Orter H–J

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

 

Hagfors. Hagfors bibliotek

Dokumentationsprojekt om 1900-talets sångare och musiker med anknytning till Hagfors. Informationen om de enskilda musikgrupperna finns på http://hagforshistoria.no-ip.com/musikhistoria/

Hallstahammar. Hallstahammars bibliotek

ABF:s damkör
Handlingar 1950-1974, musikalier.

Hallstahammars musikkår
Musikaliesamling.

Säby manskör
Handlingar 1951-1965.

Övrigt
Fotografier, huvudsakligen av musikföreningar på orten.

Halmstad. Folkrörelsernas arkiv för södra Halland

Halmstads orkesterförening
Handlingar 1916-1970.

AB Johansson
Musikalier 7 vol.

Musikkåren i Söndrum
Kassabok 1910-1929, 1 vol.

Olner, Erik
Sju vol. handlingar varibland ingår en vol. med sånger, texter, eventuellt revymaterial.

Swedish Rock'n Roll Club
Handlingar 1979-1981, 1 vol.

Sångarbröderna, Halmstad
Handlingar 1919-1982, 10 vol., bl.a. musikalier och program.

Örjansorkestern
Handlingar 1954-1993.

Övrigt
Fonogram där strödda musikinslag ingår bland politiska anföranden, föredrag, jubiléer inom folkrörelserna osv.

Halmstad. Museet i Halmstad

Halmstads stadsmusik
Åtta notböcker från 1800-talets senare del.

Körling, Felix
Handlingar rörande tonsättaren Felix Körling, 1919-1920.

Rosell, John
Fyra kassettband med dragspelaren John Rosells musik inspelad 1985.

Welin, Sven
Kantat vid invigningen av Hallands museum år 1933. Kantat vid hembygdsfest år 1938 "Sångens genius".

Övrigt
Visor.

Notböcker från 1800-talet.

En volym uppteckningar från 1940-50-talen.

Musikprogram från sekelskiftets Halmstad.

Halmstad. Nykterhetsfolkets länsarkiv

Musikkapellet Lyran
Foto 1898.

Sångföreningen National, Halmstad
Nykterhetsfolkets sångkör. Handlingar 1921-1977.

Övrigt
I logernas gemensamma arkiv ingår sångböcker för IOGT och andra nykterhetsorganisationer 1908-1961 samt ritualsånger 1885.

Textupplagor till nykterhetsrörelsens sångsamlingar tryckta 1896-1952; även musikupplagor av vissa sångböcker.

Handskrivna stämböcker innehållande körmusik för blandad kör.

Hammarö. Hammarö hembygdsförening

Björkhagen, Wenzel
I denne författares arkiv ingår ett fåtal musikalier, bl.a. ett handskrivet häfte av Wenzel Björkhagen själv.

Skoghalls manskör
Handlingar 1924-1989, inspelning från 50-årskonserten 1968. Kören numera nedlagd.

Haninge. Haningearkivet

Godtemplarorden logen Tiden
Handlingar 1882-1913, bl.a. musikalier.

Heby. Heby kommuns centralarkiv

Musikalier ingår i vissa av Frälsningsarméns arkiv.

Fotografier av musikkårer, stråkkapell, SSU-revyer m.m., från 1896 till 1950-talet.

Fotografi av Putte Wickman och Ivan Renliden 1997.

Hedemora. Hedemora kommunarkiv

Hedemora landskommuns musiknämnd
Handlingar 1952-1966, 2 vol.

Hedemora musiksällskap
Handlingar 1941-1955, 1 vol., ingår i Hedemora stads arkiv.

Hedemora stads musiknämnd
Protokoll 1950-1966, 1 vol.

Husby orkesterförening
Handlingar 1931-1965, 1 vol.

Långshyttans manskör
Handlingar 1925-1966, 2 vol.

Långshyttans musikkår
Handlingar 1944-1974, 1 vol.

Övrigt
Notsamling tillhörande blåsorkestrarna i Vikmanshyttan, Långshyttan och Hedemora.

