsforskare och skriftställare. Samling som omfattar åren ca 1600-1963. Bl.a. ingår verk av Knut Brodin i tryck och handskrift från 1930-1950-talen. Äldre tryck, bl.a. folkmusik från Värmland.

Dahlgren, Valdemar
Anteckningar, koncept till föreläsningar, tal och artiklar 1898-1956, mottagna brev 1901-1958, strödda handlingar rörande Folkhögskolan och Folkliga musikskolan i Ingesund 1905-1958.

Eda musikkår
Handlingar 1884, 1 vol.

Edane manskör
Notböcker och protokoll, ca 1930-1950.

EFS-musikförbund i Värmland-Dalsland
Handlingar 1959-1974, 3 vol.

FCO Musikkår, Karlstad
Handlingar 1944-1969, 3 vol.

Forshaga baptistförsamling, Betelkören
Handlingar 1942-1964, 1 vol. Dessutom en vol. handlingar från Betelkörens orgelfond 1941-1945.

Forshaga manskör
Handlingar 1917-1980.

Forshaga musikcirkel
Handlingar 1939-1940.

Frykåsens manskör
Handlingar 1920-1970.

Frälsningsarmén kår 25, hornmusikkåren, Karlstad
Handlingar 1923-1983, 2 vol.

Frälsningsarmén kår 34, hornmusiken, Arvika
Handlingar 1919-1962, 1 vol.

Frälsningsarmén kår 34, strängmusiken, Arvika
Handlingar 1919-1938.

Frälsningsarmén kår 47, musikkåren, Säffle
Handlingar 1922-1973, 2 vol.

Föreningen för det folkliga musiklivets befrämjande, Arvika
Ingår i Valdemar Dahlgrens arkiv.

Föreningen Karlstads musikcafé
Handlingar 1972-1987, 18 vol.

Hammarö missionsförsamling, Ruds sångkör
Handlingar 1937-1950, 1 vol.

Hammarö missionsförsamling, sångkören
Handlingar 1939-1946, 1 vol.

IOGT logen Ägir
Handlingar rörande Ägir-kören, 1925-1930.

IOGT Musikföreningen Union, Charlottenberg
Protokoll 1900-1903, 2 vol.

Karlstads baptistförsamling, musikföreningen
Handlingar 1938-1974, 1 vol.

Karlstads hörsalsförening
Häri pianofondens handlingar 1932-1934.

Karlstad missionsförsamlings musikkår
Handlingar 1970-1973, 2 vol.

Karlstads missionsförsamling, sångkören Canticum
Handlingar 1973-1976, 1 vol.

Karlstads musiksällskap
Handlingar 1877-1965, 12 vol. Häri även pianofondens handlingar 1877-1909.

KFUM-lokalavdelning, manskören, Kristinehamn
Handlingar 1897-1929, 1 vol.

Kils manskör
Handlingar 1921-1930, 1 vol.

Kristinehamns konsertförening
Handlingar 1927-1989, 11 vol.

Kristinehamns kooperativa kvinnogille, sångkören
Handlingar 1950-1964, 1 vol.

Musikföreningen Svea, Eda glasbruk
Handlingar 1900-1906, 1 vol.

Musikföreningen Stjärnan, Forshaga
Handlingar 1925-1971, 7 vol., musikalier.

Nedre Ulleruds missionsförsamling, Klippans manskör
Handlingar 1935-1953, 1 vol.

Nedre Ulleruds missionsförsamling, musikföreningen
Handlingar 1953-1954, 1 vol.

NGTO Ungdomsföreningen Heimdal 23 Svea, Karlstad
Föreningen bildad 1897 som Musik- och ungdomsföreningen Svea av NGTO. Handlingar 1893-1924, 10 vol.

NTO logen 633 Segerfanan, Musikcirkeln. Stavsnäs
Handlingar 1932-1940, 2 vol.

Slottsbrons musikkår
Handlingar 1945-1996. Föreningen bildad 1903.

Slottsbrons ungdomskår
Handlingar 1973-1990. Föreningen bildad 1957.

SMU-SMF musikförening
Handlingar 1911-1936.

Svenska musikerförbundet avd. 94, Hagfors
Handlingar.

Sångföreningen Manhem
Handlingar 1950-1990-talen.

Sångföreningen Mannheim, Karlstad
Handlingar 1890-1980, 34 vol., musikalier.

Sångsällskapet MS (Muntra Sångare), Karlstad
Handlingar 1914-1966, 10 vol., musikalier.

TO Riddartemplet Esaias Tegnér, musikföreningen, Karlstad
Handlingar 1927, 1 vol.

Wermländske musikaliska harmoniske sällskapet
Handlingar 1816-1881, 13 vol. Musikalier. Ingår i Karlstads stifts- och läroverksbiblioteks handskriftssamling.

Visans vänner, Karlstad
Handlingar.

Visnums missionsförsamling, Vike-Järsta musikförening
Handlingar 1945-1959, 1 vol.

Värmlands kristliga manskörsförbund
Tillhör Missionsförbundet. Före 1962 Värmlands och Dalslands kristliga manskörsförbund. Handlingar 1934-1965, 1 vol.

Värmlands kristliga sångarförbund
Handlingar 1911-1965, 6 vol.

Värmlands musikcirkelförbund
Handlingar 1941-1963, 11 vol.

Värmlands och Dalslands kristliga manskörsförbund
Handlingar 1934-1965, 1 vol.

Värmländska KFUM-kören
Handlingar 1898-1990, 4 vol.

Värmländska sångarförbundet
Handlingar 1898-1970, 2 vol.

Karlstad. Värmlandsarkiv

AB Förenade piano- och orgelfabriker i Arvika
Började sin verksamhet 1918. Följande firmor ingick vid starten:

AB Östlind & Almquist i Arvika (gr. 1888), J.G. Malmsjö AB (gr. 1843), C.H. Billberg pianofabriks AB (gr. 1868), F. Frankel & Co i Stockholm, Gustafson & Ljungqvists pianofabriks AB i Norrköping (gr. 1888), AB A.G. Rålins orgelfabrik i Åmål (gr. 1885), C.B. Petterssons orgel- och pianofabriks AB i Herrljunga.

Frankel & Co utträdde dock redan 1918, men samma år inträdde i stället AB Gävle orgel- & pianofabrik. Handlingarna omfattar åren 1843-1968, 318 vol. Häri ingår såväl särskilda serier rörande dotterbolagen som handlingar från tiden före sammanslagningen.

