Orter A–E

År 2002 gjorde biblioteket en inventering av musikmaterial som finns i andra arkiv i Sverige och några andra länder. Beståndsöversikten är sammanställd av Inger Enqvist. Uppdateringar publiceras vartannat år i bibliotekets bulletin Dokumenterat.

 

Alingsås. Alingsås museum

ABF-kören, Alingsås
Tryckt historik 1946-1986 samt en viskavalkad.

Alingsås damkör
Handlingar 1936-1944, musikalier.

Andersson, Agnes, Ekåsaryd
Två visböcker från tiden 1909-1919.

Harmoniska sällskapet, Alingsås
Protokoll 1888-1927 m.fl. handlingar.

Musikföreningen
Sammanträdesprotokoll 1875 och 1883.

Rantzén, Torsten
Musikalier och handlingar efter tonsättaren Torsten Rantzén: Manuskript, brevsamling, fotografier, program, recensioner m.m.

Övrigt
Fotografier, program från förra sekelskiftet, vistexter av skiftande proveniens.

Musikaliesamling bl.a. innehållande Alingsås Skarpskyttemarsch (handskrift) och Skråvisa (tr.) 1930 utgiven av Alingsås Fabriks- och Hantverksförening.

Melodier till Svenska kyrkans psalmer, för psalmodikon, 1840.

Alingsås. Folkrörelsernas arkiv i Alingsås

ABF-kören Solanum
Handlingar.

Alingsås manskör
Handlingar.

Alingsås spelmanslag
Handlingar 1968-1982.

Bohus-Älvsborgs arbetarsångarförbund
Handlingar.

Folkparkens vänner
Fotografier av orkestrar och uppgifter om lokala teater- och musikevenemang, ca 1926-1963. Motsvarande uppgifter för perioden 1915-1925 ingår i arkivet efter Alingsås Folkets husförening.

Svenska musikerförbundet avd. 42, Alingsås
Handlingar 1945-1978.

Övrigt
Folkrörelsearkivet har även arkivhandlingar efter amatörteatergrupper. Fotografier av ett antal musikkårer och orkestrar.

Alunda. Tuna församling

Den svenska psalmboken i tabulatur, handskrift 1734. Mikrofilm i Statens musikbibliotek.

Anneberg. Flisby församling

Handskriven koralbok, tillhörde 1770 O.G. Löfvenskiöld. Mikrofilm i Statens musikbibliotek.

Arboga. Arboga museum

Arboga blåsorkester
Protokoll och fotografier.

Arboga folksångsförening
Matrikel.

Arboga gjuteri musiksällskap, Arboga mekaniska verkstads blåsorkester
Handskrivna noter för blåsorkester.

Möller, Bror (Bror i Paradiset)
Åtta sånger från Arboga.

Arlöv. Vårboskolan. Musikskolans arkiv

Arlövs blåsorkester
Musikaliesamling.

Lundholm, Valdemar
Handskriven sångbok 1886.

Övrigt
Musikaliesamling innehållande i huvudsak tryckt material, bl.a. restaurangmusik, revymusik, dansmusik och filmmusik.

Borlänge. Borlänge stadsbibliotek

Andersson i Wijka
Dansmusikbok, handskrift 1884.

Haglöf
Handskriven notbok med dansmusikrepertoar.

Wallin, Johan Olof
Handlingar i den s.k. Wallinsamlingen, omfattar tiden 1799-1879.

Wikman, Herman
Två handskrivna notböcker från 1850-talet.

Övrigt
Notböcker för violin.

Borlänge. Dalarnas folkrörelsearkiv

Baptisternas i södra Dalarna sångarförbund
Handlingar 1913-1946.

Biografföreningen Folkan
Handlingar 1918-1926, varav ett fåtal berör biografmusik. Ingår i Folkets Hus arkiv.

Borganäskören, Borlänge
Grundad 1935 under namnet Allianskören Sångarvännerna. Handlingar 1935-1992 samt musikalier; 18 vol.