Helsingborg. Folkrörelsearkivet

ABF:s musikförening, Helsingborg
Handlingar 1898-1991, 9 vol., bl.a. musikalieförteckningar.

Nordvästra Skånes orkesterförening
Handlingar 1912-1982, 1 vol.

Kungl. Skånska husarregementets musikkår
Konsertprogram 1898-1924 bl.a. från konserter i Göteborg, Helsingborg och Ramlösa brunn.

Svenska musikerförbundet avd. 5
Handlingar 1906-1978, 20 vol.

Svenska musikerförbundet avd. 19
Handlingar 1941-1965. Häri ingår handlingar 1943-1945 från Musikerförmedlingen, Landskrona.

Svenska musikerförbundet avd. 120
Handlingar 1943-1967, 2 vol.

Övrigt
Sånger i tryck och handskrift från nykterhetsrörelsen.

Helsingborg. Helsingborgs museum

Helsingborgs teater
24 vishäften från förra sekelskiftet.

Helsingborgs nykterhetskvartett
Handlingar 1905, 1 vol.

Hälsingborgs sångförening
Handlingar 1872-1887.

Poppe, Nils
Fotografier från Nils Poppes föreställningar på Fredriksdals friluftsteater 1969-1993.

Övrigt
Fragment av medeltida handskrifter.

Konsertprogram från 1800-talet.

Ett antal notböcker från 1800-talet.

Helsingborg. Helsingborgs stadsarkiv

Allmänna sången, Helsingborg
Handlingar 1927-1976, 4 vol.

AB Helsingborgs konserthus
Omfattande arkiv som innehåller handlingar från åren 1917-1975.

Helsingborgs sångförening
Handlingar 1872-1891, 1 vol.

Hälsingborgs körsällskap
Handlingar 1922-1933, 1 vol.

Kvartettsångsällskapet, Helsingborg
Handlingar 1895-1993.

Manskören Harmoni, Helsingborg
Handlingar 1896-1996, 4 hm.

Nordvästra Skånes orkesterförening
Handlingar 1896-1974.

Orkesterföreningens sommarengagemangs kommitté
Handlingar 1945-1948. Ingår i Nordvästra Skånes orkesteförenings arkiv.

Hudiksvall. Hudiksvalls bibliotek

Hälsingesamlingen
Reglemente 1893 för Hudiksvalls musikaliska sällskap.

Hudiksvall. Hälsinglands museum

Enderberg, August
Egna verk i autograf, 2 vol.

Enderberg, Gunnar
Egna verk i autograf.

Florén, Anette
Notbok: "Anette Florén Hudikswall den 9. Decembr 1813", huvudsakligen avskrifter av tryckt musik.

Holmdahl, Johan
Musikaliesamling innehållande tryck och handskrifter bl.a. folkmusikuppteckningar av Johan Holmdahl och Pelle Schenell ca 1910. Folklivsskildringar av P. Schenell.

Hudiksvalls musikaliska sällskap
Grundat 1832, föregicks av Harmoniska sällskapet och Musikaliska gillet. Handlingar 1832-1940, även musikalier. I arkivet ingår också matrikel och stadgar 1908 för Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande i Hudiksvall.

Hudiksvalls sångarförbund
Handlingar 1900-1950.

Höglund, Eric
Handskriven koralbok omfattande 407 koraler; påskrift på pärmens insida "Eric Höglund Bergsiö d 27. Januar 1785".

Rendahl, Edw.
Final ur jubileumskantat 1932, partitur, handskrift, uppförd vid Hudiksvalls 350-årsjubileum 1932.

Rudolphi, Carl P.
Siffernotbok, handskrift daterad 1868, tillhört C.P. Rudolphi.

Schenell, Pelle
Uppteckningar gjorda av spelmannen Pelle Schenell år 1933. Legender och spelmanshistoria.

Vignati, A.
A. Vignati, Stoccolma. Marcia per Banda. All'Architetto Sig. Agi Lindegren in segno di amicizia.

Övrigt
Nummer Coral för psalmodikon, handskrift 1834.