Hindrikson, Anders (f. 1821), Hulteby
Skollärare och klockare. Handlingar 1840-1881, 2 vol.

Hällefors bruk
I arkivet ingår ett stort dossierarkiv i vilket återfinns ett fåtal handlingar om musiklivet på orten; Hällefors manskör, Musikföreningen Harmonia, Hällefors orkesterförening, 1930-1950-tal.

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling
Dikter, visor, skillingtryck, visböcker, pergamentomslag (delar ur missale och antifonale).

Lindell, Harald
I landskamrer Lindells (1893-1979) arkiv ingår manuskript till artiklar, klipp och småskrifter i skilda ämnen bl.a. musik. Även handlingar rörande musikskolan i Ingesund.

J. P. Nyströms piano- och orgelfabrik, Karlstad
Var verksam 1865-1962. Handlingar 1874-1962. I arkivet ingår också handlingar från J.P. Nyströms sjuk- och begravningskassa, J.P. Nyströms fria pensionsstiftelse, Lyric AB samt AB Klavramen. Sammanlagt 968 vol.

AB Ludvig Ohlsons pianomagasin
Handlingar ingår i arkivet AB Förenade piano- och orgelfabriker i Arvika.

Pianocentrum AB
Musikaffär. Handlingar ingår i arkivet efter AB Förenade piano- och orgelfabriker, Arvika.

Jan-Erik Stenius Värmlandssamlingar
500 teater- och konsertprogram från Karlstad 1870-1920.

Karlstad. Karlstad kommunarkiv

Karlstads teateraktiebolag
Ekonomiska handlingar. Program- och affischsamling.

Karlstad. Stadsbiblioteket

Karlstads orkesterförening
Programblad m.m. ingår i Stifts- och landsbibliotekets samling.

Löwenhielmska samlingen
Musikaliesamling som tillhört greve Carl Gustav Löwenhielm (1790-1858); innehåller främst kammarmusik.

Samling Fryxell
I samling Fryxell ingår ett antifonale (1584) och Jula Ottesångh (1591) sign. Canutus Christophori Norcopensis/Knut Christopherson. Vidare två fragment av ett graduale för Uppsala ärkestift ca 1475. Samlingen har tidigare tillhört Karlstads Stifts- och läroverksbibliotek.

I katalogen över samlingen nämns vidare: Gudstjänsthandböcker 1632 och 1693 innehållande noter. "Svenska Mässan med därtil hörande Svar och Sånger, fyrstämmigt satte; uti Konungens höga närvaro vid högtidligheter i Konl.Slotts Capellet upförde" Stockholm...1799. Samlingen omfattar totalt 117 vol.

Övrigt
Omslag med noter till bok från 1624, som ingått i Karlstads stifts- och läroverksbibliotek.

Karlstad. Värmlands museum

Fristedt, Lovisa Regina, f. Schagerström
Musikaliesamling som även benämns Borgvikssamlingen. Utgörs till största delen av pianomusik i avskrifter, ca 1840-1910.

Kolsätersamlingen
Musikaliesamling som ursprungligen stammar från Anna Christina Wennersten f. 1808. Hennes dotter var gift med en av ägarna till Kolsäters herrgård. (Litt.: Eriksson, Birgitta, Herrgårdsmamsellers notbibliotek. I: Värmland förr och nu, 1994.)

Övrigt
Stor samling fotografier som dokumenterar dansmusik, från utställningen "Sven-Ingvars - När rocken kom till byn". Notböcker från sent 1800-tal.

Katrineholm. Katrineholms arbetararkiv

Katrineholms ABF-kör
Musikaliesamling, 15 vol., blandad repertoar.

Katrineholm. Katrineholms kommunarkiv

ABF-kören
Handlingar 1931-1956.

Hans Eichingers musikaliesamling
Orkestermaterial, 810 kompositioner, huvudsakligen opera- och operettpotpurrier, uvertyrer, marscher och valser.

Floda kyrkokör
Handlingar.

Katrineholms kammarmusikförening
Handlingar 1978-1991, 3 vol.

Katrineholms manskör
Handlingar 1919-1988, 3 vol.

Katrineholms musiksällskap och blåsorkester
Handlingar 1921-1980, 91 vol., bl.a. musikalier.

Katrineholms stads musiknämnd
Protokoll 1944-1964.

Lerbo dansbaneförening
Handlingar 1943-1944, 1 vol.

Perman, Jakob (1893-1973)
Hembygdsforskare, biblioteksbiträde, sättare. 11 vol. handlingar, bl.a. musikalier.

Sköldinge bygdeorkester
Handlingar 1953-1965, 2 vol.

Sköldinge-Floda hembygdskör
Räkenskaper 1956-1961, 2 vol.

Övrigt
Strödda fotografier av musikföreningar på orten.

Kinna. Föreningsarkivet i Mark

Fritsla ABF-kör
Handlingar 1969-1976, 1 vol.

Kinna musikkår
Handlingar 1943-1986, 9 vol.

Kinna musiksällskap
Historik 1912-1987.

Marks spelmanslag
Grundat 1971. 1 vol. handlingar: Presentation av spelmanslaget 1988. 37 låtar efter Sätila-spelmannen Ragnar Klasson. 20 låtar från Björke härad efter "Tomt"-Andreas Eriksson.

Rydberg, Johan
Egna visor och texter 1911-1977, 7 vol.

Skene orkesterförening
Kallas även Orkesterföreningen Stråkarna. Handlingar 1929-1965, 1 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 108
Handlingar 1939-1959, 1 vol.

Sånggruppen Tonstegen
Handlingar 1981-1997, 1 vol.

Kisa. Kinda bibliotek och folkrörelsearkiv

Aronsson, Göran "Göran i Läpp"
Kompositioner i original och avskrift efter bygdespelmannen Göran i Läpp.

Gustafsson, Ossian
Kantor Gustafssons memoarer från 1945 samt manuskript om sockenstuga och musikliv; med foton. 2 vol.

Kisa manskör
Handlingar 1918-1938.

Larsson, Richard
Släktarkiv vari ingår handlingar efter spelmannen Oscar Larsson, dagbok 1867-1868 samt kassabok 1872.

Sandström, Lars
Musikalier i handskrift efter klockaren Sandström, vilken levde under 1700-talet.

Wiborg, Helge
2 vol. manuskript innehållande musik till lantbrevbärare Wiborgs dikter samt beskrivning av musiklivet i Norra Kisa socken omkring 1900.

