Äldre svenska stråkkvartetter Volym 1

Äldre svenska stråkkvartetter, Box

Blandade artister

CAP 21506, Collector’s Classics Vol.1, är en box med 5 CD och en 92-sidig bok, som presenterar legendariska...

Äldre Sv.Stråkkvartetter 1 Col

Äldre svenska stråkkvartetter 1

Barkelkvartetten/Stockholmskvartetten

Detta är en separat Cd ur Collector’s Classics boxen Äldre svenska stråkkvartetter, Cap 21506. 5 CD och en...

Äldre Sv.Stråkkvartetter 2 Col

Äldre svenska stråkkvartetter 2

Garagulykvartetten

Detta är en separat Cd ur Collector’s Classics- boxen Äldre svenska stråkkvartetter, Cap 21506, 5 CD och en...

Äldre Sv.Stråkkvartetter 3 Col

Äldre svenska stråkkvartetter 3

Kyndelkvartetten

Detta är en separat Cd ur Collector’s Classics- boxen Äldre svenska stråkkvartetter, Cap 21506, 5 CD och en...

Äldre Sv.Stråkkvartetter 4 Col

Äldre svenska stråkkvartetter 4

Ivan Ericson kvartetten/Grünfarbkvartetten

Detta är en separat Cd ur Collector’s Classics boxen  med 5 CD och en 92-sidig bok, Äldre svenska...

Äldre Sv.Stråkkvartetter 5 Col

Äldre svenska stråkkvartetter 5

Stråkkvartetter utanför Stockholm

Detta är en separat CD ur Collector’s Classics boxen med 5 CD och en 92-sidig bok, Äldre svenska...

Rosenberg plays Rosenberg – Box

Hilding Rosenberg (1892–1985)

Rosenberg spelar Rosenberg/3-cd box

Rosenberg spelar Roseberg, volym 2 i Collector’s classics serien. En ofta bortglömd sida av Rosenbergs...

Rosenberg Vol 2:I The Musician CC

Hilding Rosenberg/Musikanten

Rosenberg spelar Rosenberg

En separat cd ur volym 2 i serien Collectors Classics, Rosenberg spelar Rosenberg, en box med 3 cd publicerad med...

Rosenberg Vol 2:II The Meldramas CC

Hilding Rosenberg/Deklamatorier

Rosenberg spelar Rosenberg

Hilding Rosenberg, ”Deklamatorier”,  symfonierna nr. 3 och 4, ”Johannes Uppenbarelse”,  separat cd ur...

Rosenberg Vol 2:II The Oratorios CC

Hilding Rosenberg/Oratorier

Rosenberg spelar Rosenberg

Symfoni Nr 5, ”Örtagårdsmästaren”, och oratoriet ”Den Heliga Natten”. Separat cd ur en 3-cd box,...

Drottningholms Slottsteater Vol. 3

Drottningholms Slottsteater

Blandade artister

Drottningholms Slottsteater 1922–92, volym 3 i Collector’s Classics-serien. En cd med musik från 18...

Berwald x 2 vol. 4

Berwald x 2

Tor Mann & Sten Broman

Berwald x 2, vol. 4 i Collector’s Classics-serien. Uppförandepraxis vad gäller Franz Berwalds orkesterverk...

Frumerie Plays Frumerie vol. 5

Gunnar de Frumerie

Frumerie spelar Frumerie

Volym 5 i Collector’s Classics-serien är en monografi med verk av och med pianisten Gunnar de Frumerie –...

John Forsell, den siste sångarfursten vol. 6

John Forsell

Den siste sångarfursten

John Forsell porträtteras utförligt på 4 cd och en bok i den sjätte volymen i Capriceserien Collector’s...

Henri Marteau, svenska elever och kolleger vol. 7

Henri Marteau

Svenska elever & kollegor

Den sjunde volymen i den historiska serien Collector’s Classics är ett försök till kartläggning av...

Father David and his Bach vol. 8

Fader David och hans Bach

Matteuspassionen dirigerad av David Åhlén

Volym 8 i Collector’s Classics-serien, den svenska Bach-odlingens viktigaste musikdokument. Talesättet att...