Receptionsmusik i orden X7 första graden, instrumental inledning samt manskvartetter, handskrift.

Härnösand. Folkrörelsearkivet i Västernorrland

Backe musikcirkel
Handlingar 1949-1951, 1 vol.

Evangeliska fosterlandsstiftelsens sångarförbund i norra Ångermanland
Handlingar 1950-1975, 2 vol.

Högsjö sång- och musikförening
Bildades 1946 av Högsjö musikcirkel, Högsjö fackliga centralorganisations hornorkester samt Utansjö och Ramviks manskörer. Handlingar 1946-1966, 1 vol.

Härnösands folkhögskola, musikhandledarlinjen
I det musikrelaterade materialet ingår ljud- och videoupptagningar.

Härnösands missionskyrkokör
Handlingar 1935-1971, 1 vol.

Härnösands stifts östra kyrkomusikerförening
Handlingar 1969-1978, 1 vol. Föregicks av Ångermanlands kyrkomusikerförening, vilken sammanslogs med Medelpad 1969 för att 1972 byta namn till Härnösands stifts östra kyrkomusikerförening.

Lugnvik-Hallstanäs manskör
Handlingar 1947-1973, 3 vol.

Nilsson, Hugo G.
Handlingar 1926-1981, 2 vol. Egna kompositioner, arrangemang och koralbearbetningar i handskrift.

Svedjeholmens sångförening, EFS
Handlingar 1960-1962, 1 vol.

Säbrå/Bötsle missionsförsamlings sångkör
Handlingar 1932-1955. Ingår i ungdomsföreningens "Syskonbandet" arkiv.

Sörflärke sångkör
Räkenskaper 1937-1975, 1 vol.

Utansjö manskör
Handlingar 1922-1963, 4 vol. Musikalier.

Ångermanlands frikyrkliga körförbund
Handlingar 1924-1964, 1 vol.

Ångermanlands kyrkomusikerförening
Handlingar 1924-1968, 1 vol. Bildades 1924 som Ångermanlands organistförening. Bytte namn till Ångermanlands kyrkomusikerförening 1959.

Örnsköldsviks baptistförsamling, Betels musikförening
Handlingar 1940-1981, 1 vol.

Härnösand. Härnösands stadsbibliotek

Härnösands högre allmänna läroverks gamla bibliotek
Fragment ur ett antifonale som pärmomslag till Gregorius Thaumaturgus, Opera omnia, Paris 1622.

Härnösand. Landsarkivet i Härnösand

Amatörteater i Härnösand
Handlingar 1910-1945, 9 vol. Bl.a. manuskript till revyer, sångtexter, sketcher, kupletter, revyvisor, rollfoton, program, tidningsklipp, affischer.

Bergfors, Georg (1882-1975)
Häri bl.a. anteckningar om kyrkosångens historia samt uppteckningar, korrespondens, manuskript och urklipp rörande folkmusik. Dessutom klipp, program och foton rörande Gideå manskör.

Bergsjö kyrkoarkiv
Missale, omslag till födelse- och dopbok.

Bjuråkers kyrkoarkiv
Svensk mässbok 1540 den s. k. Bjuråkershandskriften.

Dahlgren, Hanna Ingeborg Fredrika, f. Beckman (1866-1917)
Pianolärarinna. Handlingar 1879-1917, 14 vol.

Dahlgren, Johan Erik (1827-1868)
I arkivet ingår bl.a. "små musikstycken".

Delsbo allmänna nykterhetsförbund
Häri text och noter till "Delsbomarsch", som tillägnats förbundet.

Föreningen Härnösands amatörteater
Handlingar 1910-1967, 4 vol.

Gävleborgs länsstyrelse
Graduale utgörande omslag till handlingar i länsstyrelsens arkiv.

Holms kyrkoarkiv
Messan på Swensko 1541, varmed är sammanbunden en musikhandskrift, vars innehåll med vissa avvikelser överensstämmer med början av Een liten Songbook til at brukas i kyrkionne.

Hudiksvalls kyrkoarkiv
Innehåller bl.a. en historik över Hudiksvalls musiksällskap.