Wåhlberg, Samuel
Musikalier i handskrift från 1700- och 1800-talen efter klockaren Wåhlberg.

Örsebo musikkapell
Tryckt material.

Klippan. Kommunarkivet

Svenska Popfabriken
Handlingar 1978-1999, 42 vol., bl.a. rörande skivbolagsverksamhet.

Kopparberg. Ljusnarbergs kommunarkiv

Ljusnarbergs kommun, musiknämnden
Handlingar 1960-1961.

Kopparberg. Nya Kopparbergs bergslags hembygdsförening

Forsslund, Maja
I arkivet ingår uppteckningar om gamla spelmän. Maja var syster till upptecknaren Karl-Erik Forsslund (1872-1941).

Hartman, Carl Erik (1870-1972)
Hartmans originaluppteckningar efter gamla spelmän, 360 poster. Även noter efter Hartmans far som också var spelman.

Manskören Kopparberg
Handlingar 1950.

Övrigt
Fotografier, varav vissa återger lokala musikhändelser.

Kristianstad. Folkrörelsernas arkiv

Kristianstad arbetarsångkör
Handlingar 1929-1992, musikalier.

Kristianstad. Kristianstads kommunarkiv

Kristianstads läns sångarförbund
Handlingar 1903-1981, 69 vol., bl.a. musikalier.

Kristianstad. Regionmuseet i Skåne

Eckersberg, Frantz, Kristianstad
Musikdirektör. Nedtecknade berättelser om honom, fascikel.

Ehlert, C. G.
Musikdirektör. Tjänsteförteckningar och betyg m.m., fascikel.

Hagström, Sture, Höör
Filmmusik, 8 vol.

Ljunggren, C. J. F., Kristianstad
Konsul. Musikalier: Idyll, Förgät mig ej, Dagen, Glädjens ögonblick, Sång till Skåne. Musik av Ljunggren. Fotokopior av original i privat ägo.

Munck af Rosenschöld, Clara, Kristianstad
Rektor. Brev och urklipp rörande Musiksällskapet i Kristianstad 1943. Diverse konsertprogram 1873-1967. 1 vol.

Norra Skånska regementet I24, I6 sedemera P6
Musikalier i handskrift 1866-1894. Instrumentsamling.

Nya musikaliska sällskapet i Kristianstad
Katalog no 42, orkesternoter.

Wendes Artilleriregemente A3
Musikalier i handskrift från regementets musikkår, partitur 1863-1871. 16 notböcker från 1880.

Winström, Margit (f. 1903), Eslöv
Spelade på biograferna i Höör och Eslöv. Arkivet innehåller noter, marscher, schottis, operetter m.m. 3 vol.

Övrigt
Marscher, scenmusik m.m. i stort antal, handskrifter men även tryck, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet.

Kristianstad. Stadsbiblioteket

Nya musikaliska sällskapet
Stadgar från nya sällskapets grundande 1863.

Kristinehamn. Kristinehamns museum och bildarkiv

Birger Bymans samling
Program från Bymans verksamhet i Kristinehamn.

Kristinehamns konsertförening
Handlingar 1927-1968.

Kristinehamns orkesterförening
Handlingar 1940-1972.

Kristinehamns sång- och musiksällskap
Ett fåtal handlingar 1925.

Manskören Svithiod
Handlingar 1899-1960.

Nyrén, Sigfrid
Verk i autograf, handlingar rörande Sveakapellet. 1897-1934.

Sveakapellet
Musikalier, 4 vol.

Zreloffs band
Underhållningsorkester, verksam 1925-1939, fotografier.

Övrigt
Fotografier från 1930-1970-talet av lokala musikföreningar: Vigörs blåsorkester, Mariebergs musikkår, Lundvalls orkester och Bymans orkester. Nils Andersson medverkar på alla dessa bilder.

Kumla. Kommunarkivet

Andersson, Alvar
Musikaliesamling. Innehåller bl.a. kompositioner och arrangemang av Alvar och Axel Andersson, ett fyrtiotal marscher och danser. Därutöver finns i arkivet tryckta musikalier och vistexter.

Kumla arbetarsångkör
Handlingar 1921-1923.

Kumla musiksällskap
Handlingar 1933-1955, 1 vol.

Kumla scoutkår
Handlingar 1916-1970 samt musikalier.

Övrigt
Musikaliesamling innehållande militärmusik.

Kungsbacka. Stadsbiblioteket

Hallberg, Beda (1869-1945)
Sånger om och kring 1:a majblomman.

Kungsgården. Ovansjö församling

Ahl, Jean
Koralbok skriven av Jean Ahl 1794; mikrofilm i Statens musikbibliotek.

Övrigt
Dokumentation om församlingens organister och kyrkomusik, 1 vol.

Handbok med pärmfyllnad från dansk psalmbok.

Köping. Köpings museum

Köpings konsertförening och blandade kör
Handlingar 1927-1953, även musikalier.

Köpmanholmen. Hembygdsföreningen

Köpmanholmens manskör
Protokoll och musikalier ca 1920-1970.

Laholm. Laholms kommunarkiv

Hjorth, Daniel
Tonsättningar av Daniel Hjorth: Lagapärlan, För naturen i tiden.

Laholms teater- och musikförening
Handlingar 1983-1989.

Laholm. Stadsbiblioteket

Lundgren, Ludvig
Grosshandlare C. Ludvig Lundgrens (1862-ca 1935) notsamling. Utgörs av ca 30 nummer i tryck eller handskrift/avskrift; verk av bl.a. Elis Ullman (organist och kantor i Laholm), Ivar Widéen och Sven Körling.

Övrigt
Verk av Adolf Fredrik Lindblad i handskrift.

Landskrona. Arbetarrörelsens arkiv

ABF:s gossorkester
Fotografi från 1940- eller 1950-talet.

IOGT Musikkåren Amorosa, Landskrona
Handlingar 1895-1949, 1 vol.

Foto 1915: Axel Rothoff, Svante Risberg, Erik Hansson, Ernst Bildt (orkesterledare), Henning Andersson, Sigfrid Andersson.

Maier-Röntgen, Amanda (1853-1894)
Biografiska uppgifter.

Sångens vänner, Landskrona
Fotografier av kören ca 1898-1901.

Sångföreningen Harmoni, Landskrona
Handlingar 1925-1928, 1 vol.

Öresundsvarvets manskör
Handlingar 1946-1992, 1 vol.

