Stefan Bohman

Stefan BohmanStefan Bohman, före detta chef för dåvarande Musikmuseet (nuvarande Scenkonstmuseet) mellan 2000 och 2008, är numera deltagare i Visarkivets forskningsprojekt Utanförskapets röster

Mellan 1994 och 2000 var Stefan Bohman avdelningschef för bland annat arkiv, bibliotek och insamling på Nordiska museet. Mellan 2000 och 2008 var han chef för dåvarande Musikmuseet (nuvarande Scenkonstmuseet) i Stockholm och under perioden 2008-2014 var han chef för Strindbergsmuseet.

Blev 1985 fil dr i Etnologi vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Arbetarrörelsens musik” och 2001 docent i Museologi vid Umeå universitet.

Publikationer i urval

"Befrielsens ord. Svenska arbetarvisor i kampen för politisk och ekonomisk demokrati 1866-1918". Stockholm 1978.

"Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie i arbetarrörelsens musik". (Diss) Stockholm 1985.

"Mästarnas musik. För dig som inte vet vad du skall lyssna på". Stockholm 1996.

"Historia museer och nationalism". Stockholm 1997.

"Musiken i politiken. Konstmusik som kulturarv". Stockholm 2003.

"Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och personmuseer". Stockholm 2010.