Jasmina Talam

Jasmina Talam genomgick grund- och forskarutbildning vid Musikhögskolan vid Universitetet i Sarajevo. Hon är professor i musiketnologi och chef för Institutet för musikvetenskap vid Musikakademien vid Universitetet i Sarajevo. Hon presenterar regelbundet resultaten av sin forskning vid nationella och internationella konferenser och har bidragit med ett stort antal artiklar, bokkapitel och redigerade verk. Hon har bidragit redaktionellt till Grove Music Online, Encyclopedia of Popular Music of the World och Sage Encyklopedi of Ethnomusicology.

Under sex månader är Jasmina Talam verksam vid Musikverket för att forska om bosnisk musik i Sverige som gästforskare inom Bernadotteprogrammet.