Landskrona. Landskrona museum

Jönsson, Folke
13 kompositioner, huvudsakligen marscher, av Folke Jönsson som tidigare var dirigent för Landskrona Blåsorkester. Även fotografier av orkestern.

Sammansatta damkören, Landskrona
Protokollsbok.

Övrigt
9 intervjuer med personer med anknytning till Landskronas musikliv.

Leksand. Leksands lokalhistoriska arkiv

Aronsson, Knis Karl (1913-1980)
Handlingar 200 vol., ljudupptagningar, korrespondens, foton, klipp, musikalier m.m.

Bond, Anders (1888-1980)
Handlingar 1900-1959 ca 2 vol., tryck, korrespondens, klipp, musikalier m.m.

Dalarnas spelmansförbund
Handlingar 1943-1993, 55 vol.

Frälsningsarmén, stamkåren
Handlingar 1893-1988, 17 vol., bl.a. musikalier.

Gudmundsson, Carl
Handlingar 1900-1983, 2 vol., bl.a. musikalier.

Gudmundsson, Olof
Handlingar 1910-1959 ca 1 vol., bl.a. musikalier.

Gudmundsson, Thure (1908-1979)
Handlingar, 2 vol., bl.a. ljudupptagningar och musikalier.

Himlaspelets arkiv
14 hm handlingar.

Jones, Anders
Spelmansfotografier.

Jones, Mats
Visbok. Anteckningsbok.

Landgårdens i Gärde gårdsarkiv, Leksand
Handlingar 1788-1947, 17 vol., bl.a. musikalier.

Leksands spelmanslag
Handlingar 1948-1979, 13 vol., bl.a. musikalier.

Musik vid Siljan
Handlingar 1969-1992, 152 vol.

Nordling, Johan (1863-1938)
I chefredaktör Nordlings kvarlåtenskap ingår siffernotbok för psalmodikon.

Sporr, Karl
260 uppteckningar av visor, koraler och spelmanslåtar efter 60 olika traditionsbärare från Leksandstrakten.

Sveriges spelmäns riksförbund
Handlingar 1940-1983, 20 vol., bl.a. musikalier.

Övre Dalarnas sångarförbund
Handlingar ingår i folkskollärare Anders Mores samling.

Övrigt
Fotografier från spelmansstämmor.

Handlingar från Alfvénstiftelsen.

Lerum. Lerums kommunarkiv

Lerums skolarkiv, musikskolan
Handlingar 1955-1988.

Lerums kulturnämnd
Handlingar rörande musik- och teaterutskottet, fr.o.m. 1971.

Lidingö. Lidingö stadsarkiv

Essman, Lasse
Ljudband med trubaduren Lasse Essman.

Lidingö manskör
Handlingar 1924-1936, 1 vol.

Lidingö orkesterförening
Handlingar 1945-1993, 7 vol.

Övrigt
Dansprogram 1785. Bilder från lokala musikevenemang.

Lidköping. Skaraborgs läns folkrörelsearkiv

ABF:s damkör, Skövde
Handlingar 1948-1967, 2 vol.

ABF:s sångkör, Skövde
Handlingar 1934-1951, 1 vol.

Gösslunda kyrkokör
Handlingar 1968-1987, 1 vol.

Karlsborgs manskör
Handlingar 1934-1997, 2 vol.

Karlsborgs musiksällskap
Handlingar 1930-1960, 1 vol.

Lidköpings blåsorkester
Handlingar 1939-1944, 1 vol.

Lidköpings manskvartett Sångarbröderna
Handlingar 1910-1913, 1 vol.

Lidköpings manskör
Handlingar 1913-1969. Musikalier. 16 vol.

Lidköpings musik- och soiréesällskap
Handlingar 1890-1986, 3 vol.

Lidköpings orkesterförening
Handlingar 1975-2001, 2 vol.

Lidköpings skytteförening
Wennerberg, Gunnar, Lidköpings Skyttegille Marsch 1861.

Lidköpings Symphonic Band/Lidköpings Stadsmusikkår
Handlingar 1959-1986, 1 vol.

Manskören Harmoni, Lidköping
Handlingar 1936-1984, 7 vol.

Skara manskör
Handlingar 1921-1998, 9 vol.

Skövde manskör
Handlingar 1904-1994, 9 vol.

SSU-kören Sångfågeln, Lidköping
Handlingar 1936-1975, 2 vol.

Töreboda manskör
Handlingar 1936-1989, 11 vol.

Vara konsertförening/Vara kammarkör
Bildad 1965 under namnet Vara musiksällskap. Handlingar 1965-1992, 2 vol.

Visans vänner, Lidköping
Handlingar 1945-1998, 4 vol.

Volvokören, Skövde
Handlingar 1940-1992, 9 vol.

Västergötlands sångarförbund
Handlingar 1909-1989, 35 vol.

Övrigt
Turesson, Gunnar, Sång för Livhusarer.

Erwall, Frans, Husarvisa.

Hoffman, C.J.H., Kungl. Livregementets Husarers paradmarsch, stämmor.

Lindesberg. Lindesbergs kulturhistoriska arkiv

Lindesbergs skiv- och musiksamling
Ett 40-tal skivor och inspelningar av musik med anknytning till kommunen.

Linköping. Gamla Linköping

Hans Gillners instrumentverkstad
Redskap, fotografier.

Hanzon, Carl (1843-1922), Heda
Handlingar 1811-1961, 9 vol. bl.a. dagböcker och fotografier, efter musikfanjunkare Carl Hanzon.

 Linköping. Garnisonsmuseet

Crusellska stiftelsen
Protokoll 1869-1884, räkenskaper 1910-1962, musikkompaniets handlingar 1892-1940 samt u.å. Notarkiv innehållande bl.a. partiturböcker från 1830- och 1840-talen. Musikaliekatalog 1934 för Kungl. andra livgrenadjärregementets musikkår.

Övrigt
Svea artilleriregementes musikalier deponerade vid Försvarsmusikcentrum i Strängnäs.

 


Linköping. Linköpings föreningsarkiv

KFUM-kören
Handlingar 1933-1964, 1 vol.

Linköpings orkesterförening
Hette tidigare ABF-orkestern. Handlingar 1943-1972, 6 vol.

Linköpings sångarförbund
Handlingar 1907-1974. Förbundet var vilande från 1962 och upplöstes vid årsmöte 1974.

Linköpings stifts kyrkomusikerförening
Handlingar 1897-1997, 16 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 4
Handlingar 1935-1982, 4 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 12
Handlingar 1919-1985, 14 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 49
Handlingar 1941-1965, 1 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 53
Handlingar 1939-1966, 1 vol.