Kungl. Dalreg. musik- och trumslagares enskilda pensionskassa
Handlingar 1838-1958, 10 vol.

Falu kammarmusikförening
Handlingar 1963-1985, 4 hm. En arrangerande förening där medlemmarna är abonnenter på konserterna.

Falu orkesterförening i Stora Kopparberg
Handlingar 1956-1966, 0,1 hm.

Falu pensionskassa för musiker vid Dalregementet
Handlingar 1838-1959, 0,5 hm.

IOGT Logen 425 Gideons här
12 volymer musikalier i handskrift för musikkår och kör.

Ludvika baptistförsamlings sång- och musikförening
Handlingar 1916-1979.

Ludvika kristliga manskör
Handlingar 1944-1962, 0,1 hm.

Musikfrämjandets avdelning i Tunabygden
Handlingar 1947-1964, 1 vol.

Orsa kykokör
Handlingar 1919-1977.

Orsa manskör
Handlingar, 16 vol.

Stora Kopparbergs orkesterförening
Handlingar 1956-1966, 1 vol.

Stora Tuna missionsförsamling
Sångkörens handlingar 1917-1963.

Svenska baptisternas sångarförbund, Borlänge sångkör och strängmusikförening
Handlingar 1923-1961, 0,1 hm.

Svenska baptisternas sångarförbund, Dalarnas södra sångarförbund
Handlingar 1913-1946, 0,1 hm.

Svenska baptisternas sångarförbund, Falu Salemkör
Handlingar 1910-1971, 0,1 hm.

Svenska baptisternas sångarförbund, Ludvika sång- och musikförening
Handlingar 1916-1935, 0,1 hm.

Svenska missionsförbundets sångarförbund, Dalarnas missionskörförbund, Borlänge missionskyrkokör
Handlingar 1917-1987, 0,1 hm.

Svenska missionsförbundets sångarförbund, Hedemora missionsförsamlings sångkör
Handlingar 1938-1974. Kören bildades troligen på 1870-talet.

Svenska musikerförbundet Borlänge avd. 77
Handlingar 1938-1969, 0,1 hm.

Svenska musikerförbundet Dalarnas dansmusikerförbund, förening 6
Handlingar 1931-1933, 0,1 hm.

Svenska musikerförbundet i Dalarna, storavdelning 28
Handlingar 1962-1979, 0,2 hm.

Svenska musikerförbundet Ludvika avd. 56
Handlingar fram till 1968.

Sveriges körförbund, Bjursåsbygdens körförbund
Handlingar 1946-1953, 1 vol.

Övrigt
Fotografier av lokala musikkårer fr.o.m. 1900-talets början.

Borlänge. Jussi Björlingmuseet

Jussi Björlingmuseet, invigt den 22 oktober 1994, ligger centralt i Borlänge. I museets utställning och arkiv finns ett rikhaltigt material som belyser Jussi Björlings liv, karriär och inspelningar:

- Konstverk i original: byster av Emil Näsvall och Elisa Tigerholm, statyett av Willy Gordon, målning och litografi av Sven "X:et" Erixson, målningar av Verner Molin, Ivan Constantin och Uno Fryk, teckningar av Uno Stallarholm och Birger Lundquist.

- Möbler: Skrivbord och skivskåp från Jussi Björlings hem.

- Dräkter: Ett dussintal mer eller mindre kompletta scendräkter och flera frackar, kostymer m.m. som burits av Jussi Björling samt en scendräkt som burits av Enrico Caruso.

- Jussi Björlings ordnar och andra utmärkelser.

- Ett dussintal böcker om Jussi Björling och hans konst.

- Ca 450 program i original.

- Fotokopior av program samt tidningsklipp eller -kopior som tillsammans med originalprogrammen dokumenterar drygt 1.400 framträdanden. Bland tidningsklippen finns ca 2.400 recensioner. Kopior av hela detta material hålls kronologiskt ordnade i pärmar. De är därmed lätt tillgängliga för besökare liksom ca 750 fonogramrecensioner och ett par tusen systematiskt ordnade artiklar, notiser och bokutdrag som behandlar Jussi Björling, museet och olika minnesaktiviteter. Fotokopior av tryckt material kan beställas.

