Torsten Nilsson

Hans Pålsson, piano

I Caprice Composers Series presenteras här Torsten Nilssons Pianokonserter nr. 1 och 2 och Suite for Grand Piano.

Under 1970-talet komponerade Torsten Nilsson två sinsemellan mycket olika men ändå besläktade pianokonserter, den ena för piano med stråkorkester, den andra för piano med blåsinstrument och slagverk. Båda uruppfördes av Hans Pålsson, som kongenialt gestaltar Nilssons expressiva musik också på de nu aktuella inspelningarna, gjorda i anslutning till konsertframföranden.

Torsten Nilsson komponerade Suite for Grand Piano 1988 och verket är tillägnat Hans Pålsson, som också uruppfört stycket. Denna pianosvit hör nära samman med pianokonserten ”Steget över tröskeln” och är närmast att betrakta som en efterskrift till konserten. Inspelningen gjordes 1990.

Läs mer
Visa spårlista
  • Concerto No. 1
   • 1.
    I Canzona Musik: Torsten Nilsson
    7'39
   • 2.
    II Lied
    6'58
   • 3.
    III Rondo
    7'19
  • On The Threshold
   • 4.
    Amabile e narrante Musik: Torsten Nilsson
    13'26
   • 5.
    Con calore e amore
    6'24
   • 6.
    Angoscioso
    5'31
  • 7.
   Suite For Grand Piano Op. 121 Musik: Torsten Nilsson
   12'23
 • Total speltid 60'11

Compact Disc // CAP 21417 // Caprice Composer Series // Nutida // Releasedatum: 1 januari, 1992