Svenska musikerförbundet, avd. 62
Handlingar 1958-1982, 1 vol.

Linköping. Ledbergs församling

Ledbergs kyrkoarkiv
Liber cantus, handskrift 1660.

Linköping. Stifts- och landsbiblioteket

Handskriftssamlingen har material som berör skilda områden av betydelse för musikvetenskaplig forskning: Orgelhandlingar, kyrkklocksinskriptioner, hymnologisk forskning, folkvisesamlingar m.m. Handlingar rörande närliggande områden som t.ex. teater och stumfilm finns också.

Bland musikalierna märks: Andliga sånger, liturgisk musik, koralböcker, Liber cantus från 15-, 16- och 1700-talen. Dessutom finns visböcker från 16- och 1700-talen.

Biblioteket förvarar också en samling äldre musikalier från Katedralskolan. Dessa är separat katalogiserade för RISM-projektet; de är även sökbara via katalog i Statens musikbibliotek .

En del av bestånden har karaktär av personarkiv. Exempel härpå är arkiven efter:

Gustaf Odencrants (autografsamling med brev, teckningar och notmanuskript)

Tonsättaren Daniel Olson (brev, klipp, notmanuskript m.m.)

Wallmans samling (93 folkvisemelodier från Linköpings stift)

Dessutom ingår i samlingarna arkivhandlingar med anknytning till föreningsverksamhet:

Linköpings arbetareförenings körbibliotek, Linköpings musikförening, Linköpings musiksällskap, Linköpings musikvänners garantiförening, Musikaliska sällskapet i Linköping, Musikaliska sällskapet vid Linköpings högre allmänna läroverk, Östgötaslättens hembygdskör.

För en detaljerad beskrivning av bestånden hänvisas till:

Ranius, Allan, Handskriftssamlingen vid Linköpings stiftsbibliotek. Katalog. Del 1-2. Linköping 1993-1998.

Linköping. Östergötlands länsmuseum

Berggren, Jonas
Handskriven koralbok 1796 som tillhört Jonas Berggren, Åtvidaberg.

Frieberg, Frans Alfred
Tre sånger i autograf, Ljungby horn (1860), Sångarfanan (1849) och Serenad (1848) samt ett brev angående dessa sånger.

Hertzman, Johan Olof (1761-1836) landskamrer
"Premier notbok tillhörig Johan Olof Hertzman, Linköping 14 oktober 1778", 46 s., menuetter, polonäser m.m.

Hjort, Theckla (1832-1911)
Ett 30-tal kompositioner i autograf av T. Hjort, från 1865 och framåt.

Jaensson, Hugo (1878-1957)
Kantor, lärare. Handlingar 1804-1867, 1 vol.

Johansson, Carl-Johan (1924-1962)
Kantor, lärare. 2 vol. handlingar.

Jonsson, Anders Petter (1810-1888)
Spelman. 1 vol. handlingar från ca 1850.

Linköpings högre allmänna läroverk
Musikkapellets protokollsbok 1905-1928.

Manneberg, Allan (1900-1972)
Fiolspelman. Handlingar 1925-1971, 1 vol.

Mousquette, Knut (1846-1918), Linköping
Dirigent. Handlare. 1 vol. 1848, I Orfei tjänst.

Nilsson, Bengt
Kantor, skolbibliotekarie. Handlingar 1942, 1 vol.

Nyrén, Carl (1726-1789)
Musiksamlare, kyrkoherde m.m. Handlingar 1791.

Övrigt
Notbok bl.a. innehållande tabulatur, daterad till 1700-talet. Tryckta musikalier med blandad repertoar, bl.a. märks Tvåhundraårig Dal-Wisa afsjungen på Kongl. Hof-Kapellets Concert till förmån för de nödlidande i Dalarne den 21 april 1838 

Ljusdal. Ljusdalsbygdens museum

Hälsinglands spelmansförbund
Bildat 1928. Arkivet innehåller handlingar rörande förbundets administration. Därutöver finns omfattande folkmusikaliska samlingar:

Musikalier i tryck, handskrift och avskrift, spelmansböcker, uppteckningar. Visor, visböcker, skillingtryck.

Grammofonskivor, bandinspelningar (220 st.).

Stort spelmansregister över främst fiolspelmän från Hälsingland (ca 1.600 st.).

Program, affischer, tidningsklipp, litteratur, fotografier (ca.1.650 st.).

Instrument och instrumentritningar.

Notsamlingar efter enskilda spelmän: C. Fr. Apelgren, bröderna Bergqvist, Mauritz Callmyr, Jonas Dahl. Oscar Flink (Bollnäs), Johan Hall (Arbrå), Olof Nordén, Bror Olsson i Rötse, Jonas Persson, Rickhard Strömberg, Jonas Öberg. Notbok efter spelmannen Jonas Persson i Tjärnelund. Dokumentation rörande kompositören och musikern Einar Westling, bördig från Ljusdal.

Fotomaterial efter utställningen "Folkets musik" producerad av Länsmuseet i Gävle 1982.

Även ett referensbibliotek med litteratur och tryckta musikalier.

Ludvika. Kopparbergs länsarkiv

Blom, Einar (1895-1982), Ludvika
1 vol. efterlämnade papper: Kompositioner, vistexter, tidningsklipp, fotografier m.m.

AB Albin Hagström, Älvdalen
Handlingar 1909-1978.

Ludvika arbetarteaterförening
Protokoll 1981-1991, 3 vol.

Ludvika manskör
Tidningsklipp 1975, 1 vol.

Ludvika musiksällskap
Arkivhandlingar 1941-1988.

Ludvika orkesterförening
54 tonband 1974-1986.

Ludvika ungdomsmusikkårs föräldraförening
Handlingar 1959-1971.

Uhlmann, Hildegard
Handlingar 1964-1989, utgörs av klippsamling rörande musiklivet i Ludvika, konsertprogram, korrespondens, affischer m.m.

Luleå. Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

Alviks manskör
Handlingar 1946-1983, 1 vol.

Anton Swedbergs Swängjäng, Luleå
Musikgrupp bildad 1973; utgjorde ingen permanent organisation utan nybildades inför varje konsert. Handlingar 1973-1986, 14 vol.

Evangeliska Fosterlandsstiftelsens sångarförbund i Norrbotten
Handlingar 1933-1961, 1 vol.

Gammelstads manskör
Handlingar 1911-1983, 8 vol.