- Ett tiotal originalaffischer.

- Ett femtiotal notutgåvor och klaverutdrag som tillhört Jussi Björling.

- Brev, kontrakt, turnéplaner, pass m.m. ur Jussi Björlings arkiv.

- Uppskattningsvis ett tusental fotografier från olika källor.

- Kommersiellt utgivna fonogram med Jussi Björling. Totalt: 1062 skivor/band i 655 olika utgåvor.

- Ett 100-tal band (DAT-kassetter, digitala ljudkassetter och videoband) med huvudsakligen kommersiellt ej tillgängligt material. Därigenom är samlingen av Jussi Björlings kända inspelningar praktiskt taget komplett.

Alla inspelningar hålls tillgängliga för besökarna.

Harald Henrysson

Borås. Borås museum

Musikalier i handskrift:

Beyerböck, Johan, Jubelfest Marsch 1878; Dahl, C.W., Sjung; Elfåker, Aug., Fantasi; ibid., Bruden; Grevillius, Hugo, Barnet gick i Rosenlund; Josefson, Hemlängtan; Nyblom, C.R., Minnet; Swr. H. (Svalander?), Visa.

Notbok:

Innehåller dansstycken samt marscher, bl.a. Borås skarpskyttemarsch och Alingsås skarpskyttemarsch.

Musikalier i tryck enligt separat förteckning.

Film från 1922 om tillverkning av näverlurar.

Borås. Stadsarkivet och Föreningen folkrörelsernas arkiv i Borås

ABF:s orkester i Dalsjöfors
Handlingar och musikalier 1940-1967 samt u.å., 76 vol.

Borås amatörorkester
Handlingar 1941-1965, 2 vol.

Borås baptistförsamling
Handlingar rörande Musikföreningen Syskonbandet 1909-1968,

Baptistkyrkans kör 1944-1967, Betels blåsorkester 1949-1950, Saronkapellet 1949-1951.

Borås gossmusikkår
Fotografi 1914.

Borås husmodersförening Hem- och samhälle
Sångkörens handlingar 1961-1991.

Borås IOGT-Scoutkör
Handlingar 1934-1970.

Borås metodistförsamling
Vykort av juniormusiken i Borås, u.å. Inspelningar från radio Wesley.

Borås musikinstitut
Handlingar 1910-1938.

Borås musiknämnd
Handlingar 1948-1963, 5 vol.

Borås orkesterförening
Handlingar 1947-1989, fotografi 1912, 16 vol.

Borås stadsteater
Manuskript till musicaler m.m. 1954-1996.

Brämhults missionsförsamling
Fyra kassettband med religiösa sånger, 1993.

Caroli kyrkokör
Handlingar 1926-1961, 2 vol.

Edlund, Torsten (1905-1974)
Folkmusiksamling från Sjuhäradsbygden.

EFS i Västsverige
Noter använda inom distriktet. Fotogafier av Borås ungdomskör.

EFS kretsförening i Västergötland
Handlingar 1926-1939 avseende Sångarförbundet Våra sångare.

EFS missionsförening i Borås
Sång- och musikföreningens handlingar 1935-1936.

Föreningen för främjandet av intim musik
Program 1960-1963.

Håkanson, Knut
Samling innehållande egna tonsättningar (tryck) samt därutöver ett mindre antal musikalier i tryck och handskrift. Dessutom program från minneskonsert 1979.

IOGT-NTO
NTO-körens i Borås handlingar 1935-1991, 12 vol.

Kammarmusiken i Borås
Handlingar 1959-1998, 27 vol.

Nylander, Axel-Uno
Tonsättningar av Uno Nylander, A.R. Nylander, Emil S. Nylander samt Gustaf Norrman.

PRO Borås
Handlingar angående sång- och musikcirkel 1961-1988.

