Melanie Schiller

Dr. Melanie Schiller är Assistant Professor of Media Studies and Popular Music vid universitetet i Groningen, Nederländerna.

Schillerforskningsprojekt Det är Sverige just idag finansieras genom Bernadottprogrammet och sträcker sig över sex månader med början i september 2016. Projektet behandlar svensk populärmusik som en arena där nationell tillhörighet diskuteras, skapas och manifesteras. Värdinstitution är Svenskt visarkiv/Musikverket.

Hennes avhandling “Soundtracking Germany. 70 Years of Imagining the Nation from Schlager to Techno” lades fram vid University of Amsterdam 2016. Avhandlingen behandlar efterkrigstidens tyska populärmusik och dess roll i skapandet av en ny tysk identitet. Schiller är medlem av Nederländernas nationella kommitté inom IASPM (International Association for the Study of Popular Music). Schillers forskning behandlar populärmusik och europeiska identitetsprocesser; Schlager, Kraftwerk, Beat och Electronic Music. Till hennes intresseområden hör också frågor om populärmusik och genus, queer theory och populärmusik och åldrande.

Publikationer i urval

“’Fun Fun Fun on the Autobahn”: Kraftwerk Challenging Germanness”. Popular Music and Society, Volume 37, Issue 5, 2014 (618-637)

“From Soundtrack of the Reunification to the Celebration of Germanness: Paul van Dyk and Peter Heppner’s ‘Wir sind Wir’ as National Trance Anthem“. In: Ahlers, Michael and Christoph Jacke (Eds.): Perspectives on German Popular Music Studies, Surrey: Ashgate, [forthcoming].