Gällivare-Malmbergets musiksällskap
Handlingar 1903-1973, 16 vol.

Harads missionsförsamlings kör
Handlingar 1958-1959.

Johnsson, Johan
Handlingar 1869-1939 efter riksdagsman Johnsson. I arkivet ingår även Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande.

Jokkmokks ABF
I arkivet ingår stadgar för Messaure frivilliga musikkår 1961.

Kiruna motettkör
Handlingar 1975-1979, 1 vol.

Kiruna orkesterförening
Handlingar 1905-1984.

Lokförare- och eldareklubbens musikförening
Handlingar 1901, 1 vol.

Luleå allmänna manskör
Handlingar 1908-1986, 8 vol.

Luleå dansmusiksällskap
Verksamt ca 1880-1900. 12 handskrivna notböcker 1880-1901 för olika instrument, sannolikt mest avskrifter men i enstaka fall med arrangemang av någon av sällskapets medlemmar; enstaka lokala melodier förekommer också.

Luleå domkyrkokör
Handlingar 1946-1980, 6 vol.

Luleå kammarkör
Handlingar 1966-1987, 12 vol.

Luleå kammarmusiksällskap
Handlingar 1929-1938, 1 vol.

Luleå musiksällskap
Handlingar 1873-1927, 1 vol.

Luleå orkesterförening
Handlingar 1933-1974, 1 vol.

Luleå stifts norra kyrkosångsförbund
Handlingar 1925-1988, 11 vol.

Malmbergets allmänna manskör
Handlingar 1918-1945, 10 vol.

Malmbergets amatörkapell
Stadgar och diplom 1899.

Musikfolket, Gällivare Malmberget
Affischer 1974.

Nilsson-Suikki, Edvin (f. 1917 ), Pajala
Handlingar ca 1930-1985, 2 vol., bl.a. musikalier och många finska sånger.

Norrbottens sångarförbund
Handlingar 1899-1979, 10 vol.

Näslund, A. H., Kiruna
Handlingar 1909-1954, 2 vol.

Piteå musiksällskap
Handlingar 1941-1949, 6 vol.

Övertorneå manskör
Handlingar 1947-1958, 3 vol.

Övrigt
Tre handskrivna sångböcker från Tornedalen, innehåller visor på finska, 1910-1920-tal.

Luleå. Norrbottens museum

Boman, Lars Gunnar
Lars Gunnar Bomans samling av musiktryck m.m., 1900-tal, blandat, flera genrer.

Engelmark, Lars
Notbok märkt Lars S. Engelmark Uppsala 1793 resp. 1814 och Gustaf F. Winblad Luleå 1815.

Högström, Harald (1879-1933)
Folkmusiknoter.

Moberg, Paul, Harads, Edefors sn
Folkmusiknoter, 1900-tal.

Peri-Hanschas gårdsarkiv, Sunderbyn, Nederluleå socken
Gårdsarkivet innehåller bl.a. religiösa sånger från tidigt 1900-tal, handskriven sångbok från 1800-talets början från Uppsala med studentsånger samt en notbok från samma tid.

Solander, Gertrud Sophia
Notbok som tillhört G.S. Solander, död 1747. (Litt: A.-M. Nilsson och K. Lundholm, Gertrud Sophia Solanders notbok, 1983.)

Swedberg, Fritz
Folkskollärare. Samling av folkmusik från Norrbotten, innehåller bl.a. egna arrangemang, tidningsklipp m.m. 1900-tal.

Tjänstearkivet
Handlingar och noter till "Norrbotten: kantat vid Luleå stads 300-års-jubileum 1921".

Västerbottens fältjägarregemente
Partitur från Västerbottens fältjägarregemente, senare övertaget av Norrbottens fältjägarkår. Ca 1820-tal.

Övrigt
Kopior av noter från arbetarstadsdelen Svartöstaden, Luleå stad, originalet från 1903.

Bandinspelningar med intervjuer, reportage m.m. På dessa band finns också musikinspelningar med t.ex. jazz, folkmusik och barnvisor, 1950-1980-tal.

Lund. Akademiska föreningen

Akademiska föreningen
I de studenthistoriska samlingarna ingår:

Manus och noter till ett drygt hundratal spex och revyer. Ofta finns rollhäften och musikalier i orkesteruppsättning. Spex har framförts sedan 1886. Även program, affischer, ljudband, videogram, fotografier och pressklipp.

Akademiska soarésällskapet
Protokoll fram till 1913, 1 vol.

Berg, Alfred
Klippsamling 1882-1923.

Lunds kvinnliga studentkör
Handlingar 1927-1943.

Lunds studentsångförening
Samling av pressklipp 1900-1937. Musikaliesamling benämnd "Akademiska föreningens musikaliesamling" innehållande orkesterstämmor i tryck och handskrift, klaverutdrag, köruppsättningar, noter för röst och piano. Verken är mestadels lätt musik, operetter, spex, revyer samt operor i klaverutdrag, symfonier, vissa pjäser, kadriljer och polonäser.

Studentsångsällskapet NN
Handlingar 1898-1901.

Övrigt
Musikalier i tryck och handskrift för varierande besättning, ordnat efter kompositör, huvudsakligen från tiden kring sekelskiftet 1900, inalles ca 40 vol.

"Högtidstryck" med bl.a. texter till olika kantater och sånger framförda vid akademiska högtider, från 1668 till nutid, ca 40 vol.

"Visor" i småtryck och stenciler, tillfällighetsverser och sånger, från ca 1880 till nutid, 12 vol.

Vis- och sångböcker från studentnationer, kårer, föreningar etc.

Lund. Dialekt- och ortnamnsarkivet

Nilsson, Thure W., Svedala
Visor, text och musik av Thure W. Nilsson, 1961-1996: Loghambo, Byatrall, En Skånevisa, Pile-pive-vågen.

Lund. Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet

Mandelgrens samling
Samling sammanbragd av Nils Månsson Mandelgren (1813-1899). En svensk kulturhistorisk samling med ca 30.000 bilder samt anteckningar och uppsatser. Den tillhörande katalogen har diverse musikaliska sökingångar.

Runnquist-Jacobson, Gerda
1 vol. uppteckningar gjorda ca 1900-1920 rörande danser, danslekar etc.