Rädda Barnens lokalavdelning i Borås
Psalm för Rädda Barnen, text Harry Martinsson, musik Lars-Erik Larsson, 1959.

Sjuhäradsbygdens körförbund
Handlingar 1924-1977, 1 hm.

Svenska musikerförbundet avd. 72, Borås
Handlingar 1954-1955.

Sånggruppen Harmoni
Handlingar 1979-1992 och tryckta musikalier. Ingår i arkivet SPF avd. 003 Borås.

Sällskapet Par Bricole
Handlingar 1860-1975, 28 vol.

Svensson, Arvid
Samling med tryckta musikalier, separat förtecknade.

Västsvenska musikringen
Handlingar 1960-1963, 4 vol.

Övrigt
I många föreningsarkiv ingår bordsvisor och sångtexter.

Boxholm. Boxholms folkrörelsearkiv

Boxholms ungdomsmusikkår
Handlingar 1940-1990.

Manskören Sångarbröderna, Boxholm
Grundad 1908. Handlingar 1955-1988.

Österbymo manskör
Handlingar 1928-1960.

Bräkne-Hoby. Folkrörelsearkivet i Blekinge

ABF:s manskör, Ronneby
Handlingar 1944, 1 vol.

ABF-kören i Karlshamn
Samling av tryckta musikalier, 29 vol.

Blekinge läns körförbund
Handlingar 1926-1986, 3 vol.

Blekinge spelmansförbund
Handlingar 1949-1986, 50 vol. Notböcker, spelmanshistoria från mitten av 1800-talet, bl.a. inspelningar med traditionsbärare och handlingar rörande spelmannen Ola Olsson i Skarup (1823-1888).

Kallinge kyrkokör
Handlingar 1944, 1 vol.

Karlskrona musikförening
Handlingar 1899-1935, 3 vol.

Ronneby kyrkokör
Handlingar 1944, 1 vol.

Ronneby manskör
Handlingar 1944, 1 vol.

Zachrisson, Jöns, Hasselstad
Spelmannen Jöns Zachrissons dagbok 1949-1951.

Övrigt
Revymaterial där bl.a. musikalier ingår. Sångböcker från Blåbandsföreningar och Godtemplarorden.

Båstad. Bjäre härads hembygdsförening

Söderman, Emil J.
Material till Bjärebygdens historia samt visuppteckningar och insjungningar.

Dalarö. Tullmuseum

Keller, Max [Dahlqvist, Yngve]
"Agapetus" och "Carambole". One-step från 1917.

Mannerhjerta, Ulrik Emanuel (1775-1849)
"Om violinens ursprung", tr. 1811.

Tullmannakören i Stockholm
Handlingar 1912-1952. Notbibliotek om 225 nummer, manskörsrepertoar från 1900-talets första hälft.

Tullorkestern i Stockholm
Handlingar 1927-1952. Notbibliotek om 230 nummer.

Danderyd. Danderyds kommuns centralarkiv

Danderyds köping, Musikskolestyrelsen
Handlingar 1946-1969, 10 vol.

Djursholms stad, Musikskolan
Fyra vol. handlingar fram till 1966.

Stocksunds kommunala musikverksamhet
Handlingar 1963-1965, 1 vol.

Degeberga. Gärds härads hembygdsförening

Notböcker och musikalier i handskrift från 1800-talet. Innehåller till övervägande delen avskrifter av operor, nationalromantiska stycken etc. Har enligt påteckningarna tillhört Charlotte Margrethe Bruzelius, Victoria Benediktsson, Maria Andersson, C.W. Runnerström m.fl.

Eksjö. Eksjö museum

Engström, Albert (1869-1940)
Originalteckningar av Engstöm, varav vissa med musikmotiv. Några av teckningarna publicerades i "Vackra Smålandsvisor".

Släkten Aschan
Tryckta musikalier som tillhört olika medlemmar av familjen Aschan i Eksjö. Handskrifter bestående av avskrifter samt egna stycken, bl.a. valser och polkor av Berthel Aschan (1871-1940) och Georg Aschan (1836-1916). Därutöver en handskriven koralbok som tillhört Johan Magnus Wickelius (1817-1867).