Härnösands damkör
Handlingar 1955-1983.

Härnösands frivilliga skarpskytteförening
Bildades 1855 som Västernorrlands läns skarpskytte- och jägarförening. Förutom skyttet försökte man även driva en egen musikkår, dock utan större framgång. Föreningen lades ned 1878 p.g.a. bristande aktivitet. I handlingarna ingår bl.a. kontrakt med musiker.

Härnösands godtemplarekör
Handlingar 1946-1988, 10 vol.

Härnösands gymnasiiförbund
Bildat 1866. I arkivet ingår bl.a. revisionsberättelser över arkiv, kassa, bibliotek och musikalier 1870-1941.

Härnösands kommun
Inspelningar med bl.a. musik från 400-årsjubileet 1985.

Härnösands läroverks handskriftsamling
Graduale.

Härnösands musiksällskap
Tidigare benämnt Sällskapet för musiköfningar i Härnösand. Handlingar 1842-1957, 15 vol. Musikaliesamling. Autograf till John Fernströms kantat vid sällskapets 100-årsjubileum.

Härnösands stifts kyrkosångsförbund
Handlingar 1912-1972. Musikalier i handskrift. 9 vol.

Högs kyrkoarkiv
Medeltida notskrift på pergament som omslag till kyrkoräkenskaper 1647-1658.

Kristliga sång- och musikföreningens "Strängaspel" i Nordingrå
Föreningen bildades 1944 och upphörde 1974. Handlingar 1944-1975, 2 vol.

Kulturakademien i Härnösand
Bildades 1988 och upphörde 1993. Bland arrangemangen märktes en orgelvecka 1991. Det finns även en egen arkivbildare "Stödföreningen för Kulturakademien i Härnösand".

Landsfiskalens i Malmberget distrikt
Bland de ämnesordnade handlingarna märks "Musik under bar himmel 1931-1951".

Ljusdals kyrkoarkiv
Missale utgörande omslag till kyrkoräkenskaper från 1600-talet.

Luleå stifts norra kyrkosångsförbund
Handlingar 1946-1976.

Löfgren, Emil, Njurunda
Kantor Emil Löfgrens efterlämnade handlingar 1607-1795, 1 vol.

Norrbo kyrkoarkiv
Sequentionarium på pärmar till kyrkoräkenskaper.

Näslund, Anders
Samling omfattande tiden 1947-1974 innehållande biografiska uppgifter, information om rolltolkningar, tidningsklipp och fotografier.

S:t Petri ordens arkiv
Sånger för mansröster bl.a. "Sång på S:t Petri Ordens högtidsdag 3/5 1845". 13 vol. bundna musikalier för olika instrumentalstämmor, blandad repertoar. Hela arkivet omfattar 97 vol. från tiden 1813-1955.

Sidnerska släktarkivet
19 vol., 1833-1892. Arkivet innehåller bl.a. handlingar efter Anders Sidner, centralgestalt i Härnösands musikliv. Almanackor, dagböcker, släktkrönikor, uppsatser, manuskript, brevserier, personliga handlingar, fotografier, tidningsklipp samt tryckta handlingar rörande släkten och enskilda medlemmar. Särskilt märks Otto Buchts kantat till Charlotte Sidners minne och Anders Sidners musikaliska uppteckningar. Även handlingar rörande sångerskan Esther Sidner g. Gadelius. Vidare brev från Hugo Alfvén, Kurt Bendix, Julius Günter, Jacob Axel Josephson, Gunnar Mankell, Jules Massenet, Franz Neruda, A. Serafon, Wilhelm Stenhammar, Guido Vecchi. Arkivet tillståndsbelagt.

Släktunderstödsföreningen Anders Sidners ättlingar
Handlingar 1921-1977, 3 vol.

Stöde kyrkoarkiv
"Stödeboken", kyrkoräkenskaper från 1500-talet där fragment av ett missale utgör omslag.

Sällskapet Kyrkosångens vänner
Handlingar 1912-1932, 1 vol.