Skånes musiksamlingar
Skånes musiksamlingarär en egen avdelning vid Folklivsarkivet. Uppgiften är att dokumentera, vårda och föra ut den skånska musiken. Musiksamlingarna har inspelad folkmusik, uppteckningar, intervjuer med traditionsbärare, fotografier, noter m.m. Sökbat databas (maj 2005)

Sveriges Storloge av IOGT
Uppteckningar av folktro och folkvisor från Skåne, Småland, Bohuslän, Dalsland, Blekinge och Västergötland. Materialet är insamlat ca 1915-1918 av Per Edvin Sköld.

Tomelilla folkhögskolas folkdanslag
Handlingar 1910-1960, folk- och dansmusiksamling.

Övrigt
Handskrivna visböcker från början av 1900-talet. Kopior av kardevisor, kopior av uppteckningar av musik i Väckelsång socken, kopior av visor after Albin Andersson.

Visor i avskrift, bl.a. sjömansvisor, majvisor, vaggvisor och Amerikavisor.

Uppteckningar efter och intervjuer med äldre skånska spelmän.

Lund. Kulturhistoriska museet för södra Sverige

Bosebo musikkassa
Handlingar 1953-1963.

Follin, Jean Samuel
Musikalier, 1806.

Lunds orkesterförening
Handlingar 1930-1945. Ingår i Föreningen Det Gamla Lunds arkivalier.

Ored Speleman (Andersson)
Ored Spelemans minne, illustrerad minnesskrift med inklistrade brev och andra handlingar av Ored Speleman. Notbok.

Persson, N. M.
Visbok med visor nedskrivna av brandsoldaten N.M. Persson, Jönköping och Lund 1909.

Svenska Pariskören
Textbok med körens repertoar 1914, häfte rörande kören och deras turné 1914 samt program.

Övrigt
Brev och handlingar rörande Malmö konserthus och malmömusikerna m.m. 1924-1946. Notböcker.

Program.

Skråarkiv med uppgifter om musikinstrumentmakare Jacob V. Wahls verkstad i Landskrona samt fotografier.

Spelmansböcker efter Jöns Mårtensson, Magnus Hansson, Hans Svensson, Anders Ohlsson, Pehr Nilsson, Ola Jönsson, N. Andersson. Enstaka notblad av spelmännen Nils Hansson, Hans Bengtsson, Anderberg i Tollarp, Jöns Nilsson, Christian Tydell i Vitemölla samt okända spelmän.

Lund. Landsarkivet

Axel Anderssons gåva
Jöns Olssons (Adseke, Norra Mellby socken) uppteckning av "En ny visa", daterad 1803.

Billesholms kristliga missionsförening
Sångföreningens protokoll 1912-1914.

Borgs arkiv
Bland fastighetshandlingarna ingår handlingar rörande Löddeköpinge församlings orgel.

Cappelin, Ola (1864-1948)
Hembygdsforskare, stationsinspektör. Vishäften 1875-1928. Sjömannen Victor Nilssons i Kivik visbok ca 1900-1905. Visor sjungna på Kiviks marknad 1915-1932. Skillingtryck m.m. Hela arkivet omfattar 15 vol., huvudsakligen från tiden 1880-1947.

Familjen Cederholms arkiv
Handlingar 1690-1962. Häri ingår kantor Nils Memortius Cederholms handlingar.

Danell, Sven
Brev från Hugo Alfvén 1945.

EMS Fastighetsaktiebolag
Visor m.m. tillhörande Anne Nordenstjerna. Utkast till pjäs från 1700-talet.

Flyinge stuteri- och hingstdepå
I arkivet ingår vistext från studentspexet En Skandinavisk Förlofning framfört 1848 i Lund.

Förlanda kyrkoarkiv
Musikalier i tryck och handskrift/avskrift från slutet av 1800-talet (koraler, visor, hymner) efter kantor Elof Strandberg.

Hallands kyrkosångförbund
Handlingar, 14 vol.

Hallström, Ivar
Ivar Hallströms mottagna brev, 3 volymer.

Hauswolffska samlingen
Häri ingår "Gamle Dags Wisor".

Hålegårdens, Billinge nr 20, arkiv
Fragment av noter och texter förmodligen tillhörande Ola Persson, Hässlunda, daterade 1796.

Hörby samrealskola
Säfstrand, Ivar, Kantat vid skolinvigning, 1932.

Hörning, Anders (1703-1767)
Klockare i Örkelljunga pastorat. Uppbördsbok 1731-1770.

Imperial-teatern i Landskrona
Biograf. Handlingar 1918-1930, 5 vol. Bl.a. ingår programförteckningar, recensioner, resuméer och musikprogram.

Johnssons i Stehag, A. J.
Notbok för violin, odaterad. Påteckning: Paul Svensson, Hven. Innehåller enklare småstycken samt övningar.

Johnsson, Jöns (1821-1909), Västra Göinge härad
Kopia av Jöns Johnssons spelmansbok skriven 1835-1840. Redovisar såväl texter, noter som räkenskaper över olika spelningar.

Karlskrona: Poliskammaren
Häri ingår ansökningshandlingar avseende skådespel, konserter m.m.

Karström, släkten
Släkthandlingar 1 vol. 1793-1823, bl.a. ingår visor och dikter.

Klintberg, Knut av
Klippsamling rörande diverse personer, bl.a. Sten Broman. 1943-1960-talet, 14 vol.

Landskrona: Rådhusrätten och magistraten
Handlingar rörande klockringning, räkenskapsmaterial för orgelbygge 1830-1840-talen. Dessutom anteckningar av Nils Eberhard Lovén (1846-1925).

Lundberg, Lars
Samling där musikintressanta handlingar finns i serierna: brev, kyrkoarkivalier, manuskript, musikalier och poem, särskilda personer och sammanslutningar, traditions-uppteckningar.

Lunds domkyrka
Räkenskaper för domkyrkans kör och orkester 1903-1925. Hymn uppförd i domkyrkan vid 700-årsjubileet 1845, partitur i manuskript av kantorn Nils Möller.

Lunds rådhusrätt och magistrats arkiv
Affischer och program rörande konserter, musikaftnar, teatrar m.m. ingår i kronoräkenskaperna åren ca 1800-1850.

A. Mårtenssons orgelfabrik AB, Lund
Handlingar 1914-1978, 44 vol.

Nordvästra Skånes orkesterförening
Handlingar 1911-1974, 201 vol. Musikalier. Även musikdirektör Olof Lidners handlingar 1896-1949.

NTO-logen nr 249 Syskonhemmet, Hässleholm
Häri ingår sångföreningens protokoll 1894-1896.

Nykterhetsvännernas sångarförening Excelsior i Lund
Handlingar 1908-1914, 2 vol.