Eksjö. Göta ingenjörsregemente

Tre handskrivna notböcker innehållande "Partitur för harmonimusik K. Smålands Husarregemente". Fotografier. Instrument.

 

Eskilstuna. Eskilstuna museer

 

Grönbergska samlingen
Häri ingår handlingar rörande Eskilstuna musiksällskap 1841-1846, 1881-1904. Musikalier.

Eric Nilssons musikaffär, Eskilstuna
Fotografier, 1930-talet.

Eskilstuna. Stadsarkivet

ABF:s finska blandade kör
Räkenskaper 1968-1970.

ABF-kören i Eskilstuna
Handlingar 1930-1970-talen.

Betelkapellets musikförening
Sångböcker; ingår i Hällby baptistförsamlings arkiv.

Eskilstuna allmänna sångförening
Handlingar 1912-1975. Musikalier. 15 vol.

Eskilstuna andra baptistförsamling.
Salemsångarnas handlingar 1949-1965. Sångarrådets protokoll 1956-64.

Eskilstuna arbetaresångförening
Handlingar 1901-1911, 1952. 4 vol.

Eskilstuna första baptistförsamling
Häri handlingar från Elimkyrkans kör, 1930- och 40-talen.

Eskilstuna kommunala musikskola
Handlingar, 16 hm.

Eskilstuna lärarkör
Handlingar 1949-1961, 1977. 3 vol.

Eskilstuna metodistförsamling
Häri räkenskaper för S:t Johannes kyrkokör 1926-1968 samt för metodistkyrkans pianofond 1953-1959.

Eskilstuna musiksällskap
Handlingar 1841-1904. Musikalier.

Eskilstuna orkesterförening
Ljudband.

Eskilstuna skarpskytteförening
Handlingar 1864-1891 bl.a. rörande musikkåren.

Frälsningsarmén i Eskilstuna
Häri bl.a. hornmusikkårens handlingar 1927-1968. Dessutom finns ämnesordnade handlingar rörande musikverksamhet samt sångböcker m.m.

IOGT-logen nr 35 Svea
Sveakörens handlingar 1924-1925. 1 vol.

KFUM i Eskilstuna
Handlingar rörande kören 1916-1956. Musikalier.

Kommunala musikskolan, Eskilstuna
Handlingar 1975-1981. Även musikalier i handskrift, företrädesvis noter för blåsoktett härrörande från oktetten Lyran i Eskilstuna, 1870-talet. Sammanlagt 16 hm.

NTO-templet Carl von Linné
Linnékörens handlingar 1920-1926, 1 vol.

Nykterhetsorden Verdandi (NOV)
Manskvartettens protokoll 1908, sångkörens protokoll 1908-1909.

Orfeuskören i Eskilstuna
Tidigare benämnd Munktellkören. Handlingar 1918-1982.

Skogstorps manskör
Handlingar 1931-1941.

Svenska musikerförbundet avd. 8, Eskilstuna dansmusikerförbund
Jubileumsskrift 1981, tidningsklipp, fotografier.

Södermanlands körförbund
Handlingar 1930-1957.

Torshälla baptistförsamling
Betaniakörens handlingar 1946-1947.

Örebro läns missionskörförbund
Tidigare benämnt Örebro läns kristliga sångarförbund. Handlingar 1928-1973.

Övrigt
Program 1865-1927, visor.

Eskilstuna. Stadsbiblioteket

Tynnelsösamlingen
Musikaliesamling omfattande ca 275 bd: symfonier, kammarmusik, pianomusik, operamusik i pianoarrangemang. Samlingen härrör från mitten av 1800-talet.

Övrigt
Till biblioteket hör även Eskilstuna kommuns musikarkiv där man systematiskt samlar in musikmaterial med anknytning till Eskilstuna; i första hand fonogram men även film, noter, affischer, litteratur, tidskrifter och urklipp.