Tivoli restaurang, Sundsvall
I arkivet ingår bl.a. räkenskapsbok 1893 över musik och artister samt kladd 1891 rörande artistverksamheten.

Wulkan, Uno
Handlingar ca 1920-1923, 1 vol.

Västernorrlands läns musikförbund
Handlingar 1956-1977.

Örnsköldsviks oratoriesällskap
Handlingar 1935-1942, 1 vol.

Österfärnebo kyrkoarkiv
Antifonarium samt Graduale.

Övrigt
Många arkivförteckningar tillgängliga på CD-skivan NAD, den nationella arkivdatabasen.

Härnösand. Länsmuseet Murberget

Bergvall, Frans, Nordanåker, Ångermanland
Uppteckningar av visor i Edsele. Pressklipp. Sagor och sägner. Fonogram. Kopior.

Forsberg, Gudrun, Frånö, Ångermanland
Visbok. Kopia.

Holmgren, Mats, Jansjö, Ångermanland
Biografier över spelmän i Ångermanland.

Häggström, Gunnar, Härnösand
Visbok.

Högre allmänna läroverket
Musikaliesamling från läroverket och Musikaliska sällskapet i Härnösand. Stor samling musikalier i tryck och handskrift från 1700-, 1800- och 1900-talen. Häri ingår Carl Nyréns (1726-1789) notsamling, inköpt av Johan Hinric Lidén och 1792 skänkt till Härnösands nybyggda gymnasium. Äldre material katalogiserat för RISM och är sökbart via katalog i Statens musikbibliotek.

Jansson, Karl, Bjärtrå, Ångermanland
Dragspelslåt.

Leffler, Karl Peter
Folkmusiksamling. Låtar och visor insamlade i Ångermanland och Medelpad, ca 1.000 olika melodier. Härtill kommer biografiska anteckningar om vissa spelmän och sångare, anteckningar om några socknar samt uppteckningar av bröllopsseder; även ett fåtal dansbeskrivningar.

Lidén, Sture, Häggdånger, Ångermanland
Låtar upptecknade efter fadern Karl Lidén.

Nordien, Erik, Junsele
Visuppteckning.

Nordlander, Petrus, Ljustorp, Medelpad
Låtuppteckningar, tryckta musikalier, brev och band.

Norén, Lars-Ola, Viksjö, Ångermanland
Uppgifter om spelmän i Viksjö samt några upptecknade låtar.

Nyberg, Helge, Frånö, Ångermanland
Tidningsklipp om revy- och teaterverksamhet i Frånö.

Nylund, Sten, Viksjö, Ångermanland
Biografier över spelmän i Viksjö.

Olofsson, Manne, Rävsön, Ångermanland
Egna låtar och visor.

Pettersson, Per August, Sollefteå
Uppteckningar samt tryckta musikalier; såväl folkmusik som populärmusik från 1900-talets början.

Rönnlund, Eric, Älandsbro, Ångermanland
Låtar, tidningsklipp, band.

Wennström, Einar och Karin, Härnösand
Skillingtryckssamling.

Wåglund, Erik, Forsed, Ångermanland
Upptecknade låtar efter fadern.

Öberg, Gunnar, Klockestrand
Egna låtar för dragspel.

Övrigt
Uppteckningar efter spelmän i länet.

Fotografier av blåsorkestrar i Ådalen.

Inspelningar av låtar och visor, även intervjuer med musiker.

Hässleholm. Hässleholms folkrörelsearkiv

Hässleholms manskör
Musikalier.

Hässleholm. Hässleholms kommunarkiv

Hässleholms frikyrkomanskör
Kassaböcker 1949-1952.

Hässleholms konsertsällskap
Tidningsurklipp, program m.m., 1943-1948.

Hässleholms nya musiksällskap
Protokoll 1929-1931.

Skolstyrelsen
Musikskolans handlingar.

Höör. Höörs kommunarkiv

Enninger, John
Organisten och kantorn John Enningers musikaliesamling innehåller egna tonsättningar och arrangemang samt verk av andra kompositörer; de sistnämnda mestadels i tryck och avskrift. Samlingen är förtecknad och verk finns även katalogiserade för RISM, sökbara via katalog i Statens musikbibliotek.