Persson, Josef (1900-1970), Ringmåla
Kantor Josef Perssons personarkiv, 12 vol. 1919-1970.

AB Ramlösa hälsobrunn
I arkivet ingår handlingar rörande brunnsmusiken 1912-1930.

Regionmusikens kansli, musikavdelningen i Kristianstad
Handlingar huvudsakligen från tiden 1971-1991, 39 vol.

Rikskonserter, södra regionen i Kristianstad
Handlingar 1966-1991, 94 vol.

Ronneby stadsarkiv: Rådhusrättens och magistratens arkiv
Häri ingår liggare över av utlänningar givna föreställningar 1888-1937.

Råby räddningsinstitut
Grundat 1838 för vilseförda och moraliskt vårdslösande barn. Häri ingår förteckning över vid musiken anställda 1873.

Rådhusrätten och magistraten i Karlshamn
Bland handlingar rörande stadens personal ingår anställningskontrakt för stadens musikkår 1874.

Schlyterska samlingen
Handlingar rörande Gustav Schlyters arbete för att främja eldbegängelse. Bl.a. ingår korrespondens med Carl Nielsen.

Skånes kristliga sångarförbund
Tillhör Missionsförbundet. Handlingar 1929-1977, 7 vol.

Skånska kyrkokontoret
Relationer om prästernas, klockarens och kyrkornas inkomster inkomna 1696. 2 vol. omfattande häraderna i Malmöhus och Kristianstad län.

Styrelsen för resande av Karl X Gustafs monument i Malmö
Musik till statyns avtäckande 1896.

Trelleborgs husmodersförening
Sånger 1925, 1957, 1962, 1981. "Husmoderssången" från 1925 tonsatt av Alice Tegnér.

Ungdomsföreningen Snöflingan i Lund
Verksam 1902-1910. Tillhörde IOGT. Syftade till att genom sång, musik, tablåer, deklamation, bygdemål och uppförande av nykterhetspjäser väcka intresse för nykterhetsarbetet. Handlingar 1902-1910, 8 vol.

Varbergs rådhusrätt och magistrat
Bland protokoll från syner och värderingar ingår Syn å teatern 1895.

Wåhlin, Theodor (1864-1948)
Theodor Wåhlin var arkitekt vid överintendentämbetet och biträdande arkitekt vid uppförandet av Operan i Stockholm. Samling rörande ecklisiastika byggnadsärenden med korrespondens, utredningar, kartor och ritningar. I släkten Wåhlins arkiv (en vol. 1740-1849) ingår sånger och noter.

Örtofta godsarkiv
Häri ingår handlingar rörande orgeln 1863-1910. Hela arkivet omfattar 22 vol., 1586-1976.

Övrigt
5 ex. av Niels Jesperssøns Graduale, olika tryckår.

Medeltida pergamentomslag.

Skråarkiv.

Lund. Lunds universitetsbibliotek

I biblioteket ingår flera viktiga samlingar av äldre musikalier; dessa har gåtts igenom för RISM-projektet. (En landsomfattande RISM-katalog finns i Statens musikbibliotek.)

Lunds akademiska kapell, grundades 1745 och biblioteket har musikalierna från de första 100 verksamhetsåren. Samling Engelhardt härstammar från Hinrich Christoph Engelhardt (1694-1765) och innehåller mer än 700 verk; väl företrädda är G.F. Händel och J.H. Roman liksom J.A. Hasse, bröderna Graun, F. Chelleri, T. Albinoni och A. Vivaldi. Dessutom ingår "Promotionsmusique" arrangerad av Engelhardt. Samling Kraus och Samling Wenster är uppkallade efter dir.mus. Friedrich Kraus (1724-1780) och Christian Wenster (1735-1823). I den senare samlingen finns också äldre material som Wenster övertagit från annat håll bl.a. tabulaturer.

Otto Taussig (1889-1969) var född i Böhmen men bosatte sig efter första världskriget i Sverige. Han samlade systematiskt Schubertiana och donerade hela sin samling till biblioteket. Samlingen av Franz Schubert-manuskript innehåller huvudsakligen ungdomsverk. Till samlingen hör även litteratur om tonsättaren och hans krets. (Litt.: Mühlhäuser, Siegfried, Die Handschriften und Varia der Schubertiana-Sammlung Taussig in der Universitätsbibliothek Lund. Wilhelmshaven 1981.)

Biblioteket har många personarkiv, bland dessa märks t.ex. Sten Broman, John Fernström och Preben Nodermann. En lista över arkivbildarna finns tillgänglig elektroniskt, f.n. (juli 2002) med länkade förteckningar på bokstäverna A-B. Listan byggs successivt ut. Den upptar också en del föreningsarkiv, t.ex. Lunds studentsångförening. I sammanhanget bör påpekas att bibliotekets brevkatalog upptar många musikaliskt verksamma brevskrivare.

Lund. Stadsarkivet med Arbetarrörelsens arkiv

Borgarsångföreningen i Lund
Handlingar 1860-1893, 5 vol.

Fredrika Bremerförbundets Lundakrets
Handlingar 1910-1980, 37 vol. bl.a. sångböcker.

Lunds kommun, musik- och teaternämnden
Inrättad 1975, verksam till 1992. Handlingar 1975-1991, 148 vol. Drev Lunds stadsteater samt ledde verksamheten med Stadsorkestern, Ungdomsorkestern, Nordiska ungdomsorkestern och andra musikarrangemang.

Lunds kommun, musiknämnden
Tillkom 1947. Bl.a. handlingar rörande kommunala musikskolan och Nordiska ungdomsorkestern, 63 vol., 1948-1975.

Lunds orkesterförening
Verksam 1930-1965. Handlingar 1925-1968, 12 vol.

Lunds skolors musikförening
Handlingar 1945-1988, 6 vol.

Sankt Knuts gille i Lund
Fanns redan på 1200-talet. Handlingar huvudsakligen från tiden 1870-1990, 180 vol. bl.a. sångböcker.

Wåhlin, Theodor (1869-1948)
Arkitekt. Brev och foton, 1 vol., ca 1920-1935.

Övrigt
Fotografi av stråkorkestern Musikens vänner, Lund, ca 1910.

Lönneberga. Lönneberga hembygdsgille

Haak, Victor (1874-1969)
Några egna kompositioner, bl.a. en hembygdssång, samt dikter efter folkskolläraren och kantorn Victor Haak, verksam i Lönneberga i Hultsfreds kommun.