Jakobsberg. Järfälla kommuns bildarkiv

Arkivet har ljudupptagningar från åren 1963-1983 från olika konserter och musikframträdanden i Järfälla. Bl.a. märks Järfälla symfoniorkester, Järfälla kammarorkester, Järfälla oratoriekör samt Musikskolan. Vidare finns fotografier från lokala musikhändelser.

Jakobsberg. Järfälla lokalhistoriska arkiv

ABF, lokalavd. 426 i Järfälla
Handlingar 1929-1984, 15 vol., rör bl.a. musikverksamhet.

Föreningen folkmusik och dans i Järfälla
Handlingar 1989-2000, 1 vol.

Järfälla kommun, musiknämnden
Handlingar 1956-1959, 3 vol.

Järfälla konserthusförening
Handlingar.

Järfälla nyckelharpsgille
Handlingar 1972-1987, 1 vol.

Järfälla musikkår
Handlingar 1957-1987, 1 vol.

Järfälla stråkar
Handlingar.

Järfälla symfoniorkester
Handlingar 1986, 1 vol.

Musikskolan i Järfälla
Handlingar 1959-1977, 53 vol.

Övrigt
Bilder från musikskolan och Bolinders musikkår m.fl.

Jokkmokk. Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Musiksamlingen vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, består främst av ett antal ljudband. Framför allt innehåller dessa jojkinspelningar från olika delar inom Sápmi. På ca 300 ljudband utgör jojk en del av innehållet. De flesta av ljudbanden är inspelade av Nils Hövenmark som, både på eget initiativ och på uppdrag av Sveriges radio, gjorde inspelningar i Jokkmokktrakten under främst 1960- och 70-talen. Museet har dessutom både videofilmer och ett bildarkiv där jojk och annat musikanknutet material ibland ingår.

Därutöver väntas dokumentation inkomma från ett jojkprojekt som pågått under flera år på 1990-talet. Det materialet består av intervjuer med 47 informanter, som alla är jojkare, om jojken och dess betydelse. Till materialet hör även inspelningar av jojkkonserter. Delar av materialet avses att publiceras.

Inspelat jojkmaterial från Israel Roungs samling kommer förhoppningsvis också bli tillgängligt via Ájtte; originalen förvaras på myndigheten SOFI i Uppsala.

Olle Mattsson

Jönköping. Per Brahegymnasiet

En samling av äldre musikalier i tryck och handskrift. Den är förtecknad av Gustaf Ruuth, Katalog över äldre musikalier i Per Brahegymnasiet i Jönköping (ursprungligen utgiven 1971, senaste uppl. 1982). Samlingen härrör från ett flertal lokala organisationer: Musikaliska sällskapet, Folksångföreningen, Skarpskytteföreningens musikcorps och läroverkets egen konsertverksamhet.

Jönköping. Jönköpings läns folkrörelsearkiv

ABF avdelning Huskvarna-Hakarp, lokalkommittén för Musikens vecka
Handlingar 1943-1946.

ABF avdelning Jönköping, ABF:s manskör
Handlingar 1936-1946.

ABF:s damkör, Nässjö
Verksamhetsberättelser 1960-1968.

ABF:s manskör, Nässjö
Handlingar 1933-1953.

ABF:s musikkår, Nässjö
Verksamhetsberättelser 1959-1970.

Aneby jazzklubb
Handlingar 1967-1985.

Betaniakören, Jönköping
Handlingar 1911-1947.

Betels musikförening, Tranås
Handlingar 1946-1964.

Betlehemsförsamlingens av Jönköpings stadsmissionsförening musikkår
Handlingar 1956-1965.

Betlehemskören
Tillhör Missionsförbundet. Handlingar 1932-1960, 1 vol.

Collegium Musicum, Jönköping
Handlingar 1962-1981.

Dominique, Einar (1885-1959)
Sammanställning av Einar Dominiques musikaliska verksamhet som sång- och musikledare i Jönköping och Huskvarna under 40 år; gjord av sonen Ingvar Dominique.

Eksjö baptistförsamlings musikkår
Handlingar 1957-1974.

Frälsningsarmén, Jönköping
Hornmusikkårens handlingar 1918-1968. Frihetskörens handlingar 1956-1973; kören grundad 1921.

Frälsningsarméns hornmusikkårs vänner, Nässjö
Handlingar 1956-1962.

Frälsningsarméns kår, Vetlanda
Hornmusikkårens handlingar 1932-1961.

Förbundet Jönköpings Ansgariiförenings musikföreningar
Handlingar 1970-1973.

Föreningen Frälsningsarmémusikens vänner, Jönköping
Handlingar 1944-1962.

Föreningen för främjande av intim musik, Jönköping
Handlingar 1943-1963. Häri även handlingar efter Collegium Musicum, som 1962 började verka som bokutgivare. Vidare handlingar efter Föreningen Jönköpings musikvänner 1921-1941.

Föreningen J.A. Hultmans minne
Handlingar 1946-1962.

Gamla missionshusets musikförening, Jönköping
Handlingar 1928.

Gränna missionskör
Handlingar 1924-1958.

Hakarps bygdekör
Handlingar 1922-1979, 2 vol.

Hornmusikkåren, Frälsningsarméns kår, Jönköping
Musikalier.

Immanuelsförsamlingen av Jönköpings stadsmissionsförening, Immanuelskören
Grundad 1906. Handlingar 1924-1967.

Immanuelsförsamlingen av Jönköpings stadsmissionsförening, musikkåren
Handlingar 1963-1968.

Immanuelskyrkans musikförening Lyran
Handlingar 1917-1921. Häri även handlingar rörande IK-kapellet 1938-1954.

IOGT, logen 248
Två vol. handskrivna noter, u.å.

IOGT, logen 3370 Mera Lycka, Gnosjö
Körens handlingar.

IOGT, logen 3895, musikkåren
Musikkårens historik, foto med personuppgifter, foto av utställning om musikkåren. 1900-talet.

Jönköpings baptistförsamling, Betaniakören
Grundad 1911. Handlingar 1925-1977.

Jönköpings distrikt av IOGT-NTO
I arkivet ingår sångböcker och noter.

Jönköpings körsällskap
Handlingar 1927-1987. Musikalier.

Jönköpings läns blåsarsymfoniker
Handlingar 1987-1995.

Jönköpings läns kristliga sångarförbund
Handlingar 1918-1973, 6 vol.

Jönköpings mekaniska werkstads musikkår
Verksam vid slutet av 1800-talet. Musikaliesamling.

KFUM Huskvarna, sångkören
Handlingar 1925-1963.

KFUM Jönköping, musikkåren
Grundad 1910. Handlingar 1934-1984.

KFUM Jönköping, storbandet
Handlingar 1983-1985.

Kvartetten Sångarbröderna, Eksjö
Handlingar 1936-1971.

Manskören Orpheus
Handlingar1901-1990-talet.

Mariebo sång- och musikförening, Jönköping
Handlingar 1919-1969.

Militär musik Småland Öland
Förening verksam 1994-1997. Handlingar 1994-1997.

Munksjö musikkår
Kåren verksam ca 1900-1950. Stor musikaliesamling med noter i handskrift, utförligt förtecknade.

Musikföreningen ACNE, Jönköping
Handlingar 1981-1984, 2 vol

Nässjö missionsförsamling
Missionskören: Handlingar 1920-1925.

Musikföreningen: Handlingar 1956-1971.

Musikrådet: Handlingar 1954-1969.

S-kören i Tranås
Handlingar 1975-1998.

S:t Johannes metodistförsamling, Jönköping, kören
Handlingar 1933-1935.

SB-kören Manskören sångarbröderna, Jönköping
Handlingar 1919-1998. Musikalier.

SB-kören Manskören sångarbröderna, Damklubben, Jönköping
Handlingar 1956-1989.

Skärstads södra missionsförsamling, musikföreningen
Handlingar 1934-1976.

Smålands KFUM sångarförbund
Handlingar 1961-1965.

Stensholms arbetares musikförening
Handlingar 1923-1956, 1 vol.

Svenska allianskommissionens (SAM) orgelkommitté
Handlingar 1961-1962.

Svenska metallindustriarbetareförbundet avd. 114, Musikföreningen Kamraterna, Värnamo
Handlingar 1924-1927, 1 vol.

Sällskapet Jönköpings musikvänner
Handlingar 1922-1941.

Andelsföreningen Södra Vätterbygdens folkhögskola
Grundad 1919. I arkivet ingår musikalier och ljudband. Ljudupptagningarna har gjorts vid avslutningar, fester och skolkonserter 1960-1987.

Tranås baptistförsamling, Betels musikförening
Handlingar 1946-1964.

Tranås fackliga centralorganisation (FCO), musikkåren
Handlingar 1943-1951.

Vaggeryds sångarbröder
Kallades tidigare NTO:s sångarbröder. Handlingar 1926-1970, 1 vol.; dessutom musikalier.

Westin, Carl Axel
I kyrkoherde Carl Axel Westins arkiv ingår musikalier i handskrift, 1892 samt u.å.

Vetlanda missionsförsamling, missionskören
Handlingar 1924-1979.

Visingsö missionsförsamling, kör- och strängmusiken
Handlingar 1939-1961.

Ängfors, Oscar
Programsamling från Jönköpingstrakten 1920-1946, 1 vol.

Övrigt
Fotografier av IOGT-orkestrar, ABF-blåsare etc.

Visor ingår i olika föreningsarkiv.

Jönköping. Jönköpings läns museum

Biörling, Erich
Handskriven koralbok efter Erich Biörling 1771.

Falks studio, Eksjö
Skivor med religiös musik, andra hälften av 1900-talet.

Forserums blåsorkester
Musikalier efter blåsorkester i Forserum, från 1800-talet fram till 1900-talets början.

Fredricsson, Julia
I arkivet ingår en visbok.

Friberg, Elin
Musikalier i handskrift.

Jönköpings hembygdskör
Verksam 1904-1934. Handlingar 1873-1934, musikalier. 9 vol. Handlingar även i A. Stombergs arkiv.

Jönköpings orkesterförening
Trycksaker m.m. rörande orkesterföreningen.

Karlberg, Karl (1854-1922)
Folkskollärare, organist. Pressklippbok 1879-1922, 1 vol.

Lundström, Johan Peter (1783-1868)
Boktryckare. Skillingtryck m.m. från 1800-talet. 1 vol.

Manskören Orpheus
Handlingar i A. Stombergs arkiv.

Musikaliska sällskapet i Jönköping
Handlingar, handskrivna och tryckta noter m.m. 1820-1840. 100 vol.

Musikkåren, Forserum
Noter för blåsorkester, slutet av 1800-talet, 26 bundna vol. och 7 buntar med lösa noter. I musikerväskor.

Rydberg, Viktor
Förteckning över tonsatta dikter.

Rydell, Joh., Bellö
Notbok Orgel-Musik som tillhört organisten Joh. Rydell.

Smålands sångarförbund
Handlingar 1900-talet. Se främst A. Stombergs arkiv.

Stomberg, Alfred
Bl.a. ledare för ett flertal körer. Personarkiv innehållande noter, programblad m.m. från åren kring sekelskiftet 1900.

Övrigt
Ett flertal pergamentshandskrifter, de flesta utgörande omslag till domböcker från 1600-talet i Göta hovrätt.

Material rörande rock- och popmusik i Jönköpings län fr.o.m. 1950-talet, tryckt material, fotografier, fonogram m.m.

Fotografier, pressklipp. Strödda konsertprogram fr.o.m. 1810-talet.

Jönköping. Jönköpings stadsbibliotek

Två pergamentblad med noter, har utgjort omslag.

Jönköping. Kyrkoförvaltningen

Jönköpings kyrkomusikerkollegium
Protokoll 1976-1985.

Kristine kyrka
Handskriven koralbok, som omfattar hela 1697 års koralbok jämte bl.a. litanian.